Otklanjanje poteškoća s programom Outlook kada nije moguće slati ni primati e-poštu.

S AŽ E T A K

U članku se opisuje kako otkloniti uobičajene probleme vezane uz konfiguraciju programa Microsoft Outlook koji se mogu pojaviti pri korištenju internetskih servisa za e-poštu. U članku su opisane sljedeće metode za otklanjanje poteškoća:
 • Stvaranje novog profila za e-poštu
 • Provjera valjanosti internetske veze
 • Postavljanje TCP/IP protokola kao zadanog protokola
Ovaj je članak namijenjen korisnicima računala s početnom i srednjom razinom znanja.
Ove će vam korake možda biti lakše pratiti ako najprije ispišete članak.

Prva metoda: Stvaranje novog profila za e-poštu

Prvi korak: Otvaranje dijaloškog okvira "Mail Setup" (Postavljanje pošte)

 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), u okvir Open (Otvori) upišite Control(Kontrola), a potom kliknite OK (U redu).
 2. Ako se prikaže Pick a category (Odabir kategorije), kliknite User Accounts (Korisnički računi).

  Ako se ne prikaže Pick a category (Odabir kategorije), idite na sljedeći korak.
 3. U odjeljku Control Panel (Upravljačka ploča) dvokliknite Mail (Pošta).

Drugi korak: Pokretanje čarobnjaka za stvaranje novog profila

 1. Kliknite Show Profiles (Pokaži profile).
 2. Kliknite Add (Dodaj) da biste pokrenuli čarobnjak za stvaranje novog profila.

Treći korak: Stvaranje profila

 1. U okvir Profile Name (Naziv profila) upišite Test, a zatim kliknite OK (U redu) da biste dodijelili naziv novom profilu za e-poštu.
 2. Slijedite korake koji odgovaraju verziji sustava Outlook koju koristite.
  • Microsoft Office Outlook 2007
   1. Potvrdite okvir Manually configure server settings (Ručno konfiguriraj postavke poslužitelja).
   2. Kliknite Next (Dalje).
   3. Na stranici Choose E-mail service (Odaberite uslugu e-pošte) kliknite Internet E-mail (Internetska e-pošta):
   4. Kliknite Next (Dalje).
   5. Provjerite je li postavka Account Type (Vrsta računa) postavljena na POP3.
   6. Ispunite okvire s podacima koje ste dobili od davatelja internetskih usluga (ISP-a) ili administratora e-pošte.
   7. Kliknite Next (Dalje), izvršite što se od vas traži da biste postavili svoj račun, a potom kliknite Finish (Završi).
  • Microsoft Office Outlook 2003 i starije verzije programa Outlook
   1. Kliknite Add a new e-mail account (Dodaj nov račun e-pošte).
   2. Kliknite Next (Dalje).
   3. Kliknite POP3.
   4. Kliknite Next (Dalje).
   5. Ispunite okvire s podacima koje ste dobili od davatelja internetskih usluga (ISP-a) ili administratora e-pošte.
   6. Kliknite Next (Dalje).
   7. Kliknite Finish (Završi).

Četvrti korak: Postavljanje zadanog profila

 1. U okviru When Starting Microsoft Outlook, use this profile (Pri pokretanju programa Microsoft Outlook koristi ovaj profil), klikom potvrdite novi profil.
 2. Kliknite OK (U redu).
 3. Da biste provjerili je li problem riješen, izvršite postupak iz odjeljka "How to verify that the problem is resolved" ("Kako provjeriti je li problem riješen").

Druga metoda: Provjera valjanosti internetske veze

Prvi korak: Zatvaranje programa Outlook

Na izborniku File(Datoteka) kliknite Exit (Izlaz).

Drugi korak: Povezivanje s Internetom

Ako se s Internetom povezujete modemskom vezom, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), u okvir Open (Otvori) upišite command netconnections, a potom kliknite OK (U redu).
 2. Desnom tipkom miša kliknite vezu koju koristite u programu Outlook, a zatim kliknite Connect (Poveži se).
 3. Zatvorite prozor Network Connections (Mrežne veze).

