Tijekom instalacije Microsoftove igre pojavljuje se poruka o pogrešci ili instalacijski program prestaje reagirati

S AŽ E T A K

U ovom se članku opisuje kako otkloniti poteškoće do kojih može doći prilikom instalacije Microsoftovih igara.

Ovaj je članak namijenjen korisnicima računala s početnom i srednjom razinom znanja.

Ove će vam korake možda biti lakše pratiti ako najprije ispišete članak.

Simptomi problema

Ovo su uobičajeni problemi koji se mogu pojaviti pri instalaciji neke od Microsoftovih igara:
 • Instalacijski program igre prestaje reagirati.
 • Dobivate poruku o pogrešci sličnu jednoj od sljedećih:
  Game Name Setup encountered an error while reading the file File Name. Make sure that the disc is inserted correctly in the CD-ROM drive, and then click Retry.
  Game Name Setup encountered a disk error while writing to the file File Name. Make sure your hard disk is not full, and that the file is not in use. (Instalacijski program za "naziv igre" naišao je na pogrešku pri pisanju u datoteku "naziv datoteke". Provjerite ima li mjesta na tvrdom disku te nije li datoteka u upotrebi.)
  Game Name Setup cannot continue because your hard disk is full or write-protected. Close any applications, delete unnecessary files from this drive, and then try again. (Instalacijski program za "naziv igre" ne može nastaviti jer je tvrdi disk pun ili zaštićen od pisanja. Zatvorite sve programe i izbrišite nepotrebne datoteke s ovog pogona, a zatim pokušajte ponovno.)
  Setup was unable to find or could not read the language specific setup resource .dll. (Instalacijski program nije mogao pronaći ili pročitati instalacijski resurs .dll za pripadni jezik.)
  Wrong volume is in the drive. (U pogonu je pogrešna jedinica.)
  Setup.exe is not a valid win32 application. (Setup.exe nije valjana win32 aplikacija.)
  Please insert the disc 2 in the drive. (Umetnite disk 2 u pogon.)
  Napomena Poruku o pogrešci "Please insert the disc 2 in the drive" ("Umetnite disk 2 u pogon") mogu uzrokovati virtualni tvrdi diskovi.
  Setup failed to extract files from drive :\ filename .CAB. This is most likely caused by low memory (low disk space for swapping file) or corrupted cabinet file. Please restart your machine and run setup again. (Instalacijski program nije uspio izdvojiti datoteke s pogona :\ "naziv datoteke" .CAB. To je najvjerojatnije uzrokovano premalom količinom memorije (malo prostora na disku za virtualnu memoriju) ili oštećenom kabinetskom datotekom. Ponovno pokrenite računalo, a zatim i instalacijski program.)
 • Dobivate poruku o pogrešci koja sadrži kod poruke, kao što je "Error 1305, 1603, 1335, or 1935" ("Pogreška 1305, 1603, 1335 ili 1935").

Metode za otklanjanje te poteškoće

Prva metoda: Čišćenje diska

Očistite CD ili DVD. Za to se poslužite priborom za čišćenje diskova. Možete i lagano obrisati srebrnastu stranu diska mekom pamučnom tkaninom koja ne ostavlja dlačice. Nemojte koristiti papirnate materijale jer oni mogu izgrepsti plastiku i ostaviti tragove. Površinu diska brišite od sredine prema rubu. Nemojte brisati kružnim pokretima. Ako se problem nastavi pojavljivati, očistite disk vlažnom tkaninom ili nekim od sredstava za čišćenje CD-ova i DVD-ova. Prije umetanja u pogon disk mora biti potpuno suh. Ako se problem nastavi pojavljivati, primijenite drugu metodu.

Druga metoda: Čišćenje pogona

Ako se problem pojavljuje i nakon čišćenja CD-a ili DVD-a, očistite diskovni pogon pomoću diska za čišćenje CD ili DVD pogona. Ako nemate disk za čišćenje CD ili DVD pogona, kupite ga ne uspijete li riješiti problem pomoću preostalih koraka navedenih u ovom članku. Diskove za čišćenje pogona možete kupiti u većini trgovina računalima ili elektroničkom opremom. Ako se problem nastavi pojavljivati, primijenite treću metodu.

Treća metoda: Instalirajte i pokrenite igru pomoću nekog drugog CD ili DVD pogona

CD pogon možda ne može pročitati CD s igrom. Pokušajte instalirati igru pomoću drugog CD ili DVD pogona na istom ili nekom drugom računalu.
 1. Umetnite CD s igrom u CD ili DVD pogon na drugom računalu ili u drugi CD ili DVD pogon na izvornom računalu. Instalacijski program igre trebao bi se pokrenuti.
 2. Kliknite Express Install (Brza instalacija).
 3. Da biste instalirali igru, slijedite upute koje se pojavljuju na zaslonu.

Treći korak: Instalacija igre

Ako je instalacija protekla uspješno te tijekom ovog testa možete pokrenuti igru, moguće je da izvorni CD ili DVD pogon ne može pročitati CD s igrom.

Ako se, međutim, problem nastavi pojavljivati, primijenite četvrtu metodu.

Četvrta metoda: Ponovno pokretanje računala primjenom čistog pokretanja sustava te pražnjenje mape s privremenim datotekama

Windows Vista

Napomena Pri provedbi ovih koraka može doći do privremenog gubitka funkcionalnosti nekih servisa. Vraćanjem postavki vraća se i funkcionalnost. Kada, međutim, vratite funkcionalnost, izvorna poruka o pogrešci ili prvotno ponašanje mogu se ponovno pojaviti.

Prvi korak: Pokretanje uslužnog programa za konfiguriranje sustava

Da biste pokrenuli uslužni program za konfiguriranje sustava u sustavu Windows Vista, kliknite Start, pa gumb Start , u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) unesite msconfig, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Dozvola za kontrolu korisničkih računa Ako se od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili kliknite Continue (Nastavi).

Drugi korak: Isključite programe i servise

 1. Na kartici General (Općenito) kliknite Selective Startup (Selektivno pokretanje).
 2. U odjeljku Selective Startup (Selektivno pokretanje) klikom poništite okvir Load Startup Items (Učitavanje stavki za pokretanje).
 3. Kliknite karticu Services (Servisi), potvrdite okvir Hide All Microsoft Services (Sakrij sve Microsoftove servise), a zatim kliknite Disable All (Onemogući sve).
 4. Kliknite OK (U redu), a zatim Restart (Ponovno pokreni).
Microsoft Windows XP

Napomena Pri provedbi ovih koraka može doći do privremenog gubitka funkcionalnosti nekih servisa. Vraćanjem postavki vraća se i funkcionalnost. Kada, međutim, vratite funkcionalnost, izvorna poruka o pogrešci ili izvorno ponašanje mogu se ponovno pojaviti.

Prvi korak: Pokretanje uslužnog programa za konfiguriranje sustava

Da biste pokrenuli uslužni program za konfiguriranje sustava u sustavu Windows XP, kliknite Start pa Run (Pokreni), u okvir Open (Otvori) unesite msconfig, a zatim kliknite OK (U redu)

Drugi korak: Isključite programe i servise

 1. Na kartici General (Općenito) kliknite Selective Startup (Selektivno pokretanje).
 2. U odjeljku Selective Startup (Selektivno pokretanje) klikom poništite sljedeće potvrdne okvire:
  • Process SYSTEM.INI File (Obradi datoteke SYSTEM.INI)
  • Process WIN.INI File (Obrada datoteke WIN.INI)
  • Load Startup Items (Učitavanje stavki za pokretanje)
 3. Kliknite karticu Services (Servisi), potvrdite okvir Hide All Microsoft Services (Sakrij sve Microsoftove servise), a zatim kliknite Disable All (Onemogući sve).
 4. Kliknite OK (U redu), a zatim Restart (Ponovno pokreni).
Da biste na računalu proveli postupak čistog pokretanja sustava, kliknite Play (Reproduciraj) i pogledajte ovu strujeću multimedijsku demonstraciju.Da biste se nakon čistog pokretanja sustava vratili na normalno pokretanje, kliknite Play (Reproduciraj) i pogledajte strujeću multimedijsku demonstraciju.

Četvrti korak: Brisanje sadržaja privremene mape u sustavu Windows

Windows Vista
 1. Kliknite Startgumb Start , zatim u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite %temp%, a potom pritisnite tipku ENTER.
 2. Na izborniku Organize (Organiziranje) kliknite Select All (Odaberi sve).
 3. Na izborniku Organize (Organiziranje) kliknite Delete (Izbriši).
 4. Kliknite Yes (Da).
Windows XP ili Microsoft Windows 2000
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te u okvir Open (Otvori) upišite %temp% i kliknite OK (U redu).
 2. Na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Select All (Odaberi sve).
 3. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Delete (Izbriši).
 4. Kliknite Yes (Da) kada primite sljedeću poruku:
  Are you sure you want to send these items to the Recycle Bin? (Jeste li sigurni da ove stavke želite poslati u Koš za smeće?)
Windows 98 ili Windows Millennium Edition
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te u okvir Open (Otvori) upišite temp i kliknite OK (U redu).
 2. Na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Select All (Odaberi sve).
 3. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Delete (Izbriši).
 4. Kliknite Yes (Da) kada primite sljedeću poruku:
  Are you sure you want to send these items to the Recycle Bin? (Jeste li sigurni da ove stavke želite poslati u Koš za smeće?)
Ako se problem nastavi pojavljivati, primijenite petu metodu.

Peta metoda: Pokušaj instalacije igre u drugi direktorij ili na drugi pogon

Ako igra prestane reagirati ("smrzne se") ili ako tijekom instalacije primite poruku o pogrešci, pokušajte instalirati igru u neku drugu mapu. Ako na računalu postoji drugi tvrdi disk, pokušajte instalirati igru na taj tvrdi disk.

Napomena Sljedeći koraci mogu se razlikovati ovisno o proizvodu navedenom u odjeljku "Odnosi se na".
 1. Umetnite disk s igrom u pogon.

  Napomena Tijekom instalacije nemojte kliknuti Express Install (Brza instalacija).
 2. Slijedite izbornike instalacije dok ne ugledate gumb Change (Promijeni).
 3. Kliknite Change (Promijeni).
 4. U okviru Path (Put) izbrišite postojeći put, a zatim upišite sljedeći tekst:
  pogon:\Program Files\Microsoft Games\naziv igre
  U ovom primjeru, pogon predstavlja slovo pogona tvrdog diska, dok je naziv igre naziv igre koju pokušavate instalirati.
 5. Kada završite, kliknite OK (U redu).
 6. Da biste instalirali igru, slijedite upute koje se pojavljuju na zaslonu.
Ako se problem nastavi pojavljivati, primijenite šestu metodu.

Šesta metoda: Stvaranje novog korisničkog računa u sustavu Windows

Windows Vista

Da biste riješili ovaj problem, slijedite korake u odgovarajućem odjeljku.

Računalo je povezano s Internetom

Pogledajte temu "Stvaranje korisničkog računa" na ovom web-mjestu internetske pomoći i podrške za sustav Windows:

Računalo nije povezano s Internetom

Pogledajte temu "Stvaranje korisničkog računa" u pomoći i podršci za sustav Windows na tvrdom disku računala slijedeći ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Help and Support (Pomoć i podrška).
 2. U okvir Search Help (Pretraži pomoć) ili Search online Help (Pretraži internetsku pomoć) unesite Stvaranje korisničkog računa, a zatim kliknite Search Help (Pretraži pomoć).
 3. Na popisu tema kliknite Create a user account (Stvaranje korisničkog računa).
 4. Kliknite vezu koja najbolje opisuje problem s kojim ste se suočili.
 5. Slijedite prijedloge za otklanjanje poteškoća uzrokovanih tim problemom.
Windows XP Home Edition

Prvi korak: Otvaranje korisničkih računa

Da biste otvorili korisničke račune u sustavu Windows XP Home Edition, kliknite Start pa Control Panel (Upravljačka ploča), a potom User Accounts (Korisnički računi).

Drugi korak: Stvaranje novog korisničkog računa

 1. Na popisu Pick a task (Odaberite zadatak) kliknite Create a new account (Stvaranje novog računa).
 2. Upišite željeni naziv za novi račun, a zatim kliknite Next (Dalje).
 3. Odaberite željenu vrstu računa, a zatim kliknite Create Account (Stvori račun).
Napomena Neke igre zahtijevaju korisnički račun s administratorskim ovlastima.

Windows XP Professional

Prvi korak: Otvaranje korisničkih računa

 1. Kliknite Start, a zatim Control Panel (Upravljačka ploča).
 2. Kliknite User Accounts (Korisnički računi).
 3. Na kartici Users (Korisnici) kliknite Add (Dodaj).

Drugi korak: Stvaranje novog korisničkog računa

 1. Na kartici Users (Korisnici) kliknite Add (Dodaj).
 2. Unesite naziv svog korisničkog računa, svoje puno ime i opis računa.
 3. Ako je vaše računalo dio klijentsko/poslužiteljske mreže, unesite naziv domene, a zatim kliknite Next (Dalje).

  Napomena Ako vaše računalo nije dio mreže ili je dio mreže ravnopravnih korisnika, ne morate unijeti naziv domene.
 4. Unesite korisničku lozinku. Potom ponovo unesite korisničku lozinku da biste je potvrdili.

  Važno U lozinkama se razlikuju mala i velika slova. Primjerice, “MojaLozinka” i “mojalozinka” smatraju se dvjema različitim lozinkama.
 5. Kliknite Next (Dalje).
 6. Odaberite razinu pristupa svog korisničkog računa, a zatim kliknite Finish (Završi).
Napomena Neke igre zahtijevaju korisnički račun s administratorskom razinom pristupa.


Ako se problem nastavi pojavljivati, primijenite sedmu metodu.

Sedma metoda: Instalacija igre u sigurnom načinu rada

Windows Vista

Prvi korak: Pokretanje uslužnog programa za konfiguriranje sustava

Da biste pokrenuli uslužni program za konfiguriranje sustava u sustavu Windows Vista, kliknite Start, a zatim gumb Start te u okvir Open (Otvori) unesite msconfig i pritisnite tipku ENTER.

Dozvola za kontrolu korisničkih računa Ako se od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili kliknite Continue (Nastavi).

Drugi korak: Konfigurirajte sustav Windows Vista za pokretanje u sigurnom načinu rada

 1. Kliknite karticu Boot (Pokretanje).
 2. U odjeljku Boot options (Mogućnosti pokretanja) klikom potvrdite okvir Safe Boot (Sigurno pokretanje).
 3. Kliknite OK (U redu), a zatim Restart (Ponovno pokreni).
 4. Kada se Windows Vista pokrene, prijavite se pomoću administratorskog računa.
Prijeđite na treći korak da biste instalirali igru.

Windows XP

Prvi korak: Pokrenite uslužni program za konfiguriranje sustava

Napomena Da biste koristili uslužni program za konfiguriranje sustava, morate se prijaviti kao administrator ili član grupe administratora. Ako je računalo umreženo, postavke mrežnih pravila mogu vas onemogućiti u dovršenju tih koraka. Da biste prešli u sigurni način rada, idite na drugi korak.

Da biste pokrenuli uslužni program za konfiguriranje sustava u sustavu Windows XP, kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te u okvir Open (Otvori) upišite msconfig i kliknite OK (U redu).

Drugi korak: Konfiguriranje sustava Windows Vista za pokretanje u sigurnom načinu rada

 1. Kliknite karticu boot.ini.
 2. Klikom potvrdite okvir /SAFEBOOT.
 3. Kliknite Apply (Primijeni), a zatim OK (U redu).
 4. Ponovo pokrenite računalo.
 5. Kada se sustav Windows XP pokrene, odaberite administratorski račun.
Prijeđite na treći korak.

Treći korak: Instalacija igre

 1. Umetnite disk s igrom u pogon.
 2. Kliknite Express Install (Brza instalacija).
 3. Da biste instalirali igru, slijedite upute koje se pojavljuju na zaslonu.
Ako se problem nastavi pojavljivati, prijeđite na osmu metodu.

Osma metoda: Provjera mogućih pogrešaka na tvrdom disku.

Da biste provjerili ima li na tvrdom disku pogrešaka, koristite sljedeću metodu u skladu sa sustavom.

