Upravljanje PST datotekama u programu Microsoft Outlook

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Outlook 2000 (CW) potražite pod brojem 195719 .

S AŽ E T A K

U ovom se članku opisuje sigurnosno kopiranje podataka stvorenih u programima Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003 i Microsoft Office Outlook 2002 pomoću osobnih mapa za pohranu, poznatih i pod nazivom PST datoteke. U PST datoteke moguće je sigurnosno kopirati poruke, kontakte, sastanke, zadatke, bilješke i dnevničke zapise.

Napomena U ovom se članku opisuje samo upotreba PST datoteka u programima Outlook 2007, Outlook 2003 i Outlook 2002.

Ako koristite neki drugi program za e-poštu, npr. Microsoft Outlook Express ili Outlook.com, ili ako imate problema s programom za e-poštu, ovaj članak nije namijenjen vama. Veze s drugim člancima i prijedloge rješenja potražite u odjeljku "Reference".

UVOD

Microsoft Outlook automatski pohranjuje poruke, kontakte, sastanke, zadatke, bilješke i dnevničke zapise na neko od sljedećih mjesta:
 • u osobnu mapu za pohranu, poznatu i pod nazivom PST datoteka, na pogonu tvrdog diska
 • u poštanski sandučić smješten na poslužitelju. Poštanski sandučić nalazi se na poslužitelju ako koristite Outlook sa sustavom Microsoft Exchange Server.
Pomoću sigurnosne kopije PST datoteke možete vratiti ili premjestiti podatke iz programa Outlook ako dođe do kvara hardvera, ako neočekivano izgubite podatke, ako morate prenijeti podatke s jednog na drugo računalo ili ako morate prenijeti podatke s jednog na drugi tvrdi disk.

U ovom se članku opisuje nekoliko radnji s PST datotekama. Odaberite radnju sa sljedećeg popisa:
 • Stvaranje sigurnosne kopije PST datoteke: Ako ne koristite Outlook s poslužiteljem Microsoft Exchange Server, sigurnosno kopirajte cijelu PST datoteku prema uputama iz ovog odjeljka.
 • Sigurnosno kopiranje podataka iz PST datoteke smještene na poslužitelju Microsoft Exchange Server: Ako koristite Outlook s poslužiteljem Microsoft Exchange Server, podatke iz programa Outlook sigurnosno kopirajte prema uputama iz ovog odjeljka.
 • Izvoz podataka iz PST datoteke: Ako želite sigurnosno kopirati samo nekoliko mapa ili specifičnu vrstu podataka, npr. samo poruke e-pošte, slijedite upute iz ovog odjeljka.
 • Uvoz podataka iz PST datoteke u Outlook: Podatke iz PST datoteke koje ste već sigurnosno kopirali vratite u Outlook prema uputama iz ovog odjeljka.
 • Prijenos podataka programa Outlook s jednoga na drugo računalo: Podatke spremljene u PST datoteci prebacite s jednoga na drugo računalo prema uputama iz ovog odjeljka.
 • Sigurnosno kopiranje osobnih adresara: Osobne adresare sigurnosno kopirajte prema uputama iz ovog odjeljka.
 • Automatiziranje sigurnosnog kopiranja PST datoteka pomoću uslužnog programa Personal Folder Backup: Automatski sigurnosno kopirajte PST datoteke jednom tjedno, jednom mjesečno ili u nekom drugom odabranom intervalu prema uputama iz ovog odjeljka.
 • Sigurnosno kopiranje datoteka s postavkama programa Outlook: Postavke alatne trake i izbornika, favorite programa Internet Explorer, datoteke s potpisom ili sve nadimke koje ste dodijelili kontaktima sigurnosno kopirajte prema uputama iz ovog odjeljka.
 • Pronalaženje PST datoteke: Ako želite dodati već postojeću PST datoteku u Outlook, ali ne znate gdje se točno nalazi na vašem računalu, možete je potražiti.

