Onemogućivanje automatskog predmemoriranja proxyja u pregledniku Internet Explorer

S AŽ E T A K

Kada Internet Explorer konfigurirate da koristi skriptu za automatsku konfiguraciju proxyja, preglednik predmemorira proxy koji je vratio poziv FindProxyForURL. Mehanizam predmemoriranja (Automatic Proxy Result Cache) izvršava se na temelju glavnog računala (a ne na temelju URL-a). To znači da za pristup istom web-poslužitelju ne možete koristiti različite proxyje. Takvo ponašanje vidljivo je iz sljedećeg oglednog scenarija:

 • konfigurirajte web-poslužitelj pod nazivom "Webserver" s dvije virtualne mape: "/login" i "/test"
 • stvorite sljedeću .pac datoteku:
  function FindProxyForURL (url, host)
  {
  if shExpMatch (url, "http://webserver/login") return "DIRECT";
  else return "PROXY myproxy:80";
  }
 • konfigurirajte Internet Explorer za korištenje te .pac datoteke
 • pokrenite Internet Explorer i upišite sljedeću web-adresu:
  http://webserver/login
  Internet Explorer učitat će .pac datoteku i ispravno koristiti izravnu vezu
 • kada se pojavi stranica za prijavu, upišite http://webserver/test. Ako koristite Nadzornik mreže, primijetit ćete da se za pristup adresi "http://webserver/test" i dalje koristi izravna veza, a ne "myproxy"

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Automatic Proxy Result Cache mehanizam je za poboljšanje performansi dodan u verziju preglednika Internet Explorer 5.5. i novije. Svrha predmemoriranja jest smanjenje obrade skripte za automatsku konfiguraciju proxyja na klijentskoj strani. Kada se povežete s internetskim web-mjestom, pomoću funkcije FindProxyForURL određuje se je li potrebno koristiti proxy i koji. Internet Explorer 5.5 i novije verzije najprije u predmemoriji Automatic Proxy Result Cache provjeravaju je li u prethodnim pokušajima korišten proxy za povezivanje s tim glavnim računalom. Ako provjera ne uspije, znači da je to prvi pokušaj povezivanja s tim glavnim računalom tijekom trenutne sesije te se primjenjuje uobičajena logika otkrivanja proxyja. Na sljedećem popisu opisuje se logika kojom Internet Explorer 5.5 i novije verzije određuju je li potrebno koristiti proxy i koji:
 • ako je u pregledniku Internet Explorer uključena mogućnost Automatically Detect Settings (Odredi postavke automatski), preglednik iz lokalne mreže (LAN-a) pokušava preuzeti datoteku Wpad.dat i obraditi je kao skriptu za automatsku konfiguraciju proxyja. Ako skripta vrati proxy i Internet Explorer putem njega uspostavi vezu, Automatic Proxy Result Cache ažurira se podacima o vraćenom nazivu glavnog računala i proxy poslužitelja
 • ako je u pregledniku Internet Explorer uključena mogućnost Use automatic configuration script (Koristi skriptu za automatsku konfiguraciju), preuzima se i obrađuje skripta za automatsku konfiguraciju proxyja. Ako skripta vrati proxy i Internet Explorer putem njega uspostavi vezu, Automatic Proxy Result Cache ažurira se podacima o vraćenom nazivu glavnog računala i proxy poslužitelja
 • ako je Internet Explorer konfiguriran za statični proxy poslužitelj, naziv proxy poslužitelja dohvaća se iz registra
Kada Internet Explorer koristi skriptu za automatsku konfiguraciju proxyja, otvara se veza s proxy poslužiteljem ako se tijekom obrade skripte pokaže da je potrebno koristiti proxy. Ako proxy poslužitelj ne može uspostaviti vezu, naziv proxy poslužitelja dodaje se na popis veza neispravnih proxy poslužitelja te se ne koristi sljedećih 30 minuta. Ako skripta za automatsku konfiguraciju proxyja vrati PROXY u kojem je navedeno više proxy poslužitelja, veza se pokušava uspostaviti sa sljedećim poslužiteljem dok se ne iscrpi cijeli popis ili uspostavi veza. Ako se iscrpi cijeli popis, a veza se ne uspostavi, Internet Explorer prikazat će poruku "Page Cannot Be Displayed" ("Stranicu nije moguće prikazati").

