Kako promijeniti veličinu slova u tekstu u programu Excel

S AŽ E T A K

U članku se opisuje kako promijeniti veličinu slova u tekstu pomoću funkcija radnog lista.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Microsoft Excel ima sljedeće tri funkcije radnog lista pomoću kojih možete promijeniti veličinu slova u tekstu:
LOWER – Pretvara sva velika slova u tekstnom nizu u mala slova.

UPPER – Pretvara sva mala slova u tekstnom nizu u velika slova.

PROPER – Pretvara prvo slovo u tekstnom nizu, kao i svako slovo u tekstu koje dolazi nakon znaka koji nije slovo, u veliko slovo. Pretvara sva druga slova u mala slova.
Upotrebom tih funkcija možete promijeniti veličinu slova postojećeg teksta u radnom listu. Zamislite sljedeći primjer.

U radni list upišite sljedeće vrijednosti:

A1: ABCD
A2: EFGH
A3: IJKL
A4: MNOP
A5: QRST
A6: UVWX
A7: YZ
Da bi se tekst u tim ćelijama ispisao malim slovima u programu Excel 2007 ili Excel 2010, slijedite ove korake:  
 1. Upišite sljedeću formulu u ćeliju B1:
  =LOWER(A1)
 2. U stupcu B odaberite sve ćelije s desne strane ćelija koje sadrže podatke u stupcu A. U ovom primjeru označite ćelije od B1 do B7.
 3. Kliknite Home (Početna stranica), pa kliknite Fill (Ispuni), a zatim kliknite Down (Dolje).

  Napomena Novi stupac sada sadrži verziju teksta s malim slovima u stupcu A.

  Napomena Ćelije od B2 do B7 možete ispuniti i tako da kliknete ćeliju B1, a zatim povučete ručicu za ispunu u ćeliju B7.
 4. Označite ćelije od B1 do B7, pa kliknite Home (Početna stranica), a zatim kliknite Copy (Kopiraj).
 5. Kliknite ćeliju A1, pa kliknite Paste (Zalijepi), zatim kliknite Paste Special (Posebno lijepljenje), pa kliknite Values (Vrijednosti), a zatim kliknite OK (U redu) da biste zalijepili pretvorene vrijednosti natrag u stupac A.
 6. Izbrišite stupac B. Da biste to učinili, kliknite Home (Početna stranica), pa kliknite stupac B, a zatim klikniteDelete (Izbriši).
Tekst koji se nalazio u stupcu A sada je ispisan malim slovima:

A1: abcd
A2: efgh
A3: ijkl
A4: mnop
A5: qrst
A6: uvwx
A7: yz


Da bi se tekst u tim ćelijama ispisao malim slovima u programu Excel 2003 i ranijim verzijama programa Excel, slijedite ove korake:
 1. Umetnite stupac s desne strane stupca A odabirom stupca B i klikom na mogućnost Columns (Stupci) na izborniku Insert (Umetanje).
 2. Upišite sljedeću formulu u ćeliju B1:
  =LOWER(A1)
 3. U stupcu B odaberite sve ćelije s desne strane ćelija koje sadrže podatke u stupcu A.
 4. Na izborniku Edit (Uređivanje) pokažite na mogućnost Fill (Ispuni), a zatim kliknite Down (Dolje).

  Novi stupac sada sadrži verziju teksta s malim slovima u stupcu A.
 5. S istim odabranim rasponom na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Copy (Kopiraj).
 6. Odaberite ćeliju A1 i na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Paste Special (Posebno lijepljenje). Pod stavkom Paste (Zalijepi) kliknite Values (Vrijednosti), pa kliknite OK (U redu) da biste zalijepili pretvorene vrijednosti natrag na vrh stupca A.
 7. Izbrišite stupac B odabirom stupca i klikom na Delete (Izbriši) na izborniku Edit (Uređivanje).
Tekst koji se nalazio u stupcu A sada je ispisan malim slovima:

A1: abcd
A2: efgh
A3: ijkl
A4: mnop
A5: qrst
A6: uvwx
A7: yz

R E F E R E N C E

Ako trebate dodatne informacije o tekstnim funkcijama programa Excel, na izborniku Help (Pomoć) kliknite Microsoft Excel Help(Microsoft Excel – pomoć), u okvir Officeova pomoćnika ili čarobnjaka za odgovore upišite text case, a zatim kliknite Search (Pretraži) da biste pregledali pronađene teme.
Svojstva

ID članka: 263580 - posljednja izmjena: 4. svi 2012. - verzija: 1

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

Povratne informacije