Informacije o Microsoftovim automatskim servisima za otklanjanje poteškoća i dijagnostičkoj platformi za podršku

S AŽ E T A K

Članak sadrži odgovore na često postavljana pitanja (ČPP) o Microsoftovim automatskim servisima za otklanjanje poteškoća (MATS) i dijagnostičkoj platformi za podršku (SDP). Microsoftova podrška koristi MATS za prikupljanje dijagnostičkih informacija s računala koja se temelje na sustavu Windows, za analizu prikupljenih podataka i usporedbu s poznatim korijenskim uzrocima te za pronalaženje valjanog rješenja za sve otkrivene probleme. Prikupljene informacije mogu se upotrijebiti i za automatsko izvršavanje uobičajenih zadataka otklanjanja poteškoća ili za automatsko rješavanje poznatih problema na računalu. Podaci koji se tako prikupe mogu se prenijeti Microsoftovoj podršci.

Za otklanjanje poteškoća posjetite odjeljak ovog dokumenta posvećen otklanjanju poteškoća.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

P1: Kako pokrenuti dijagnostičke pakete?
P2: Kako pokrenuti SDP dijagnostiku na računalu koje nije opremljeno internetskom vezom?
P3: Može li MATS/SDP dijagnostika promijeniti konfiguraciju mojeg sustava?
P4: Na kojim se operacijskim sustavima mogu pokretati dijagnostički paketi Microsoftove podrške?
P5: Postoje li instalacijska okruženja koja nisu podržana te se stoga u njima ne mogu pokretati dijagnostički paketi?
P6: Postoje li preduvjeti za pokretanje dijagnostičkog paketa?
P7: Što učiniti ako se na računalo na kojemu treba izvršiti dijagnostiku ne može instalirati PowerShell?
P8: Koje komponente i datoteke ostaju na računalu kada MATS pošalje datoteke tvrtki Microsoft?
P9: Mogu li dijagnostički paketi promijeniti pravila izvršavanja ljuske PowerShell?
P10: Kako pokrenuti dijagnostički paket u instalaciji Server Core sustava Windows Server 2008 R2?
P11: Zašto se pri pokretanju nekih dijagnostičkih paketa pojavljuje prozor "Osvježavanje informacija o sustavu..."?
P12: Kako pokrenuti dijagnostiku na računalu koje se temelji na sustavu Windows Server na kojemu je omogućena Poboljšana konfiguracija sigurnosti preglednika Internet Explorer (Internet Explorer Enhanced Security Configuration, IESC)?
P13: Koje URL-ove u vatrozidu/proxyju treba konfigurirati da bi se pokrenuo dijagnostički paket?
P14: Moje je okruženje vrlo složeno. Kako odabrati računala na kojima treba pokrenuti dijagnostiku?
P15: Kako Microsoftova podrška koristi informacije koje dijagnostički paketi prenose?

