Ograničenja upotrebe datoteka osobnih mapa (.pst) putem LAN i WAN veza

S AŽ E T A K

Ovaj članak sadrži upute o ograničenjima upotrebe datoteka osobnih mapa (.pst) putem veze lokalne mreže (LAN) ili mreže širokog područja (WAN). Napominjemo da .pst datoteke nisu namijenjene za dugoročno, neprekidno pohranjivanje poruka u poslovnom okruženju.

U ovom se članku predlažu i tri alternative za .pst datoteke:
 • Koristite osobni arhivski poštanski sandučić sustava Microsoft Exchange Server 2010 ili Microsoft Exchange Server 2013.
 • Konfigurirajte program Microsoft Outlook u predmemoriranom načinu rada sustava Exchange. Ovim se postupkom podaci poštanskog sandučića sustava Exchange Server predmemoriraju u lokalnoj datoteci izvanmrežnih mapa (.ost).
 • Konfigurirajte program Outlook za korištenje na servisu Windows Terminal Services i povezivanje s poštanskim sandučićem sustava Exchange Server u mrežnom načinu rada.

Osim toga, u ovom se članku opisuje jedini podržani scenarij za umrežene .pst datoteke. Scenarij se sastoji od daljinskog korištenja programa Microsoft Outlook 2010 ili Microsoft Outlook 2013 na glavnom računalu sesije udaljene radne površine (RDSH) sa sustavom Windows Server 2008 R2.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Tim sustava Microsoft Exchange Server 4.0 stvorio je .pst datoteke kako bi korisnici mogli imati kopiju poruka na lokalnim računalima. Datoteke s nastavkom .pst također služe kao spremište poruka za korisnike koji nemaju pristup računalu sa sustavom Microsoft Exchange Server (na primjer, korisnici POP3 ili IMAP e-pošte).  

No .pst datoteke nisu rješenje za poslovne mreže. Iako je moguće navesti mrežni direktorij ili Universal Naming Convention (UNC) put kao mjesto pohrane za .pst datoteku, mrežno korištenje nije namijenjeno za dugoročno, neprekidno pohranjivanje poruka u poslovnom okruženju.  

A Datoteka s nastavkom .pst je metoda kontroliranog pristupa datoteci pohrane poruka. Kontrolirani pristup datoteci znači da računalo koristi posebne naredbe za pristup datoteci koje operacijski sustav omogućuje za čitanje i zapisivanje podataka u datoteku.

To nije učinkovito na WAN ili LAN vezama jer WAN i LAN veze koriste metode kontroliranog pristupa mreži. To su naredbe koje operacijski sustav omogućuje za slanje ili primanje podataka od drugog umreženog računala. Ako postoji udaljena .pst datoteka (putem mrežne veze), Outlook pokušava upotrijebiti naredbe datoteke za čitanje ili zapisivanje u datoteku. No operacijski sustav tada mora poslati te naredbe putem mreže jer se datoteka ne nalazi na lokalnom računalu. Time se stvara mnogo pomoćnih procesa i povećava se vrijeme potrebno za čitanje ili zapisivanje u datoteku. Osim toga, upotreba .pst datoteke putem mrežne veze može dovesti do oštećenja .pst datoteke u slučaju slabljenja ili prekida veze.

Dodatne informacije o problemima koji se mogu pojaviti s uređajima za mrežnu pohranu ili poslužiteljima koji hostiraju zajedničke stavke potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:  Ostala ponašanja .pst datoteka putem WAN i LAN veza
 • Svi postupci traju dulje.
 • Postupci zapisivanja mogu potrajati otprilike četiri puta dulje od postupaka čitanja.
 • Performanse programa Outlook sporije su od klijenta sustava Exchange.
Zbog tih ponašanja, datoteke izvanmrežnih mapa (.ost) i datoteke osobnog adresara (.pab) na mrežnom resursu kojima se daljinski pristupa također su nepodržane konfiguracije.

Ako u organizaciji postoje korisnici roaminga, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto: 

Preporuke

Microsoft preporučuje sljedeća rješenja. Prva tri rješenja treba koristiti umjesto .pst datoteka putem LAN ili WAN mreže. Četvrto rješenje opisuje mogućnost korištenja mrežnih .pst datoteka, no samo ako je program Outlook 2010 ili Outlook 2013 daljinski hostiran na glavnom računalu sesije udaljene radne površine (RDSH) sa sustavom Windows Server 2008 R2.