Videozapis: Upravljanje datotekama osobne mape programa Outlook (.pst)


D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Stvaranje sigurnosne kopije PST datoteke

Ako ne koristite Outlook s poslužiteljem Microsoft Exchange Server, Outlook pohranjuje sve podatke u PST datoteku. Pomoću sigurnosne kopije vratite podatke programa Outlook ako je izvorna PST datoteka oštećena ili izgubljena. U ovom se odjeljku objašnjava stvaranje kopije cijele PST datoteke sa svim zadanim stavkama u njoj.

Da biste sigurnosno kopirali cijelu PST datoteku, slijedite ove korake:
 1. Zatvorite sve programe za razmjenu poruka, npr. Outlook, Microsoft Exchange ili Microsoft Windows Messaging.
 2. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni). U okvir Open (Otvori) kopirajte i zalijepite (ili upišite) sljedeću naredbu pa pritisnite tipku ENTER:
  control panel
  Otvara se upravljačka ploča.

  Napomena Ako vidite zaslon s natpisom Pick a category (Odaberite kategoriju), kliknite User Accounts (Korisnički računi) pa prijeđite na treći korak.
 3. Dvokliknite ikonu Mail (Pošta).
 4. Kliknite Show Profiles (Prikaži profile).
 5. Kliknite odgovarajući profil, a zatim Properties (Svojstva).
 6. Kliknite Data Files (Podatkovne datoteke).
 7. Na izborniku Name (Naziv) kliknite Personal Folders Service (Servis osobnih mapa) za koju želite stvoriti sigurnosnu kopiju. Ta se usluga po zadanom zove Personal Folders (Osobne mape). No moguće je da će imati drukčiji naziv.

  Napomena Ako u profilu imate više od servisa osobnih mapa, svaki skup PST datoteka morate zasebno sigurnosno kopirati.

  Ako nema nijedne stavke pod nazivom Personal Folders (Osobne mape) i u program Outlook još niste pohranili nijednu informaciju kao što je poruka, kontakt ili obveza, vjerojatno još niste omogućili servis osobnih mapa. Dodatne informacije o stvaranju PST datoteke potražite u odjeljku "Reference".

  Ako u profilu nemate Personal Folders Services (Servise osobnih mapa), a možete pohranjivati informacije kao što su poruke, kontakti ili sastanci u programu Outlook, vaše se informacije vjerojatno pohranjuju u poštanskom sandučiću na poslužitelju Exchange Server. Pokušajte slijediti upute iz odjeljka "Sigurnosno kopiranje podataka iz PST datoteke smještene na poslužitelju Microsoft Exchange Server".
 8. Kliknite Settings (Postavke), a zatim zabilježite stazu i naziv datoteke koji se pojavljuje.

  Napomena Budući da sadrži sve podatke pohranjene u MAPI mapama koje koristi Outlook, PST datoteka može biti vrlo velika. Da biste smanjili PST datoteku, u prozoru Settings (Postavke) kliknite Compact Now (Sažmi sad).
 9. Zatvorite sve prozore Properties (Svojstva).
 10. Pomoću program Windows Explorer ili mape My Computer (Moje računalo) kopirajte datoteku koju ste zabilježili u osmom koraku. Datoteku možete kopirati na neko drugo mjesto na tvrdom disku ili na bilo koji uklonjivi medij za pohranu, npr. na disketu, CD-ROM, prijenosni tvrdi disk, kazetu s magnetskom trakom ili neki drugi medij za pohranu.

Sigurnosno kopiranje podataka iz PST datoteke smještene na poslužitelju Microsoft Exchange Server

Da biste znali kako sigurnosno kopirati podatke ako koristite program Outlook s poslužiteljem Microsoft Exchange Server, morate znati gdje su podaci pohranjeni. Zadano mjesto za isporuku i pohranu podataka iz programa Outlook poštanski je sandučić poslužitelja Exchange Server. Sigurnosnim kopijama poštanskih sandučića na poslužitelju Exchange Server obično upravlja administrator tog sustava. No neki administratori poslužitelja Exchange Server pohranjuju podatke iz programa Outlook u PST datoteku na vašem tvrdom disku.

Da biste otkrili kamo program Outlook trenutno pohranjuje podatke, slijedite ove korake:

U programu Outlook 2010:

 1. Kliknite karticu File (Datoteka) na vrpci programa Outlook.
 2. Kliknite kategoriju Info (Informacije), zatim gumb Account Settings (Postavke računa), a potom klikniteAccount Settings (Postavke računa).
 3. U prozoru Account Settings (Postavke računa) kliknite karticu Data Files (Podatkovne datoteke).

  Ako polje Location (Mjesto) sadrži riječ "Online" (Mrežno) ili put do datoteke s datotečnim nastavkom .ost, Outlook pohranjuje podatke u mape na poslužitelju Exchange Server. Dodatne informacije o upravljanju sigurnosnim kopijama zatražite od administratora poslužitelja Exchange Server.

  Ako polje Location (Mjesto) sadrži riječi put do datoteke s datotečnim nastavkom .pst, Outlook pohranjuje nove poruke, kontakte, obveze i ostale podatke u PST datoteku na tvrdom disku. Da biste sigurnosno kopirali podatke, prijeđite na odjeljak "Stvaranje sigurnosne kopije PST datoteke".

U programu Outlook 2007:

 1. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Options (Mogućnosti), pa karticu Mail Setup (Postavljanje pošte), a zatim E-mail Accounts (Računi e-pošte).
 2. U prozoru Account Settings (Postavke računa) kliknite karticu Data Files (Podatkovne datoteke).

  Ako polje Name (Ime) sadrži riječ "Mailbox" ("Poštanski sandučić") nakon koje slijedi ime za e-poštu, Outlook pohranjuje podatke u mape na poslužitelju Exchange Server. Dodatne informacije o upravljanju sigurnosnim kopijama zatražite od administratora poslužitelja Exchange Server.

  Ako polje sadrži riječi "Personal Folder" (Osobna mapa) ili naziv skupa datoteka osobnih mapa ili PST datoteka, Outlook pohranjuje nove poruke, kontakte, obveze i ostale podatke u PST datoteku na tvrdom disku. Da biste sigurnosno kopirali podatke, prijeđite na odjeljak "Stvaranje sigurnosne kopije PST datoteke".

U ranijim verzijama programa Outlook:

 1. Na izborniku Tools (Alati) kliknite E-mail Accounts (Računi e-pošte).

  Napomena Ta bi mogućnost mogla biti nedostupna u nekim mrežama. Administrator mreže možda je uklonio tu mogućnost radi zaštite informacija o računu. Ako ne vidite mogućnost Email Accounts (Računi e-pošte), zatražite pomoć od administratora mreže.
 2. Kliknite View or Change Existing Email Accounts (Pogledaj ili promijeni postojeće račune e-pošte), a zatim Next (Dalje).
 3. Provjerite mogućnost Deliver new e-mail to the following location. (Isporuči novu e-poštu na sljedeće mjesto). Ako mogućnost sadrži riječ "Mailbox" ("Poštanski sandučić") popraćenu imenom za e-poštu, Outlook pohranjuje podatke u mapu na poslužitelju Exchange Server. Dodatne informacije o upravljanju sigurnosnim kopijama zatražite od administratora poslužitelja Exchange Server.

  Ako polje sadrži riječi "Personal Folder" (Osobna mapa) ili naziv skupa datoteka osobnih mapa ili PST datoteka, Outlook pohranjuje nove poruke, kontakte, obveze i ostale podatke u PST datoteku na tvrdom disku. Da biste sigurnosno kopirali podatke, prijeđite na odjeljak "Stvaranje sigurnosne kopije PST datoteke".

Izvoz podataka iz PST datoteke

Ako želite sigurnosno kopirati samo neke podatke iz programa Outlook, stvorite novu sigurnosnu kopiju PST datoteke samo s podacima koje želite spremiti. Ovaj je postupak poznat kao izvoz podataka iz PST datoteke. Upute iz ovog odjeljka mogli bi vam, primjerice, koristiti ako važne informacije imate samo u nekim mapama, a druge, manje važne stavke čuvate u mnogo većim mapama. Izvezite samo važne mape ili kontakte, a izostavite mape kao što je Poslana pošta.

U programu Outlook 2010:

Da biste izvezli neku mapu, slijedite ove korake:
 1. Kliknite karticu File (Datoteka).
 2. U prozoru Outlook Options (Mogućnosti programa Outlook) kliknite Advanced (Dodatno).
 3. Kliknite Export (Izvoz).
 4. U značajki Import and Export Wizard (Čarobnjak za uvoz i izvoz) kliknite Export to a file (Izvoz u datoteku), a zatim klikniteNext (Dalje).
 5. Kliknite Outlook Data File (.pst) (Podatkovna datoteka programa Outlook (.pst)), a zatim Next (Dalje).
 6. Odaberite datoteku za izvoz, a zatim kliknite Next (Dalje).
 7. Kliknite Browse (Pregledaj) pa odaberite mjesto na koje želite spremiti novu PST datoteku.
 8. U okvir File Name (Naziv datoteke) unesite naziv koji želite koristiti za novu PST datoteku, a potom kliknite OK (U redu).
 9. Kliknite Finish (Završi).

U ranijim verzijama programa Outlook:

 1. Otvorite Outlook.
 2. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Import And Export (Uvoz i izvoz). Ako stavka izbornika nije dostupna, postavite pokazivač na ševrone pri dnu izbornika, a zatim kliknite Import and Export (Uvoz i izvoz).
 3. Kliknite Export To File (Izvoz u datoteku), a zatim Next (Dalje).
 4. Kliknite Personal Folder File (.pst) (Datoteka osobnih mapa (.pst)), a zatim Next (Dalje).
 5. Kliknite mapu u koju želite izvesti PST datoteku, a zatim Next (Dalje).
 6. Kliknite Browse (Pregledaj) pa odaberite mjesto na koje želite spremiti novu PST datoteku.
 7. U okvir File Name (Naziv datoteke) unesite naziv koji želite koristiti za novu PST datoteku, a potom kliknite OK (U redu).
 8. Kliknite Finish (Završi).
Napomena Svojstva dizajna mape obuhvaćaju dozvole, filtre, opis, obrasce i prikaze. Ako izvozite stavke iz jedne u drugu PST datoteku, ne zadržava se nijedno svojstvo dizajna mape.

Uvoz podataka iz PST datoteke u Outlook

Pomoću sigurnosne kopije PST datoteke možete vratiti podatke iz programa Outlook ako je izvorna PST datoteka oštećena ili izgubljena. Sve što je spremljeno u PST datoteci vraća se u Outlook.

U programu Outlook 2010:

da biste vratili ili uvezli podatke u Outlook, slijedite ove korake:
 1. Kliknite karticu Datoteka.
 2. U kategoriji Open (Otvori) kliknite Import (Uvoz).
 3. U značajki Import and Export Wizard (Čarobnjak za uvoz i izvoz) kliknite Import from another program or file (Uvoz iz drugog programa ili datoteke), a zatim kliknite Next (Dalje).
 4. Kliknite Outlook Data File (.pst) (Podatkovna datoteka programa Outlook (.pst)), a zatim Next (Dalje).
 5. Upišite put i naziv PST datoteke koju želite uvesti, a zatim kliknite Browse (Pregledaj) da biste odabrali datoteku za uvoz.

  NapomenaPreporučuje se da u odjeljku Options (Mogućnosti) kliknete Do not import duplicates (Ne uvozi duplikate), osim ako ne želite da uvezene informacije zamijene ili dupliciraju stavke koje su već u programu Outlook.
 6. Kliknite Next (Dalje).
 7. Odaberite mapu koju želite uvesti. Da biste uvezli sve iz PST datoteke, odaberite vrh hijerarhije.

  Napomena Automatski se odabire mapa najviše razine (obično Personal Folders (Osobne mape), Outlook Data File (Podatkovna datoteka programa Outlook) ili vaša adresa e-pošte). Prema zadanim je postavkama odabrano Include subfolders (Uključi podmape). Uvest će se sve mape u odabranoj mapi.
 8. Kliknite Finish (Završi).