T1: Pri pokretanju dijagnostike mogućnost "This computer" (Ovo računalo) zasivljena je, a dijagnostika se ne može pokrenuti
T2: Pri pokretanju dijagnostičkog paketa prikazuje se poruka o pogrešci "We were unable to download the necessary components from our server. Please try again later" (Nismo uspjeli preuzeti neophodne komponente s našeg poslužitelja. Pokušajte ponovo kasnije), a aplikacija se zatvara
T3: Pri slanju datoteka Microsoftovoj podršci pojavljuje se poruka o pogrešci "The application was unable to contact the diagnostic server. Please make sure that you are connected to the Internet, then try again" (Aplikacija nije uspjela pristupiti dijagnostičkom poslužitelju. Provjerite jeste li povezani s internetom i pokušajte ponovo)
T4: Pri pokretanju prijenosnog dijagnostičkog paketa ("Portable_Diagnostic.exe") prikazuje se poruka o pogrešci "This application is not supported on this Operating System" (Operacijski sustav ne podržava tu aplikaciju) ili "This diagnostic tool does not support your computer's configuration" (Dijagnostički alat ne podržava konfiguraciju računala) i aplikacija se zatvara
T5: Pri pokretanju dijagnostike prikazuje se poruka o pogrešci "This troubleshooter doesn't apply to this computer" (Alat za otklanjanje poteškoća ne može se primijeniti na ovom računalu) (pogreška 0x80005005) ili "This troubleshooter doesn't apply to your system" (Alat za otklanjanje poteškoća ne može se primijeniti na ovom sustavu) i aplikacija se zatvara
T6: Pri pokretanju dijagnostike prikazuje se poruka o pogrešci "We are sorry but your passkey for this diagnostic tool is outdated or has expired" (Pristupni ključ za dijagnostički alat zastario je ili je njegova valjanost istekla) i dijagnostika se ne može pokrenuti
T7: Pri pokretanju dijagnostike prikazuje se poruka o pogrešci "We're sorry, but the program encountered an error trying to contact the server. Please try again later. [Code 80072EE7]" (Program je pri pokušaju povezivanja s poslužiteljem naišao na pogrešku. Pokušajte ponovno kasnije. [Kôd 80072EE7])
T8: Pri pokretanju dijagnostike pojavljuje se poruka o pogrešci "The results files are too large to be sent to Microsoft…" (Datoteke s rezultatima prevelike su da bi se poslale Microsoftu...)
T9: Pri pokretanju dijagnostike na računalu koje se temelji na sustavu Windows XP ili Windows Server 2003 prikazuje se poruka o pogrešci "Unable to find a version of the run-time to run this application" (Nije moguće pronaći verziju izvršnog paketa za pokretanje aplikacije)
T10: Pri pokretanju dijagnostike na računalu koje se temelji na sustavu Windows Server klikom na gumb "Run" (Pokreni), pojavljuje se poruka o pogrešci "Your current security settings do not allow this file to be downloaded" (Trenutačne sigurnosne postavke ne dopuštaju preuzimanje te datoteke), a dijagnostika se ne pokreće
T11: Pri pokretanju dijagnostike na računalu koje se temelji na sustavu Windows Server klikom na gumb "Run" (Pokreni), na raspolaganju su samo mogućnosti "Save" (Spremi) i "Cancel" (Poništi)
T12: Pri pokretanju dijagnostike klikom na gumb "Run" (Pokreni) prikazuje se poruka o pogrešci "We're sorry, but an error occurred: Cookies are either not enabled in your browser or have been deleted" (Došlo je do pogreške: kolačići u pregledniku onemogućeni su ili izbrisani)

P1: Kako pokrenuti dijagnostičke pakete?

 • Na računalima koja su opremljena internetskom vezom:
  1. kliknite URL koji vam je na raspolaganje stavio Microsoft ili kopirajte URL i zalijepite ga u adresnu traku web-preglednika.
  2. Kada se stranica učita, kliknite veliki gumb "Run" (Pokreni) koji se prikazuje na stranici te svakako odaberite "Run" (Pokreni) ili "Open" (Otvori) kada se prikaže odzivnik s pitanjem želite li pokrenuti ili spremiti datoteku.
  3. Možda se pojavi dijaloški okvir odzivnika Kontrola korisničkog računa (User Account Control, UAC) s upitom želite li da MATS izvrši promjene na računalu. Kliknite gumb "Yes" (Da).
  4. Slijedite upute za pokretanje dijagnostike te kasniji prijenos podataka koji se tako generiraju.
 • Na računalima koja nisu opremljena internetskom vezom: pogledajte P2 u ovom članku. 

P2: Kako pokrenuti SDP dijagnostiku na računalu koje nije opremljeno internetskom vezom?

 1. Na računalu koje je opremljeno internetskom vezom:
  1. kliknite URL koji vam je na raspolaganje stavio Microsoft ili zalijepite URL u adresnu traku web-preglednika.
  2. Kada se stranica učita, kliknite veliki gumb "Run" (Pokreni) te svakako odaberite "Run" (Pokreni) ili "Open" (Otvori) kada se prikaže odzivnik s pitanjem želite li pokrenuti ili spremiti datoteku.
  3. Možda se pojavi dijaloški okvir odzivnika UAC s upitom želite li da MATS izvrši promjene na računalu. Kliknite gumb "Yes" (Da).
  4. Kada se MATS pokrene, kliknite gumb "Accept" (Prihvati).
  5. Odaberite "A different computer" (Drugo računalo), a zatim kliknite gumb "Next" (Dalje).
   Napomena: Ako je na ciljno računalo već instaliran PowerShell, odnosno ako se na tom računalu izvodi Windows 7 ili Server 2008 R2, potvrdom okvira možete odabrati mogućnost "The computer already has Windows PowerShell installed" (Na računalo je već instaliran Windows PowerShell).
  6. Kliknite gumb "Begin" (Započni).
  7. Spremite dijagnostički paket na USB pogon ili zajednički mrežni resurs. Generirat će se datoteka naziva "Portable_Diagnostic.exe".
 2. Na računalu na kojemu će se provesti postupak dijagnostike:
  1. Pokrenite datoteku "Portable_Diagnostic.exe" (to je datoteka generirana na računalu opremljenom internetskom vezom). Pokreće se postupak dijagnostike.
  2. Kliknite gumb "Accept" (Prihvaćam) i slijedite upute za pokretanje dijagnostičkog postupka.
  3. Nakon dovršetka dijagnostike odzivnik će od vas zatražiti da pregledate i prenesete rezultate. Spremite rezultate dijagnostike na USB pogon ili zajednički mrežni resurs. Na mjestu koje odaberete za spremanje rezultata stvorit će se podmapa s nazivom koji započinje riječima "Upload Results" (Rezultati za prijenos).
 3. Na računalu koje je opremljeno internetskom vezom:
  1. Pronađite spremljene rezultate u mapi s rezultatima za prijenos (nakon koraka 2c spomenutog ranije u ovom članku) i pokrenite datoteku "Upload_results.exe".
  2. Kliknite gumb "Send" (Pošalji) da biste rezultate prenijeli Microsoftovoj podršci.

P3: Može li MATS/SDP dijagnostika promijeniti konfiguraciju mojeg sustava?

Da, MATS/SDP dijagnostika može promijeniti konfiguraciju računala Dijagnostika može, primjerice, omogućiti zapisivanje povezano s ispravljanjem pogrešaka, a zatim zatražiti reproduciranje poteškoće na koju nailazite. Neki od tih zadataka zapisivanja mogu se omogućiti i nastaviti do trenutka kada dijagnostički paket prenese informacije o otklanjanju poteškoća Microsoftovoj podršci.

MATS također može instalirati izvršne pakete poput ljuske PowerShell u svrhu pokretanja dijagnostičkih paketa. Neke izmjene konfiguracije koje MATS izvrši neće se vratiti u prethodno stanje nakon dovršetka rada dijagnostičkog paketa. Točnije, ako se instalira ljuska PowerShell, ta se ljuska neće automatski ukloniti s računala.

Uz to, neki dijagnostički paketi mogu također otkriti specifične probleme. Ako dijagnostika može automatski pronaći i popraviti probleme, dobit ćete mogućnost primjene popravaka. Ako odlučite primijeniti popravke, izmjene koje ti popravci izvrše zadržat će se nakon dovršetka dijagnostičkog postupka.

P4: Na kojim se operacijskim sustavima mogu pokretati dijagnostički paketi Microsoftove podrške?

 • Windows XP (x86 i x64)
 • Windows Server 2003 (x86 i x64)
 • Windows Vista (x86 i x64)
 • Windows Server 2008 (x86 i x64)
 • Windows 7 (x86 i x64)
 • Windows Server 2008 R2 (x64)
 • Windows 8 (x86 i x64)
 • Windows Server 2012

P5: Postoje li instalacijska okruženja koja nisu podržana te se stoga u njima ne mogu pokretati dijagnostički paketi?

Noviji se dijagnostički paketi ne mogu pokretati u okruženjima
 • Itanium (IA-64)
 • Windows Server 2008 (različit od R2), instalacijska mogućnost Server Core
Ako se na ciljnom računalu izvodi bilo koje od ta dva okruženja, možda ćete moći pokrenuti stariji dijagnostički paket smanjene funkcionalnosti, ako je takav paket dostupan. Dodatne informacije potražite u P7.

Ako na web-stranici dijagnostike nije dostupan paket smanjene funkcionalnosti, od inženjera podrške možete zatražiti da vam pošalje dijagnostički paket smanjene funkcionalnosti koji je kompatibilan s okruženjem Itanium (IA-64) ili Windows Server 2008, instalacijska mogućnost Server Core.

P6: Postoje li preduvjeti za pokretanje dijagnostičkog paketa?

Za pokretanje dijagnostičkih paketa postoje različiti preduvjeti, ovisno o operacijskom sustavu ciljnog računala. Dijagnostika će automatski provjeriti jesu li na računalu ti preduvjeti zadovoljeni i početi se izvršavati ako je to slučaj, odnosno zatražiti od vas instalaciju potrebnih značajki ako one nisu dostupne na računalu.

