Korištenje senzora u sustavu Windows 7

Vrijedi za: Windows 7

Što je senzor?

Senzori su hardverske komponente koje vašem računalu omogućuju prikupljanje informacija o lokaciji računala, njegovu okruženju i još mnogim drugim stvarima. Programi na vašem računalu mogu pristupiti podacima sa senzora te ih potom pohraniti ili ih koristiti da bi vam pomogli pri svakodnevnim zadacima ili radi poboljšanja okruženja u kojem radite na računalu. Postoje dvije vrste senzora:

 • Senzori koji su ugrađeni u računalo
 • Senzori koji su povezani s računalom putem žičane ili bežične veze

Među primjere nekih senzora ubrajaju se lokacijski senzor, kao što je GPS prijamnik koji može utvrditi lokaciju vašeg računala. Program se potom tom lokacijom može poslužiti da bi vam dao informacije o obližnjim restoranima ili vas uputio kako se dovesti do sljedećeg odredišta. Senzor za svjetlost koji je instaliran na računalo može otkriti svjetlo u okruženju te potom podesiti odgovarajuću svjetlinu zaslona.

Korištenje lokacijskih i drugih senzora

Programi na računalu uz senzore mogu prilagoditi informacije i servise na temelju trenutačne lokacije računala, njegova okruženja i ostalog. Tako, primjerice, uz pomoć lokacijskog senzora i računala možete pronaći obližnji restoran, potražiti upute za vožnju do tog restorana, poslati te upute prijatelju i slijediti te upute na karti na putu do odredišta.

Programi mogu pristupiti informacijama sa senzora kada je senzor instaliran i omogućen na računalu. Programi potom mogu pohraniti ili upotrijebiti te informacije da bi vam pomogli u svakodnevnim zadacima ili zato da bi poboljšali okruženje za rad na računalu. Da biste svim programima i korisničkim računima onemogućili pristup informacijama sa senzora, možete onemogućiti senzor.

Zbog činjenice da bi neki programi mogli slati osobne podatke putem mrežne veze možete omogućiti ili onemogućiti senzor samo kada ste u sustav Windows prijavljeni pomoću administratorskog računa.

Bilo bi dobro onemogućiti pristup osobnim podacima nekih korisnika na računalu.

Kako senzor utječe na zaštitu privatnosti korisnika?

Po zadanom, kada je senzor omogućen, svi programi i korisnici na računalu mogu pristupiti informacijama s tog senzora. Windows vas obavještava kada programi pristupaju informacijama o vašoj lokaciji tako da privremeno prikazuje ikonu lokacijskog i drugih senzora u području obavijesti. Windows prikazuje tu ikonu prvi put kada program ili servis pristupa lokaciji vašeg računala sa senzora.

Neki bi programi možda mogli bez dozvole upotrijebiti osobne podatke (kao što je lokacija) sa senzora. Programima pristup podacima sa senzora možete ograničiti prema korisničkom računu.

Kako promijeniti tko može pristupiti informacijama sa senzora

Programima i servisima (koji se pokreću u pozadini za sve korisničke račune) možete onemogućiti pristup informacijama sa senzora. Po zadanom, kada omogućite senzor, svi programi i servisi mogu pristupiti informacijama sa senzora na svim korisničkim računima. Programima možete ograničiti pristup informacijama sa senzora prema korisničkom računu. Pristup informacijama sa senzora možete i ograničiti servisima, ali onda će se to primijeniti na sve korisničke račune.

 1. Otvorite mogućnost Lokacijski i drugi senzori klikom na gumb Start
  Slika gumba Start
  pa na upravljačku ploču. U okvir za pretraživanje upišite senzori pa kliknite Lokacijski i drugi senzori
 2. U lijevom oknu kliknite Promjena korisničkih postavki.
 3. U odjeljku Senzor na popisu kliknite senzor za koji želite promijeniti korisničke postavke.
 4. U rubrici Pristup potvrdite okvir pokraj svakog korisničkog imena da biste odobrili pristup, odnosno poništite potvrdni okvir pokraj svakog korisničkog imena kojemu želite onemogućiti pristup pa potom kliknite U redu.
  Potrebna je dozvola administratora
  Ako se od vas zatraži unos administratorske lozinke ili potvrde, upišite je ili potvrdite.

Omogućivanje i onemogućivanje senzora

Senzor mora biti omogućen da bi se programi mogli koristiti informacijama koje potječu s njega. Senzore koji su vam instalirani na računalu možete omogućiti ili onemogućiti u rubrici Lokacijski i drugi senzori na upravljačkoj ploči. Senzor se onemogućivanjem ne isključuje. Neki bi programi mogli pristupiti informacijama sa senzora čak i kad je on onemogućen.

Kada je senzor omogućen, svi korisnici i programi po zadanom mogu pristupiti informacijama koje potječu s njega. Kada program prvi put pristupi lokaciji vašega računala putem senzora, Windows će privremeno prikazati ikonu lokacijskih i drugih senzora u području obavijesti.

Omogućivanje i onemogućivanje senzora

 1. Otvorite mogućnost Lokacijski i drugi senzori klikom na gumb Start
  Slika gumba Start
  pa na upravljačku ploču. U okvir za pretraživanje upišite senzori pa kliknite Lokacijski i drugi senzori.
 2. Potvrdite okvir pokraj svakog senzora koji želite omogućiti, odnosno poništite potvrdni okvir pokraj svakog koji želite onemogućiti pa potom kliknite Primijeni.
  Potrebna je dozvola administratora
  Ako se od vas zatraži unos administratorske lozinke ili potvrde, upišite je ili potvrdite.

Instaliranje i deinstaliranje senzora

Proučite informacije koje ste dobili uz senzor ili posjetite web-mjesto proizvođača senzora. Kada instalirate senzor, morate ga omogućiti. Time se programima omogućuje pristup informacijama sa senzora.

Deinstalacija senzora

 1. Otvorite mogućnost Lokacijski i drugi senzori klikom na gumb Start
  Slika gumba Start
  pa na upravljačku ploču. U okvir za pretraživanje upišite senzori pa kliknite Lokacijski i drugi senzori.
 2. Kliknite senzor koji želite deinstalirati.
 3. U odjeljku Dodatne mogućnosti kliknite Deinstaliraj ovaj senzor pa potom U redu. 
  Potrebna je dozvola administratora
  Ako se od vas zatraži unos administratorske lozinke ili potvrde, upišite je ili potvrdite.