Kako alat za popravak mape Ulazna pošta koristiti za oporavak poruka u programu Outlook 2000 koji se instalira uz mogućnosti Korporacijski i Radna grupa

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Outlook 2002 i Microsoft Office Outlook 2003 potražite pod brojem 287497 .

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Outlook 2000 (IMO) potražite pod brojem
197315 . (Tekst je možda na engleskom)
Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Outlook 98 (CW) potražite pod brojem
181325 . (Tekst je možda na engleskom)
Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Outlook 98 (IMO) potražite pod brojem
181523 . (Tekst je možda na engleskom)
NAPOMENA: Postupci opisani u ovom članku mogu se primijeniti samo ako ste instalirali Outlook uz mogućnost Korporacijski ili Radna grupa. Uz tu mogućnost možete koristiti servise sučelja Messaging Application Programming Interface (MAPI). Da biste utvrdili vrstu instalacije, na izborniku Pomoć kliknite O programu Microsoft Outlook. Ako imate instalaciju Korporacijski ili Radna grupa, vidjet ćete "Korporacijski ili Radna grupa".

S AŽ E T A K

U ovom se članku opisuje kako upotrijebiti alat za popravak mape Ulazna pošta za oporavak mapa i stavki iz oštećene datoteke osobnih mapa (.pst).  

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

NAPOMENA: Svi dolje navedeni primjeri odnose se na korištenje alata za popravak mape Ulazna pošta na .pst datoteci. Isti je postupak primjenjiv i na datoteku (.ost) izvanmrežnih mapa. Da biste pronašli datoteku izvanmrežne mape (.ost), potvrdite okvir Izvanmrežne mape (*.ost) u odjeljku Odaberi datoteku koja će se pretraživati.

Alat za popravak mape Ulazna pošta (Scanpst.exe) je osmišljen radi lakšeg rješavanja problema povezanih s datotekama osobnih mapa (.pst). Taj alat može popraviti i datoteke izvanmrežnih mapa (.ost).

Alat za popravak mape Ulazna pošta isporučuje se sa sustavom Microsoft Windows 95 i nalazi se na CD-ROM-u programa Microsoft Outlook 98 i sustava Microsoft Office 2000. Automatski se instalira tijekom postavljanja. Taj se uslužni program instalira i s programom za postavljanje servisa Poruke u sustavu Windows na CD-ROM-u sustava Microsoft Windows 98. Te programe možete pronaći u sljedećoj mapi:
<CD drive>:\tools\oldwin95\message\us\wms.exe
U sustavu Windows 2000 te programe možete pronaći u sljedećoj mapi:
<CD pogon>:\Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT\Scanpst.exe

Videozapis: Kako popraviti datoteke mape Outlook Person Folder (.pst)Pokrenite alat za popravak mape Ulazna pošta

 1. Kliknite Start i pokažite na mogućnost Pronađi ili Pretraži, ovisno o svom operacijskom sustavu.
 2. U okvir Potraži datoteke ili mape s nazivom upišite scanpst.exe.
 3. Upišite put i naziv .pst datoteke ili kliknite Pregledaj da biste datoteku pronašli uz pomoć datotečnog sustava sustava Windows.
 4. Kliknite Start.

Funkcije alata za popravak mape Ulazna pošta

Kada alat za popravak mape Ulazna pošta primijenite na datoteku osobnih mapa (.pst), izvršit će sljedeće radnje:
 • Alat za popravak mape Ulazna pošta analizirat će strukturu direktorija datoteke osobnih mapa (.pst) i zaglavlja stavki da bi na taj način pokušao oporaviti sve mape i stavke.
 • Ako alat za popravak mape Ulazna pošta oporavi datoteku osobnih mapa (.pst), to znači da je alat za popravak naišao na poteškoće pa je popravio samo ono što je mogao.
 • Alat za popravak mape Ulazna pošta svaku će datoteku pokušati pretvoriti u datoteku osobnih mapa (.pst). (Ako, primjerice, izvršnu datoteku preimenujete u "Nešto.pst" (bez navodnika), alat će je pretvoriti u dostupnu .pst datoteku).

Datoteka oporavljenih osobnih mapa

Nakon pokretanja alata za popravak mape Ulazna pošta pokrenite Outlook služeći se profilom koji sadrži datoteku osobnih mapa (.pst) koju ste pokušali popraviti. Da biste uključili prikaz Popis mapa, na izborniku Prikaz kliknite Popis mapa. Na popisu mapa trebale bi se pojaviti sljedeće oporavljene mape:

Oporavljene osobne mape

Kalendar
Kontakti
Izbrisano
Primljeno
Dnevnik
Napomene
Za slanje
Poslano
Zadaci
Oporavljene su mape najčešće prazne jer je riječ o ponovo izgrađenoj .pst datoteci. Osim navedenih, trebala bi vam se prikazati i mapa "Lost And Found" ("Izgubljeno-nađeno" - bez navodnika). U toj se mapi nalaze mape i stavke koje je alat za popravak mape Ulazna pošta uspio oporaviti. Ako neke stavke nema u mapi Izgubljeno-nađeno, to znači da je tu stavku bilo nemoguće popraviti.

