"Pristup odbijen" i druge poruke o pogreškama pri pristupu datotekama i mapama u sustavu Windows i radu s njima

S AŽ E T A K

Pri pokušaju pristupa datotekama i mapama ili rada s njima može se pojaviti poruka "Pristup odbijen" ili neka druga poruka o pogrešci. Pri radu s datotekama i mapama u sustavu Windows možete se susresti sa sljedećim problemima.

Prvi problem: Može se pojaviti poruka o pogrešci "Pristup odbijen"

Drugi problem: Datotekama i mapama možda nećete moći pristupiti, uređivati ih, spremati ih ni brisati

3. problem: Možda nakon instaliranja nove verzije sustava Windows nećete moći otvoriti mape

Četvrti problem: Teškoće u radu s datotekama i mapama

Uzrok problema u radu s datotekama i mapama mogu biti teškoće s dozvolama, oštećenim korisničkim računima, čak i oštećenim datotekama. Do tih problema često dolazi nakon nadogradnje na drugu verziju sustava Windows, povezivanja s drugim računalima preko mreže, čak i nakon jednostavnog priključivanja vanjskog tvrdog diska na računalo.

R J EŠ E N J E

Da biste riješili problem, pronađite odjeljak koji najbolje opisuje vašu situaciju i slijedite korake navedene u tom odjeljku.

Napomena: Kad dođe do ovakvih problema, nećete uvije primiti poruku "Pristup odbijen". Ako koraci navedeni u određenom odjeljku ne rješavaju vaš problem, pokušajte slijediti korake iz drugih odjeljaka.

Prvi problem: Prilikom pristupa datotekama i mapama i radu s njima pojavljuje se poruka o pogrešci "Pristup odbijen"

Odaberite svoju verziju sustava Windows da biste pristupili odgovarajućim uputama.

Windows 8


Poruka o odbijanju pristupa može se pojaviti iz jednog ili više sljedećih razloga:
 • Vlasništvo nad mapama možda se promijenilo
 • Nemate odgovarajuće dozvole
 • Datoteka je možda šifrirana

Slijede tri moguća rješenja problema s porukom o pogrešci "Pristup odbijen":

1. Možda niste vlasnik datoteke ili mape

Ako ste nedavno nadogradili računalo s ranije verzije sustava Windows na Windows 8, neki podaci o računu možda su se promijenili te više niste vlasnik traženih datoteka i mapa. SItuaciju možete riješiti preuzimanjem vlasništva nad datotekama ili mapama. Da biste preuzeli vlasništvo nad datotekom ili mapom, slijedite ove korake:
 1. Dugo držite prst na mapi nad kojom želite preuzeti vlasništvo, a zatim dodirnite Svojstva.
  (Ako koristite miš, kliknite mapu desnom tipkom miša, zatim kliknite Svojstva.)
 2. Dodirnite ili kliknite karticu Sigurnost, dodirnite ili kliknite Napredno, zatim dodirnite ili kliknite Promjena.
 3. Dodirnite ili kliknite Uređivanje. Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili unesite potvrdu.
 4. Upišite ime osobe kojoj želite dati vlasništvo i kliknite Provjera imena.
 5. Račun osobe kojoj ste dali vlasništvo prikazuje se u okviru. Ako ste zadovoljni, kliknite U redu.
 6. Ako toj osobi želite dati vlasništvo nad datotekama i podmapama u toj mapi, potvrdite okvir Zamijeni vlasnika na podređenim spremnicima i objektima.
 7. Kliknite U redu.

2. Nemate odgovarajuće dozvole

Problem pristupa datotekama i mapama može biti povezan s dozvolama. Dozvole su pravila povezana s datotekama i mapama koja određuju možete li tim datotekama i mapama pristupiti ili ih mijenjati. Da biste provjerili dozvolu za neku datoteku ili mapu, slijedite ove korake:
 1. Dugo držite prst na datoteci, odnosno mapi ili je kliknite desnom tipkom miša, zatim odaberite Svojstva.
 2. Dodirnite ili kliknite karticu Sigurnost.
 3. Pod značajkom Imena grupa ili korisnika dodirnite ili kliknite svoje ime da biste vidjeli svoje dozvole.

