Word ne zadržava promjene postavki zadanog jezika

S I M P T O M I

Kad postavite jezik kao zadani ulazni jezik u programu Microsoft Office Word i zatim ponovno pokrenete Word, promjene se ne zadržavaju.

U Z R O K

Taj se problem može pojaviti kad je na računalu konfigurirano više ulaznih jezika.

Kad je konfigurirano više ulaznih jezika, jezik koji se koristi kod pokretanja programa Word zasnovan je na zadanom ulaznom jeziku odabranom u dijaloškom okviru Tekstni servisi.

Z A O B I L AŽ E N J E

Problem zaobilazno možete riješiti pomoću jednog od sljedećih postupaka.

Prvi postupak: Uklanjanje svih dodatnih rasporeda tipkovnice

Taj se problem ne pojavljuje kada je prisutan samo jedan raspored tipkovnice. Da biste uklonili dodatne rasporede tipkovnice, slijedite ove korake:

 1. Kliknite Start, pokažite na Postavke, a zatim kliknite Upravljačka ploča.
 2. Na upravljačkoj ploči dvokliknite Tipkovnica.
 3. U dijaloškom okviru Svojstva tipkovnice kliknite karticu Ulazne regionalne sheme, a zatim kliknite Promijeni.
 4. Odaberite željeni jezik s popisa Odaberite jedan od instaliranih ulaznih jezika koji želite koristiti kada pokrenete računalo.
 5. Na popisu Instalirani servisi kliknite mogućnost Tipkovnica ulaznog jezika koji želite ukloniti, a zatim kliknite Ukloni.
 6. Ponovite korak 5 za sve jezike osim onog koji ste odabrali u koraku 4, a zatim dvaput kliknite U redu.

Drugi postupak: Instalacija zadanog ulaznog jezika

Da biste odredili zadani ulazni jezik koji se koristi kada pokrenete Word, slijedite ove korake:

 1. Kliknite Start, pokažite na Postavke, a zatim kliknite Upravljačka ploča.
 2. Na upravljačkoj ploči, dvokliknite Tipkovnica.
 3. U dijaloškom okviru Svojstva tipkovnice kliknite karticu Ulazne regionalne sheme, a zatim kliknite Promijeni.
 4. Na kartici Postavke kliknite Dodaj.
 5. U dijaloškom okviru Dodaj ulazni jezik s popisa Ulazni jezik odaberite željeni jezik, a zatim kliknite U redu.
 6. Odaberite željeni jezik s popisa Odaberite jedan od instaliranih ulaznih jezika koji želite koristiti kada pokrenete računalo, a zatim dvaput kliknite U redu.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Ako je tijekom instalacije sustava Microsoft Office XP instalirano prepoznavanje govora, na upravljačkoj ploči pojavit će se ikona Tekstni servisi. Ako prepoznavanje govora nije instalirano, ulazni jezici odabiru se u dijaloškom okviru Svojstva tipkovnice (na upravljačkoj ploči dvokliknite Tipkovnica).
Svojstva

ID članka: 292106 - posljednja izmjena: 30. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije