Pogreška ID-ja 41 događaja jezgre sustava Windows u sustavu Windows 7 ili Windows Server 2008 R2: "Sustav se ponovno pokrenuo bez prethodnog isključivanja na ispravan način"

S I M P T O M I

Računalo se ponovno pokrenulo, a u zapisnik događaja zabilježena je poruka o ključnoj pogrešci:Na kartici Details (Detalji) prikazuju se sljedeće informacije):Napomena Vrijednosti za BugcheckCode pogrešku zastoja i BugcheckParameter mogu se razlikovati.

U Z R O K

Pogreška ID-ja 41 događaja napajanja jezgre generira se na temelju različitih scenarija kada se računalo neočekivano isključi ili ponovno pokrene. Kada se računalo sa sustavom Windows pokrene, izvršava se provjera radi utvrđivanja je li računalo bilo na ispravan način isključeno. Ako računalo nije bilo potpuno isključeno, prikazat će se poruka o događaju 41 napajanja jezgre. Događaj 41 moguć je u sljedeća tri scenarija.

1. scenarij
Dolazi do pogreške zaustavljanja, a računalo se ponovno pokreće. Kada dođe do pogreške zaustavljanja, podaci pogreške zaustavljanja zapisuju se u ID događaja: 41 kao dio dodatnih podataka o događaju. Mogući su slučajevi kada informacije o kodu pogreške sa zastojem nije moguće zapisati prije ponovnog pokretanja ili isključivanja računala. Takvi su slučajevi opisani u 3. scenariju.

Napomena Podaci BugcheckCode u događaju zapisani u su decimalnom, a ne u uobičajenom heksadecimalnom obliku. Zato je decimalnu vrijednost potrebno pretvoriti u heksadecimalnu. To je detaljnije opisano u odjeljku "Rješenje".

2. scenarij
Gumb napajanja na računalu potrebno je pritisnuti i držati barem četiri sekunde. Ta se radnja bilježi u podatke događaja kao unos PowerButtonTimestamp s vrijednosti drugačijom od 0 (nula). Postoje slučajevi u kojima nije moguće zapisati informacije PowerButtonTimestamp prije ponovnog pokretanja ili isključivanja računala. Takvi su slučajevi opisani u 3. scenariju.
3. scenarij
Kod pogreške sa zastojem i PowerButtonTimestamp navedeni su kao nula. Zamislite, npr., sljedeće scenarije:
 • Vrijednost BugcheckCode pogreške zastoja navedena je kao nula. Okolnosti mogu spriječiti zapisivanje informacija o BugcheckCode pogrešci zastoja prije ponovnog pokretanja ili isključivanja računala. U tom se slučaju vrijednost BugcheckCode bilježi kao nula. Možda je došlo i do pogreške zastoja, a isključivanje je posljedica prestanka napajanja. Na prijenosnom računalu, npr., to može značiti da je baterija izvađena ili je potpuno prazna. Na stolnom računalu to može značiti da je računalo odspojeno od izvora napajanja ili je došlo do nestanka električne energije.
 • Vrijednost za PowerButtonTimestamp navedena je kao nula. Okolnosti mogu spriječiti zapisivanje informacija za PowerButtonTimestamp prije ponovnog pokretanja ili isključivanja računala. U tom se slučaju vrijednost bilježi kao nula. To se može dogoditi ako gumb napajanja pritisnete i držite barem četiri sekunde kada aktivna operacija sustava Windows sprječava zapisivanje događaja na disk. Taj scenarij možete vidjeti i ako je računalo zaključano te stoga ne reagira na unose i potrebno ga je isključiti. Da biste utvrdili ne reagiralo li računali, pokušajte pritisnuti tipku CAPS LOCK da bi lampica CAPS na tipkovnici zasvijetlila.


R J EŠ E N J E

Događaj 41 koristi se za izvješćivanje da se dogodilo nešto neočekivano što sprječava ispravno isključivanje sustava Windows. Stoga nema uvijek dovoljno informacija za eksplicitno utvrđivanje što se dogodilo. Da biste utvrdili što se možda dogodilo te da biste odredili moguće rješenje, važno je znati što je računalo radilo u trenutku prije događaja.

Ako je događaj 41 zabilježen jer je došlo do prekida napajanja, razmislite od nabavi neometanog izvora napajanja (UPS), kao što je baterijski sigurnosni izvor napajanja. Takvo je ponašanje možda uzrokovano nedovoljnim napajanjem ili prestankom napajanja. Ako ste, npr., dodali RAM, dodatne uređaje ili tvrde diskove kada je problem započeo, izvor napajanja može biti uzrok problema.

1. scenarij: Računalo se ponovno pokrenulo, a u podacima o događaju zabilježena je BugcheckCode pogreška zastoja
Ako unos BugcheckCode pogreške zastoja u podatke ID-ja događaja nije nula, vrijednost BugcheckCode morate promijeniti iz decimalne u heksadecimalnu. Većina dokumentacije u kodovima pogreške zastoja odnosi se na heksadecimalnu vrijednost, a ne na decimalnu. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim u okvir Search (Pretraživanje) upišite calc .
 2. Kliknite View (Prikaži), a zatim Programmer (Programer).
 3. Provjerite je li gumb mogućnosti Dec (Decimalno) na lijevoj strani kalkulatora potvrđen.
 4. Koristite tipkovnicu da biste unijeli decimalnu vrijednost za vrijednost BugcheckCode .
 5. Kliknite gumb mogućnosti Hex (Heksadecimalno) na lijevoj strani kalkulatora.
Napomena Vrijednost koju kalkulator prikazuje sada je u heksadecimalnom kodu. Ponavljajte te korake za ostale vrijednosti koje nisu nula.