Treći korak: Otvaranje naredbenog retka

Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), u okvir Open (Otvori) upišite command, a zatim kliknite OK (U redu).

Četvrti korak: Korištenje naredbe PING

 1. U naredbeni redak upišite ping search.live.com, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 2. Ako se riječi "Reply from" ("Odgovor od") pojave četiri puta, PING protokol uspješno je proveden. Prijeđite na sljedeći korak.

  Ako se pojavi druga poruka, postoji poteškoća s internetskom vezom ili s mrežom. Zabilježite odgovor, a zatim se obratite mrežnom administratoru ili davatelju internetskih usluga.
 3. U naredbeni redak upišite ping nazivposlužitelja.com. U toj naredbi nazivposlužitelja označava naziv poslužitelja vašeg davatelja internetskih usluga.

  Ako se riječi "Reply from" ("Odgovor od") pojave četiri puta, PING protokol uspješno je proveden. Osim toga, postavke DNS-a (Domain Name System) ispravno funkcioniraju.
 4. U naredbeni redak upišite EXIT, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 5. Da biste provjerili je li problem riješen, izvršite postupak iz odjeljka "How to verify that the problem is resolved" ("Kako provjeriti je li problem riješen").

Treća metoda: Postavljanje TCP/IP protokola kao zadanog protokola

Napomena Ako se s Internetom povezujete modemskom vezom, ne primjenjujte tu metodu.

Prvi korak: Otvaranje dijaloškog okvira "Network Connection Properties" (Svojstva mrežne veze)

 1. Kliknite Start, a zatim My Computer (Moje računalo).
 2. U odjeljkuOther Places (Druga mjesta) desnom tipkom miša kliknite My Network Places (Moja mrežna mjesta), a zatim kliknite Properties (Svojstva).
 3. Desnom tipkom miša kliknite vezu s Internetom, a zatim Properties (Svojstva).

Drugi korak: Provjera koristi li veza TCP/IP protokol

 1. Na kartici General (Općenito) provjerite je li potvrđen okvir Internet Protocol (TCP/IP) (Internetski protokol (TCP/IP). Ako nije potvrđen, potvrdite ga.
 2. Kliknite OK (U redu).
 3. Kliknite Yes (Da) ako dobijete upit o ponovnom pokretanju računala.
 4. Da biste provjerili je li problem riješen, izvršite postupak iz odjeljka "How to verify that the problem is resolved" ("Kako provjeriti je li problem riješen").

Kako provjeriti je li problem riješen

 1. Slijedite korake koji odgovaraju verziji sustava Outlook koju koristite.
  • Outlook 2007 i Outlook 2003
   1. Kliknite Start, a zatim pokažite na All Programs (Svi programi).
   2. Pokažite na Microsoft Office, a zatim kliknite Microsoft Office Outlook 2003 ili Microsoft Office Outlook 2007.
  • Outlook 2002 i starije verzije programa Outlook
   1. Kliknite Start, a zatim pokažite na All Programs (Svi programi).
   2. Kliknite Microsoft Outlook.
 2. Pošaljite sami sebi poruku e-pošte.
 3. Kliknite Send/Receive (Šalji/primi).
 4. Ako uspješno primite poruku, otklonili ste problem.

Slični problemi i rješenja

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Outlook 2000 potražite pod brojem 254832 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Outlook 98 potražite pod brojem 256572 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Outlook 97 potražite pod brojem 256574 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Informacijski servisi

Outlook koristi informacijske servise za sljedeće funkcije:
 • slanje, pohranu i primanje poruka i stavki
 • određivanje mjesta na kojem će se pohraniti adrese
Dodatne informacije o informacijskim servisima potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem:

289467 User profiles and information services (Korisnički profili i informacijski servisi) (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Internetski servis za e-poštu sadrži postavke koje se prenose na poslužitelj za e-poštu. Tim se postavkama provjerava vaša autentičnost, a poslužitelj se autorizira za isporuku vaših poruka e-pošte.

Svojstva

ID članka: 286040 - posljednja izmjena: 15. svi 2011. - verzija: 1

Povratne informacije