Kada se putem proxy poslužitelja uspostavi veza, predmemoriraju se naziv glavnog računala web-mjesta i naziv proxy poslužitelja. Kada sljedeći put tijekom iste sesije pokuša pristupiti tom nazivu glavnog računala, Internet Explorer u predmemoriji sadrži podatke o potrebnom proxyju. Stoga će za sve naredne pokušaje povezivanja s tim glavnim računalom koristiti prethodno korišteni proxy. To znači da ako predmemorirani naziv proxy poslužitelja tijekom iste sesije postane nedostupan, skripta za automatsku konfiguraciju proxyja neće se ponovno obraditi te će se u pregledniku Internet Explorer prikazati poruka o pogrešci "Page Cannot Be Displayed" ("Stranicu nije moguće prikazati").

Da biste postigli potrebnu redundanciju proxyja, možete onemogućiti Automatic Proxy Result Cache. Na taj će se način svaki zahtjev GET preglednika Internet Explorer obrađivati na klijentskoj strani. To može utjecati na performanse preglednika Internet Explorer, ovisno o logici i veličini skripte za automatsku konfiguraciju proxyja. Da biste onemogućili mehanizam Automatic Proxy Result Cache, koristite jednu od sljedećih metoda.

Napomena Onemogućivanje automatskog predmemoriranja proxyja može utjecati na performanse preglednika Internet Explorer.

Prva metoda: izmjena registra

Važno Ovaj odjeljak, postupak ili zadatak sadrži upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi bolje zaštite prije izmjene registra stvorite njegovu sigurnosnu kopiju. Tako ćete moći vratiti registar ako se pojave problemi. Dodatne informacije o stvaranju sigurnosne kopije i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322756 Stvaranje sigurnosne kopije registra i povrat registra u sustavu Windows (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)


Automatic Proxy Result Cache možete onemogućiti pomoću sljedećeg ključa registra:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Value (Vrijednost): EnableAutoproxyResultCache
Type (Vrsta): REG_DWORD
Data value (Vrijednost podataka): 0 = onemogući predmemoriranje; 1 (ili ako nema ključa) = omogući automatsko predmemoriranje proxyja (to je zadana postavka)
Ako nema ključa registra, možete ga stvoriti pomoću sljedeće datoteke registra:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"EnableAutoProxyResultCache"=dword:00000000"

Druga metoda: izmjena postavki pravila grupe

 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni) pa upišite gpedit.msc, a potom kliknite OK (U redu).
 2. U uređivaču objekata pravila grupe dvokliknite User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer.
 3. Dvokliknite Disable caching of Auto-Proxy scripts (Onemogući predmemoriranje skripti za automatski proxy).
 4. Kliknite Enable (Omogući), a potom OK (U redu).
Taj ćete ključ registra možda morati koristiti ako se povezujete pomoću proxy poslužitelja koji na istom poslužitelju obrađuje zaštićene i nezaštićene zahtjeve. Softver SQUID Proxy Server jedan je primjer takvog ponašanja. Budući da Internet Explorer obično predmemorira informacije o priključcima, zaštićeni zahtjev možda neće poslati putem ispravnog broja priključka kada na isti poslužitelj, ali različite brojeve priključka pokuša poslati zaštićen i nezaštićen odgovor.
Dodatne informacije o dodavanju popisa neispravnih poslužitelja potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

320507 Internet Explorer ne pokušava tijekom 30 minuta uspostaviti vezu pomoću neispravnog proxy poslužitelja (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Svojstva

ID članka: 271361 - posljednja izmjena: 10. svi 2010. - verzija: 1

Povratne informacije