Internet Explorer 10 ne može se instalirati na nekim sustavima s hibridnim grafičkim karticama

S I M P T O M I

Internet Explorer 10 za Windows 7 ne instalira se ispravno i prikazuje se sljedeća poruka o pogrešci:
Internet Explorer prije instaliranja treba ažuriranje

U Z R O K

Taj se problem pojavljuje jer neka računala imaju hibridne grafičke kartice koje još nisu kompatibilne s preglednikom Internet Explorer 10 za Windows 7. Internet Explorer 10 neće se moći instalirati na ta računala dok ažurirani upravljački programi za te grafičke kartice ne budu dostupni.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Za popis računala koja su zahvaćena tim problemom i veze do upravljačkog programa koji će riješiti taj problem kliknite na sljedeći broj članka da biste otvorili članak iz Microsoftove baze znanja:

2670838 Dostupno je ažuriranje platforme za sustave Windows 7 sa servisnim paketom SP1 i Windows Server 2008 R2 sa servisnim paketom SP1

S T A T U S

Microsoft surađuje s proizvođačima uređaja kako bi ponudio ažurirani softver koji rješava taj problem. Nove informacije o ažuriranom upravljačkom programu dodat će se članku Microsoftove baze znanja 2670838 čim te informacije postanu dostupne.
Svojstva

ID članka: 2823483 - posljednja izmjena: 30. tra 2013. - verzija: 1

Povratne informacije