Oporavak popravljenih stavki

Trebali biste što veći broj stavki iz mape Izgubljeno-nađeno premjestiti u novu datoteku osobnih mapa (.pst) u svom profilu. Najprije stvorite novi unos datoteke osobnih mapa (.pst) u svom profilu i odvucite sve oporavljene stavke iz mape Izgubljeno-nađeno na odgovarajuće mjesto u svojoj novoj datoteci osobnih mapa (.pst).

Stvaranje nove datoteke osobnih mapa (.pst) u profilu

 1. Pokrenite Outlook služeći se profilom u kojem se nalaze oporavljene datoteke osobnih mapa (.pst).
 2. Na izborniku Datoteka kliknite Upravljanje podatkovnom datotekom.
 3. Kliknite Dodaj za otvaranje dijaloškog okvira Nova podatkovna datoteka programa Outlook.
 4. U dijaloškom okviru Vrste spremišta potvrdite okvir Datoteka osobnih mapa (.pst), a zatim kliknite U redu.
 5. U dijaloškom okviru Stvaranje ili otvaranje podatkovne datoteke programa Outlook kliknite direktorij i naziv datoteke za novu datoteku osobnih mapa (.pst) i zatim kliknite Otvori.
 6. Kliknite U redu.
Sada bi vam se u profilu trebala pojaviti nova datoteka osobnih mapa (.pst). Odvucite oporavljene stavke iz mape Izgubljeno-nađeno u novu datoteku osobnih mapa (.pst) Nakon premještanja svih stavki iz profila možete ukloniti oporavljenu datoteku osobnih mapa (.pst), uključivo s mapom Izgubljeno-nađeno.

Oporavak stavki iz datoteke sigurnosne kopije osobnih mapa (.pst)

NAPOMENA: Ako ne možete otvoriti izvornu datoteku osobnih mapa (.pst) prije pokretanja alata za popravak mape Ulazna pošta, sljedeći postupak možda neće imati učinka. Ako uspijete otvoriti izvornu datoteku osobnih mapa (.pst), sljedećim ćete postupkom možda oporaviti dodatne stavke iz oštećene datoteke osobnih mapa (.pst).


Pri otvaranju alata za popravak mape Ulazna pošta odabrana je mogućnost stvaranja sigurnosne kopije izvorne datoteke osobnih mapa. Ta mogućnost stvara datoteku na tvrdom disku pod nazivom <naziv datoteke>.bak, koja predstavlja kopiju izvorne datoteke <naziv datoteke>.pst, ali s drugačijim nastavkom. Datoteka s nastavkom .bak nalazi se u direktoriju vaše izvorne datoteke osobnih mapa (.pst).

Ponekad sam korisnik može iz .bak datoteke oporaviti neke stavke koje nisu mogle biti oporavljene djelovanjem alata za popravak mape Ulazna pošta. Kopirajte .bak datoteku i dajte joj novi naziv s datotečnim nastavkom .pst, primjerice "Novinaziv.pst" (bez navodnika).

Otvorite Outlook s profilom u kojem se nalazi nova datoteka osobnih mapa, kako je opisano u odjeljku ovoga članka pod naslovom "Oporavak popravljenih stavki" te pomoću čarobnjaka za uvoz i izvoz pokušajte uvesti mapu "Novinaziv.pst". Učinite to na sljedeći način:
 1. Na izborniku Datoteka kliknite Uvoz i izvoz.
 2. Kliknite Uvoz iz drugog programa ili datoteke, a zatim kliknite Dalje.
 3. Kliknite Datoteka osobnih mapa (.pst), a zatim kliknite Dalje.
 4. U okvir Datoteka za uvoz unesite novu datoteku Novinaziv.pst. U odjeljku Mogućnosti kliknite Ne uvozi duplikate, a zatim kliknite Dalje.
 5. U odjeljku Odaberite mapu za uvoz odaberite datoteku osobnih mapa (.pst) i zatim potvrdite okvir Uključi podmape, pa potvrdite okvir Uvezi mape u istu mapu, pa nakon toga kliknite svoju novu datoteku osobnih mapa (.pst) kako je opisano u koraku 4 odjeljka "Oporavak popravljenih stavki" u ovome članku te na kraju kliknite Završi.
NAPOMENA: Imajte na umu da je sigurnosna kopija datoteke izvorno bila oštećena datoteka i da možda nećete moći oporaviti ništa više nego što je oporavljeno u mapi Izgubljeno-nađeno. Ako datoteku Novinaziv.pst ne možete uvesti u Outlook, to znači da ste izgubili sve podatke koji nisu u mapi Izgubljeno-nađeno.

Oporavak osobne mape (.pst) veličine 2 GB

Gornja granica veličine osobne mape (.pst) je dva gigabajta. Često kada se osobna mapa (.pst) približi tom ograničenju, nećete moći spremiti ili dohvatiti stavke. Isto ograničenje veličine odnosi se na izvanmrežne mape (.ost).

Microsoft je učinio dostupnim uslužni program koji pokušava oporaviti stavke pohranjene u osobnoj mapi (.pst) tako što smanjuje njezinu veličinu ispod kritične granice. Korištenjem tog uslužnog programa uzrokuje se gubitak nekih podataka kako bi se oporavila maksimalna količina podataka.

Dodatne informacije o ograničenjima veličine PST datoteke i alatu za PST/OST obrezivanje potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem:
296088 Alat za obrezivanje prevelikih PST i OST datoteka
Svojstva

ID članka: 197316 - posljednja izmjena: 22. ožu 2013. - verzija: 1

Povratne informacije