Za otvaranje datoteke potrebna vam je dozvola za čitanje. Da biste promijenili dozvole za datoteku ili mapu, slijedite ove korake:

Važno: Za promjenu dozvola za datoteke ili mape možda ćete se morati prijaviti kao administrator:

 1. Dugo držite prst na datoteci, odnosno mapi ili je kliknite desnom tipkom miša, zatim dodirnite ili kliknite Svojstva.
 2. Dodirnite ili kliknite karticu Sigurnost.
 3. Pod značajkom Imena grupa ili korisnika dodirnite ili kliknite svoje ime da biste vidjeli svoje dozvole.
 4. Dodirnite ili kliknite Uređivanje, zatim potvrdite potvrdne okvire dozvola koje su vam potrebne te kliknite U redu.

3. Datoteka ili mapa možda je šifrirana

Šifriranje datoteka način je zaštite od nepoželjnog pristupa. Šifriranu datoteku nije moguće otvoriti bez certifikata koji je upotrijebljen za šifriranje. Da biste provjerili je li datoteka ili mapa šifrirana, slijedite ove korake:
 1. Dugo držite prst na datoteci ili je kliknite desnom tipkom miša, zatim dodirnite ili kliknite Svojstva.
 2. Dodirnite ili kliknite karticu Općenito, a zatim dodirnite ili kliknite Napredno

Ako je potvrđen potvrdni okvir Šifriraj sadržaj zbog sigurnosti podataka, za otvaranje datoteke potreban vam je certifikat koji je upotrijebljen za šifriranje te datoteke.

Certifikat zatražite od osobe koja je stvorila ili šifrirala datoteku ili mapu, odnosno zatražite od te osobe da je dešifrira.


Poruka o odbijanju pristupa može se pojaviti iz jednog ili više sljedećih razloga:
 • Vlasništvo nad mapama možda se promijenilo
 • Nemate odgovarajuće dozvole
 • Datoteka je možda šifrirana

Slijede tri moguća rješenja problema s porukom o pogrešci "Pristup odbijen":

1. Možda niste vlasnik datoteke ili mape

Ako ste nedavno nadogradili računalo s ranije verzije sustava Windows na Windows 7, neki podaci o računu možda su se promijenili te više niste vlasnik traženih datoteka i mapa. Situaciju možete riješiti preuzimanjem vlasništva nad datotekama ili mapama. Da biste preuzeli vlasništvo nad datotekom ili mapom, slijedite ove korake:
 1. Desnom tipkom miša kliknite mapu nad kojom želite preuzeti vlasništvo, a zatim kliknite Svojstva.
 2. Kliknite karticu Sigurnost, kliknite Napredno, a zatim kliknite karticu Vlasnik.
 3. Kliknite Uređivanje. Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili unesite potvrdu.
 4. Kliknite ime osobe kojoj želite dati vlasništvo.
 5. Ako toj osobi želite dati vlasništvo nad datotekama i podmapama u toj mapi, potvrdite okvir Zamijeni vlasnika na podređenim spremnicima i objektima.
 6. Kliknite U redu.

2. Nemate odgovarajuće dozvole

Problem pristupa datotekama i mapama može biti povezan s dozvolama. Dozvole su pravila povezana s datotekama i mapama koja određuju možete li tim datotekama i mapama pristupiti ili ih mijenjati. Da biste provjerili dozvolu za neku datoteku ili mapu, slijedite ove korake:
 1. Desnom tipkom miša kliknite datoteku, a zatim kliknite Svojstva.
 2. Kliknite karticu Sigurnost.
 3. Pod značajkom Imena grupa ili korisnika kliknite svoje ime da biste vidjeli svoje dozvole.

