Poruka o pogrešci "Otvorena je datoteka" pri korištenju programa Windows Media Player

S I M P T O M I

Kada upišete naziv datoteke koju želite reproducirati u programu Windows Media Player, možete dobiti jednu ili više sljedećih poruka o pogreškama:

Cannot open file (Error=80040216) (Nije moguće otvoriti datoteku (Pogreška=80040216))
Cannot open 'http://Servername/Path/Filename.asf'. Please verify that the path and filename are correct and try again.(Error=80070002) (Nije moguće otvoriti 'http://Servername/Path/Filename.asf'. Provjerite jesu li put i naziv datoteke ispravni te pokušajte ponovo. (Pogreška=80070002))
Cannot open '\\Server\Directory\Filename'. Please verify that the path and filename are correct and try again. (Nije moguće otvoriti '\\Server\Directory\Filename'. Provjerite jesu li put i naziv datoteke ispravni te pokušajte ponovo.) (Error=80070035) (Pogreška=80070035)
Cannot open '\\Server\Filename'. Please verify that the path and filename are correct and try again. (Nije moguće otvoriti '\\Server\Filename'. Provjerite jesu li put i naziv datoteke ispravni te pokušajte ponovo.) (Error=80070043) (Pogreška=80070043)
Cannot open 'protocol://server/directory/filename'. Please verify that the path and filename are correct and try again. (Nije moguće otvoriti 'protocol://server/directory/filename'. Provjerite jesu li put i naziv datoteke ispravni te pokušajte ponovo.) (Error=80070005) (Pogreška=80070005)
The specified path is invalid (Error=800700A1) (Navedeni put nije valjan (Pogreška=800700A1))
The server or proxy was not found (Error=800C0005) (Poslužitelj ili proxy nije pronađen (Pogreška=800C0005))
The protocol is not known and no pluggable protocols have been entered that match. (Protokol nije poznat, a nema ni odgovarajućih unesenih protokola.) (Error=800C000D) (Pogreška=800C000D)
The specified stream type is not recognized. (Navedena vrsta prijenosa nije prepoznata.) (Error=C00D07E2) (Pogreška=C00D07E2)
The system cannot find the file specified. (Sustav ne može pronaći navedenu datoteku.) (Error=C00D001A) (Pogreška=C00D001A)
You do not have access to the location or file. (Nemate pristup lokaciji ili datoteci.) (Error 80070005) (Pogreška 80070005)

U Z R O K

Windows Media Player ne može pronaći navedeni naziv datoteke. Najvjerojatnije je naziv pogrešno napisan ili put do datoteke nije ispravan. Postoji puno raznih načina stvaranja puta do datoteke. Način koji se upotrebljava ovisi o tome kako pokušavate pristupiti multimedijskom sadržaju. Navodimo primjere ispravne sintakse za uobičajene načine koji se koriste da bi se pristupilo multimedijskim datotekama.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Reprodukcija multimedijske datoteke koja se nalazi na računalu

Slovo pogona:\Naziv direktorija\Naziv datoteke

Slovo pogona je slovo povezano s diskom na kojem se nalazi multimedijska datoteka (obično C:\). Direktorij je svaka mapa u kojoj se nalazi multimedijska datoteka. Imajte na umu da se obrnute kose crte koriste između naziva direktorija, a dvotočka nakon slova pogona. Naziv datoteke je naziv multimedijske datoteke. Naziv pogona i Naziv datoteke obavezni su dijelovi puta. Naziv direktorija nije obavezan, nego ovisi o mjestu na kojem je multimedijski sadržaj pohranjen.


Reprodukcija multimedijske datoteke koja se nalazi na World Wide Webu

protokol://naziv domene/naziv direktorija/naziv datoteke

Protokol je skup formata i procedura koji omogućuju računalima razmjenu informacija. Windows Media Player koristi protokole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) i MMS (Microsoft Media Server). Naziv direktorija nije obavezan, nego ovisi o mjestu na kojem se multimedijske datoteke nalaze na web-mjestu. Naziv datoteke je naziv multimedijske datoteke. Imajte na umu da iza naziva protokola slijede dvotočka i dvije kose crte, a kosa crta koristi se između naziva mapa i između naziva datoteka. Protokol, naziv domene i naziv datoteke obavezni su dijelovi puta. Naziv direktorija nije obavezan, nego ovisi o mjestu na kojem je multimedijski sadržaj pohranjen.


Reprodukcija multimedijske datoteke koja se nalazi na lokalnoj mreži (LAN-u)

\\Naziv poslužitelja\zajednički naziv\naziv datoteke

Naziv poslužitelja je naziv računala na lokalnoj mreži (LAN-u) na kojem se nalazi multimedijska datoteka. Zajednički naziv je zajednička mapa koja se nalazi na poslužitelju i u kojoj se nalazi multimedijska datoteka. Naziv datoteke je naziv multimedijske datoteke. Imajte na umu da dvije obrnute kose crte prethode nazivu poslužitelja, a jedna obrnuta kosa crta pojavljuje se između naziva mapa i naziva datoteka. Naziv poslužitelja, zajednički naziv i naziv datoteke obavezni su dijelovi puta.


Reprodukcija multimedijske datoteke koja se nalazi na mreži, pomoću protokola

protokol://naziv poslužitelja/zajednički naziv/naziv datoteke

Protokol je skup formata i procedura koji omogućuju računalima razmjenu informacija. Windows Media Player koristi protokole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) i MMS (Microsoft Media Server). Naziv poslužitelja je naziv računala na mreži na kojoj se nalazi multimedijska datoteka. Zajednički naziv je naziv zajedničke mape koja se nalazi na poslužitelju i u kojoj se nalazi multimedijska datoteka. Naziv datoteke je naziv multimedijske datoteke. Imajte na umu da iza naziva protokola slijede dvotočka i dvije kose crte, a kosa crta koristi se između naziva mapa i između naziva datoteka. Protokol, naziv poslužitelja, zajednički naziv i naziv datoteke obavezni su dijelovi puta.

Rješenje

Provjerite je li naziv datoteke ispravno napisan i je li put do datoteke ispravan te pokušajte ponovo. Ako ste poruku o pogrešci primili klikom na vezu na web-stranici, obratite se davatelju sadržaja radi ažurirane veze.Obratite pažnju na to da se poruka o pogrešci može pojaviti i ako reproducirate .asx datoteku, a .asx datoteka navodi put koji ne postoji (možda zato što je sadržaj na mjestu glavnog računala reorganiziran). Put do .asx datoteke ispravan je; problem je u tome što više nije ispravan put ugrađen unutar .asx datoteke. Taj se problem ne rješava ponovnim unosom puta do .asx datoteke.
Svojstva

ID članka: 234292 - posljednja izmjena: 29. srp 2008. - verzija: 1

Povratne informacije