U sustavu Windows 7 ikone za WSD uređaje prikazuju se pogrešno kao druga klasa u odjeljku Devices and Printers (Uređaji i pisači)

S I M P T O M I

Za WSD (Web Services for Devices) uređaj prikazuje se pogrešna ikona u odjeljku Devices and Printers (Uređaji i pisači). Za WSD pisač, primjerice, može se prikazivati ikona poslužitelja i to u odjeljku Devices (Uređaji) umjesto da se ikona pisača prikazuje u odjeljku Printers and Faxes (Pisači i faksovi).

U Z R O K

Taj problem uzrokuje pogrešan paket pozornice uređaja koji je izdao Microsoft i koji je bio dostupan između 8. i 22. lipnja 2010.

R J EŠ E N J E

Da biste riješili taj problem, poništite okvir Device Stage Metadata Store (Spremište metapodataka pozornice uređaja) i preuzmite nove pakete. Da bismo riješili taj problem umjesto vas, prijeđite na odjeljak "Popravite mi to". Ako sami želite riješiti problem, prijeđite na odjeljak "Popravit ću to sam".

Popravite mi to

Da biste automatski riješili problem, kliknite vezu Popravi taj problem. Zatim u dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni), a zatim slijedite korake u čarobnjaku.

Napomena Taj je čarobnjak možda dostupan samo na engleskom jeziku, ali automatsko popravljanje funkcionira i za verzije sustava Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako trenutno ne koristite računalo na kojemu se pojavljuje problem, automatski popravak spremite na izbrisivi memorijski pogon ili na CD da biste ga mogli pokrenuti na računalu na kojemu se problem pojavljuje.

Popravit ću to sam

Da biste sami riješili problem, slijedite ove korake:

1.       Otvorite naredbeni redak s višom razinom ovlasti (kao administrator).

2.       Upišite del /s "%systemdrive%\users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Device Metadata\*.*" i pritisnite Enter.

3.       Upišite Y (Da) kao odgovor na upit Are you sure (Y/N) (Jeste li sigurni (Da/Ne)) i pritisnite Enter.

4.       Možda ćete morati upisati Y (Da) da biste potvrdili još nekoliko brisanja, ovisno o broju paketa pozornice uređaja koji se trenutno nalaze na računalu (sve će ih ponovno preuzeti sustav Windows).
 

Poduzimanjem ovih koraka izbrisat ćete sadržaj predmemorije koja sadrži pogrešan paket i narediti sustavu Windows 7 da ponovno preuzme odgovarajuće pakete s odgovarajućim metapodacima uređaja.
Svojstva

ID članka: 2403006 - posljednja izmjena: 30. lip 2011. - verzija: 1

Povratne informacije