Šifre pogrešaka u programu Device Manager (Upravitelj uređaja) u sustavu Windows

S AŽ E T A K

Ovom ste članku vjerojatno pristupili zato što je Device Manager (Upravitelj uređaja) prijavio šifru pogreške i niste sigurni kako to riješiti. U ovom ćemo vam članku pokazati kako pronaći šifru pogreške i predložiti što možete iskušati da biste ispravili pogrešku.

Uobičajena rješenja

Najprije isprobajte neko od sljedećih uobičajenih rješenja za ispravljanje pogreške:
Pokrenite automatski servis za otklanjanje poteškoća
Ažurirajte upravljački program uređaja

Šifre pogrešaka u programu Device Manager (Upravitelj uređaja)

Ako problem ne riješite pomoću uobičajenih rješenja ili ako nisu dostupna, pronađite šifru pogreške u sljedećoj tablici i slijedite preporučena rješenja za tu šifru pogreške. Možete i kliknuti određenu šifru pogreške za detaljnije informacije.
Kako pronaći šifru pogreške u programu Device Manager (Upravitelj uređaja)
Kako pronaći šifru pogreške u programu Device Manager (Upravitelj uređaja)
Napomena Ova tablica ne sadrži sve šifre pogrešaka koje generira Device Manager (Upravitelj uređaja). Ako pronalazite rješenja za šifru pogreške koja nije navedena, možete zatražiti pomoć od tehničke podrške dobavljača hardverskog uređaja ili Microsoftove podrške.
Broj šifre pogreškeOpis pogreškePreporučeno rješenje
Šifra 1Ovaj uređaj nije pravilno konfiguriran.
 • Ažuriranje upravljačkog programa uređaja
Šifra 3Upravljački program za ovaj uređaj oštećen je ili sustavu ponestaje memorije ili drugih resursa.
 • Zatvaranje otvorenih aplikacija
 • Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa
 • Instalacija dodatnog RAM-a
Šifra 10Ovaj se uređaj ne može pokrenuti.
Šifra 12Ovaj uređaj ne može pronaći dovoljno slobodnih resursa koje bi mogao koristiti. Ako želite koristiti ovaj uređaj, morat ćete onemogućiti neki drugi uređaj u ovom sustavu.
 • Onemogućivanje sukobljenog uređaja
Šifra 14Ovaj uređaj ne može pravilno funkcionirati dok ponovno ne pokrenete računalo. (Šifra 14)
 • Ponovno pokretanje računala
Šifra 16Windows ne može utvrditi identitet svih resursa koje ovaj uređaj koristi.
 • Dodjeljivanje dodatnih resursa uređaju
Šifra 18Ponovno instalirajte upravljačke programe za taj uređaj.
 • Ažuriranje upravljačkog programa uređaja
 • Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa
Šifra 19Windows ne može pokrenuti ovaj hardverski uređaj zato što su mu informacije o konfiguraciji (u registru) nepotpune ili oštećene.
 • Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa
 • Vraćanje zadnje uspješne konfiguracije registra
Šifra 21Windows uklanja ovaj uređaj.
 • Osvježite prikaz programa Device Manager (Upravitelj uređaja)
 • Ponovno pokretanje računala
Šifra 22Ovaj je uređaj onemogućen.
 • Omogućite uređaj
Šifra 24Ovog uređaja nema, ne funkcionira pravilno ili nema instalirane sve upravljačke programe.
 • Ažuriranje upravljačkog programa uređaja
 • Uklonite uređaj
Šifra 28Upravljački programi za ovaj uređaj nisu instalirani.
 • Instalacija upravljačkog programa uređaja
Šifra 29Ovaj je uređaj onemogućen jer mu njegov firmver nije dao potrebne resurse.
 • Omogućivanje uređaja u BIOS-u
Šifra 31Ovaj uređaj ne funkcionira pravilno jer sustav Windows ne može učitati upravljačke programe potrebne za uređaj.
 • Ažuriranje upravljačkog programa uređaja
Šifra 32Onemogućen je upravljački program (servis) za ovaj uređaj. Tu funkciju možda ima zamjenski upravljački program.
 • Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa
 • Promjena vrste pokretanja u registru
Šifra 33Windows ne može utvrditi koji su resursi potrebni za ovaj uređaj.
 • Konfiguriranje ili zamjena hardvera
Šifra 34Windows ne može utvrditi postavke za ovaj uređaj.
 • Ručno konfiguriranje uređaja
Šifra 35Sistemski firmver računala ne sadrži dovoljno informacija za pravilno konfiguriranje i korištenje ovog uređaja. Da biste koristili ovaj uređaj, od proizvođača računala zatražite ažuriranje firmvera ili BIOS-a.
 • Obratite se proizvođaču računala da biste ažurirali BIOS
Šifra 36Ovaj uređaj traži PCI prekid, ali je konfiguriran za ISA prekid (ili obrnuto). Pomoću instalacijskog programa sustava računala ponovno konfigurirajte prekid za ovaj uređaj.
 • Promjena postavki za rezervacije IRQ-a
Šifra 37Windows ne može inicijalizirati upravljački program uređaja za ovaj hardver.
 • Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa
Šifra 38Windows ne može učitati upravljački program uređaja za ovaj hardver jer se prethodna instanca upravljačkog programa uređaja još uvijek nalazi u memoriji.
 • Pokretanje čarobnjaka za otklanjanje poteškoća
 • Ponovno pokretanje računala
Šifra 39Windows ne može učitati upravljački program za ovaj hardver. Upravljački je program oštećen ili ga nema.
 • Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa
Šifra 40Windows ne može pristupiti ovom hardveru jer u registru nema informacija o ključu njegova servisa ili su pogrešne zapisane.
 • Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa
Šifra 41Windows je uspješno učitao upravljački program uređaja za ovaj hardver, ali ne može pronaći uređaj.
 • Ažuriranje upravljačkog programa uređaja
 • Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa
Šifra 42Windows ne može učitati upravljački program uređaja za ovaj hardver jer je u sustavu već pokrenut duplicirani uređaj.
 • Ponovno pokretanje računala
Šifra 43Windows je zaustavio ovaj uređaj jer je prijavio probleme.
 • Pokretanje čarobnjaka za otklanjanje poteškoća
 • Provjerite dokumentaciju hardvera
Šifra 44Aplikacija ili servis isključili su ovaj hardverski uređaj.
 • Ponovno pokretanje računala
Šifra 45Ovaj uređaj trenutno nije povezan s računalom.
 • Ponovno priključivanje uređaja na računalo
Šifra 46Windows ne može dobiti pristup ovom uređaju jer je u tijeku postupak isključivanja operacijskog sustava.
 • Nije potrebno rješenje
Šifra 47Windows ne može koristiti ovaj uređaj jer je pripremljen za "sigurno uklanjanje", ali nije uklonjen s računala.
 • Ponovno priključivanje uređaja na računalo
 • Ponovno pokretanje računala
Šifra 48Softveru za ovaj uređaj onemogućeno je pokretanje jer je poznato da ima problema sa sustavom Windows. Zatražite novi upravljački program od proizvođača hardvera.
 • Ažuriranje upravljačkog programa uređaja
Šifra 49Windows ne može pokrenuti nove uređaje jer je sistemska košnica prevelika (premašuje ograničenje veličine registra).
 • Deinstalacija uređaja koji se više ne koriste
Šifra 52Windows ne može provjeriti digitalni potpis za upravljačke programe potrebne za ovaj uređaj.
 • Pokretanje čarobnjaka za otklanjanje poteškoća
 • Ažuriranje upravljačkog programa uređaja

