Omogućivanje zapisivanja programa Windows Installer

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Windows XP potražite pod brojem 314852 .

S AŽ E T A K

Sustav Windows obuhvaća servis bilježenja koji se aktivira registrom za dijagnosticiranje problema s programom Windows Installer. U ovom se članku opisuje način omogućivanja tog servisa bilježenja.


Napomena Stavka registra u ovom članku valjana je za sve operacijske sustave Windows.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Windows Installer može koristiti bilježenje kao pomoć pri otklanjanju poteškoća s instalacijom softverskih paketa. Dodavanje ključeva i vrijednosti u registar omogućuje bilježenje. Kada unesete i omogućite unose, možete ponovno pokušati pokrenuti problematičnu instalaciju, a Windows Installer će pratiti tijek i bilježiti ga u mapu Temp. Novi naziv datoteke zapisnika je nasumičan, no započinje slovima "Msi", a završava nastavkom .log. Da biste pronašli mapu Temp, u naredbeni redak upišite sljedeće:

cd %temp%
Da bismo umjesto vas omogućili ili onemogućili bilježenje programa Windows Installer, prijeđite na odjeljak "Popravite mi to". Ako biste radije sami omogućili bilježenje programa Windows Installer, prijeđite na odjeljak "Popravit ću to sam".

Popravite mi to

Da biste automatski riješili problem, kliknite vezu Riješi problem. Zatim u dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni), a potom slijedite korake u tom čarobnjaku.
Omogućivanje bilježenja programa Windows InstallerOmogućivanje bilježenja programa Windows Installer


Napomena Može se dogoditi da je čarobnjak dostupan samo na engleskom jeziku, ali automatski popravak funkcionira i za verzije sustava Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako trenutno ne radite na računalu na kojem se pojavljuje problem, automatski popravak možete spremiti na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenuti na računalu na kojem se problem pojavljuje.

Popravit ću to sam

Važno Ovaj odjeljak, postupak ili zadatak sadrži upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi bolje zaštite prije izmjene registra stvorite njegovu sigurnosnu kopiju. Na taj ćete način moći vratiti registar ako se pojave problemi. Dodatne informacije o stvaranju sigurnosne kopije i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322756 Sigurnosno kopiranje i vraćanje registra u sustavu Windows

Omogućivanje bilježenja programa Windows Installer

Da biste sami omogućili bilježenje programa Windows Installer, otvorite registar s alatom Regedit.exe i stvorite sljedeću stazu i ključeve:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Reg_SZ: Logging
Value: voicewarmupx
Slova u polju vrijednosti mogu biti postavljena bilo kojim redoslijedom. Svako slovo uključuje drugačiji način bilježenja. Funkcije slova za MSI verziju 1.1. jesu:

v – detaljni rezultati
o – poruke o nedostatku prostora na disku
i – poruke o statusu
c – početni parametri korisničkog sučelja
e – sve poruke o pogreškama
w – upozorenja o pogreškama koje nisu kobne
a – pokretanje radnji
r – bilješke karakteristične za radnje
m – nedovoljno memorije ili informacije o kobnom zatvaranju
u – korisnički zahtjevi
p – svojstva terminala
+ – dodavanje postojeće datoteke
! – pražnjenje svih redaka u zapisnik
x – dodatne informacije o otklanjanju programskih pogrešaka Oznaka "x" dostupna je samo u sustavu Windows Server 2003 i novijim verzijama, te u MSI verziji 3.0 koja je dostupna u slobodnoj prodaji i novijim MSI verzijama dostupnim u slobodnoj prodaji.

"*" – zamjenski znak, bilježe se sve informacije osim za mogućnosti v i x Da biste obuhvatili mogućnosti v i x, navedite "/l*vx".
Napomena Ova se mogućnost treba koristiti samo radi otklanjanja poteškoća i ne smije se ostaviti jer će negativno utjecati na performanse sustava i prostor na disku. Nova datoteka Msi*.log stvorit će se svaki put kada koristite alat za dodavanje i uklanjanje na upravljačkoj ploči.


Omogućivanje bilježenja programa Windows Installer s pravilnikom grupe

Bilježenje s pravilnikom grupe možete omogućiti ako uredite prikladnu organizacijsku jedinicu ili pravilnik grupe direktorija. U odjeljku Group Policy (Pravilnik grupe) proširite Computer Configuration (Konfiguracija računala), zatim Administrative Templates (Administrativni predlošci), potom Windows Components (Komponente sustava Windows) te odaberite Windows Installer.

Dvokliknite Logging (Bilježenje), a zatim kliknite Enabled (Omogućeno). U okvir Logging (Bilježenje) unesite mogućnosti koje želite bilježiti. U mapi Temp u sistemskoj jedinici pojavit će se datoteka zapisnika Msi.log.

Dodatne informacije o MSI bilježenju potražite u pomoći za sustav Windows. Da biste to učinili, izvršite pretraživanje pomoću izraza "msi logging" i odaberite "Managing options for computers through Group Policy" (Mogućnosti upravljanja za računala putem pravilnika grupe).


Napomena Dodavanje oznake "x" izvorno je dostupno samo u sustavu Windows Server 2003 i novijim verzijama, te u MSI verziji 3.0 koja je dostupna u slobodnoj prodaji i novijim MSI verzijama dostupnim u slobodnoj prodaji.
Svojstva

ID članka: 223300 - posljednja izmjena: 11. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije