Otklanjanje poteškoća s postavljanjem financijske ustanove ili s njenim povezivanjem

S I M P T O M I

Kada pokušate postaviti servis Online Services ili se povezati s njim, da biste pristupili financijskoj ustanovi ili ustanovama u programu Microsoft Money, mogli biste primijetiti sljedeće simptome:
 • Možda se nećete moći povezati sa servisom Online Services.
 • Mogli biste dobiti poruku o pogrešci sličnu jednoj od sljedećih:
  A Prior Call has not been completed. (Prethodni poziv nije dovršen).
  Your last call was interrupted before it could be completed. (Vaš posljednji poziv prekinut je prije no što je mogao biti dovršen.) Money will try to complete this call now. (Program Money pokušat će sada dovršiti taj poziv.)
  There is a problem with the data received. (Postoji problem s primljenim podacima.)
  Money was unable to complete the operation. The Internet banking or brokerage server you were trying to contact encountered an error. Please try your call again later. (OFXHTTP500) (Program Money nije uspio dovršiti operaciju. Poslužitelj za internetsko bankarstvo ili brokerske usluge s kojim ste se pokušavali povezati naišao je na pogrešku. Pokušajte nazvati kasnije. (OFXHTTP500))
  Money cannot complete a required online call at this time. Please check your Internet connection setting and try again. (Program Money u ovom trenutku ne može izvršiti zatraženi mrežni poziv. Provjerite postavku svoje internetske veze i pokušajte ponovno.)
  Your financial institution encountered a general sign on error. (Financijska ustanova naišla je na opću pogrešku pri prijavi.)
  A general error occurred with your financial institution. (Došlo je do opće pogreške u pogledu financijske ustanove.)
  Unable to connect to the internet, banking, or brokerage server you were trying to access. The internet address is currently invalid. (OFX) (Povezivanje s internetskim, bankovnim ili brokerskim poslužiteljem kojem ste pokušavali pristupiti nije uspjelo. Internetska adresa trenutno nije valjana. (OFX))
  We've detected that the date set on your computer does not match that of ours. To ensure that you receive transactions within the proper time frame, please correct the date on your computer. (Datum na vašem računalu ne odgovara datumu na našem računalu. Da biste primali transakcije u odgovarajućem vremenskom okviru, prilagodite datum na računalu.)
  Microsoft money could not receive information from your bank or brokerage. DTClient cannot be a date that is in the future. (Program Microsoft Money nije mogao primiti podatke od vaše banke ili brokerske kuće. DTklijent ne može biti datum koji tek slijedi.)
  Event ID (1001) in Source (Microsoft Money) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. Microsoft Money encountered a problem and needs to close. AppName: msmoney.exe AppVer: 10.0.0.919 ModName: ntdll.dll (ID događaja u izvoru (Microsoft Money) ne može biti pronađen. Lokalno računalo možda nema potrebne podatke iz registra ili DLL datoteke poruka da bi prikazalo poruke s udaljenog računala. Program Microsoft Money naišao je na problem i mora se zatvoriti. AppName: msmoney.exe / AppVer: 10.0.0.919 / ModName: ntdll.dll)
  Microsoft Money encountered a problem and needs to close. App: msmoney App Ver: 11.0.0.716 Mod: msvcrt.dll Mod ver: 6.1.8637.0 Offset:0000d203 No online services available. (Program Microsoft Money naišao je na problem i mora se zatvoriti. App: msmoney / App Ver: 11.0.0.716 / Mod: msvcrt.dll / Mod ver: 6.1.8637.0 Offset:0000d203 / Mrežni servisi nisu dostupni.)

U Z R O K

Do tog problema može doći ako je veza sa servisom Online Services prekinuta pri predaji izjave ili zahtjeva za plaćanjem. Veza može biti prekinuta ako nastupi bilo koja od sljedećih okolnosti:
 • Internetska veza je spora.
 • Internetska veza je prekinuta.
 • Poslužitelj financijske ustanove spor je ili zauzet.
 • Sigurnosne postavke kao što je vatrozid ili protuvirusni softver blokiraju pristup.
 • Postoji problem s vjerodajnicama, primjerice ID-om korisnika, PIN-om ili lozinkom.
 • Postoji problem s instalacijom programa Microsoft Internet Explorer.
 • Sistemski datum na računalu nije točan.
 • Platitelj kao adresu koristi “Centraliziranu naplatu”.
 • Varijabla okruženja NLSPATH dodaje potrošnju memorije koja sprječava program Money da dovrši zatražene veze.
 • Koristite računalo na kojem je instalirana razvojna platforma utemeljena na Javi.
 • Microsoft Money 2001 ili starija verzija programa Money nalazi se u načinu rada za oporavak.