Sljedeći korak

Ako problem ne riješite pomoću ovih postupaka, možda ćete nažalost morati ponovno instalirati sustav Windows. Preporučujemo da zatražite pomoć od tehničke podrške dobavljača hardverskog uređaja ili Microsoftove podrške za rješavanje tog problema.

R E F E R E N C E

Dodatne informacije o problemima s uređajem u sustavu Windows Vista potražite u odjeljku Riješite probleme pri kojima uređaji ne funkcioniraju ili se ne otkrivaju u sustavu Windows.

Dodatne informacije o šiframa pogrešaka u sustavima Windows 2000, Windows Millennium, Windows 98 i Windows 95 potražite u odjeljku Objašnjenje šifri pogrešaka koje generira Device Manager (Upravitelj uređaja) (Tekst je možda na engleskom).

Dodatne informacijeo načinu otklanjanja poteškoća koje nastaju prilikom sukoba uređaja uz pomoć programa Device Manager (Upravitelj uređaja) potražite u odjeljku Otklanjanje poteškoća koje nastaju prilikom sukoba uređaja uz pomoć programa Device Manager (Upravitelj uređaja) (Tekst je možda na engleskom).

Za dodatne informacije o načinu otklanjanja poteškoća sa sukobima resursa pomoću programa Device Manager (Upravitelj uređaja) kliknite sljedeće veze:

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

U tom su odjeljku navedene šifre pogrešaka i njihova moguća rješenja. Šifre pogrešaka sortirane su prema broju.

Šifra 1

This device is not configured correctly. (Code 1) (Uređaj nije pravilno konfiguriran. (šifra 1))
Uzrok
Na računalo nisu instalirani upravljački programi uređaja ili su pogrešno konfigurirani.

Preporučeno rješenje
Ažurirajte upravljački program

U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Update Driver (Ažuriraj upravljački program) da biste pokrenuli Hardware Update Wizard (Čarobnjak za ažuriranje hardvera). Slijedite upute da biste ažurirali upravljački program. Ako ažuriranjem upravljačkih programa ne uspijete otkloniti poteškoće, potražite dodatne informacije u dokumentaciji koju ste dobili uz hardver.

Napomena Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.

Šifra 3

The driver for this device might be corrupted, or your system may be running low on memory or other resources. (Code 3) (Upravljački program za ovaj uređaj možda je oštećen ili pak sustavu nedostaje memorije ili drugih resursa. (šifra 3))
Preporučena rješenja
Zatvaranje otvorenih aplikacija

Ako računalo nema dovoljno memorije za pokretanje uređaja, neke programe možete zatvoriti da biste oslobodili memoriju. Provjerite i memoriju, sistemske resurse te postavke virtualne memorije.
 • Da biste provjerili memoriju i sistemske resurse, otvorite Task Manager (Upravitelj zadataka). Da biste to učinili, pritisnite CTRL+ALT+DELETE, a zatim kliknite Task Manager (Upravitelj zadataka).
 • Da biste provjerili postavke virtualne memorije, otvorite dijaloški okvir System Properties (Svojstva sustava), kliknite karticu Advanced (Dodatno), a zatim u području Performance (Performanse) kliknite Settings (Postavke).
Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa

Upravljački program uređaja možda je oštećen. Ako je upravljački program oštećen, deinstalirajte ga uz programa Device Manager (Upravitelj uređaja) i potražite novi hardver da biste ponovno instalirali upravljački program.
 1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj). Slijedite upute.
 2. Ponovno pokrenite računalo.
 3. Otvorite Device Manager (Upravitelj uređaja), kliknite Action (Akcija), a zatim kliknite Scan for hardware changes (Potraži promjene hardvera). Slijedite upute.
Napomena Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. No katkad se otvara čarobnjak za dodavanje hardvera, koji traži upravljački program. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.

Instalacija dodatnog RAM-a

Možda ćete morati instalirati dodatnu radnu memoriju (RAM).

Šifra 10

This device cannot start. (Code 10) (Uređaj se ne može pokrenuti. (šifra 10))
Napomena Ako uređaj u svom hardverskom ključu ima vrijednost FailReasonString, taj se niz prikazuje kao šifra pogreške. Upravljački program ili identifikator tamo stavlja vrijednost niza registra.
Preporučena rješenja
Ažurirajte upravljački program

U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Update Driver (Ažuriraj upravljački program) da biste pokrenuli Hardware Update Wizard (Čarobnjak za ažuriranje hardvera). Slijedite upute da biste ažurirali upravljački program.

Napomena Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.

U Microsoftovoj bazi znanja potražite relevantni članak

Za više informacija o ispravljanju ili rješavanju pogrešaka sa šifrom 10 pogledajte Popravak: Pogreška sa šifrom 10 "Ovaj se uređaj ne može pokrenuti" u programu Device Manager (Upravitelj uređaja) u sustavu Windows (Tekst je možda na engleskom).

Šifra 12

This device cannot find enough free resources that it can use. If you want to use this device, you will need to disable one of the other devices on this system. (Code 12) (Ovaj uređaj ne može pronaći dovoljno slobodnih resursa koje bi mogao koristiti. Ako ga želite koristiti, morat ćete onemogućiti neki drugi uređaj u sustavu. (šifra 12))
Uzrok
Do te pogreške dolazi ako se dvama uređajima instaliranima na računalo dodijele isti U/I priključci, isti prekid ili isti kanal za izravan pristup memoriji (bilo da ih dodijeli BIOS, operacijski sustav ili oba). Ta se poruka o pogrešci pojavljuje i ako BIOS nije dodijelio dovoljno resursa uređaju.


Preporučeno rješenje
Pomoću čarobnjaka za otklanjanje poteškoća u upravitelju uređaja utvrdite gdje dolazi do sukoba, a zatim onemogućite sukobljeni uređaj.

Onemogućivanje sukobljenog uređaja pomoću čarobnjaka za otklanjanje poteškoća
 1. U dijaloškom okviru Svojstva uređaja kliknite karticu Općenito.
 2. Kliknite Troubleshoot (Otklanjanje poteškoća) da biste pokrenuli Troubleshooting Wizard (Čarobnjak za otklanjanje poteškoća). Čarobnjak će vam postaviti nekoliko jednostavnih pitanja i ponuditi rješenje problema na temelju vaših odgovora.
 3. Riješite problem slijedeći korake rješenja koje ponudi čarobnjak.

Šifra 14

This device cannot work properly until you restart your computer. (Code 14) (Uređaj ne može pravilno raditi dok ponovo ne pokrenete računalo. (šifra 14))
Preporučeno rješenje
Ponovno pokretanje računala

Kliknite Start pa Shut Down (Isključi računalo), a zatim u dijaloškom okviru Shut Down Windows (Isključi sustav Windows) odaberite Restart (Ponovno pokreni sustav) da biste ponovno pokrenuli računalo.

Šifra 16

Windows cannot identify all the resources this device uses. (Code 16) (Windows ne može prepoznati sve resurse koje ovaj uređaj koristi. (šifra 16))
Uzrok
Uređaj je samo djelomice konfiguriran.

Preporučeno rješenje
Dodjeljivanje dodatnih resursa uređaju

Napomena Sljedeći koraci funkcioniraju samo ako je uređaj vrste "uključi i radi". Ako uređaj nije vrste "uključi i radi", dodatne informacije potražite u njegovoj pratećoj dokumentaciji.
 1. U dijaloškom okviru Svojstva uređaja kliknite karticu Resursi.
 2. Ako je pokraj nekog resursa naveden upitnik, odaberite taj resurs da biste ga dodijelili uređaju.
  • Ako resurs nije moguće promijeniti, kliknite Change Settings (Promjena postavki).
  • Ako mogućnost Change Settings (Promjena postavki) nije dostupna, pokušajte poništiti potvrdni okvir Use automatic settings (Koristi automatske postavke) da biste je učinili dostupnom.

Šifra 18

Reinstall the drivers for this device. (Code 18) (Ponovo instalirajte upravljačke programe za ovaj uređaj. (šifra 18))
Preporučeno rješenje
Ažurirajte upravljački program. Ako to ne riješi problem, ponovno instalirajte upravljački program tog uređaja putem programa Device Manager (Upravitelj uređaja).

Ažuriranje upravljačkog programa

U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Update Driver (Ažuriraj upravljački program) da biste pokrenuli Hardware Update Wizard (Čarobnjak za ažuriranje hardvera). Slijedite upute da biste ažurirali upravljački program. Ako to ne riješi problem, morat ćete deinstalirati, a zatim ponovno instalirati upravljački program.

Napomena Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.

Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa

Ako je upravljački program oštećen, deinstalirajte ga uz programa Device Manager (Upravitelj uređaja) i potražite novi hardver da biste ponovno instalirali upravljački program.
 1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj). Slijedite upute.
 2. Ponovno pokrenite računalo.
 3. Otvorite Device Manager (Upravitelj uređaja), kliknite Action (Akcija), a zatim kliknite Scan for hardware changes (Potraži promjene hardvera). Slijedite upute.

Šifra 19

Windows cannot start this hardware device because its configuration information (in the registry) is incomplete or damaged. To fix this problem you can first try running a Troubleshooting Wizard. If that does not work, you should uninstall and then reinstall the hardware device. (Code 19) (Windows ne može pokrenuti ovaj hardverski uređaj jer njegovi podaci o konfiguraciji (u registru) nisu potpuni ili su oštećeni. Da biste riješili taj problem, najprije pokušajte pokrenuti Troubleshooting Wizard (Čarobnjak za rješavanje problema). Ako to ne pomogne, deinstalirajte i zatim ponovo instalirajte hardverski uređaj. (šifra 19))
Uzrok
Otkriven je problem s registrom.


Do toga može doći ako je za uređaj definirano više servisa, ako otvaranje potključa servisa ne uspije ili ako se od potključa servisa ne može dobiti naziv upravljačkog programa.
Preporučena rješenja
Da biste riješili taj problem, prvo možete pokrenuti čarobnjak za otklanjanje poteškoća. Ako to ne riješi problem, možete isprobati sljedeća rješenja da biste riješili problem.

Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa

Deinstalirajte upravljački program iz programa Device Manager (Upravitelj uređaja) i potražite novi hardver da biste ponovno instalirali upravljački program.
 1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj). Slijedite upute.
 2. Ponovno pokrenite računalo.
 3. Otvorite Device Manager (Upravitelj uređaja), kliknite Action (Akcija), a zatim kliknite Scan for hardware changes (Potraži promjene hardvera). Slijedite upute.
Napomena Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. No katkad se otvara čarobnjak za dodavanje hardvera, koji traži upravljački program. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.

Vraćanje zadnje uspješne konfiguracije registra

Značajka Last Known Good Configuration (Zadnja dobra konfiguracija) mogućnost je oporavka koja omogućuje pokretanje računala uz zadnje postavke koje su funkcionirale. Značajka Last Known Good Configuration (Zadnja dobra konfiguracija) vraća sve informacije registra i postavke upravljačkih programa koje su se koristile kada je računalo zadnji put uspješno pokrenuto.

Za dodatne informacije o značajci zadnje ispravne konfiguracije kliknite sljedeće veze:

Šifra 21

Windows is removing this device. (Code 21) (Windows uklanja ovaj uređaj. (šifra 21))

Preporučeno rješenje
Ta šifra znači da sustav Windows uklanja uređaj. No uređaj nije još u potpunosti uklonjen. Slijedi nekoliko mogućih rješenja tog problema.
 • Pričekajte nekoliko sekundi, a zatim pritisnite tipku F5 da biste ažurirali prikaz programa Device Manager (Upravitelj uređaja).
 • Ako to ne riješi problem, ponovno pokrenite računalo. Kliknite Start pa Shut Down (Isključi računalo), a zatim u dijaloškom okviru Shut Down Windows (Isključi sustav Windows) odaberite Restart (Ponovno pokreni sustav) da biste ponovno pokrenuli računalo.

Šifra 22

This device is disabled. (Code 22) (Uređaj je onemogućen. (šifra 22))

Preporučeno rješenje
Omogućite uređaj pomoću programa Device Manager (Upravitelj uređaja).

U programu Device Manager (Upravitelj uređaja) kliknite Action (Akcija), a zatim kliknite Enable Device (Omogući uređaj). Tada se pokreće čarobnjak Enable Device (Čarobnjak za omogućivanje uređaja). Slijedite upute.

Šifra 24

This device is not present, is not working properly, or does not have all its drivers installed. (Code 24) (Uređaja nema, ne radi kako treba ili nema instalirane sve upravljačke programe. (šifra 24))
Uzrok
Uređaj je nepravilno instaliran. Problem je možda u hardverskoj pogrešci ili je potreban novi upravljački program.
Uređaji ostaju u tom stanju ako su pripremljeni za uklanjanje. Nakon što uklonite uređaj, ta se pogreška više neće pojavljivati.

Preporučeno rješenje
Uklonite uređaj i ta bi pogreška trebala nestati.

Šifra 28

The drivers for this device are not installed. (Code 28) (Upravljački programi za ovaj uređaj nisu instalirani. (šifra 28))
Preporučeno rješenje
Instalirajte upravljački program

U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Update Driver (Ažuriraj upravljački program) da biste pokrenuli Hardware Update Wizard (Čarobnjak za ažuriranje hardvera). Instalirajte upravljački program slijedeći upute.

Napomena Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača hardvera.

Šifra 29

This device is disabled because the firmware of the device did not give it the required resources. (Code 29) (Uređaj je onemogućen jer firmver uređaja ne daje potrebne resurse. (šifra 29))

Preporučeno rješenje
Omogućivanje uređaja u BIOS-u

Omogućite uređaj u BIOS-u uređaja. Dodatne informacije o načinu na koji to možete promijeniti potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz hardver ili se obratite dobavljaču hardvera.