Bilješka Određeni dijagnostički paketi mogu dodatno zahtijevati PowerShell 2.0, koji MATS ne instalira automatski. PowerShell 2.0 možete instalirati slijedeći veze navedene u ovom članku. Osim navedenog, dijagnostički paket može zahtijevati i neke druge preduvjete koji su specifični za određeni postupak otklanjanja pogrešaka. Primjerice, dijagnostički paket namijenjen otklanjanju poteškoća s komponentama sustava Exchange Server može zahtijevati da na sustav bude instaliran Exchange Server.

Minimalni preduvjeti za pokretanje dijagnostike na operacijskim sustavima

Windows XP i Windows Server 2003
 • Windows XP (32-bitni) zahtijeva servisni paket SP 3 ili noviju verziju
 • Windows XP (64-bitni) i Windows Server 2003 zahtijevaju servisni paket SP 2 ili noviju verziju
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • .NET Framework 2.0, 3.0 ili 3.5 (instalacija platforme .NET Framework 4.0 ili novije verzije ne instalira potrebnu konfiguraciju za te verzije sustava Windows)
 • Windows PowerShell 1.0 ili 2.0 (Windows PowerShell 2.0 dio je značajke Windows Management Framework)

  Napomena: Dijagnostički će paket automatski instalirati PowerShell 1.0. Ako je, pak, potrebna verzija 2.0, morat ćete je sami instalirati ručno.
Windows Vista ili Windows Server 2008
 • Windows PowerShell 1.0 ili 2.0 (Windows PowerShell 2.0 dio je značajke Windows Management Framework)

  Napomena: Dijagnostički će paket automatski instalirati PowerShell 1.0. Ako je, pak, potrebna verzija 2.0, morat ćete je sami instalirati ručno.
Windows 7 ili Windows Server 2008 R2
 • Svi su minimalni preduvjeti zadovoljeni.
Windows 8 ili Windows Server 2012
 • Svi su minimalni preduvjeti zadovoljeni.

  Napomena:°Neki dijagnostički paketi u sustavu Windows 8 mogu zahtijevati instalaciju platforme .NET Framework 3.5.1 i ta instalacija bit će pokrenuta automatski pri prvom pokretanju dijagnostičkog paketa.

Mjesta za preuzimanje značajki koje čine minimalne preduvjete

Zahtjevi za ponovnim pokretanjem

Nakon instalacije minimalnih preduvjeta najčešće nema zahtjeva za ponovnim pokretanjem. Postoje, međutim, situacije u kojima će ponovno pokretanje biti neophodno. Primjer takve situacije može biti kada je na računalo instalirana ljuska PowerShell 1.0 koju ste nadogradili na PowerShell 2.0 ili kada bi zbog toga što je na računalo nedavno instalirano ažuriranje ponovno pokretanje bilo na čekanju.

P7: Što učiniti ako se na računalo na kojemu treba izvršiti dijagnostiku ne može instalirati PowerShell?

Ako ciljno računalo radi u sustavu Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista ili Windows Server 2008, a ne možete instalirati PowerShell, možda možete pokrenuti verziju dijagnostičkog paketa smanjene funkcionalnosti. Moguće je, ipak, da za svaki dijagnostički postupak ne postoji odgovarajuća verzija "smanjene funkcionalnosti". Uz to, paketi smanjene funkcionalnosti možda neće prikupiti sve podatke koje prikuplja standardni paket (možda će prikupiti samo podskup kompleta).

Da biste ustanovili možete li pokrenuti paket smanjene funkcionalnosti koji ne zahtijeva instalaciju minimalnih preduvjeta navedenih u odgovoru na P6, otvorite URL koji vam je Microsoft poslao u poruci e-pošte i proširite odjeljak "Additional methods to run this diagnostic package" (Dodatni načini pokretanja dijagnostičkog paketa). Ako ugledate tekst naslova "On Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, or Windows Server 2008” (U sustavu Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista ili Windows Server 2008), to znači da se verzija paketa smanjene funkcionalnosti može pokrenuti na tom računalu. U tom slučaju možete proširiti odjeljak te kliknuti vezu "Run diagnostic" (Pokreni dijagnostiku). Dodatne informacije o pokretanju paketa smanjene funkcionalnosti možete pronaći u članku

P8: Koje komponente i datoteke ostaju na računalu kada MATS pošalje datoteke tvrtki Microsoft?