Metode za otklanjanje te poteškoće

Da biste zaobišli taj problem, postupite na sljedeće načine, redoslijedom kojim su navedeni.

Ako ste na taj problem naišli nakon što ste poslali zahtjev za plaćanjem, provjerite je li zahtjev uistinu i primljen. Da biste to učinili, obratite se financijskoj ustanovi ili davatelju platnih usluga. To je, primjerice, MSN Bill Pay.Napomena Ako se ne obratite financijskoj ustanovi i ne provjerite status transakcije, vaša bi transakcija mogla biti više puta poslana banci ili brokeru.

Prva metoda: Određivanje eventualnih problema s poslužiteljem

 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Posjetite web-mjesto MSN Money Network Status da biste vidjeli postoje li problemi s poslužiteljem:
 3. Ako nisu navedeni problemi s poslužiteljem, pokušajte se ponovo povezati sa servisom Online Services da biste pristupili financijskoj ustanovi. Ako se i dalje ne možete povezati, obratite se financijskoj ustanovi da biste doznali ima li problema s poslužiteljem. Ako trenutno nema problema s poslužiteljem, pokušajte se ponovo povezati sa servisom Online Services da biste pristupili financijskoj ustanovi.
Ako se i dalje ne možete povezati sa servisom Online Services, prijeđite na drugu metodu.

Druga metoda: Onemogućivanje ili uklanjanje vatrozida ili protuvirusnog softvera

Odredite blokira li sigurnosni softver, primjerice vatrozid ili protuvirusni softver, pristup. Da biste to učinili, taj softver privremeno onemogućite ili uklonite. Ako onemogućite ili uklonite softver, a program Money zatim se uspije povezati s financijskom ustanovom, proučite kako program Money dodati na popis iznimaka u tom sigurnosnom softveru. Obratite se proizvođaču softvera da biste dobili upute.
Dodatne informacije o onemogućivanju Vatrozida za Windows potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojevima:

283673 Kako uključiti i isključiti vatrozid u sustavu Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
899935 Pri pokušaju primjene neke značajke u programu Money za koju je potrebna internetska veza nije se moguće povezati s Internetom. (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Treća metoda: Provjera autentičnosti vjerodajnica

Provjerite u financijskoj ustanovi koje vjerodajnice morate imati da biste se prijavili u program Money. Možda su vam, primjerice, za korištenje web-mjesta financijske ustanove i korištenje programa Money potrebni različiti ID i lozinka.

Četvrta metoda: Određivanje verzije programa Internet Explorer koja je instalirana na računalu

Odredite je li na vašem računalu instalirana aktualna verzija programa Internet Explorer, a zatim vratite zadane postavke.

Dodatne informacije o nabavi programa Internet Explorer 7 potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojem:

Dodatne informacije o otklanjanju poteškoća s programom Internet Explorer potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem:

870700 Kako otkloniti poteškoće prilikom pristupanja sigurnim web-stranicama pomoću programa Internet Explorer 6 s paketom nadopuna Service Pack 2

926431 Poruka o pogrešci u programu Internet Explorer 7: "Internet Explorer ne može prikazati web-stranicu."

Peta metoda: Provjerite jesu li datum i vrijeme ispravno postavljeni

Windows Vista
 1. Kliknite Startgumb Start , u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite Date and Time (Datum i vrijeme), a potom pritisnite tipku ENTER.
 2. Kliknite karticu Date and Time (Datum i vrijeme), a potom Change date and time (Promijeni datum i vrijeme).

