Internet Explorer koristi proxy poslužitelj za lokalnu IP adresu čak i ako je uključena mogućnost "Ne koristi proxy poslužitelj za lokalne adrese"

S I M P T O M I

Prilikom povezivanja s web-poslužiteljem putem adrese internetskog protokola (IP) ili punog naziva domene (FQDN) na lokalnoj mreži, Microsoft Internet Explorer ili Windows Internet Explorer povezuju se putem dodijeljenog proxy poslužitelja, čak i ako je uključena mogućnost Bypass proxy server for local addresses (Ne koristi proxy poslužitelj za lokalne adrese).

No ako se s web-poslužiteljem povezujete pomoću naziva glavnog računala (na primjer http://web-poslužitelj) umjesto IP adrese (na primjer http://10.0.0.1) ili FQDN (na primjer http://web-poslužitelj.naziv domene.com), proxy poslužitelj se ne koristi, a Internet Explorer povezuje se izravno s poslužiteljem.

U Z R O K

Po zadanome provjeravaju se samo nazivi glavnih računala ako je uključena mogućnost Bypass proxy server for local addresses (Ne koristi proxy poslužitelj za lokalne adrese).

R J EŠ E N J E

Da biste zaobišli niz IP adresa ili određeni naziv domene, navedite adrese na popisu iznimki proxy poslužitelja:
  1. U programu Internet Explorer na izborniku Tools (Alati) kliknite Internet Options (Internetske mogućnosti).
  2. Na kartici Connections (Veze) kliknite LAN Settings (Postavke LAN-a).
  3. Kliknite Advanced (Dodatno), a zatim upišite odgovarajuće informacije u područje Exceptions (Iznimke).

S T A T U S

Za to postoji određeni razlog.
Svojstva

ID članka: 262981 - posljednja izmjena: 10. svi 2010. - verzija: 1

Povratne informacije