Neki klijenti e-pošte ne mogu dešifrirati e-poštu poslanu iz programa Outlook 2010

SIMPTOMI

Prije no što primatelju šifriranu poruku iz programa Microsoft Office Outlook 2010 pošaljete pomoću klijenta za e-poštu treće strane, na primjer, pomoću Lotus Notes, Entrust, SeaMonkey ili Thunderbird, primatelj možda neće moći pročitati šifriranu poruku. U slučaju klijenta Thunderbird, kada primatelj otvori poruku, u njenom tijelu može se prikazati sljedeća poruka:

Thunderbird cannot decrypt this message (Thunderbird ne može dešifrirati ovu poruku)

The sender encrypted this message to you using one of your digital certificates, however Thunderbird was not able to find this certificate and corresponding private key. (Pošiljatelj je šifrirao ovu poruku pomoću jednog od vaših digitalnih certifikata, no Thunderbird ne može pronaći taj certifikat i odgovarajući privatni ključ.)

Moguća rješenja:

 • Ako imate smart karticu, umetnite je.
 • Ako koristite novo računalo ili novi Thunderbird profil, morat ćete vratiti svoj certifikat i privatni ključ iz sigurnosne kopije. Sigurnosne kopije certifikata obično završavaju s ".p12".

Klijent Thunderbird može prikazati sljedeće upozorenje:

Message Security (Sigurnost poruke)

Message Has No Digital Signature (Poruka nema digitalni potpis)

Poruka ne sadrži digitalni potpis pošiljatelja. Odsustvo digitalnog potpisa znači da vam je poruku mogao poslati netko tko se pretvara da je vlasnik te adrese e-pošte. Moguće je i da je poruka izmijenjena tijekom mrežnog prijenosa. To je međutim malo vjerojatno.

Message Cannot Be Decrypted (Poruka se ne može dešifrirati)

Poruka je šifrirana prije no što je poslana, no ne može se dešifrirati. Postoje nepoznati problemi s tom šifriranom porukom.

Nadalje, programi Microsoft Entourage 2008 (uključen u sustav Microsoft Office 2008 za Mac računala) i Microsoft Outlook 2011 za Mac računala možda neće moći dešifrirati poruke poslane iz programa Outlook 2010. U programu Outlook 2011 za Mac računala može se prikazati sljedeća pogreška:

The security of this message cannot be verified because of an error. (Sigurnost ove poruke ne može se povjeriti zbog pogreške.)

UZROK

Sintaksa šifriranih poruka (Cryptographic Message Syntax, CMS) dokumentirana je u RFC 5652. Ta specifikacija omogućuje korištenje subjectKeyIdentifier ili issuerAndSerialNumber kao SignerIdentifier. Izdanje programa Outlook 2010 (RTM) koristi subjectKeyIdentifier kao SignerIdentifier, dok ranije verzije koriste issuerAndSerialNumber. Ako proširenje funkcije subjectKeyIdentifier nije definirano u certifikatu, Outlook 2010 RTM će ga generirati.. Neki klijenti e-pošte ili operacijski sustavi treće strane ne mogu koristiti subjectKeyIdentifier koji je generirao Outlook. Zbog toga primatelj neće moći dešifrirati i pročitati poruku.

RJEŠENJE

Taj problem ispravljen je u programu Microsoft Office 2010sa servisnim paketom Service Pack 1 (SP1). Dodatne informacije potražite pritiskom sljedećeg broja članka da biste ga pregledaliu Microsoft Bazi znanja:

2460049Opis programa Office 2010 SP1

Ako proširenje funkcije subjectKeyIdentifier nakon instalacije servisnog paketa SP1 nije prisutno u certifikatu, Outlook će kao SignerIdentifier koristiti issuerAndSerialNumber.

Zaobilazno rješenje

Ako ne možete instalirati Microsoft Office 2010 sa servisnim paketom Service Pack 1, možete koristiti sljedeće zaobilazno rješenje.

Da bismo mi to učinili za vas, idite na odjeljak "Popravite mi to". Ako biste radije sami riješili problem, prijeđite na odjeljak "Popravit ću to sam".

Popravite mi to

Da biste problem riješili automatski, kliknite vezu Fix this problem (Popravi taj problem). Zatim u dijaloškom okviruFile Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni), a potom slijedite korake u tom čarobnjaku.

Fix this problem
Microsoft Fix it 50724Napomena Čarobnjak je možda samo na engleskom jeziku. No automatsko popravljanje funkcionira i u verzijama sustava Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako trenutno ne koristite računalo na kojemu se pojavljuje problem, automatski popravak spremite na izbrisivi memorijski pogon ili na CD da biste ga mogli pokrenuti na računalu na kojemu se problem pojavljuje.

Popravit ću to sam

U klijentu pošiljatelja koristite sljedeću vrijednost registra da biste program Outlook 2010 vratili na ponašanje iz ranijih verzija programa Outlook.

VažnoOva metoda sadrži korake za izmjenuregistra. Može, međutim, doći do ozbiljnih problemaakoregistar ne izmijenite ispravno. Zato pažljivo slijedite ove upute. Zadodatnu zaštitu napravite sigurnosnu kopijuregistra prije no što ga izmijenite da bisteregistar mogli vratiti ako dođe do problema. Dodatne informacije o sigurnosnom kopiranjuivraćanju registra potražite pritiskom sljedećeg broja članka da biste pregledali članak u Microsoft Bazi znanja:

322756Kako napraviti sigurnosnu kopiju i vratitiregistar u sustavu Windows

 1. Pokrenite Registry Editor (Uređivač registra).
 2. Pronađite i odaberite sljedeći podključ registra:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\security

  Napomena Napravite podključ registra \Security ako on ne postoji.
 3. Tom ključu dodajte sljedeće podatke registra:

  Value type: (Vrsta vrijednosti:) DWORD
  Value name (Naziv vrijednosti): UseIssuerSerialNumber
  Value data: (Podaci vrijednosti:) 1
 4. Zatvorite Registry Editor (Uređivač registra).

DODATNE INFORMACIJE

Proizvodidrugih-proizvođača koji se spominju u ovom članku proizvode tvrtke neovisne o tvrtki Microsoft. Microsoft ne daje posredna ni bilo kakva drugajamstva vezana uz performanse ili pouzdanost tih proizvoda.

Microsoft nudi podatke za kontakt drugih proizvođača da bi vam pomogao u pronalaženju tehničke podrške. Ti se podaci za kontakt mogu promijeniti bez najave. Microsoft ne jamči točnost podataka za kontaktneovisnih proizvođača.

Dodatne informacije o stupanju u vezu s proizvođačem programa potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:

MICROSOFTOVE INTERNE INFORMACIJE O PODRŠCI

Koraci za ponavljanje postupka.

Broj programske pogreške proizvoda:Office14:764778; Office14:778965
ID autora (alias e-pošte): aruiz
ID pisca (alias e-pošte): aruiz
ID tehničkog redaktora (alias e-pošte): RandyTo
Potvrda da je članak prošao tehničku redakturu: Da 
Potvrda da je članak spreman za objavljivanje: Da 
Svojstva

ID članka: 2142236 - posljednja izmjena: 22. lis 2011. - verzija: 1

Povratne informacije