U starijim verzijama programa Outlook:

da biste vratili ili uvezli podatke u Outlook, slijedite ove korake:
 1. Ako je PST datoteka koju želite uvesti pohranjena na uklonjivi uređaj, npr. na disketu, prijenosni tvrdi disk, CD-ROM, kazetu s magnetskom trakom ili neki drugi medij za pohranu, umetnite ili povežite uređaj za pohranu pa kopirajte PST datoteku na tvrdi disk računala.

  Kada kopirate PST datoteku, provjerite nije li odabran atribut Read-Only (Samo za čitanje). Ako je taj atribut odabran, mogla bi vam se prikazati sljedeća poruka o pogrešci:
  The specified device, file, or path could not be accessed. It may have been deleted, it may be in use, you may be experiencing network problems, or you may not have sufficient permission to access it. Close any application using this file and try again. (Navedeni uređaj, datoteku ili put nije bilo moguće otvoriti. Možda je izbrisan, možda se upotrebljava, možda je došlo do problema s mrežom ili možda nemate odgovarajuće dozvole za pristup. Zatvorite sve aplikacije koje upotrebljavaju tu datoteku i pokušajte ponovo.)
  Ako primite tu poruku o grešci, uklonite atribut Read-Only (Samo za čitanje) i pa ponovno kopirajte datoteku.
 2. Otvorite Outlook.
 3. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Import And Export (Uvoz i izvoz). Ako naredba nije dostupna, postavite pokazivač na ševrone pri dnu izbornika, a zatim kliknite Import and Export (Uvoz i izvoz).
 4. Kliknite Import from another program or file (Uvoz iz drugog programa ili datoteke), a zatim Next (Dalje).
 5. Kliknite Personal Folder File (.pst) (Datoteka osobnih mapa (.pst)), a zatim Next (Dalje).
 6. Upišite stazu i naziv PST datoteke koju želite uvesti, a zatim kliknite Next (Dalje).
 7. Odaberite mapu koju želite uvesti. Da biste uvezli sve iz PST datoteke, odaberite vrh hijerarhije.
 8. Kliknite Finish (Završi).

Prijenos podataka programa Outlook s jednoga na drugo računalo

PST datoteke ne mogu se zajednički koristiti ni sinkronizirati na dva računala. No podatke programa Outlook ipak je moguće prenijeti s jednoga na drugo računalo.

Prema uputama iz odjeljka "Stvaranje sigurnosne kopije PST datoteke" kopirajte PST datoteku na CD-ROM, DVD-ROM ili neki drugi prijenosni medij ili kopirajte datoteku na neko drugo računalo putem LAN/WAN veze.

Napomena Povezivanje s PST datotekama putem LAN/WAN veza nije podržano, pa tijekom takvog povezivanja može doći do problema. Dodatne informacije potražite u članku pod brojem:

297019 Datoteke osobnih mapa nisu podržane putem LAN ili WAN veze

Možete stvoriti i novu, sekundarnu PST datoteku, namijenjenu samo za prijenos podataka. Spremite podatke koje želite prenijeti u tu novu PST datoteku, a podatke koje ne želite prenijeti izostavite. Ako trebate napraviti sekundarnu PST datoteku da biste pohranili podatke za prijenos s jednog računala na drugo ili u svrhu izrade sigurnosne kopije, slijedite ove korake.

U programu Outlook 2010:

 1. Kliknite karticu Datoteka.
 2. Kliknite kategoriju Info (Informacije), zatim gumb Account Settings (Postavke računa), a potom klikniteAccount Settings (Postavke računa).
 3. U prozoru Account Settings (Postavke računa) kliknite karticu Data Files (Podatkovne datoteke).
 4. Kliknite Add (Dodaj), zatim Outlook Data File (.pst) (Podatkovna datoteka programa Outlook (.pst)) te potom OK (U redu).
 5. Upišite jedinstveni naziv nove .pst datoteke. Primjerice, upišite Prijenos.pst, a zatim kliknite OK (U redu).
 6. Zatvorite Outlook.

U starijim verzijama programa Outlook:

 1. Na izborniku File (Datoteka) pokažite na New (Novo), a zatim kliknite Outlook Data File (Outlookova podatkovna datoteka).
 2. Upišite jedinstveni naziv nove PST datoteke. Primjerice, upišite Prijenos.pst, a zatim kliknite OK (U redu).
 3. Upišite naziv za prikaz za datoteku osobnih mapa, a zatim kliknite OK (U redu).
 4. Zatvorite Outlook.
Da biste kopirali postojeću PST datoteku, slijedite ove korake:
 1. Prema uputama u odjeljku "Stvaranje sigurnosne kopije PST datoteke" stvorite sigurnosnu kopiju PST datoteke koju želite prenijeti. Provjerite jeste li kopirali sigurnosnu kopiju PST datoteke na CD-ROM ili neku drugu vrstu uklonjivog medija.
 2. Kopirajte sigurnosnu kopiju PST datoteke s uklonjivog medija na drugo računalo.
 3. Prema uputama iz odjeljka "Uvoz podataka iz PST datoteke u Outlook" uvezite podatke iz PST datoteke u program Outlook na drugom računalu.

Sigurnosno kopiranje osobnih adresara

Osobni adresar može sadržavati adrese e-pošte i podatke za kontakt kojih nema u adresaru programa Outlook ili na popisu kontakata. Adresar programa Outlook moguće je držati u poštanskom sandučiću poslužitelja Exchange Server ili u PST datoteci. No osobni adresar stvara posebnu datoteku koja se pohranjuje na tvrdi disk. Da biste bili sigurni da će se taj adresar sigurnosno kopirati, postupkom sigurnosnog kopiranja potrebno je obuhvatiti sve datoteke s nastavkom .pab.

Da biste pronašli datoteku osobnog adresara, slijedite ove korake:
 1. Ako imate sustav Windows Vista: Kliknite Start.

  Ako imate sustav Windows XP: Kliknite Start, a zatim Search (Traži).

  Ako koristite Windows 95 ili Windows 98: Kliknite Start, pokažite na Find (Traži), a zatim kliknite Files or Folders (Datoteke ili mape).

  Ako koristite Windows 2000 ili Windows Millennium Edition (Me): Kliknite Start, pokažite na Search (Traži), a zatim kliknite For Files or Folders (Datoteke ili mape).
 2. Utipkajte *.pab i zatim pritisnite ENTER ili kliknite Find Now (Traži odmah).

  Zabilježite mjesto datoteke .pab. Pomoću mape My Computer (Moje računalo) ili programa Windows Explorer kopirajte .pab datoteku u mapu ili na medij za pohranu koji sadrži sigurnosnu kopiju PST datoteke.
Pomoću te sigurnosne kopije vratite osobni adresar na računalo ili ga prenesite na drugo računalo. Da biste vratili osobni adresar, slijedite ove korake:
 1. Zatvorite sve programe za razmjenu poruka, npr. Outlook, Microsoft Exchange ili Windows Messaging.
 2. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni). U okvir Open (Otvori) kopirajte i zalijepite (ili upišite) sljedeću naredbu pa pritisnite tipku ENTER:
  control panel
  . Otvara se upravljačka ploča.

  Napomena Ako vidite zaslon Pick a category (Odaberite kategoriju), kliknite User Accounts (Korisnički računi).
 3. Dvokliknite ikonu Mail (Pošta).
 4. Kliknite Show Profiles (Prikaži profile).
 5. Kliknite odgovarajući profil, a zatim Properties (Svojstva).
 6. Kliknite Email Accounts (Računi e-pošte).
 7. Kliknite Add a New Directory or Address Book (Dodaj novi imenik ili adresar), a zatim Next (Dalje)
 8. Kliknite Additional Address Books (Dodatni adresari), a zatim Next (Dalje).
 9. Kliknite Personal Address Book (Osobni adresari), a zatim Next (Dalje).
 10. Upišite stazu i naziv datoteke osobnog adresara koji želite vratiti, kliknite Apply (Primijeni), a zatim OK (U redu).
 11. Kliknite Close (Zatvori), a zatim OK (U redu).
Napomena Adresar programa Outlook servis je pomoću kojeg profil pojednostavnjuje korištenje mape Kontakti u poštanskom sandučić, datoteke osobne mape ili javne mape kao adresara e-pošte. Sam adresar programa Outlook ne sadrži nikakve podatke koje treba spremati.