Windows Vista
 1. Kliknite Startgumb Start , a zatim Computer (Računalo).
 2. Desnom tipkom miša kliknite tvrdi disk koji želite provjeriti, a zatim kliknite Properties(Svojstva).
 3. Na kartici Tools (Alati) u odjeljku Error-checking (Provjera pogrešaka) kliknite Check Now (Provjeri sada).
 4. Kliknite da biste potvrdili okvir Automatically fix file system errors (Automatski ukloni pogreške datotečnog sustava).
 5. Kliknite da biste odabrali okvir Scan for and attempt recovery of bad sectors (Skeniraj, traži pogreške i pokušaj oporaviti oštećene sektore).
 6. Kliknite Start.
Windows XP ili Windows 2000
 1. Kliknite Start, a zatim My Computer (Moje računalo).
 2. Desnom tipkom miša kliknite tvrdi disk koji želite provjeriti, a zatim kliknite Properties(Svojstva).
 3. Na kartici Tools (Alati) u odjeljku Error-checking (Provjera pogrešaka) kliknite Check Now (Provjeri sada).
 4. Kliknite da biste potvrdili okvir Automatically fix file system errors (Automatski ukloni pogreške datotečnog sustava).
 5. Kliknite okvir Scan for and attempt recovery of bad sectors (Skeniraj, traži pogreške i pokušaj oporaviti oštećene sektore).
 6. Kliknite Start.
Provjera ima li pogrešaka na tvrdom disku

Windows 98 ili Windows Millennium Edition
 1. Kliknite Start, a zatim pokažite na Programs (Programi).
 2. Pokažite na Accessories (Pomagala), a zatim na System Tools (Alati sustava).
 3. Kliknite ScanDisk (Skeniraj disk).
 4. Odaberite pogon na kojem je igra instalirana, a potom kliknite Start.
Ako se problem nastavi pojavljivati, primijenite devetu metodu.

Deveta metoda: Defragmentacija tvrdog diska

Napomena Tijekom defragmentacije diska možete koristiti računalo. Računalo, međutim, tijekom procesa defragmentacije diska radi sporo, a proces se ponovo pokreće ako se sadržaj pogona promijeni tijekom njegova odvijanja.

Windows Vista

Da biste riješili ovaj problem, slijedite korake u odgovarajućem odjeljku.

Računalo je povezano s Internetom

Pogledajte temu "Poboljšanje performansi defragmentacijom tvrdog diska" na ovom web-mjestu internetske pomoći i podrške za sustav Windows:

Računalo nije povezano s Internetom

Pogledajte temu "Poboljšanje performansi defragmentacijom tvrdog diska" u pomoći i podršci za sustav Windows na tvrdom disku računala slijedeći ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Help and Support (Pomoć i podrška).
 2. U okvir Search Help (Pretraži pomoć) ili Search online Help (Pretraži internetsku pomoć) unesite Poboljšanje performansi defragmentacijom tvrdog diska, a zatim kliknite Search Help (Pretraži pomoć).
 3. S popisa tema kliknite Improve performance by defragmenting your hard disk (Poboljšanje performansi defragmentacijom tvrdog diska).
 4. Kliknite vezu koja najbolje opisuje problem s kojim ste se suočili.
 5. Slijedite prijedloge za otklanjanje poteškoća uzrokovanih tim problemom.
Windows XP, Windows 98 i Windows Millennium Edition

Da biste defragmentirali pogon tvrdog diska, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim pokažite na All Programs (Svi programi).
 2. Pokažite na Accessories (Pomagala), a zatim na System Tools (Alati sustava).
 3. Kliknite Disk Defragmenter (Defragmentacija diska).
 4. Odaberite pogon na kojem je igra instalirana, a potom kliknite Defragment (Defragmentiraj).

  Napomena Na računalima sa sustavima Windows 98 i Windows Millenium Edition kliknite OK (U redu).
Ako se problem nastavi pojavljivati, primijenite desetu metodu.

Deseta metoda: Otklanjanje poteškoća s CD-ovima u sustavu Windows

Ako se problem nastavi pojavljivati, slijedite upute navedene u ovim člancima iz baze znanja za verziju operacijskog sustava koji koristite:
218617 Otklanjanje poteškoća prilikom čitanja podataka u CD-ROM i DVD-ROM uređajima

314096 Kako otkloniti poteškoće s CD-ROM pogonom u sustavu Windows XP
321641 Način otklanjanja uobičajenih poteškoća do kojih može doći kada računalo sa sustavom Windows XP ne može pročitati CD ili DVD

Slični problemi i rješenja

Nabava zamjenskog diska

Da biste od tvrtke Microsoft dobili zamjenski disk, obratite se Microsoftovu odjelu narudžbi na telefon 1-800-360-7561.

Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

326246 Zamjena izgubljenog, oštećenog ili nedostajućeg Microsoftova softvera ili hardvera (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Svojstva

ID članka: 258496 - posljednja izmjena: 28. kol 2008. - verzija: 1

Povratne informacije