Kao što je navedeno u odgovoru na P3, neke postavke ili izvršne komponente mogu ostati na računalu. Ako je, primjerice, tijekom izvršavanja dijagnostičkog paketa instalirana ljuska PowerShell, ona će ostati na računalu.°

Tijekom prikupljanja podataka dijagnostičke informacije koje MATS prikuplja privremeno se sprema u mapu %WINDIR%\TEMP\SDIAG_{GUID} (gdje je GUID odabran metodom slučajnog odabira i predstavlja jedinstvenu instancu izvršavanja dijagnostike), %TEMP%\msdtadmin i/ili %APPDATA%\..\Local\ElevatedDiagnostics\{Mapa}. Te se mape brišu nakon dovršetka izvršavanja dijagnostičkog paketa.

P9: Mogu li dijagnostički paketi promijeniti pravila izvršavanje ljuske PowerShell?

Većina dijagnostičkih paketa ne vrši izmjene pravila izvršavanja ljuske PowerShell. Neki dijagnostički paketi koji prikupljaju informacije s udaljenih računala mogu, međutim, promijeniti pravila izvršavanja ljuske PowerShell u "RemoteSigned".

Dijagnostički paket vraća izvorna pravila prije dovršetka prikupljanja informacija. Imajte na umu da pravila mogu ostati "RemoteSigned" ako prekinete dijagnostiku prije dovršetka izvršavanja paketa.

P10: Kako pokrenuti dijagnostički paket u instalaciji Server Core sustava Windows Server 2008 R2?

Windows Server 2008 R2 Server Core ne podržava pokretanje dijagnostičkih paketa izravno na računalu. Da biste pokrenuli dijagnostiku računala temeljenog na sustavu Windows Server 2008 R2 Server Core, trebat ćete se obratiti inženjeru podrške i zahtijevati pristupni ključ za pokretanje posebnog dijagnostičkog paketa koji se može koristiti za prikupljanje informacija s računala temeljenog na sustavu Server Core R2 pomoću udaljenog računala.

P11: Zašto se pri pokretanju nekih dijagnostičkih paketa pojavljuje prozor "Osvježavanje informacija o sustavu..."?

Poruku generira uslužni program "Podaci o sustavu" (MSInfo32) tijekom prikupljanja podataka o računalu. Dijagnostički paket obično izvršava uslužni program msinfo32 u pozadini dok u prednjem planu izvršava druge dijagnostičke zadatke da bi se ubrzao postupka prikupljanja podataka. Taj postupak služi samo za prikupljanje informacija o sustavu i ne ažurira nijednu postavku računala.

P12: Kako pokrenuti dijagnostiku na računalu koje se temelji na sustavu Windows Server na kojemu je omogućena Poboljšana konfiguracija sigurnosti preglednika Internet Explorer (Internet Explorer Enhanced Security Configuration, IESC)?

Imate dvije mogućnosti:
 1. Generirajte prijenosnu izvršnu datoteku na poslužitelju na kojemu je onemogućena "Poboljšana konfiguracija sigurnosti preglednika Internet Explorer" ili na računalu na koje je instaliran klijentski operacijski sustav poput sustava Windows Vista ili Windows 7. Potom pokrenite prijenosnu izvršnu datoteku na ciljnom računalu. Dodatne informacije o generiranju prijenosnih izvršnih datoteka potražite u odgovoru na P2.
 2. Dodajte sljedeća web-mjesta na popis pouzdanih mjesta:
  • https://support.microsoft.com
  • ttps://diagnostics.support.microsoft.com

P13: Koje URL-ove u vatrozidu/proxyju treba konfigurirati da bi se pokrenuo dijagnostički paket?

Pri pokretanju dijagnostičkog paketa pristupa se sljedećim URL-ovima:
 • http://support.microsoft.com
 • https://support.microsoft.com
 • https://dcupload.microsoft.com
 • https://diagnostics.support.microsoft.com
 • https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com
 • http://microsoft.com
 • https://microsoft.com

P14: Moje je okruženje vrlo složeno. Kako odabrati računala na kojima treba pokrenuti dijagnostiku?

Ako niste sigurni na kojim računalima pokrenuti dijagnostičke pakete, porazgovarajte o tome s Microsoftovim inženjerom za podršku.

P15: Kako Microsoftova podrška koristi informacije koji dijagnostički paketi prenose?

Podaci koje dijagnostički paket prenese koriste se za otklanjanje poteškoća. Informacije navedene u rezultatima nećemo dijeliti s bilo kim izvan Microsofta, kontroliranih podružnica i povezanih društava bez vašeg pristanka.