Sljedeći primjer sadrži unos BugcheckCode pogreške zastoja ID-ja događaja 41:

EventData
  BugcheckCode 159
BugcheckParameter1 0x3
  BugcheckParameter2 0xfffffa80029c5060 
  BugcheckParameter3 0xfffff8000403d518
  BugcheckParameter4 0xfffffa800208c010
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Converts to 0x9f (0x3, 0xfffffa80029c5060, 0xfffff8000403d518, 0xfffffa800208c010)


Napomena Nule koje se nalaze ispred koda obično se ne prikazuju. Kada je unos BugcheckCode pretvoren u heksadecimalni oblik, mora imati osam znamenki. 0x9F, npr., obično se bilježi kao 0x0000009f, a 0xA kao 0x0000000A. Kada identificirate heksadecimalnu vrijednost, posjetite web-mjesto support.microsoft.com i potražite pretvoreni heksadecimalni kod (0x0000009f) i riječ "bugcheck".

Dodatne informacije o načinu otklanjanja programske pogreške koja uzrokuje plavi zaslon u jezgrenom načinu rada (za početnike) potražite u blogu na TechNetu:

2. scenarij: Pritisnite i držite gumb napajanja da biste isključili računalo
Ako postoji mogućnost odabira, preferirani način isključivanja sustava Windows jest kliknuti Start, a zatim kliknuti mogućnost isključivanja računala. U tom će slučaju operacijski sustav zatvoriti sve datoteke i obavijestiti sve aktivne usluge i aplikacije da bi mogle zapisati sve podatke na disk i isprazniti sve predmemorije.

Ako morate pritisnuti i držati gumb napajanja da biste riješili problem koji ograničava mogućnost računala da funkcionira prema očekivanjima, postavite upit o simptomima na koje nailazite da biste mogli dobiti pomoć pri otklanjanju poteškoća. Neke ključne riječi koje možete koristiti pri pretraživanju su "smrzavanje", "reagiranje" ili možda "prazan zaslon".

Da biste doznali dodatne informacije o određenoj situaciji kada računalo prestane reagirati, kliknite sljedeći broj članka da biste prikazali članak iz Microsoftove baze znanja:
974476 Računalo prestaje reagirati kada USB uređaj nastavi funkcionirati iz stanja selektivne suspenzije USB-a u sustavu Windows 7 ili Windows Server 2008 R2Pomoć pri otklanjanju poteškoća možete potražiti i u Centru za rješenja sustava Windows 7. Da biste to učinili, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:


Treći scenarij: Sustav se nasumično ponovno pokreće i ne navodi se BugcheckCode pogreška zastoja ili računalo uopće ne reagira (potpuno smrzavanje)

Da biste provjerili pojavljuje li se taj scenarij, na tipkovnici pritisnite tipku CAPS LOCK. Kada to učinite, ako lampica CAPS LOCK ne svijetli, računalo uopće ne reagira (potpuno smrzavanje).

Taj scenarij upućuje na problem s hardverom. Druga mogućnost je da problem uzrokuje upravljački program. Da biste izolirali problem, provjerite sljedeće stavke:
 1. Ubrzanje takta procesora: onemogućite ubrzanje takta procesora i pogledajte pojavljuje li se problem kada sustav funkcionira pri ispravnoj brzini.
 2. Provjera memorije: provjerite memoriju pomoću alata za provjeru memorije. Provjerite jesu li svi memorijski čipovi iste brzine je li ispravno konfiguriran u sustav.
 3. Izvor napajanja: provjerite ima li izvor napajanja dovoljno vata za prikladno upravljanje instaliranim uređajima. Ako ste dodali memoriju, instalirali noviji procesor i dodatne upravljačke programe ili dodali vanjske uređaje, takvi uređaji mogu tražiti više energije no što trenutni izvor napajanja može konzistentno nuditi.
 4. Pregrijavanje: pregledajte unutarnju temperaturu hardvera da biste provjerili ne pregrijava li se sustav.
 5. Zadane postavke: koristite zadane postavke sustava i pokrenite sustav.

Ako uočite da računalo generira pogrešku zastoja s vrijednosti BugcheckCode koja nije prijavljena u ID-ju događaja 41, izmijenite ponašanje ponovnog pokretanja računala. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Desnom tipkom miša kliknite My Computer (Moje računalo), a zatim kliknite Properties (Svojstva).
 2. Kliknite Advanced system settings (Dodatne postavke sustava).
 3. Kliknite karticu Advanced (Dodatno).
 4. U odjeljku Startup and Recovery (Pokretanje i oporavak) kliknite Settings (Postavke).
 5. Kliknite da biste poništili okvir Automatically restart (Automatski pokreni ponovno).

Svojstva

ID članka: 2028504 - posljednja izmjena: 7. ruj 2010. - verzija: 1

Povratne informacije