Dodatak B: Tipkovne naredbe i dodirne geste Pripovjedača

U ovom su dodatku navedene sve tipkovne naredbe i dodirne geste koje podržava Pripovjedač u ažuriranju za obljetnicu sustava Windows 10.

Popis svih tipkovnih prečaca u sustavu Windows potražite u odjeljku Tipkovni prečaci u sustavu Windows.

Popis tipkovnih prečaca u aplikacijama sustava Windows potražite u odjeljku Tipkovni prečaci u aplikacijama.

Tipkovne naredbe Pripovjedača

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
Tipka s logotipom sustava Windows  + EnterPokretanje ili zatvaranje Pripovjedača
Caps Lock + EscIzlaz iz Pripovjedača
Caps Lock + MPokretanje čitanja
CtrlPrekidanje čitanja
Caps Lock + razmaknicaPokretanje načina rada za skeniranje
Caps Lock + strelica desnoPrelazak na sljedeću stavku
Caps Lock + strelica lijevoPrelazak na prethodnu stavku
Caps Lock + strelica gore ili doljePromjena prikaza
Caps Lock + F1Prikaz popisa naredbi Pripovjedača
Caps Lock + F2Prikaz naredbi za trenutnu stavku
Caps Lock + EnterProvedba primarne radnje
Caps Lock + Shift + EnterOtvaranje načina rada za pretraživanje
Caps Lock + APromjena opširnog načina rada
Caps Lock + Ctrl + plus (+)Povećanje opširnosti
Caps Lock + Ctrl + minus (-)Smanjenje opširnosti
Caps Lock + Alt + plus (+) ili minus (-)Promjena načina rada interpunkcije
Caps Lock + Y
Premještanje na početak teksta
Caps Lock + ZZaključavanje tipke Pripovjedača (Caps Lock) tako da je ne morate pritiskati za svaki tipkovni prečac
Caps Lock + XPripovjedač zanemaruje sljedeći tipkovni prečac koji upotrijebite
Caps Lock + F12Uključivanje i isključivanje čitanja pritisaka na tipke
Caps Lock + VPonavljanje izraza
Caps Lock + Page Up ili Page DownPovećavanje ili smanjivanje glasnoće glasa
Caps Lock + plus (+) ili minus (-)Ubrzavanje ili usporavanje glasa
Caps Lock + D
Čitanje stavke
Caps Lock + FČitanje dodatnih informacija o stavci
Caps Lock + SSlovkanje stavke
Caps Lock + WČitanje prozora
Caps Lock + RČitanje svih stavki u tom području
Caps Lock + Num LockUključivanje i isključivanje načina rada miša
Caps Lock + QPrelazak na zadnju stavku u tom području
Caps Lock + GPremještanje kursora Pripovjedača na mjesto kursora sustava
Caps Lock + TPremještanje kursora Pripovjedača na mjesto pokazivača
Caps Lock + tilda (~)Postavljanje fokusa na stavku
Caps Lock + BackspaceVraćanje za jednu stavku
Caps Lock + InsertSkok na povezanu stavku
Caps Lock + F10Čitanje zaglavlja trenutnog retka
Caps Lock + F9Čitanje zaglavlja trenutnog stupca
Caps Lock + F8Čitanje trenutnog reda
Caps Lock + F7Čitanje trenutnog stupca
Caps Lock + F5Čitanje trenutnog mjesta retka i stupca
Caps Lock + F6Skok na ćeliju tablice
Caps Lock + Shift + F6Skok na sadržaj ćelije
Caps Lock + F3Skok na sljedeću ćeliju u trenutnom retku
Caps Lock + Shift + F3Skok na prethodnu ćeliju u trenutnom retku
Caps Lock + F4Skok na sljedeću ćeliju u trenutnom stupcu
Caps Lock + Shift + F4Skok na prethodnu ćeliju u trenutnom stupcu
Caps Lock + zatvorena uglata zagrada (])Čitanje teksta od početka do kursora
Caps Lock + nula (0)Čitanje atributa teksta
Caps Lock + HČitanje dokumenta
Caps Lock + Ctrl + UČitanje trenutne stranice
Caps Lock + UČitanje sljedeće stranice
Caps Lock + Shift + UČitanje prethodne stranice
Caps Lock + Ctrl + IČitanje trenutnog odlomka
Caps Lock + IČitanje sljedećeg odlomka
Caps Lock + Shift + IČitanje prethodnog odlomka
Caps Lock + Ctrl + OČitanje trenutnog retka
Caps Lock + OČitanje sljedećeg retka
Caps Lock + Shift + OČitanje prethodnog retka
Caps Lock + Ctrl + PČitanje trenutne riječi
Caps Lock + PČitanje sljedeće riječi
Caps Lock + Shift + PČitanje prethodne riječi
Caps Lock + Ctrl + otvorena uglata zagrada ([)Čitanje trenutnog znaka
Caps Lock + otvorena uglata zagrada ([)Čitanje sljedećeg znaka
Caps Lock + Shift + otvorena uglata zagrada ([)Čitanje prethodnog znaka
Caps Lock + YPremještanje na početak teksta
Caps Lock + BPremještanje na kraj teksta
Caps Lock + JSkok na sljedeći naslov
Caps Lock + Shift + JSkok na prethodni naslov
Caps Lock + KSkok na sljedeću tablicu
Caps Lock + Shift + KSkok na prethodnu tablicu
Caps Lock + LSkok na sljedeću vezu
Caps Lock + Shift + LSkok na prethodnu vezu
Caps Lock + C    
Čitanje trenutnog datuma i vremena
Brzo pritiskanje tipke Caps Lock dvaput uzastopnoUključivanje i isključivanje funkcije Caps Lock
Caps Lock + ESlanje negativnih povratnih informacija
Caps Lock + Shift + ESlanje pozitivnih povratnih informacija
Brzo dodirivanje tipki Caps Lock + E dvaput uzastopnoOtvaranje dijaloškog okvira za povratne informacije
Caps Lock + Ctrl + strelica gorePrelazak na nadređeni element (samo ako aplikacija omogućuje strukturnu navigaciju)
Caps Lock + Ctrl + strelica desnoPrelazak na sljedeći element iste razine (samo ako aplikacija omogućuje strukturnu navigaciju)
Caps Lock + Ctrl + strelica lijevoPrelazak na prethodni element iste razine (samo ako aplikacija omogućuje strukturnu navigaciju)
Caps Lock + Ctrl + strelica doljePrelazak na prvi podređeni element (samo ako aplikacija omogućuje strukturnu navigaciju)
Caps Lock + N
Premještanje na glavni orijentir


Tipkovne naredbe Pripovjedača

Tipka koju je potrebno pritisnutiŽeljena radnja
Strelica gore i strelica doljePrelazak na sljedeći ili prethodni redak teksta u aplikaciji ili na web-stranici
Strelica desno i strelica lijevoPrelazak na sljedeći ili prethodni znak u aplikaciji ili na web-stranici
RazmaknicaAktiviranje stavke koju želite koristiti, kao što je gumb ili tekstni okvir
EnterAko je to podržano, izvedba sekundarne radnje na stavci
Ctrl + strelica lijevo i Ctrl + strelica desnoPrelazak na sljedeću ili prethodnu riječ
Ctrl + strelica gore i Ctrl + strelica doljePrelazak na sljedeći ili prethodni odlomak
H ili Shift + H i Alt + strelica dolje ili Alt + strelica gorePrelazak na sljedeći ili prethodni naslov
T ili Shift + TPrelazak na sljedeću ili prethodnu tablicu
P ili Shift + PPrelazak na sljedeći ili prethodni odlomak
K ili Shift + K i Alt + desna strelica ili Alt + lijeva strelicaPrelazak na sljedeću ili prethodnu vezu
D ili Shift + DPrelazak na sljedeći ili prethodni orijentir
Ctrl+ Alt + strelica desno ili strelica lijevoPrelazak na sljedeću ili prethodnu ćeliju u retku
Ctrl+ Alt + strelica gore ili strelica doljePrelazak na sljedeću ili prethodnu ćeliju u stupcu
Caps Lock + F5Objava mjesta u tablici
Caps Lock + F9Objava zaglavlja stupca
Caps Lock + F10 Objava zaglavlja retka
Caps Lock + F7Čitanje trenutnog stupca tablice od početka do kraja
Caps Lock + F8Čitanje trenutnog retka tablice od početka do kraja


Dodirne geste Pripovjedača

Gesta koju je potrebno izvesti Željena radnja
Dodir ili povlačenje jednim prstomČitanje teksta ispod prsta
Dvostruki dodir ili držanje jednim prstom uz dodir drugim prstom bilo gdje na zaslonuAktiviranje primarne radnje
Trostruki dodir ili držanje jednim prstom uz dvostruki dodir drugim prstom bilo gdje na zaslonuAktiviranje sekundarne radnje
Držanje jednim prstom uz dodir dvama prstima bilo gdje na zaslonuPočetak povlačenja ili dodatne mogućnosti tipki
Pomak jednim prstom ulijevo ili udesnoPrelazak na sljedeću ili prethodnu stavku
Pomak jednim prstom gore ili doljePromjena prikaza
Jedan dodir dvama prstimaPrekidanje Pripovjedačeva čitanja
Jedan dodir trima prstimaPromjena opširnog načina rada
Jedan dodir četirima prstimaPrikaz naredbi Pripovjedača za trenutnu stavku
Dvostruki dodir dvama prstimaPrikaz kontekstnog izbornika
Dvostruki dodir trima prstimaČitanje atributa teksta
Dvostruki dodir četirima prstimaOtvaranje načina rada za pretraživanje
Trostruki dodir četirima prstimaPrikaz svih naredbi Pripovjedača
Prelazak dvama prstima ulijevo, udesno, gore ili doljePomicanje
Prelazak ulijevo ili udesno trima prstimaPomicanje tabulatora naprijed ili natrag
Prelazak trima prstima prema goreČitanje trenutnog prozora
Prelazak trima prstima prema doljePokretanje čitanja teksta koji se može istraživati
Prelazak četirima prstima gore ili doljeUključivanje i isključivanje semantičkog zumiranja gdje je podržano
Prelazak četirima prstima ulijevo ili udesnoPremještanje pokazivača pripovjedača na početak ili kraj jedinice


Sljedeće: Dodatak C: glasovi za TTS

Vratite se na prikaz sadržaja

Svojstva

ID članka: 22806 - posljednja izmjena: 30. ruj 2016. - verzija: 4

Windows 10

Povratne informacije