Za otvaranje datoteke potrebna vam je dozvola za čitanje. Da biste promijenili dozvole za datoteku ili mapu, slijedite ove korake:

Važno: Za promjenu dozvola za datoteke ili mape možda ćete se morati prijaviti kao administrator:

 1. Desnom tipkom miša kliknite datoteku, a zatim kliknite Svojstva.
 2. Kliknite karticu Sigurnost.
 3. Pod značajkom Imena grupa ili korisnika kliknite svoje ime da biste vidjeli svoje dozvole.
 4. Kliknite Uređivanje, zatim potvrdite okvire dozvola koje su vam potrebne. Kliknite U redu.

Dodatne informacije o dozvolama potražite u članku Što su to dozvole?

3. Datoteka ili mapa možda je šifrirana

Šifriranje datoteka način je zaštite od nepoželjnog pristupa. Šifriranu datoteku nije moguće otvoriti bez certifikata koji je upotrijebljen za šifriranje. Da biste provjerili je li datoteka ili mapa šifrirana, slijedite ove korake:
 1. Desnom tipkom miša kliknite datoteku, a zatim kliknite Svojstva.
 2. Kliknite karticu Općenito, a zatim kliknite Napredno.

Ako je potvrđen potvrdni okvir Šifriraj sadržaj zbog sigurnosti podataka, za otvaranje datoteke potreban vam je certifikat koji je upotrijebljen za šifriranje te datoteke.

Certifikat zatražite od osobe koja je stvorila ili šifrirala datoteku ili mapu, odnosno zatražite od te osobe da je dešifrira.

Dodatne informacije potražite u članku Uvoz i izvoz certifikata i privatnih ključeva
Drugi problem: Datotekama i mapama ne mogu pristupiti, uređivati ih, spremati ih ni brisati

Odaberite svoju verziju sustava Windows da biste pristupili odgovarajućim uputama.

Windows 8


Problemi s pristupom, uređivanjem, spremanjem ili brisanjem datoteka ili mapa može se pojaviti iz jednog ili više sljedećih razloga:
 • Vlasništvo nad mapama možda se promijenilo
 • Nemate odgovarajuće dozvole
 • Datoteka je možda šifrirana
 • Datoteka je možda oštećena
 • Korisnički profil možda je oštećen

Slijedi nekoliko mogućih rješenja tog problema:

1. Preuzmite vlasništvo nad mapom

Ako ste nedavno nadogradili računalo s ranije verzije sustava Windows na Windows 8, neki podaci o računu možda su se promijenili te više niste vlasnik nekih datoteka i mapa. Situaciju možete riješiti preuzimanjem vlasništva nad mapama. Da biste preuzeli vlasništvo nad mapom, slijedite ove korake:
 1. Dugo držite prst na mapi nad kojom želite preuzeti vlasništvo, a zatim dodirnite Svojstva.
  (Ako koristite miš, kliknite mapu desnom tipkom miša, zatim kliknite Svojstva)
 2. Dodirnite ili kliknite karticu Sigurnost, dodirnite ili kliknite Napredno, a zatim dodirnite ili kliknite Promjena.
 3. Upišite ime osobe kojoj želite dati vlasništvo i kliknite Provjera imena.
 4. Trebalo bi se prikazati korisničko ime kojemu dajete vlasništvo. Ako je tako, kliknite U redu.
 5. Ako toj osobi želite dati vlasništvo nad datotekama i podmapama u toj mapi, potvrdite okvir Zamijeni vlasnika na podređenim spremnicima i objektima.
 6. Kliknite U redu.