Microsoft predano štiti sigurnost vaših osobnih podataka. U zaštiti vaših osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja i otkrivanja koristimo brojne sigurnosne tehnologije i procedure. Primjerice, osobne podatke koje prikupimo pohranjujemo na računalnim sustavima kojima je pristup ograničen, a nalaze se u pogonima koji se strogo kontroliraju. Kada visokopovjerljive informacije šaljemo putem interneta, za zaštitu koristimo šifriranje, primjerice protokol Secure Socket Layer (SSL).

Dodatne informacije o tome koliko je tvrtka Microsoft predana zaštiti vaše privatnosti potražite u Izjavi o privatnosti tvrtke Microsoft na mreži:

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Otklanjanje poteškoćaOvaj odjeljak sadrži informacije o najčešćim problemima do kojih može doći pri pokretanju dijagnostičkih paketa na računalu.

T1: Pri pokretanju dijagnostike mogućnost "This computer" (Ovo računalo) zasivljena je, a dijagnostika se ne može pokrenuti

Do toga može doći ako je dijagnostički paket koji pokušavate pokrenuti nekompatibilan s operacijskim sustavom ciljnog računala. Možda, primjerice, koristite Windows XP, ali je dijagnostički paket koji vam je Microsoftova podrška poslala kompatibilan samo sa sustavom Windows 7. U tom slučaju obratite se stručnjaku Microsoftove podrške i zatražite dijagnostički paket koji je kompatibilan s operacijskim sustavom instaliranim na ciljnom računalu.

T2: Pri pokretanju dijagnostičkog paketa prikazuje se poruka o pogrešci "We were unable to download the necessary components from our server. Please try again later" (Nismo uspjeli preuzeti neophodne komponente s našeg poslužitelja. Pokušajte ponovo kasnije), a aplikacija se zatvara

Popravite mi to

Da biste potražili veze s URL-ovima koje se koriste u servisu SDP, kliknite na gumb ili vezu Popravak. Zatim kliknite Run (Pokreni) u dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) te slijedite korake koje preporučuje čarobnjak Fix it (Popravak).

Napomene

Popravit ću to sam

To se obično događa kada računalo ne može stupiti u kontakt s poslužiteljima tvrtke Microsoft u svrhu preuzimanja klijentskih komponenti ili dijagnostičkog paketa. Provjerite može li preglednik pristupiti web-mjestima prethodno navedenim u odgovoru na P13. Imajte na umu da bi se pri posjetu web-mjestu https://diagnostics.support.microsoft.com trebala prikazati web-stranica zabrane pristupa. Pri posjetu web-mjestima https://dcupload.microsoft.com t https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com trebale bi se prikazati jednostavne tekstne poruke "Hello from…" (Pozdravlja vas...).

Kao zaobilazno rješenje možete upotrijebiti drugo računalo koje je spojeno na internet na kojemu ćete generirati prijenosni dijagnostički paket, kao što to opisuje odgovor na P2, odnosno možete od inženjera Microsoftove podrške zatražiti da generira prijenosnu izvršnu datoteku koju ćete pokrenuti na ciljnom računalu.

T3: Pri slanju datoteka Microsoftovoj podršci pojavljuje se poruka o pogrešci "The application was unable to contact the diagnostic server. (Aplikacija nije uspjela pristupiti dijagnostičkom poslužitelju. Provjerite jeste li priključeni na internet i pokušajte ponovo)

Do te pogreške dolazi kada računalo koje se koristi za prijenos rezultata Microsoftovoj podršci ne može stupiti u kontakt s poslužiteljima tvrtke Microsoft, kada se komunikacija s poslužiteljima prekine ili joj istekne predviđeno vrijeme. Ako se problem nastavi pojavljivati nakon što kliknete gumb "Retry" (Pokušaj ponovo), za daljnje otklanjanje poteškoća slijedite ove korake:
 1. Poduzmite korake opisane u T2 za rješavanje tog problema.
 2. Provjerite može li preglednik pristupiti web-mjestima navedenim u odgovoru na P13
 3. Ako nakon izvođenja prethodnih koraka još uvijek ne možete prenijeti rezultate Microsoftovoj podršci, a spremili ste primjerak CAB datoteke s rezultatima, obratite se Microsoftovoj podršci i dogovorite se o slanju CAB datoteke.
 4. Ako niste spremili primjerak rezultata za prijenos, možda do njih možete doći ako se dijagnostika još uvijek izvršava. Datoteku možete pronaći u mapi "%TEMP%\msdtadmin\_{GUID}_" ili "\Windows\Temp\SDIAG_{GUID}" (gdje je GUID odabran metodom slučajnog odabira i predstavlja jedinstvenu instancu izvršavanja dijagnostike).

T4: Pri pokretanju prijenosnog dijagnostičkog paketa ("Portable_Diagnostic.exe") prikazuje se poruka o pogrešci "This application is not supported on this Operating System" (Operacijski sustav ne podržava tu aplikaciju) ili "This diagnostic tool does not support your computer's configuration" (Dijagnostički alat ne podržava konfiguraciju računala), a aplikacija se zatvara

Do tog problema može doći ako je prijenosni dijagnostički paket koji pokušavate pokrenuti nekompatibilan s operacijskim sustavom ciljnog računala. Možda, primjerice, koristite Windows XP, ali je dijagnostički paket koji vam je Microsoftova podrška poslala kompatibilan samo sa sustavom Windows 7. U tom slučaju obratite se stručnjaku Microsoftove podrške i zatražite dijagnostički paket koji je kompatibilan s operacijskim sustavom instaliranim na ciljnom računalu.

T5: Pri pokretanju dijagnostike prikazuje se poruka o pogrešci "This troubleshooter doesn't apply to this computer" (Alat za otklanjanje pogrešaka ne može se primijeniti na ovom računalu) (pogreška 0x80005005) ili "This troubleshooter doesn't apply to your system" (Alat za otklanjanje pogrešaka ne može se primijeniti na ovom sustavu), a aplikacija se zatvara

Do tog problema može ako je dijagnostički paket koji pokušavate pokrenuti nekompatibilan s operacijskim sustavom ciljnog računala Možda, primjerice, koristite Windows XP, ali je dijagnostički paket koji vam je Microsoftova podrška poslala kompatibilan samo sa sustavom Windows 7. U tom slučaju obratite se stručnjaku Microsoftove podrške i zatražite dijagnostički paket koji je kompatibilan s operacijskim sustavom instaliranim na ciljnom računalu.

T6: Pri pokretanju dijagnostike prikazuje se poruka o pogrešci "We are sorry but your passkey for this diagnostic tool is outdated or has expired" (Pristupni ključ za dijagnostički alat zastario je ili je njegova valjanost istekla), a dijagnostika se ne može pokrenuti

Do te pogreške može doći ako je URL-u koji vam je Microsoft poslao istekao rok valjanosti ili ste dosegnuli maksimalan broj prijenosa koji izvršavanje dijagnostike dopušta. U tom se slučaju morate obratiti Microsoftovoj podršci i zatražiti produljenje valjanosti ili nov URL.

T7: Pri pokretanju dijagnostike prikazuje se poruka o pogrešci "We're sorry, but the program encountered an error trying to contact the server. Please try again later. Please try again later" (Program je u pokušaju povezivanja s poslužiteljem naišao na pogrešku. Pokušajte ponovno kasnije. [Kôd 80072EE7])

To se obično događa kada računalo ne može stupiti u kontakt s poslužiteljima tvrtke Microsoft u svrhu preuzimanja klijentskih komponenti ili dijagnostičkog paketa. Pokrenite alat za otklanjanje poteškoća za popravak koji se nalazi u T2 ili provjerite može li preglednik pristupiti web-mjestima navedenim u odgovoru na P13. Imajte na umu da bi se pri posjetu web-mjestu https://diagnostics.support.microsoft.com trebala prikazati web-stranica zabrane pristupa. Pri posjetu web-mjestima https://dcupload.microsoft.com t https://dcodews.partners.extranet.microsoft.com trebale bi se prikazati jednostavne tekstne poruke "Hello from…" (Pozdravlja vas...).

Kao zaobilazno rješenje možete upotrijebiti drugo računalo koje je spojeno na internet na kojemu ćete generirati prijenosni dijagnostički paket, kao što to opisuje odgovor na P2. Umjesto toga možete od inženjera Microsoftove podrške zatražiti da generira prijenosnu izvršnu datoteku koju ćete pokrenuti na ciljnom računalu.

T8: Pri pokretanju dijagnostike pojavljuje se poruka o pogrešci "The results files are too large to be sent to Microsoft…" (Datoteke s rezultatima prevelike su da bi se poslale Microsoftu...)

Ta pogreška nastaje kada podaci prikupljeni dijagnostičkim postupkom rezultiraju komprimiranom datotekom većom od 2 GB. CAB datoteka s rezultatima dijagnostike može se automatski generirati i slati samo ako je manja od 2 GB.

