Kako promijeniti naslov prozora u programu Internet Explorer

S AŽ E T A K

Naslov prozora Internet Explorer sastoji se od naslova stranice i naslova prozora preglednika Internet Explorer. U ovom se članku opisuje kako dodati ili ukloniti prilagođeni naslov prozora preglednika Internet Explorer.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Naslov stranice navodi se pomoću Hypertext Markup Language (HTML) <TITLE> oznake na trenutnoj stranici. Prilikom, npr., prikaza web-stranice pomoću sljedeće oznake <TITLE>, u naslovnoj traci prozora preglednika Internet Explorer prikazuje se "Dobrodošli na Microsoftovu početnu stranicu":

<TITLE>Dobrodošli na Microsoftovu početnu stranicu</TITLE>
Zadani je naslov prozora Internet Explorer "Microsoft Internet Explorer". No naslov prozora mogu prilagoditi davatelji internetskih sadržaja (ICP-ovi), internetski davatelji usluga (ISP-ovi) ili korporacijski administratori pomoću paketa Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Naslov prozora moguće je i ručno prilagoditi uređivanjem registra.

Prilagodbom prozora naslova preglednika Internet Explorer zadanom naslovu prozora preglednika Internet Explorer dodaje se "omogućuje <vaš prilagođeni naslov>":

Naslov stranice – Microsoft Internet Explorer omogućio prilagođeni naslov

Ručno dodavanje ili uklanjanje prilagođenog naslova prozora

Važno Ovaj odjeljak, postupak ili zadatak sadrži upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi bolje zaštite prije izmjene registra stvorite njegovu sigurnosnu kopiju. Tako ćete moći vratiti registar ako se pojave problemi. Dodatne informacije o stvaranju sigurnosne kopije i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322756 Sigurnosno kopiranje i vraćanje registra u sustavu Windows (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

U ovom se odjeljku opisuje kako dodati ili ukloniti prilagođeni naslov prozora programa Internet Explorer ručnim uređivanjem registra. Učinite to pomoću odgovarajućeg postupka.

Dodavanje prilagođenog naslova prozora preglednika Internet Explorer

Pomoću uređivača registra sljedećem ključu u registru dodajte naslov prozora čiji je naziv određen pomoću vrijednosti niza:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Podatkovna vrijednost naslov je koji želite da se prikazuje u prozoru Internet Explorer.


NAPOMENA: U sustavu Windows NT vrsta vrijednosti treba biti REG_SZ, a ne niz.

Uklanjanje prilagođenog naslova prozora preglednika Internet Explorer

Pomoću uređivača registra izbrišite sljedeću vrijednost u registru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
Ako izbrišete tu vrijednost, "Microsoft Internet Explorer" postaje zadani naslov prozora.
Svojstva

ID članka: 176497 - posljednja izmjena: 10. svi 2010. - verzija: 1

Povratne informacije