Otklanjanje poteškoća prilikom aktiviranja računala iz stanja mirovanja

S I M P T O M I

Ako koristite Microsoftov miš ili tipkovnicu koji su na popisu u odjeljku "Odnosi se na", mogli biste naići na neki od sljedećih simptoma:
 • Možda putem miša ili tipkovnice nećete moći aktivirati računalo iz stanja mirovanja ili stanja čekanja.
 • Kada aktivirate računalo iz stanja čekanja, uređaj za pokazivanje možda neće funkcionirati.
 • Kada na tipkovnici koja je opremljena tipkom za stanje mirovanja (SLEEP) – ili je neka tipka konfigurirana da aktivira stanje mirovanja – pritisnete tu tipku, računalo ne ulazi u stanje mirovanja.

U Z R O K

Taj se problem može pojaviti ako su ispunjeni neki od sljedećih uvjeta:
 • Koristite sustav Windows Vista, a niste ga ažurirali na servisni paket Service Pack 1 ili noviju verziju.
 • BIOS (engl. Basic Input/Output System) instaliran na računalu smanjuje napajanje priključka u koji je priključen ulazni uređaj.  Napomena Možda nećete moći koristiti Bluetooth uređaje da biste nastavili rad iz određenih stanja za štednju energije (kao što su stanje mirovanja ili hibernacija). U nekim stanjima sa smanjenom potrošnjom energije bežični primopredajnik možda neće moći primati podatke s Bluetooth uređaja.
 • Koristite prijenosno računalo koje ne omogućuje vraćanje u rad putem Bluetooth uređaja. Ako imate poteškoća pri aktiviranju prijenosnog računala putem Bluetooth uređaja, najprije pogledajte treći postupak.
 • Stavka tipkovnice na upravljačkoj ploči nije konfigurirana za aktiviranje računala pritiskom na tipku na tipkovnici.
 • Možda je došlo do problema u računalnom sustavu.
 • Tipka za mirovanje na tipkovnici nije ispravno konfigurirana.

R J EŠ E N J E

Ako ponovnim pritiskom na tipku za mirovanje ne riješite problem, redom iskušajte svaki od navedenih postupaka te prije iskušavanja sljedećeg provjerite jeste li uspješno otklonili problem. Ako koristite izvornu verziju sustava Windows Vista koju niste ažurirali na najnoviji servisni paket, problem možda možete riješiti ažuriranjem na Service Pack 1 ili noviju verziju.

Dodatne informacije potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojevima

928631 USB uređaj možda više neće raditi nakon aktivacije sustava Windows Vista iz stanja mirovanja ili hibernacije


871233 USB uređaj nije prepoznat ako ga priključite neposredno nakon povratka računala sa sustavom Windows XP iz stanja čekanja ili hibernacije


929577 Bluetooth uređaj možda neće ispravno funkcionirati nakon povratka računala sa sustavom Windows Vista iz stanja mirovanjaPrvi postupak: instalirajte najnoviji softver za uređaj i provjerite njegovu konfiguraciju

Najprije za tipkovnicu ili miš – ili za oba uređaja – preuzmite zadnju verziju softvera Microsoft IntelliType ili softvera IntelliPoint ili oba. Da biste to učinili, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:

Pokrenite softver nakon instalacije te provjerite je li odabran odgovarajući uređaj te jesu li postavke ispravne. Ako tipkovnica nema namjensku tipku za mirovanje te tu funkciju želite dodijeliti nekoj drugoj tipki, slijedite ove korake:

 1. Otvorite upravljačku ploču tipkovnice.
  • Ako koristite sustav Windows Vista ili Windows 7, kliknite Startgumb Start , zatim u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite keyboard (tipkovnica), a potom na popisu Programs (Programi) kliknite Keyboard (Tipkovnica) ili Microsoft Keyboard (Microsoftova tipkovnica).
  • U sustavu Windows XP i starijim verzijama kliknite Start, zatim Run (Pokreni), pa upišite Control keyboard (Upravljanje tipkovnicom) i kliknite OK (U redu).

 2. Na kartici Key Settings (Postavke tipki) dvokliknite tipku koju želite promijeniti da biste pristupili čarobnjaku za prenamjenu tipke.
 3. Odaberite mogućnost Start a Program (Pokretanje programa), Web page (Web-stranica) ili file (datoteka), a zatim kliknite Next (Dalje).
 4. Da biste zadali da se tom tipkom pokreće stanje mirovanja, upišite sljedeću naredbu:
  rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
  Napomena U toj su naredbi razmaci ispred i iza stavke powrprof.dll.

Drugi postupak: iskušajte ostale tipke tipkovnice i miša ili gumb za napajanje na tipkovnici

Da biste riješili taj problem i nastavili s radom na računalu, upotrijebite neki od sljedećih postupaka:
 • Pritisnite tipkovnički prečac za stanje mirovanja (SLEEP).
 • Pritisnite standardnu tipku na tipkovnici.
 • Pomaknite miš.
 • Nakratko pritisnite gumb za napajanje na računalu.