Osobni arhivski poštanski sandučić sustava Exchange Server 2010 i Exchange Server 2013

Pomoću osobnih arhiva možete upravljati slanjem podataka u organizaciji te ukloniti potrebu za datotekama osobnog spremišta (.pst) i omogućiti korisnicima pohranjivanje poruka u osobnom arhivskom poštanskom sandučiću kojem se može pristupiti u programima Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2007 i Microsoft Office Outlook Web App.

Dodatne informacije o osobnim arhivima potražite na Microsoftovu web-mjestu TechNet:

Exchange Server s lokalnom .ost datotekom

Kada radite putem WAN ili LAN mreže, bolje je konfigurirati program Microsoft Outlook u predmemoriranom načinu rada sustava Exchange. Ovim se postupkom podaci poštanskog sandučića sustava Exchange Server predmemoriraju u lokalnoj datoteci izvanmrežnih mapa (.ost). Tom se konfiguracijom omogućuje uspješan rad udaljenog klijenta čak i bez povezivanja s poslužiteljem. Napominjemo da .ost datoteke podržavaju lokalnu replikaciju, a to znači da se sve mape i njihovi podaci mogu replicirati u .ost datoteke, a ne samo poruke e-pošte, kao što je slučaj pri korištenju udaljene pošte. Korištenje .ost datoteka stoga je učinkovitije i korisnije. Datoteke s nastavkom .ost nisu ovisne ni o dostupnosti računala sa sustavom Exchange Server (osim radi sinkroniziranja novih podataka s poslužitelja prema klijentu i obrnuto), jer su informacije predmemorirane u lokalnoj .ost datoteci. Time se poboljšavaju performanse jer se pregledane informacije pohranjuju na lokalnom pogonu, dok glavna kopija podataka ostaje na poslužitelju, gdje joj se može pristupiti i sigurnosno je kopirati. Datoteke s nastavkom .ost omogućuju i duplikaciju podataka, što osigurava bolji integritet i mogućnost oporavka podataka. 

Microsoft Terminal Services

Ako tvrtka želi koristiti program Outlook putem WAN ili LAN veze, vrlo je učinkovito konfigurirati Outlook za povezivanje s poštanskim sandučićem sustava Exchange Server u mrežnom načinu rada tijekom korištenja servisa Microsoft Windows Terminal Server. Uz servis Terminal Services prenose se samo informacije potrebne za ažuriranje prikaza. U svakoj analizi očuvanja mrežne propusnosti moguće prednosti mnogo udaljenih korisnika servisa Terminal Services (umjesto korištenja .pst ili .ost datoteka) su značajne.

Daljinsko hostiranje programa Outlook 2013 ili Outlook 2010 upotrebom konfiguracije glavnog računala sesije udaljene radne površine (RDSH) sa sustavom Windows Server 2008 R2 ili infrastrukture virtualne radne površine (VDI)

Funkcionalnost programa Outlook 2013 i Outlook 2010 podržana je kada se mrežne .pst ili .ost datoteke koriste u sljedećim uvjetima: 
 • Koristi se mrežna veza visoke propusnosti/niske latencije.
 • Postoji jedan klijentski pristup po datoteci (jedan Outlook klijent po .pst ili .ost datoteci).
 • Za daljinsko pokretanje programa Outlook koristi se glavno računalo sesije udaljene radne površine (RDSH) sa sustavom Windows Server 2008 R2 ili infrastruktura virtualne radne površine (VDI) sa sustavom Windows Server 2008 R2.
Ako određena značajka programa Outlook prestane funkcionirati ili se .pst ili .ost datoteka ošteti i ako možete reproducirati problem u gore navedenom okruženju, obratite se Microsoftovoj podršci.

Napomena Microsoft ne može pomoći pri otklanjanju poteškoća sa sporim performansama zbog mrežnih .pst ili .ost datoteka. Korisnici su odgovorni za definiranje i održavanje odgovarajuće mreže i ulaza/izlaza diska.

Važno Microsoftovi programi možda neće raditi na očekivani način u aplikaciji treće strane ili okruženju za virtualizaciju softvera. Ne testiramo Microsoftove proizvode koji se koriste u aplikacijama treće strane ili okruženjima za virtualizaciju softvera. Dodatne informacije o podršci koju pruža Microsoft za svoj softver pokrenut u softveru za virtualizaciju hardvera koji ne pripada tvrtki Microsoft potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
  
897615  Pravila o podršci za softver tvrtke Microsoft pokrenut u softveru za virtualizaciju hardvera koji ne pripada tvrtki Microsoft  (Tekst je možda na engleskom)

Upute o mrežnoj skalabilnosti koje se odnose na ovu konfiguraciju možete pronaći u tehničkoj dokumentaciji "Predmemorirani način rada sustava Exchange u okruženju glavnog računala sesije udaljene radne površine: razmatranja o planiranju (Outlook 2010)". Iako se taj dokument posebno odnosi na predmemorirani način rada sustava Exchange, metrika skalabilnosti bi se trebala moći primijeniti i na ostale konfiguracije programa Outlook, ako se zadovolje kriteriji spomenuti na prethodnom popisu. Da biste preuzeli tu tehničku dokumentaciju kao dokument programa Microsoft Word (.docx), posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:

Što treba uzeti u obzir prilikom pohranjivanja .pst datoteka

Kada pohranjujete .pst datoteke, zajedničke stavke mogu prestati reagirati. Takvo ponašanje može dovesti do nekoliko problema na klijentskoj strani, primjerice prestanak reagiranja programa Outlook ili smrzavanje radnih površina na klijentskim računalima. To privremeno stanje uzrokuje red čekanja u radnim redovima servisa poslužitelja. Servis poslužitelja koristi radne stavke, primjerice zahtjev za proširenjem .pst datoteke, kako bi obradio U/I zahtjeve koji dolaze putem mreže. Te se radne stavke postavljaju u red čekanja u radnim redovima servisa poslužitelja. Nakon toga njima upravljaju radne niti servisa poslužitelja. Radne se stavke dodjeljuju iz jezgrenog resursa koji se naziva nestraničeno područje (NPP). Servis poslužitelja šalje te U/I zahtjeve diskovnom podsustavu. Ako diskovni podsustav ne reagira na vrijeme zbog ranije spomenutih razloga, ulazni U/I zahtjevi postavljaju se u red čekanja upotrebom radnih stavki u radnim redovima poslužitelja. S obzirom da se te radne stavke dodjeljuju iz NPP-a, taj resurs nakon određenog vremena istječe. Istek NPP-a uzrokuje prestanak reagiranja sustava nakon određenog vremena i zapisivanje ID-a događaja 2019.

Ako pokušate riješiti taj problem, obično možete pronaći dokaz o problemu u snimkama servisa Poolmon i Perfmon. Na primjer, može se pojaviti oznaka skupa LSwn rasta dodjele u praćenju servisa Poolmon. Te dodjele izvršava program Srv.sys. Veličinu dodjele možete konfigurirati upotrebom vrijednosti registra SizReqBuf. Jedna se dodjela izvršava za svaku radnu stavku koju koristi servis poslužitelja. Kada rješavate taj problem pomoću servisa Perfnom, vidjet ćete stalno smanjenje vrijednosti brojača "Dostupne radne stavke". Ako brojač "Dostupne radne stavke" dosegne nulu, klijenti možda neće moći pristupiti datotekama. Mogu se pojaviti i pogreške ID događaja 2019 ako se radi o problemu dodjela LSwn (osiromašenje NPP-a). Još jedna oznaka koja označuje problem s .pst datotekom je oznaka MmSt. Ova oznaka predstavlja Mm odjeljak objekta prototipa zapisa tablice stranica, strukturi upravljanja memorijom koja se koristi za mapirane datoteke. (Ovo je oznaka skupa koja se upotrebljava za mapiranje memorije operacijskog sustava koja se koristi za praćenje zajedničkih datoteka.) Problemi MmSt često se manifestiraju kao osiromašenje straničenog područja (ID događaja 2020).

Otklanjanje poteškoća s povezivanjem sustava Exchange i performansama programa Outlook kada postoje zajedničke datoteke

Ako okruženje sadrži mrežne zajedničke .pst datoteke, pratite sljedeće upute tijekom otklanjanja poteškoća:
 • Te datoteke ne smiju biti pohranjene na istom mediju za pohranu kao i datoteke koje koristi poslužitelj sustava Exchange. To se odnosi i na temeljne datoteke, baze podataka i datoteke zapisnika.
 • Te datoteke treba odspojiti od profila programa Outlook i Outlook treba ponovno pokrenuti.

Zbog tih problema i mogućnosti da zajedničke .pst datoteke mogu biti uzrok problema s performansama klijenta, timovi za podršku sustava Microsoft Exchange Server i programa Microsoft Office Outlook moraju poduzeti te radnje prilikom otklanjanja poteškoća.

R E F E R E N C E

Dodatne informacije potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojem

208480 Opis namjene i kapaciteta pohrane programa Outlook (Tekst je možda na engleskom)
177446 Testiranje rada Microsoftova poziva udaljene procedure (Tekst je možda na engleskom)
Svojstva

ID članka: 297019 - posljednja izmjena: 21. stu 2015. - verzija: 1

Povratne informacije