Kada do te pogreške dođe, možete dohvatiti proširenu verziju rezultata i ručno je poslati inženjeru Microsoftove podrške. Da biste to učinili, prije nego što kliknete "Close" (Zatvori) na zaslonu dijagnostike, otvorite mapu %windir%\temp\SDIAG_{GUID}\Result (gdje je GUID odabran metodom slučajnog odabira i predstavlja jedinstvenu instancu izvršavanja dijagnostike), a zatim kopirajte rezultate u drugu mapu i komprimirajte ih. Nakon kopiranja sadržaja mape vratite se u dijagnostiku i kliknite "Close" (Zatvori) kako biste očistili privremenu mapu. Na kraju, obratite se stručnjaku za podršku i dogovorite prijenos datoteka tvrtki Microsoft.

T9: Pri pokretanju dijagnostike na računalu koje se temelji na sustavu Windows XP ili Windows Server 2003 prokazuje se poruka o pogrešci "Unable to find a version of the run-time to run this application" (Verzija izvršnog paketa za pokretanje aplikacije ne može se pronaći)

Do te pogreške može doći ako je na računalo instaliran .NET Framework 4.0, ali .NET Framework 2.0 ili .NET Framework 3.5 nije instaliran. Da biste riješili problem, instalirajte .NET Framework 2.0 ili .NET Framework 3.5 na računalo. Veze za instalaciju platformi .NET Framework možete pronaći u odgovoru na P6.

T10: Pri pokretanju dijagnostike na računalu koje se temelji na sustavu Windows Server klikom gumba "Run" (Pokreni) pojavljuje se poruka o pogrešci "Your current security settings do not allow this file to be downloaded" (Trenutačne sigurnosne postavke ne dopuštaju preuzimanje te datoteke), a dijagnostika se ne pokreće

Do te pogreške može doći ako je na računalu omogućena"Poboljšana konfiguracija sigurnosti preglednika Internet Explorer". Da biste pokrenuli dijagnostiku na računalu na kojemu je omogućena Poboljšana konfiguracija sigurnosti preglednika Internet Explorer, slijedite upute u odgovoru na P12

T11: Pri pokretanju dijagnostike na računalu temeljenom na sustavu Windows Server klikom gumba "Run" (Pokreni) na raspolaganju su samo mogućnosti "Save" (Spremi) i "Cancel" (Poništi)

Do tog problema može doći ako je u značajki Internetske mogućnosti postavljena mogućnost "Nemoj spremati šifrirane stranice na disk". Kada je na računalu koje se temelji na sustavu Windows Server omogućena značajka "Poboljšana konfiguracija sigurnosti preglednika Internet Explorer", ta se mogućnost postavlja automatski.

Da biste na računalu na kojemu je ta mogućnost omogućena ipak pokrenuli dijagnostiku, spremite datoteku te pokrenite dijagnostiku iz mape s preuzimanjima. Da biste onemogućili postavku, otvorite "Internetske mogućnosti", odaberite karticu "Napredno" te poništite odabir potvrdnog okvira "Nemoj spremati šifrirane stranice na disk" pod značajkom "Sigurnost".

T12: Pri pokretanju dijagnostike klikom gumba "Run" (Pokreni) prikazuje se poruka o pogrešci "We're sorry, but an error occurred: Cookies are either not enabled in your browser or have been deleted" (Došlo je do pogreške: kolačići u pregledniku onemogućeni su ili izbrisani)

Taj se problem može pojaviti ako su u pregledniku onemogućeni kolačići. Da biste riješili taj problem, omogućite kolačiće u pregledniku i osvježite stranicu. Da biste omogućili kolačiće u programu Internet Explorer, otvorite "Internetske mogućnosti", odaberite karticu "Privatno" te pod značajkom "Postavke" odaberite "Zadano" kako biste klizač postavili na "Srednje".

Drugi je mogući uzrok te pogreške ako je na računalu koje se temelji na sustavu Windows Server omogućena značajka "Poboljšana konfiguracija sigurnosti", a neka web-mjesta navedena u odgovoru na P12 nisu dodana na popis sigurnih web-mjesta. Da biste riješili taj problem, slijedite upute iz odgovora na P12. Možete i pokrenuti alat za otklanjanje poteškoća za popravak koji se nalazi u T2 za brzo utvrđivanje problema značajke "Poboljšana konfiguracija sigurnosti".


Svojstva

ID članka: 2598970 - posljednja izmjena: 3. lis 2013. - verzija: 1

Povratne informacije