Kako izmijeniti popis programa koji se pokreću pri pokretanju sustava Windows

-

Da biste nastavili primati sigurnosna ažuriranja za Windows, provjerite koristite li sustav Windows Vista sa servisnim paketom Service Pack 2 (SP2). Dodatne informacije potražite na sljedecoj Microsoftovoj web-stranici:
Pružanje podrške prekida se za neke verzije sustava Windows

VAŽNO: Ovaj članak sadrži informacije o modificiranju sistemskog registra. Prije modificiranja registra obavezno izradite njegovu sigurnosnu kopiju i provjerite znate li postupak za vraćanje registra ako dođe do problema. Dodatne informacije o izradi sigurnosne kopije, vraćanju i uređivanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
256986 Opis registra u sustavu Microsoft Windows

S AŽ E T A K

U ovom se članku opisuje kako izmijeniti popis programa koji se pokreću pri pokretanju sustava Windows.

Možete stvoriti i izmijeniti popis programa koji se pokreću automatski kada pokrećete računalo ili se prijavljujete. Neki od tih programa mogu se postaviti tako da se automatski konfiguriraju za pokretanje kada se prijavite na računalo.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

UPOZORENJE: Ako koristite Registry Editor na pogrešan način, možete uzrokovati ozbiljne probleme koji mogu zahtijevati ponovno instaliranje operacijskog sustava. Microsoft ne može jamčiti da ćete moći riješiti probleme koji se mogu pojaviti ako Registry Editor koristite na pogrešan način. Registry Editor koristite na vlastitu odgovornost.

Da biste izmijenili popis programa koji se pokreću pri pokretanju sustava Windows, odaberite jednu od sljedećih metoda:

Na računalima s operacijskim sustavima Microsoft Windows 95 i Microsoft Windows 98:

  1. Pokrenite Policy Editor (datoteku Poledit.exe).
  2. Otvorite objekt Local Computer (Lokalno računalo), a zatim pronađite odjeljak s naslovom "Programs to Run" (Programi koje valja pokrenuti).
U odjeljku se nalaze popisi za Run (Pokretanje), Run Once (Jednokratno pokretanje) i Run Services (Pokretanje servisa). Pomoću tih servisa možete konfigurirati programe koje želite ili ne želite pokretati prilikom pokretanja sustava.

Na računalu s operacijskim sustavom Microsoft Windows NT 4.0 Server:


  1. Kliknite Start, pokažite na Programs (Programi) te na Administrative Tools (Common) (Administrativni alati (Zajednički)), a zatim kliknite System Policy Editor (Uređivač pravila sustava).
  2. Otvorite Local Computer Policy (Pravila lokalnog računala), zatim mapu System (Sustav), a potom mapu Run (Pokretanje).
Mapa Run sadrži pravila pokretanja za programe koji se pokreću prilikom pokretanja sustava. Ta se pravila mogu izmijeniti.

Na računalu s operacijskim sustavom Microsoft Windows NT 4.0 Workstation

instalirajte Server Tools (Poslužiteljske alate), a zatim slijedite postupak za Windows NT 4.0 Server.

Dodatne informacije o instalaciji poslužiteljskih alata Windows NT Server Tools na Windows NT 4.0 Workstation potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

173673 Dostupni poslužiteljski alati Windows NT Server Tools za Windows NT Workstation 4.0 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Na računalu s operacijskim sustavom Windows 2000:

Windows 2000 ima dva zasebna skupa pravila pokretanja:
  • Pravila pokretanja programa prilikom pokretanja sustava Windows 2000
  • Naslijeđena pravila pokretanja programa prilikom pokretanja sustava Windows 2000
Windows 2000 Professional i Windows 2000 Server koriste ta pravila. Pravila pokretanja prilikom pokretanja sustava Windows 2000 slična su kao i u ostalim članovima obitelji operacijskih sustava Windows.

Izmjena popisa:
  1. Otvorite Microsoftovu konzolu za upravljanje (MMC) i dodajte priključak Group Policy (Pravila grupe).
  2. Kliknite Local Computer Policy (Pravila lokalnog računala), zatim Computer Configuration (Konfiguracija računala), a potom Administrative Templates (Administrativni predlošci).
  3. Kliknite objekt System (Sustav), zatim u desnom oknu na popisu Local System policies (Pravila lokalnog sustava) dvokliknite Run these programs at user logon (Pokreći ove programe prilikom korisničke prijave), a potom kliknite Enable (Omogući), Disable (Onemogući) ili Not Configure (Nema konfiguracije).
Da biste izmijenili popis, morate omogućiti pravilo, a zatim kliknuti Show (Prikaži) da biste izmijenili popis programa koji će se pokretati prilikom pokretanja sustava. Popis tih datoteka može se pronaći u registru pomoću sljedećeg ključa:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run
Drugi skup pravila pokretanja odnosi se na naslijeđene programe. U tu se kategoriju može ubrojiti mnogo proizvoda drugih proizvođača, npr. RealAudio. Ti se programi konfiguriraju za pokretanje prilikom pokretanja sustava pomoću drugog registarskog ključa. Taj registarski ključ (isti onaj koji koriste i sustavi Windows 95, Windows 98 i Windows NT) nalazi se na:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

– ili –

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
Programi koji se putem tog ključa konfiguriraju za pokretanje prilikom pokretanja sustava smatraju se naslijeđenim programima.

Windows 2000 ne omogućuje izmjenu tog popisa izravno iz MMC priključka Group Policy (Pravila grupe). Windows 2000 vam dopušta samo omogućivanje ili onemogućivanje cijelog popisa. Da biste to učinili, otiđite na objekt u MMC-u koji sadrži pravilo "Run these programs at user logon" (Pokreći ove programe prilikom korisničke prijave). To je objašnjeno u prethodnom odjeljku. Zatim pronađite pravilo "Disable legacy run list" (Onemogući popis za pokretanje naslijeđenih programa). Ako ne želite pokretati nijedan od naslijeđenih programa, možete omogućiti to pravilo.

Proizvodi drugih proizvođača koji se spominju u ovom članku proizvedeni su u tvrtkama neovisnima o Microsoftu. Microsoft ne daje posredna ni bilo kakva druga jamstva vezana uz performanse ili pouzdanost tih proizvoda.

R E F E R E N C E

Dodatne informacije potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojem

147381 Kako koristiti pravila sustava na samostalnom računalu (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
159936 Kako koristiti System Policy Editor (Uređivač pravila sustava) za Windows NT 4.0 ili Windows 95 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
179365 INFORMACIJE: Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce i Startup (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Svojstva

ID članka: 270035 - posljednja izmjena: 25. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije