Opis parametara pokretanja za Excel

S AŽ E T A K

Microsoft Excel prihvaća nekoliko dodatnih parametara pomoću kojih možete upravljati pokretanjem programa. U ovom su članku navedeni ti parametri i opis svakog parametra.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Parametri

U sljedećoj tablici navedeni su parametri pomoću kojih možete upravljati pokretanjem programa Excel. U parametrima se ne razlikuju mala i velika slova: /O je isto što i /o. U nekim slučajevima možete istodobno upotrijebiti više parametara. Ako upotrijebite više parametara istodobno, morate ih odvojiti razmacima – na primjer: /o /s

Parametar Funkcija
----------------------------------------------------------------------

/e, /embedded Prisilno provodi pokretanje programa Excel bez prikazivanja
početnog zaslona i stvaranja nove radne knjige
(Book1.xls).

Primjer: /e ili /embedded

/m Prisiljava program Excel da stvori novu radnu knjigu koja
sadrži jedan list makronaredbe.

Primjer: /m

/o Prisiljava program Excel da se ponovno registrira. Konkretno,
u registar se ponovno zapisuje sljedeći ključ:

Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel

Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

NAPOMENA: Ako ovaj ključ sadrži vrijednosti koje nisu valjane,
upotrebom ovog parametra neće biti ispravljene. Ovaj
parametar zamjenjuje samo vrijednosti koje nedostaju.

Primjer: /o

/p <folder> Prisiljava program Excel da umjesto zadanog puta koristi navedeni put kao aktivni
put.

Primjer: /p "C:\Windows"

/r <file name> Prisiljava program Excel da navedenu datoteku otvori u
načinu rada samo za čitanje.

Primjer: /r "C:\My Documents\Test.xls"

/s, /safemode Prisiljava program Excel da zaobiđe sve datoteke u mapi Application Data\Microsoft\Xlstart,
zadanoj mapi XLStart koja se nalazi u direktoriju u kojem je instaliran program Excel ili sustav Office
i alternativnom mjestu datoteke za pokretanje navedenom na kartici Općenito u dijaloškom okviru Mogućnosti programa Excel.
Ujedno prisiljava program Excel
da zaobiđe datoteku alatne trake (Excel.xlb ili
<username>.xlb). U naslovnoj traci programa Excel pojavit će se
"Siguran način rada". Upotrijebite ovaj parametar kada želite
pokrenuti Excel u sigurnom načinu rada.

Primjer: /s or /safemode
Parametar Funkcija ----------------------------------------------------------------------

/e, /embedded Prisilno provodi pokretanje programa Excel bez prikazivanja početnog zaslona i stvaranja nove radne knjige (Book1.xls).

Primjer: /e ili /embedded

/m Prisiljava program Excel da stvori novu radnu knjigu koja sadrži jedan list makronaredbe.

Primjer: /m

/o Prisiljava program Excel da se ponovno registrira. Konkretno, u registar se ponovno zapisuje sljedeći ključ:

Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel

Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

NAPOMENA: Ako ovaj ključ sadrži vrijednosti koje nisu valjane, upotrebom ovog parametra neće biti ispravljene. Ovaj parametar zamjenjuje samo vrijednosti koje nedostaju.

Primjer: /o

/p <folder> Prisiljava program Excel da umjesto zadanog puta koristi navedeni put kao aktivni put.

Primjer: /p "C:\Windows"

/r <file name> Prisiljava program Excel da navedenu datoteku otvori u načinu samo za čitanje.

Primjer: /r "C:\My Documents\Test.xls"

/s, /safemode Prisiljava program Excel da zaobiđe sve datoteke u mapi Application Data\Microsoft\Xlstart, zadanoj mapi XLStart koja se nalazi u direktoriju u kojem je instaliran program Excel ili sustav Office i alternativnom mjestu datoteke za pokretanje navedenom na kartici Općenito u dijaloškom okviru Mogućnosti programa Excel. Ujedno prisiljava program Excel da zaobiđe datoteku alatne trake (Excel.xlb ili <username>.xlb). U naslovnoj traci programa Excel pojavit će se "Siguran način rada". Upotrijebite ovaj parametar kada želite pokrenuti Excel u sigurnom načinu rada.

Primjer: /s or /safemode Parametar Funkcija ----------------------------------------------------------------------

/e, /embedded Prisilno provodi pokretanje programa Excel bez prikazivanja početnog zaslona i stvaranja nove radne knjige (Book1.xls).

Primjer: /e ili /embedded

/m Prisiljava program Excel da stvori novu radnu knjigu koja sadrži jedan list makronaredbe.

Primjer: /m

/o Prisiljava program Excel da se ponovno registrira. Konkretno, u registar se ponovno zapisuje sljedeći ključ:

Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel

Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

NAPOMENA: Ako ovaj ključ sadrži vrijednosti koje nisu valjane, upotrebom ovog parametra neće biti ispravljene. Ovaj parametar zamjenjuje samo vrijednosti koje nedostaju.

Primjer: /o

/p <folder> Prisiljava program Excel da umjesto zadanog puta koristi navedeni put kao aktivni put.

Primjer: /p "C:\Windows"

/r <file name> Prisiljava program Excel da navedenu datoteku otvori u načinu samo za čitanje.

Primjer: /r "C:\My Documents\Test.xls"

/s, /safemode Prisiljava program Excel da zaobiđe sve datoteke u mapi Application Data\Microsoft\Xlstart, zadanoj mapi XLStart koja se nalazi u direktoriju u kojem je instaliran program Excel ili sustav Office i alternativnom mjestu datoteke za pokretanje navedenom na kartici Općenito u dijaloškom okviru Mogućnosti programa Excel. Ujedno prisiljava program Excel da zaobiđe datoteku alatne trake (Excel.xlb ili <username>.xlb). U naslovnoj traci programa Excel pojavit će se "Siguran način rada". Upotrijebite ovaj parametar kada želite pokrenuti Excel u sigurnom načinu rada.

Primjer: /s or /safemode Parametar Funkcija ----------------------------------------------------------------------

/e, /embedded Prisilno provodi pokretanje programa Excel bez prikazivanja početnog zaslona i stvaranja nove radne knjige (Book1.xls).

Primjer: /e ili /embedded

/m Prisiljava program Excel da stvori novu radnu knjigu koja sadrži jedan list makronaredbe.

Primjer: /m

/o Prisiljava program Excel da se ponovno registrira. Konkretno, u registar se ponovno zapisuje sljedeći ključ:

Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel

Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

NAPOMENA: Ako ovaj ključ sadrži vrijednosti koje nisu valjane, upotrebom ovog parametra neće biti ispravljene. Ovaj parametar zamjenjuje samo vrijednosti koje nedostaju.

Primjer: /o

/p <folder> Prisiljava program Excel da umjesto zadanog puta koristi navedeni put kao aktivni put.

Primjer: /p "C:\Windows"

/r <file name> Prisiljava program Excel da navedenu datoteku otvori u načinu samo za čitanje.

Primjer: /r "C:\My Documents\Test.xls"

/s, /safemode Prisiljava program Excel da zaobiđe sve datoteke u mapi Application Data\Microsoft\Xlstart, zadanoj mapi XLStart koja se nalazi u direktoriju u kojem je instaliran program Excel ili sustav Office i alternativnom mjestu datoteke za pokretanje navedenom na kartici Općenito u dijaloškom okviru Mogućnosti programa Excel. Ujedno prisiljava program Excel da zaobiđe datoteku alatne trake (Excel.xlb ili <username>.xlb). U naslovnoj traci programa Excel pojavit će se "Siguran način rada". Upotrijebite ovaj parametar kada želite pokrenuti Excel u sigurnom načinu rada.

Primjer: /s or /safemode Parametar Funkcija ----------------------------------------------------------------------

/e, /embedded Prisilno provodi pokretanje programa Excel bez prikazivanja početnog zaslona i stvaranja nove radne knjige (Book1.xls).

Primjer: /e ili /embedded

/m Prisiljava program Excel da stvori novu radnu knjigu koja sadrži jedan list makronaredbe.

Primjer: /m

/o Prisiljava program Excel da se ponovno registrira. Konkretno, u registar se ponovno zapisuje sljedeći ključ:

Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel

Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

NAPOMENA: Ako ovaj ključ sadrži vrijednosti koje nisu valjane u programu Exel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Exceld, upotrebom ovog parametra neće biti ispravljene. Ovaj parametar zamjenjuje samo vrijednosti koje nedostaju.

Primjer: /o

/p <folder> Prisiljava program Excel da umjesto zadanog puta koristi navedeni put kao aktivni put.

Primjer: /p "C:\Windows"

/r <file name> Prisiljava program Excel da navedenu datoteku otvori u načinu samo za čitanje.

Primjer: /r "C:\My Documents\Test.xls"

/s, /safemode Prisiljava program Excel da zaobiđe sve datoteke u mapi Application Data\Microsoft\Xlstart, zadanoj mapi XLStart koja se nalazi u direktoriju u kojem je instaliran program Excel ili sustav Office i alternativnom mjestu datoteke za pokretanje navedenom na kartici Općenito u dijaloškom okviru Mogućnosti programa Excel. Ujedno prisiljava program Excel da zaobiđe datoteku alatne trake (Excel.xlb ili <username>.xlb). U naslovnoj traci programa Excel pojavit će se "Siguran način rada". Upotrijebite ovaj parametar kada želite pokrenuti Excel u sigurnom načinu rada.

Primjer: /s or /safemode

/t Prisiljava program Excel da upotrijebi navedenu datoteku kao
predložak za zadanu radnu knjigu.

/regserver Prisiljava program Excel da se ponovno registrira i zatvori. Upotrijebite ovaj
parametar kada želite da program Excel prebriše sve
ključeve registra i ponovno se poveže s Excelovim datotekama,
primjerice radnim knjigama, grafikonima i ostalima. (Odnosi se samo na verzije ranije od verzije Excel 2010)

Primjer: /regserver


/unregserver Prisiljava program Excel da poništi registraciju i da se zatvori. (Odnosi se samo na verzije ranije od verzije Excel 2010)

Primjer: /unregserver

Korištenje parametara pri pokretanju programa Excel

Dodavanje parametra u prečac programa Microsoft Excel

Da biste dodali parametar u prečac programa Microsoft Excel:
 1. Desnom tipkom miša kliknite Start, pa kliknite Otvori, a zatim dvokliknite mapu Programi.
 2. Desnom tipkom miša kliknite prečac za Microsoft Excel, kliknite Svojstva, a zatim kliknite karticu Prečac.
 3. U okvir Cilj upišite željene parametre nakon naredbe kojom se pokreće datoteka Excel.exe. Na primjer, ako želite da se Excel pokrene bez stvaranja nove radne knjige, a datoteka Excel.exe je instalirana na zadanom mjestu, u okvir Cilj upišite sljedeće:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /e
 4. Kliknite U redu.

  Napomena Ako nisu dostupne mogućnosti na kartici Prečac u dijaloškom okviru Svojstva, prečaci programa Windows Installer su vaši prečaci.
  Dodatne informacije o izmjeni ovih prečaca potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem:

  290379 Kartica Officeov prečac nije dostupna (Tekst je možda na engleskom)

Kako pokrenuti program Excel jedanput pomoću parametra upotrebom naredbenog retka

Ako želite povremeno pokrenuti program Excel pomoću parametra, možete dodati parametar naredbenom retku. Učinite to na sljedeći način:
 1. Kliknite Start, a zatim Pokreni.
 2. U okvir Otvori upišite put do datoteke Excel.exe, a zatim dodajte parametar koji želite upotrijebiti na kraj naredbenog retka. Na primjer, ako želite zaobići sve datoteke u mapama za pokretanje, a datoteka Excel.exe je instalirana na zadanom mjestu, upisujete sljedeću naredbu:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s
 3. Kliknite U redu.
Svojstva

ID članka: 291288 - posljednja izmjena: 26. velj 2013. - verzija: 1

Povratne informacije