2. Nemate odgovarajuće dozvole

Problem pristupa datotekama može biti povezan s dozvolama. Dozvole su pravila povezana s datotekama i mapama koja određuju možete li im pristupiti ili ih mijenjati. Da biste provjerili dozvolu za neku datoteku ili mapu, slijedite ove korake:

 1. Dugo držite prst na datoteci, odnosno mapi ili je kliknite desnom tipkom miša, zatim dodirnite ili kliknite Svojstva.
 2. Dodirnite ili kliknite karticu Sigurnost.
 3. Pod značajkom Imena grupa ili korisnika dodirnite ili kliknite svoje ime da biste vidjeli svoje dozvole.
Za otvaranje datoteke potrebna vam je dozvola za čitanje. Da biste promijenili dozvole za datoteku ili mapu, slijedite ove korake:

Važno: Za promjenu dozvola za datoteke ili mape možda ćete se morati prijaviti kao administrator:

 1. Dugo držite prst na datoteci, odnosno mapi ili je kliknite desnom tipkom miša, zatim dodirnite ili kliknite Svojstva.
 2. Dodirnite ili kliknite karticu Sigurnost.
 3. Pod značajkom Imena grupa ili korisnika dodirnite ili kliknite svoje ime da biste vidjeli svoje dozvole.
 4. Dodirnite ili kliknite Uređivanje, zatim odaberite potvrdne okvire dozvola koje su vam potrebne. Dodirnite ili kliknite U redu.

Dodatne informacije o dozvolama potražite u članku Što su to dozvole?

3. Datoteka je možda šifrirana

Šifriranje datoteka način je zaštite od nepoželjnog pristupa. Šifriranu datoteku nije moguće otvoriti bez certifikata koji je upotrijebljen za šifriranje. Da biste provjerili je li datoteka šifrirana, slijedite ove korake:
 1. Dugo držite prst na datoteci ili je kliknite desnom tipkom miša, zatim dodirnite ili kliknite Svojstva.
 2. Dodirnite ili kliknite karticu Općenito, a zatim dodirnite ili kliknite Napredno

Ako je potvrđen potvrdni okvir Šifriraj sadržaj zbog sigurnosti podataka, za otvaranje datoteke potreban vam je certifikat koji je upotrijebljen za šifriranje te datoteke.

Certifikat zatražite od osobe koja je stvorila datoteku.

4. Datoteka je možda oštećena.
Do oštećenja datoteka može doći iz više razloga, a najčešći među njima je smrzavanje računala ili slučajan gubitak napajanja dok je datoteka otvorena. Većina se oštećenih datoteka ne može popraviti i treba ih izbrisati, ali ako je izrađena sigurnosna kopija datoteke na tvrdom disku, treba pokušati dohvatiti stariju verziju i njome zamijeniti oštećenu verziju datoteke.

Dodatne informacije s čestim pitanjima o oštećenim datotekama potražite u članku Oštećene datoteke: najčešća pitanja

5. Vaš lokalni korisnički profil možda je oštećen
Sustav Windows ponekad ne može dobro pročitati vaš lokalni korisnički profil, što može dovesti do problema s pristupom datotekama i mapama. Možda ćete morati stvoriti novi lokalni korisnički profil. Da biste stvorili nov lokalni korisnički profil, prvo morate stvoriti nov lokalni korisnički račun. Stvaranjem računa stvara se i profil. Za stvaranje novog lokalnog korisničkog računa slijedite ove korake:

 1. Prijeđite prstom s desnog ruba zaslona, dodirnite Postavke, a zatim Promjena postavki PC-ja.
  (Ako koristite miš, pokažite na gornji desni kut zaslona, pomaknite pokazivač prema dolje, kliknite Postavke, a zatim kliknite Promjena postavki PC-ja)
 2. U navigacijskom oknu dodirnite ili kliknite Resursi.
 3. Dodirnite ili kliknite Dodavanje korisnika, zatim dodirnite ili kliknite Mogu li se oni prijaviti bez Microsoftova računa?
 4. Dodirnite ili kliknite Lokalni račun.
 5. Unesite naziv novog računa.
 6. Ako želite koristiti lozinku, unesite i potvrdite lozinku koju ćete koristiti. Ako ne želite koristiti lozinku, kliknite ili dodirnite Dalje bez unosa lozinke.
 7. Kliknite ili dodirnite Završi.

Windows 7


Problemi s pristupom, uređivanjem, spremanjem ili brisanjem datoteka ili mapa može se pojaviti iz jednog ili više sljedećih razloga:
 • Vlasništvo nad mapama možda se promijenilo
 • Nemate odgovarajuće dozvole
 • Datoteka je možda šifrirana
 • Datoteka je možda oštećena
 • Korisnički profil možda je oštećen

Slijedi nekoliko mogućih rješenja tog problema:

1. Preuzmite vlasništvo nad mapom

Ako ste nedavno nadogradili računalo s ranije verzije sustava Windows na Windows 7, neki podaci o računu možda su se promijenili te više niste vlasnik nekih datoteka i mapa. Situaciju možete riješiti preuzimanjem vlasništva nad mapama. Da biste preuzeli vlasništvo nad mapom, slijedite ove korake:
 1. Desnom tipkom miša kliknite mapu nad kojom želite preuzeti vlasništvo, a zatim kliknite Svojstva.
 2. Kliknite karticu Sigurnost, kliknite Napredno, a zatim kliknite karticu Vlasnik.
 3. Kliknite Uređivanje. Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili unesite potvrdu.
 4. Kliknite ime osobe kojoj želite dati vlasništvo.
 5. Ako toj osobi želite dati vlasništvo nad datotekama i podmapama u toj mapi, potvrdite okvir Zamijeni vlasnika na podređenim spremnicima i objektima.
 6. Kliknite U redu.

2. Nemate odgovarajuće dozvole

Problem pristupa datotekama može biti povezan s dozvolama. Dozvole su pravila povezana s datotekama i mapama koja određuju možete li im pristupiti ili ih mijenjati. Da biste provjerili dozvolu za neku datoteku ili mapu, slijedite ove korake:

 1. Desnom tipkom miša kliknite datoteku ili mapu, a zatim kliknite Svojstva.
 2. Kliknite karticu Sigurnost.
 3. Pod značajkom Imena grupa ili korisnika kliknite svoje ime da biste vidjeli svoje dozvole.
Za otvaranje datoteke potrebna vam je dozvola za čitanje. Da biste promijenili dozvole za datoteku ili mapu, slijedite ove korake:

Važno: Za promjenu dozvola za datoteke ili mape možda ćete se morati prijaviti kao administrator:

 1. Desnom tipkom miša kliknite datoteku ili mapu, a zatim kliknite Svojstva.
 2. Kliknite karticu Sigurnost.
 3. Pod značajkom Imena grupa ili korisnika kliknite svoje ime da biste vidjeli svoje dozvole.
 4. Kliknite Uređivanje, zatim potvrdite potvrdne okvire dozvola koje su vam potrebne te kliknite U redu.

Dodatne informacije o dozvolama potražite u članku Što su to dozvole?

3. Datoteka je možda šifrirana

Šifriranje datoteka način je zaštite od nepoželjnog pristupa. Šifriranu datoteku nije moguće otvoriti bez certifikata koji je upotrijebljen za šifriranje. Da biste provjerili je li datoteka šifrirana, slijedite ove korake:
 1. Desnom tipkom miša kliknite datoteku, a zatim kliknite Svojstva.
 2. Kliknite karticu Općenito, a zatim kliknite Napredno.

Ako je potvrđen potvrdni okvir Šifriraj sadržaj zbog sigurnosti podataka, za otvaranje datoteke potreban vam je certifikat koji je upotrijebljen za šifriranje te datoteke.

Certifikat zatražite od osobe koja je stvorila datoteku. Dodatne informacije potražite u članku Uvoz i izvoz certifikata i privatnih ključeva

4. Datoteka je možda oštećena
Do oštećenja datoteka može doći iz više razloga, a najčešći među njima je smrzavanje računala ili slučajan gubitak napajanja dok je datoteka otvorena. Većina se oštećenih datoteka ne može popraviti i treba ih izbrisati, ali ako je izrađena sigurnosna kopija datoteke na tvrdom disku, treba pokušati dohvatiti stariju verziju i njome zamijeniti oštećenu verziju datoteke.

Dodatne informacije s čestim pitanjima o oštećenim datotekama potražite u članku Oštećene datoteke: najčešća pitanja

5. Vaš korisnički profil možda je oštećen
Sustav Windows ponekad ne može dobro pročitati vaš korisnički profil, što može dovesti do problema s pristupom datotekama i mapama. Možda ćete morati stvoriti novi korisnički profil. Da biste stvorili nov korisnički profil, prvo morate stvoriti nov korisnički račun. Stvaranjem računa stvara se i profil. Dodatne informacije o stvaranju korisničkih profila potražite u članku Popravak oštećenog korisničkog profila Nakon stvaranja novog korisničkog profila možete kopirati korisničke datoteke i koristiti ih.
Treći problem: Nakon nadogradnje na novu verziju sustava Windows ne mogu otvoriti neke mape

Odaberite svoju verziju sustava Windows da biste pristupili odgovarajućim uputama.

Windows 8


Problemi s pristupom datotekama i mapama nakon nadogradnje na novu verziju sustava Windows može se pojaviti iz jednog ili više sljedećih razloga:
 • Vlasništvo nad mapama možda se promijenilo
 • Datoteke su i prethodnog sustava pohranjene u mapu Windows.old

Slijede dva moguća rješenja tog problema:

1. Možda niste vlasnik mape

Ako ste nedavno nadogradili računalo s ranije verzije sustava Windows na Windows 8, neki podaci o računu možda su se promijenili te više niste vlasnik nekih datoteka i mapa. Situaciju možete riješiti preuzimanjem vlasništva nad mapama. Preuzimanje vlasništva nad mapom

 1. Dugo držite prst na mapi nad kojom želite preuzeti vlasništvo, a zatim dodirnite Svojstva.
  (Ako koristite miš, kliknite mapu desnom tipkom miša, zatim kliknite Svojstva.)
 2. Dodirnite ili kliknite karticu Sigurnost, dodirnite ili kliknite Napredno, zatim dodirnite ili kliknite Promjena.
 3. Dodirnite ili kliknite Uređivanje. Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili unesite potvrdu.
 4. Upišite ime osobe kojoj želite dati vlasništvo i kliknite Provjera imena.
 5. Račun osobe kojoj ste dali vlasništvo prikazuje se u okviru. Ako ste zadovoljni, kliknite U redu.
 6. Ako toj osobi želite dati vlasništvo nad datotekama i podmapama u toj mapi, potvrdite okvir Zamijeni vlasnika na podređenim spremnicima i objektima.
 7. Kliknite U redu.


2. Morate oporaviti datoteke iz mape Windows.old

Ako ste nedavno nadogradili računalo s ranije verzije sustava Windows na Windows 8 bez formatiranja tvrdog diska, starim datotekama možda još uvijek možete pristupiti u mapi Windows.old.

Popravite mi to

Da biste automatski riješili problem, kliknite gumb ili vezu Fix it (Popravak). U dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni), a zatim slijedite korake navedene u čarobnjaku za popravak.


Vraćanje osobnih datoteka
Microsoft Fix it 50582

Da biste ručno dohvatili datoteke, slijedite ove korake:
 1. Dodirnite ikonu mape na klasičnoj radnoj površini, zatim odaberite Računalo ili pritisnite Windows+E na tipkovnici.
 2. Dvaput dodirnite ili dvokliknite pogon na koji je instaliran sustav Windows (obično je to pogon C:)
 3. Dvaput dodirnite ili dvokliknite mapu Windows.old.
 4. Dvaput dodirnite ili dvokliknite mapu Korisnici.
 5. Dvaput dodirnite ili dvokliknite svoje korisničko ime.
 6. Otvorite mape koje sadrže željene datoteke.
  Primjerice, za dokumente koji se nalaze u mapi Dokumenti dvaput dodirnite ili dvokliknite Dokumenti.
 7. Kopirajte i zalijepite željene datoteke iz odgovarajućih mapa u mapu u sustavu Windows 8.
  Ako primjerice želite dohvatiti sav sadržaj mape Dokumenti, kopirajte sve datoteke i mape i zalijepite ih u biblioteku Dokumenti sustava Windows 8.
 8. Ponovite korake od 5 do 7 za svaki korisnički račun na računalu.