Automatiziranje sigurnosnog kopiranja PST datoteka pomoću uslužnog programa Personal Folder Backup

Microsoft je izdao uslužni program koji služi za automatiziranje sigurnosnog kopiranja datoteka osobnih mapa (.pst). Taj je uslužni program moguće preuzeti na sljedećem Microsoftovu web-mjestu: Dodatne informacije o uslužnom programu za izradu sigurnosnih kopija osobnih mapa potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

238782 Kako automatski izraditi sigurnosnu kopiju datoteke osobnih mapa

Napomena Prema zadanim postavkama dodatak za sigurnosno kopiranje osobnih mapa onemogućen je u programu Microsoft Outlook 2010. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
2030523 Omogućivanje dodatka za sigurnosno kopiranje osobnih mapa u programu Outlook 2010

Sigurnosno kopiranje datoteka s postavkama programa Outlook


Ako ste prilagodili postavke, npr. postavke alatne trake ili favorite, koje želite replicirati na neko drugo računalo ili vratiti na svoje računalo, bilo bi dobro da u sigurnosnu kopiju uvrstite i ove datoteke:
 • Outcmd.dat. U tu se datoteku pohranjuju postavke alatne trake i izbornika.
 • NazivProfila.fav. To je datoteka vaših favorita, a sadrži postavke trake programa Outlook (odnosi se samo na Outlook 2002 i starije verzije).
 • NazivProfila.xml. U tu se datoteku pohranjuju postavke navigacijskog okna (odnosi se samo na Outlook 2003 i novije verzije).
 • NazivProfila.nk2. U tu se datoteku pohranjuju nadimci za samodovršetak.
 • Datoteke s potpisom. Svaki potpis ima vlastitu datoteku, a koristi isti naziv kao i potpis koji ste koristili dok ste ga stvarali. Ako ste, primjerice, stvorili potpis pod nazivom MojPotpis, u mapi Potpisi stvaraju se sljedeće datoteke:
  • MojPotpis.htm. U tu se datoteku pohranjuje automatski potpis u obliku HTML.
  • MojPotpis.rtf. U tu se datoteku pohranjuje automatski potpis u obliku RTF (Microsoft Outlook Rich Text Format).
  • MojPotpis.txt. U tu se datoteku pohranjuje automatski potpis u obliku običnog teksta.
  Mjesto gdje se nalaze datoteke s potpisima ovisi o verziji sustava Windows koju koristite. Točno mjesto potražite pomoću ovog popisa:
  • Windows Vista ili Windows 7: Pogon\users\korisničko ime\appdata, gdje pogon predstavlja pogon, a korisničko ime predstavlja korisničko ime pod kojim je instaliran Outlook.

  • Windows XP ili Windows 2000: Pogon\Documents and Settings\korisničko ime\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook, pri čemu Pogon predstavlja pogon, a korisničko ime korisničko ime pod kojim je instaliran Outlook.
  • Windows 98 ili Windows Me: Pogon\Windows\Local Settings\Application Data, gdje Pogon predstavlja pogon na koji je Outlook instaliran.
Napomena Ako kao uređivački program za e-poštu koristite Microsoft Word, potpisi se pohranjuju u datoteku Normal.dot kao unosi automatskog teksta. I tu biste datoteku trebali obuhvatiti izradom sigurnosne kopije.

Kako pronaći PST datoteku

Ako ne znate gdje se na vašem računalu nalazi stara ili postojeća PST datoteka, a želite je dodati u svoj Outlook profil, u ovom ćete odjeljku saznati kako pronaći PST datoteku i dodati je u Outlook profil.Da biste tražili PST datoteku, slijedite ove korake:
 1. Traženje PST datoteka
  • Ako imate sustav Windows Vista: Kliknite Start, a zatim Computer (Računalo). Pronađite prozor za pretraživanje u gornjem desnom uglu.
  • Ako imate sustav Windows XP: Kliknite Start, a zatim Search (Traži).
  • Ako koristite Windows 95 ili Windows 98: Kliknite Start, pokažite na Find (Traži), a zatim kliknite Files or Folders (Datoteke ili mape).