  Napomena Ako koristite Bluetooth uređaje, tipkovnica možda neće moći aktivirati sustav.

Treći postupak: provjerite je li na uređaju omogućeno aktiviranje računala

Da biste riješili taj problem, slijedite ove korake:
 1. Na upravljačkoj ploči otvorite stavku Keyboard (Tipkovnica), kako je opisano u prvom postupku.
 2. Kliknite karticu Hardware (Hardver), a zatim kliknite Properties (Svojstva).
 3. Kliknite gumb Change Settings (Promjena postavki).


  Napomena Za ovaj je korak potreban administratorski pristup
 4. Kliknite karticu Power Management (Upravljanje napajanjem), a zatim provjerite je li omogućena stavka Allow this device to wake the computer (Omogući ovom uređaju pokretanje računala iz stanja mirovanja).
 5. Kliknite OK (U redu), a zatim još jednom kliknite OK (U redu).
Napomena Ako računalo ne podržava napredno sučelje za konfiguriranje i upravljanje napajanjem (engl. Advanced Configuration and Power Interface, ACPI), prethodni koraci možda neće biti dostupni. U tom slučaju morate pritisnuti gumb napajanja da biste aktivirali računalo. Ako vam nijedan od tih postupaka ne omogući nastavak rada na računalu, možda se radi o problemu u sustavu.

Informacije o načinu na koji sustav nastavlja s radom potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz računalo ili se obratite proizvođaču računala. Informacije o postavkama za upravljanje napajanjem u sustavu Microsoft Windows potražite u pomoći za sustav.Napomena Mnogi proizvođači prijenosnih računala ne dopuštaju pokretanje računala iz stanja mirovanja putem Bluetooth uređaja zbog potrošnje napajanja potrebnog za održavanje aktivnosti Bluetooth primopredajnika (podjela memorije za Bluetooth može trošiti do 15% energije računala). Zato postoji nekoliko zaobilaznih rješenja koja možete upotrijebiti:

 • Ako možete otvoriti poklopac prijenosnog računala, aktivirajte računalo putem ugrađene tipkovnice ili uređaja za pokazivanje ili pak vanjskog uređaja koji ne koristi Bluetooth.
 • Ako ne možete otvoriti poklopac (ako je računalo, primjerice, na priključnoj stanici) ili je računalo priključeno na vanjski izvor napajanja (tj. ne koristite bateriju), možete promijeniti postavke napajanja u sustavu Windows tako da računalo ne ulazi u stanje mirovanja kada je priključeno na napajanje.


Može postojati i mogućnost prilagodbe Microsoft Bluetooth stoga ili ugrađenog Bluetooth stoga prijenosnog računala kojom se omogućuje pokretanje računala iz stanja mirovanja putem Bluetooth uređaja.
975182 Omogućivanje pokretanja računala sa sustavom Windows Vista putem Bluetooth uređajaČetvrti postupak: pregledajte postavke BIOS-a računala o značajkama napajanja kojima se onemogućuje ili smanjuje napajanje priključcima za tipkovnicu ili miš

Budući da se pristup BIOS-u razlikuje od računala do računala, radi rješavanja tog problema pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s računalom. Informacije o konfiguriranju BIOS-a možete zatražiti i od proizvođača računala.

Dodatne informacije o podacima za kontakt s dobavljačima hardvera i softvera potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Mogućnost povratka iz stanja mirovanja pritiskom na tipku na tipkovnici ili pomicanjem miša na računalu koje podržava ACPI ovisi o matičnoj ploči računala. Ta je mogućnost onemogućena na starijim Intelovim matičnim pločama te je jedini način za pokretanje računala iz stanja mirovanja pritisak na gumb napajanja.Računala s većinom novijih matičnih ploča možete aktivirati pritiskom na gumb Power (Napajanje), pritiskom tipke na tipkovnici ili pomicanjem miša.Podrška za ACPI neophodna je za potpuno iskorištenje značajkom upravljanja napajanjem i značajkom "Uključi-i-radi". Ako niste sigurni podržava li vaše računalo tehnologiju ACPI, informacije potražite u tiskanoj dokumentaciji za računalo ili matičnu ploču ili ih zatražite od proizvođača računala ili matične ploče.Dodatne informacije o podacima za kontakt s dobavljačima hardvera i softvera potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu: Microsoft nudi popis neovisnih proizvođača s podacima za kontakt da bi vam pomogao pri pronalaženju tehničke podrške. Ti se podaci mogu promijeniti bez najave. Microsoft ne jamči točnost podataka za kontakt neovisnih proizvođača.
Svojstva

ID članka: 266283 - posljednja izmjena: 29. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije