ID događaja 4107 ili ID događaja 11 bilježi se u programskom zapisniku u sustavu Windows Vista, Windows Server 2008 i novijim verzijama sustava Windows i Windows Server

Simptomi

Na računalu sa sustavom Windows 7 ili Windows Server 2008 R2 u programskom se zapisniku bilježi pogreška nalik sljedećoj:
Log Name: Application
Source: Microsoft-Windows-CAPI2
Date: Date and time
Event ID: 4107
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Computer name
Description:
Failed extract of third-party root list from auto update cab at: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> with error: A required certificate is not within its validity period when verifying against the current system clock or the timestamp in the signed file (Naziv zapisnika: / Aplikacija / Izvor: / Microsoft-Windows-CAPI2 / Datum: / Datum i vrijeme / ID događaja: / 4107 / Kategorija zadatka: / Ništa / Razina: / Pogreška / Ključne riječi: / Klasično / Korisnik: / Nije dostupno / Računalo: / Naziv računala / Opis: Neuspješno izdvajanje korijenskog popisa treće strane iz automatski ažurirane datoteke .cab na: http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab s pogreškom: / Traženi certifikat nije unutar razdoblja valjanosti prilikom provjere trenutnog sistemskog sata ili vremenske oznake u potpisanoj datoteci).
Na računalu sa sustavom Windows Vista ili Windows Server 2008 u programskom se zapisniku bilježi pogreška nalik sljedećoj:
Log Name: Application
Source: Microsoft-Windows-CAPI2
Date: Date and time
Event ID: 11
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Computer name
Description:
Failed extract of third-party root list from auto update cab at: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> with error: A required certificate is not within its validity period when verifying against the current system clock or the timestamp in the signed file (Naziv zapisnika: / Aplikacija / Izvor: / Microsoft-Windows-CAPI2 / Datum: / Datum i vrijeme / ID događaja: / 11 / Kategorija zadatka: / Ništa / Razina: / Pogreška / Ključne riječi: / Klasično / Korisnik: / Nije dostupno / Računalo: / Naziv računala / Opis: Neuspješno izdvajanje korijenskog popisa treće strane iz automatski ažurirane datoteke .cab na: http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab s pogreškom: / Traženi certifikat nije unutar razdoblja valjanosti prilikom provjere trenutnog sistemskog sata ili vremenske oznake u potpisanoj datoteci).

Uzrok

Ta se pogreška pojavljuje jer je certifikat Microsoft Certificate Trust List Publisher istekao. Kopija CTL-a s isteklim potpisanim certifikatom postoji u mapi CryptnetUrlCache.

Rješenje

Da bismo riješili problem umjesto vas, prijeđite na odjeljak "Popravite mi to". Ako biste radije sami riješili problem, prijeđite na odjeljak "Popravit ću to sam".

Popravite mi toDa biste automatski riješili problem, kliknite vezu ili gumb Fix it (Popravi taj problem). U dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni), a zatim slijedite korake u čarobnjaku za popravak.Napomene
 • Čarobnjak je možda samo na engleskom jeziku. No automatsko popravljanje funkcionira i u verzijama sustava Windows na drugim jezicima.
 • Ako trenutno ne koristite računalo na kojemu se pojavljuje problem, rješenje za popravak možete spremiti na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenuti na računalu na kojem se problem pojavljuje.

Zatim idite na odjeljak "Je li to riješilo problem?".Popravit ću to sam

Da biste sami riješili problem, slijedite ove korake:
 1. Otvorite naredbeni redak. Da biste to učinili, kliknite Start gumb Start , kliknite All Programs (Svi programi), zatim Accessories (Pomagala) te Command Prompt (Naredbeni redak).
 2. U naredbeni redak upišite sljedeću naredbu, a zatim pritisnite tipku ENTER:
  certutil -urlcache * delete
  Napomena Naredbu certutil potrebno je pokrenuti za svakog korisnika na radnoj stanici. Svaki se korisnik mora prijaviti i slijediti gore navedeni prvi i drugi korak.
 3. Ako je istekli certifikat predmemoriran u jednom od lokalnih profila sustava, morate pomoću programa Windows Explorer izbrisati sadržaj nekih direktorija. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Pokrenite Windows Explorer. Da biste to učinili, kliknite Start, potom All Programs (Svi programi), zatim Accessories (Pomagala) te Windows Explorer.

   Napomena Morate omogućiti sakrivene mape da biste prikazali direktorije čije sadržaje morate izbrisati. Da biste omogućili sakrivene datoteke i mape, slijedite ove korake:
   1. Kliknite Organize (Organiziraj), a zatim Folder and search options (Mogućnosti mape i pretraživanja).
   2. Kliknite karticu View (Prikaz).
   3. Potvrdite okvir Show hidden files and folders (Prikaz skrivenih datoteka i mapa).
   4. Kliknite da biste poništili potvrdni okvir Hide extensions for known file types (Sakrij datotečne nastavke za poznate vrste datoteka).
   5. Kliknite da biste poništili okvir Hide protected operating system files (Sakrij zaštićene datoteke operacijskog sustava).
   6. Kliknite Yes (Da) da biste odbacili upozorenje, a zatim kliknite OK (U redu) da biste primijenili promjene i zatvorili dijaloški okvir.
  2. Izbrišite sadržaj ovdje navedenih direktorija (%windir% je direktorij sustava Windows).

   Napomena Možda ćete primiti poruku u kojoj se navodi da nemate dopuštenje pristupiti mapi. Ako primite tu poruku, kliknite Continue (Nastavi).

   Lokalni servis:

   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   Mrežni servis:
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   Lokalni sustav:
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

Je li to riješilo problem?

 • Provjerite je li problem riješen. Ako je problem riješen, gotovi ste s ovim odjeljkom. Ako problem nije riješen, obratite se službi za podršku.
 • Voljeli bismo od vas dobiti povratne informacije. Da biste nam poslali povratne informacije ili prijavili eventualne probleme s ovim rješenjem, ostavite komentar na blogu "Popravite mi to" ili nam pošaljite poruku e-pošte.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Uz to, ID događaja 4107 može se bilježiti i s pogreškom "Podaci nisu valjani", a ne s pogreškom "Traženi certifikat nije unutar razdoblja valjanosti prilikom provjere trenutnog sistemskog sata ili vremenske oznake u potpisanoj datoteci".

Ta pogreška "Podaci nisu valjani" obavještava da objekt vraćen iz mreže nije bio valjana datoteka .cab, stoga je Windows nije mogao ispravno parsirati. Instance takve pogreške mogu se pojaviti kada pokušaj dohvaćanja mreže za datoteku .cab ne uspije proći kroz proxy. Ako proxy vrati neke podatke ili poruku, a ne standardni kod HTTP pogreške, Windows će pokušati parsirati poruku dobivenu od proxyja za koju očekuje da je datoteka .cab. U tom će slučaju neuspjeh biti označen pogreškom "podaci nisu valjani".

Da biste otklonili tu pogrešku, slijedite korake navedene u odjeljku "Rješenje" da biste očistili predmemoriju i uklonili nevaljani unos iz predmemorije.


Svojstva

ID članka: 2328240 - posljednja izmjena: 14. svi 2011. - verzija: 1

Povratne informacije