Šifra 31

This device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device. (Code 31) (Uređaj ne radi ispravno jer Windows ne može učitati upravljačke programe potrebne za taj uređaj. (šifra 31))
Preporučeno rješenje
Ažurirajte upravljački program

U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Update Driver (Ažuriraj upravljački program) da biste pokrenuli Hardware Update Wizard (Čarobnjak za ažuriranje hardvera). Slijedite upute da biste ažurirali upravljački program.

Napomena Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. No katkad se otvara čarobnjak za dodavanje hardvera, koji traži upravljački program. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.

Šifra 32

A driver (service) for this device has been disabled. An alternate driver may be providing this functionality. (Code 32) (Upravljački program (servis) za ovaj uređaj je onemogućen. Možda tu funkciju ima neki drugi upravljački program. (šifra 32))
Uzrok
Taj upravljački program postavljen je u početku u registru na onemogućeno.

Preporučena rješenja
Ponovno instalirajte upravljački program za taj uređaj. Ako to ne riješi problem, promijenite parametar vrste pokretanja uređaja u registru.

Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa

Deinstalirajte upravljački program iz programa Device Manager (Upravitelj uređaja), a zatim potražite novi hardver da biste ponovno instalirali upravljački program.
 1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj). Slijedite upute.
 2. Ponovno pokrenite računalo.
 3. Otvorite Device Manager (Upravitelj uređaja), kliknite Action (Akcija), a zatim kliknite Scan for hardware changes (Potraži promjene hardvera). Slijedite upute.
Napomena Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. No katkad se otvara čarobnjak za dodavanje hardvera, koji traži upravljački program. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.

Promjena vrste pokretanja u registru

Ako je potreban upravljački program i ako ponovna instalacija ili nadogradnja nije riješila problem, preostaje vam još samo izravno uređivanje registra. Promijenite vrstu pokretanja u registru pomoću programa Registry Editor.

Šifra 33

Windows cannot determine which resources are required for this device. (Code 33) (Windows ne može odrediti koji su resursi ovom uređaju potrebni. (šifra 33))
Uzrok
Prevoditelj koji određuje koje su vrste resursa potrebne ovom uređaju nije ih uspio odrediti.

Preporučeno rješenje
Konfigurirajte hardver. Ako konfiguriranje hardvera ne riješi problem, morat ćete ga zamijeniti.

Konfiguriranje ili zamjena hardvera

Ako pokretanje čarobnjaka za otklanjanje poteškoća nije riješilo problem, konfigurirajte ili zamijenite uređaj. Dodatne informacije o načinu konfiguriranja ili zamjene uređaja zatražite od proizvođača hardvera.

Šifra 34

Windows cannot determine the settings for this device. Consult the documentation that came with this device and use the Resource tab to set the configuration. (Code 34) (Windows ne može odrediti postavke za ovaj uređaj. Proučite dokumentaciju koju ste dobili uz njega te uz pomoć kartice Resource (Resurs) postavite konfiguraciju. (šifra 34))
Preporučeno rješenje
Ručno konfiguriranje uređaja

Uređaj je potrebno ručno konfigurirati. Upute za ručno konfiguriranje uređaja potražite u pratećoj dokumentaciji hardvera ili ih zatražite od proizvođača uređaja. Nakon što konfigurirate sam uređaj, pomoću kartice Resources (Resursi) u programu Device Manager (Upravitelj uređaja) konfigurirajte postavke resursa u sustavu Windows.

Šifra 35

Your computer's system firmware does not include enough information to properly configure and use this device. To use this device, contact your computer manufacturer to obtain a firmware or BIOS update. (Code 35) (Firmver sustava računala ne sadrži dovoljno informacija za pravilno konfiguriranje i korištenje ovog uređaja. Da biste ga mogli koristiti, obratite se proizvođaču računala kako biste nabavili firmver ili ažuriranje BIOS-a. (šifra 35))
Uzrok
Tablica Multiprocessor System (MPS) (Višeprocesorski sustav) u koju su za BIOS pohranjeni zadaci dodijeljeni resursu ne sadrži stavku za vaš uređaj i potrebno ju je ažurirati.