  Dozvola za kontrolu korisničkih računa Ako se od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili kliknite Continue (Nastavi).
 3. U dijaloškom okviru Date and Time Settings (Postavke datuma i vremena) izvršite jednu od sljedećih akcija.
  • Da biste promijenili datum, kliknite trenutni datum u kalendaru.
  • Da biste promijenili sat, dvokliknite ga, a potom kliknite strelice te povećajte ili smanjite vrijednost.
  • Da biste promijenili minute, dvokliknite ih, a potom kliknite strelice te povećajte ili smanjite vrijednost.
  • Da biste promijenili sekunde, dvokliknite ih, a potom kliknite strelice te povećajte ili smanjite vrijednost.
 4. Kada završite, kliknite OK (U redu).
 5. Provjerite vremensku zonu.
 6. Ako želite da se sat automatski prilagodi kada je na snazi ljetno računanje vremena, provjerite je li potvrđen okvir Automatically adjust clock for Daylight Saving Time (Automatski prilagodi sat ljetnom i zimskom računanju vremena).
 7. Dvaput kliknite OK (U redu).
Microsoft Windows XP ili starija verzija sustava Microsoft Windows
 1. Kliknite Start, pokažite na Settings (Postavke), a zatim kliknite Control Panel (Upravljačka ploča).
 2. Dvokliknite ikonu Date/Time (Datum/vrijeme).
 3. Promijenite datum i vrijeme na tekući datum i vrijeme.
 4. Provjerite vremensku zonu.
 5. Kliknite OK (U redu) da biste prihvatili promjene.

Šesta metoda: Provjera detalja o platitelju za financijsku ustanovu

Provjerite točnost adrese u odjeljku Payee Details (Detalji o platitelju). Ako je adresa navedena kao Centralized Billing (Centralizirano plaćanje), promijenite je u adresu za naplatu s vaše zadnje izjave o plaćanju.

Sedma metoda: Vraćanje varijable sustava na izvornu vrijednost

Windows Vista
 1. Zatvorite program Money.
 2. Kliknite Startgumb Start , zatim u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite cmd, a potom pritisnite tipku ENTER.
 3. Upišite niz nlspath=null, a potom pritisnite tipku ENTER.
 4. Upišite exit, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 5. Pokrenite program Money.
Windows XP
 1. Zatvorite program Money.
 2. Kliknite Start, u okvir Open (Otvori) upišite cmd, a zatim kliknite OK (U redu).
 3. Upišite niz nlspath=null, a potom pritisnite tipku ENTER.
 4. Upišite exit, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 5. Pokrenite program Money.

Osma metoda: Uklanjanje s računala programa utemeljenih na Javi

Pokušajte ukloniti platforme utemeljene na Javi koje su instalirane na računalu. Sljedeće platforme mogu utjecati na program Money:
 • IBM VisualAge for Java
 • IBM Developerworks: Java
 • Sun Java 2 Platform
 • JavaSoft
 • Daimler/Chrysler Workshop Information System

Deveta metoda: Izlaz iz načina rada za oporavak nakon pada

Ako koristite program Microsoft Money 2001 ili stariju verziju programa Money, a pokušali ste poslati platnu transakciju, moguće je da se program Money nalazi u načinu rada za oporavak nakon pada. U tom slučaju prije no što nastavite izađite iz načina rada za oporavak nakon pada. Da biste to učinili, pritisnite i držite tipke CTRL+SHIFT te istovremeno kliknite Cancel (Odustani) na zaslonu za povezivanje.

Ponovo pokrenite program Money i financijskoj ustanovi pokušajte ponovo poslati platnu transakciju.

Slična rješenja i problemi

Proizvodi neovisnih proizvođača koji se spominju u ovom članku proizvedeni su u tvrtkama neovisnima o tvrtki Microsoft. Microsoft ne daje ni posredna ni druga jamstva vezana uz performanse ili pouzdanost tih proizvoda.


Dodatne informacije i korake za uklanjanje sličnih poteškoća potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

179836 Program Money: pogreške pri preuzimanju izjava ili uvozu OFX datoteka (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
829143 Otklanjanje poteškoća s preuzetim izjavama u programu Money (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
175723 Postavljanje mrežnih servisa financijske ustanove za rad s programom Money (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
175728 Omogućivanje i onemogućivanje mrežnih računa u programu Money (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Svojstva

ID članka: 246544 - posljednja izmjena: 21. lip 2007. - verzija: 1

Povratne informacije