  • Ako koristite Windows 2000 ili Microsoft Windows Millennium Edition: Kliknite Start, pokažite na Search (Traži), a zatim kliknite For Files or Folders (Datoteke ili mape).

 2. Upišite *.pst pa pritisnite tipku Enter ili kliknite Find Now (Traži). Pronađite PST datoteku koju želite dodati u Outlook. Zabilježite mjesto PST datoteke.

 3. Zatvorite prozor za pretraživanje i pokrenite Outlook.
  • Ako koristite Outlook 2010, kliknite izbornik File (Datoteka) te zatim Account Settings (Postavke računa) u kategoriji Info (Informacije). Ponovno kliknite Account Settings (Postavke računa), a zatim u prozoru koji se prikaže kliknite karticu Data Files (Podatkovne datoteke).
  • Ako koristite Outlook 2007 ili stariji, kliknite izbornik File (Datoteka) pa odaberite Data File Management (Upravljanje podatkovnom datotekom).
 4. Kliknite gumb Add (Dodaj), a zatim odaberite ispravnu vrstu PST datoteke koju želite dodati. Ako je vaša PST datoteka stvorena u programu Outlook 2007, odaberite Office Outlook Personal Folders File (.pst) (Datoteka osobnih mapa programa Office Outlook). Ako je PST datoteka stvorena u starijoj verziji programa Outlook, kao što je Outlook 97, 2000 ili XP, odaberite Outlook 97-2002 Personal Folders File (.pst) (Datoteka osobnih mapa Outlooka 97-2002 (.pst)).
 5. Pomaknite se na mjesto na kojem se nalazi PST datoteka koju ste pronašli prethodnim pretraživanjem. Odaberite PST datoteku i kliknite OK (U redu).

 6. Upišite prilagođeni naziv PST datoteke ili prihvatite zadani naziv. Kliknite OK (U redu). Klikom na Close (Zatvori) izađite iz trenutnog prozora.

Outlook sada prikazuje tu PST datoteku na popisu svojih mapa.

SLJEDEĆI KORACI

Ako niste riješili problem slijedeći ove korake, zamolite nekog poznanika da vam pomogne. A ako koristite Outlook u sustavu Exchange Server, bilo bi dobro da pomoć zatražite od administratora sustava Exchange Server. Na web-mjestu Microsoftove službe korisničke podrške možete potražiti i druga rješenja. Neke usluge koje se nude na web-mjestu Microsoftove službe korisničke podrške:
 • Pretraživa Baza znanja. Pretražujte informacije o tehničkoj podršci i alate za samopomoć za Microsoftove proizvode.
 • Centri za rješenja. Pregledavajte najčešća pitanja prema proizvodima i najvažnije pojedinosti vezane uz podršku.
 • Ostale mogućnosti podrške. Postavite pitanje putem weba, obratite se Microsoftovoj službi korisničke podrške ili dajte povratne informacije.
Ako i nakon posjeta tim Microsoftovim web-mjestima imate pitanja ili na web-mjestu Microsoftovih usluga podrške ne možete pronaći rješenje, kliknite sljedeću vezu da biste se obratili službi podrške:

R E F E R E N C E

Dodatne informacije o konfiguriranju profila i servisa potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

289467 Korisnički profili i informacijski servisi

Dodatne informacije potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojem

269520 Zašto Outlook ne podržava medije koji su samo za čitanje

238782 Automatsko sigurnosno kopiranje datoteke osobnih mapa u programima Outlook 2000 i Outlook 2003

257831 Premještanje datoteke osobnih mapa u programu Outlook 2000 u načinu rada samo za internetsku poštu

291627 Upravljanje PST datotekom za dva računala u programu Outlook

291636 Premještanje datoteke osobnih mapa (.pst) u programima Outlook 2002 i Outlook 2007

883401 Promjena zadanog mjesta koje koristi Outlook 2003 ili Outlook 2002 radi stvaranja ili otvaranja datoteke osobnih mapa (.pst)

Svojstva

ID članka: 287070 - posljednja izmjena: 31. lis 2013. - verzija: 1

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Outlook 2010

Povratne informacije