Dodatne informacije o vraćanju datoteka iz prethodnih verzija potražite u članku Oporavak izgubljenih ili izbrisanih datoteka

Windows 7


Problemi s pristupom datotekama i mapama nakon nadogradnje na novu verziju sustava Windows može se pojaviti iz jednog ili više sljedećih razloga:
 • Vlasništvo nad mapama možda se promijenilo
 • Datoteke su i prethodnog sustava pohranjene u mapu Windows.old

Slijede dva moguća rješenja tog problema:

1. Možda niste vlasnik mape

Ako ste nedavno nadogradili računalo s ranije verzije sustava Windows na Windows 7, neki podaci o računu možda su se promijenili te više niste vlasnik nekih datoteka i mapa. Situaciju možete riješiti preuzimanjem vlasništva nad mapama. Preuzimanje vlasništva nad mapom
 1. Desnom tipkom miša kliknite mapu nad kojom želite preuzeti vlasništvo, a zatim kliknite Svojstva.
 2. Kliknite karticu Sigurnost, kliknite Napredno, a zatim kliknite karticu Vlasnik.
 3. Kliknite Uređivanje. Ako sustav od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili unesite potvrdu.
 4. Kliknite ime osobe kojoj želite dati vlasništvo.
 5. Ako toj osobi želite dati vlasništvo nad datotekama i podmapama u toj mapi, potvrdite okvir Zamijeni vlasnika na podređenim spremnicima i objektima.
 6. Kliknite U redu.

2. Morate oporaviti datoteke iz mape Windows.old

Ako ste nedavno nadogradili računalo s ranije verzije sustava Windows na Windows 7 bez formatiranja tvrdog diska, starim datotekama možda još uvijek možete pristupiti u mapi Windows.old.


Popravite mi to

Da biste automatski riješili problem, kliknite gumb ili vezu Fix it (Popravak). U dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni), a zatim slijedite korake navedene u čarobnjaku za popravak.


Vraćanje osobnih datoteka
Microsoft Fix it 50582

Da biste ručno dohvatili datoteke, slijedite ove korake:
 1. Kliknite gumb Start, zatim kliknite Računalo.
 2. Dvokliknite pogon na koji je instaliran sustav Windows (obično je to pogon C:)
 3. Dvokliknite mapu Windows.old.
 4. Dvokliknite mapu Korisnici.
 5. Dvokliknite svoje korisničko ime.
 6. Otvorite mape koje sadrže željene datoteke.
  Primjerice, za dokumente koji se nalaze u mapi Dokumenti dvokliknite Dokumenti.
 7. Kopirajte i zalijepite željene datoteke iz odgovarajućih mapa u mapu u sustavu Windows 7.
  Ako primjerice želite dohvatiti sav sadržaj mape Dokumenti, kopirajte sve datoteke i mape i zalijepite ih u biblioteku Dokumenti sustava Windows 7.
 8. Ponovite korake od 5 do 7 za svaki korisnički račun na računalu.

Dodatne informacije o vraćanju datoteka iz prethodnih verzija potražite u članku Oporavak izgubljenih ili izbrisanih datoteka
Četvrti problem: Rad s datotekama i mapama

Informacije o pronalaženju, organiziranju i upotrebi datoteka i mapa na računalu potražite u članku Rad s datotekama i mapama

Odgovore na uobičajena pitanja o primjeni dozvola za datoteke i mape potražite u članku Što treba znati prije primjene dozvola na datoteke i mape


Svojstva

ID članka: 2623670 - posljednja izmjena: 29. ožu 2013. - verzija: 1

Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Starter, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

Povratne informacije