4. poglavlje: Čitanje teksta

U ovom je poglavlju objašnjeno kako čitati tekst pomoću pripovjedača te kako dobiti informacije o tekstu, kao što su font, boja teksta i interpunkcija.

Nekoliko je načina čitanja teksta pomoću pripovjedača. Prvi je i najjednostavniji način korištenje tipki sa strelicama radi kretanja tekstom u aplikaciji za obradu teksta kao što je Microsoft Word.

Da biste koristili tekst, možete koristiti i način rada za pregled. Da biste uključili način rada za pregled, pritisnite Caps lock + razmaknicu. Zatim upotrijebite tipke strelica prema gore i dolje da biste čitali redak po redak, a tipke sa strelicama lijevo i desno da biste čitali znak po znak. Dodatne informacije o načinu rada za pregled potražite u 3. poglavlju: Korištenje načina rada za pregled.

Ako želite više kontrole nad tekstom koji čitate, pripovjedač pruža niz naredbi za čitanje teksta koje olakšavaju kretanje i čitanje teksta na web-stranicama i u aplikacijama.

 • Da biste pročitali cijeli dokument ili web-stranicu od početka, pritisnite tipke Caps lock + H.
 • Da biste dokument pročitali od početka do trenutnog položaja pokazivača, pritisnite tipke Caps lock + desna zagrada (]).
 • Da biste čitali neprestano od trenutnog mjesta u dokumentu ili na web-stranici, pritisnite tipke Caps lock + M.
 • Da biste premjestili pokazivač na početak dokumenta ili web-stranice, pritisnite tipke Caps lock + Y.
 • Da biste premjestili pokazivač na kraj dokumenta ili web-stranice, pritisnite tipke Caps lock + B.

Rad s odlomcima, recima, riječima i znakovima

Pripovjedač pruža načine za čitanje teksta po stranicama, odlomcima, recima, riječima i znakovima.

Čitanje po stranicama

 • Da biste pročitali trenutnu stranicu, pritisnite tipke Caps lock + Ctrl + U.
 • Da biste pročitali sljedeću stranicu, pritisnite tipke Caps lock + U.
 • Da biste pročitali prethodnu stranicu, pritisnite tipke Caps lock + Shift + U.

Čitanje po odlomcima

 • Da biste pročitali trenutni odlomak, pritisnite tipke Caps lock + Ctrl + I.
 • Da biste pročitali sljedeći odlomak, pritisnite tipke Caps lock + I.
 • Da biste pročitali prethodni odlomak, pritisnite tipke Caps lock + Shift + I.

Čitanje po recima teksta

 • Da biste pročitali trenutni redak, pritisnite tipke Caps lock + Ctrl + O.
 • Da biste pročitali sljedeći redak, pritisnite tipke Caps lock + O.
 • Da biste pročitali prethodni redak, Caps lock + Shift + O.

Čitanje po riječima

 • Da biste pročitali trenutnu riječ, pritisnite tipke Caps lock + Ctrl + P.
 • Da biste pročitali sljedeću riječ, pritisnite tipke Caps lock + P.
 • Da biste pročitali prethodnu riječ, pritisnite tipke Caps lock + Shift + P.

Čitanje po znakovima

 • Da biste pročitali trenutni znak, pritisnite Caps lock + Ctrl + lijeva zagrada ([).
 • Da biste pročitali sljedeći znak, pritisnite Caps lock + lijeva zagrada ([).
 • Da biste pročitali prethodni znak, pritisnite Caps lock + Shift + Left bracket ([).

Dodatne pojedinosti o tekstu

Pripovjedač pruža različite razine pojedinosti o karakteristikama teksta, poznate pod nazivom opširnost. Da biste promijenili razinu opširnosti, pritisnite Caps lock + A dok ne čujete željenu razinu.

 • Razina opširnosti 0. Slušanje samo teksta.
 • Razina opširnosti 1. Slušanje osnova kao što su razine naslova i pogreške pravopisa i gramatike u dokumentu.
 • Razina opširnosti 2. Slušanje oblikovanja koje se često nalazi na web-stranicama i u e-pošti, kao što su stilovi grafičkih oznaka, podebljavanje teksta, podcrtavanje, kurziv, indeks, eksponent i boja.
 • Razina opširnosti 3. Slušanje dodatnih bilješki, kao što su zaglavlja i podnožja dokumenta.
 • Razina opširnosti 4. Slušanje proširenog oblikovanja, kao što su naziv fonta, veličina i drugi stilovi popisa.
 • Razina opširnosti 5. Slušanje informacija o izgledu i animaciji, kao što je vrsta animacije, započinje li odlomak uvlakom ili ne i još mnogo toga.

Slušanje interpunkcije

Pripovjedač vam daje mogućnost upravljanja time koliko interpunkcije čujete prilikom čitanja teksta. Pritisnite Caps lock + Alt + znak plus (+) ili Caps lock + Alt + znak minus (-) dok ne čujete interpunkciju koju želite koristiti: Zadano, Matematički, Djelomično, Većinski ili Sve.

 • Zadano. Slušanje malo ili nimalo interpunkcije. Prirodne će stanke označiti stavke kao što su zarezi i točke.
 • Matematički. Slušanje najčešćih matematičkih simbola.
 • Djelomično. Slušanje najčešće razgovorne interpunkcije, kao što su zarezi i točke.
 • Većinski. Slušanje dodatnih simbola, kao što su zagrade.
 • Sve. Slušanje sve interpunkcije, uključujući sve posebne simbole.


Sljedeće: 5. poglavlje: korištenje pripovjedača dodirom

Vratite se na prikaz sadržaja

Svojstva

ID članka: 22799 - posljednja izmjena: 14. ruj 2016. - verzija: 6

Povratne informacije