Preporučeno rješenje
Obratite se proizvođaču sustava da biste ažurirali BIOS.

Šifra 36

This device is requesting a PCI interrupt but is configured for an ISA interrupt (or vice versa). Please use the computer's system setup program to reconfigure the interrupt for this device. (Code 36) (Uređaj traži PCI prekid, ali je konfiguriran za ISA prekid (ili obrnuto). Upotrijebite instalacijski program sustava da biste ponovo konfigurirali prekid za ovaj uređaj. (šifra 36))
Preporučeno rješenje
Prijevod zahtjeva za prekidom (IRQ) nije uspio. Promijenite postavke za rezervacije IRQ-a.


Promjena postavki za rezervacije IRQ-a

Dodatne informacije o tome kako promijeniti postavke BIOS-a potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz hardver.Pokušajte i pomoću alata za konfiguriranje BIOS-a promijeniti postavke za rezervacije IRQ-a (ako postoji ta mogućnost). BIOS možda ima mogućnost rezerviranja određenih zahtjeva za prekidom za uređaje za međusobno povezivanje perifernih komponenti (PCI) ili ISA uređaje.

Šifra 37

Windows cannot initialize the device driver for this hardware. (Code 37) (Windows ne može inicijalizirati upravljački program uređaja za ovaj hardver. (šifra 37))
Preporučeno rješenje
Upravljački je program prilikom izvođenja rutine DriverEntry vratio pogrešku. Ponovno instalirajte upravljačke programe za taj uređaj.

Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa

Deinstalirajte upravljački program iz programa Device Manager (Upravitelj uređaja), a zatim potražite novi hardver da biste ponovno instalirali upravljački program.
 1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj). Slijedite upute.
 2. Ponovno pokrenite računalo.
 3. Otvorite Device Manager (Upravitelj uređaja), kliknite Action (Akcija), a zatim kliknite Scan for hardware changes (Potraži promjene hardvera). Slijedite upute.
Napomena Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. No katkad se otvara čarobnjak za dodavanje hardvera, koji traži upravljački program. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.

Šifra 38

Windows cannot load the device driver for this hardware because a previous instance of the device driver is still in memory. (Code 38) (Windows ne može učitati upravljački program uređaja za ovaj hardver jer je prethodna instanca upravljačkog programa uređaja još uvijek u memoriji. (šifra 38)
Preporučeno rješenje
Upravljački se program ne može učitati jer je još uvijek učitana prethodna instanca. Ponovo pokrenite računalo.

Korištenje čarobnjaka za otklanjanje poteškoća

Ako još niste pokrenuli čarobnjak za otklanjanje poteškoća, učinite to sada.
 1. U dijaloškom okviru Svojstva uređaja kliknite karticu Općenito.
 2. Kliknite Troubleshoot (Otklanjanje poteškoća) da biste pokrenuli Troubleshooting Wizard (Čarobnjak za otklanjanje poteškoća). Čarobnjak će vam postaviti nekoliko jednostavnih pitanja i ponuditi rješenje problema na temelju vaših odgovora.
 3. Riješite problem slijedeći korake rješenja koje ponudi čarobnjak.
Ponovno pokretanje računala

Kliknite Start pa Shut Down (Isključi računalo), a zatim u dijaloškom okviru Shut Down Windows (Isključi sustav Windows) odaberite Restart (Ponovno pokreni sustav) da biste ponovno pokrenuli računalo.

Šifra 39

Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39) (Windows ne može učitati upravljački program uređaja za ovaj hardver. Možda je upravljački program oštećen ili nedostaje. (šifra 39))
Uzrok
Pogreške sa šifrom 39 imaju nekoliko mogućih uzroka:
Preporučeno rješenje
Deinstalirajte i ponovno instalirajte upravljački program

Deinstalirajte upravljački program iz programa Device Manager (Upravitelj uređaja), a zatim potražite novi hardver da biste ponovno instalirali upravljački program.
 1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj). Slijedite upute.
 2. Ponovno pokrenite računalo.
 3. Otvorite Device Manager (Upravitelj uređaja), kliknite Action (Akcija), a zatim kliknite Scan for hardware changes (Potraži promjene hardvera). Slijedite upute.
Napomena Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. No katkad se otvara čarobnjak za dodavanje hardvera, koji traži upravljački program. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.

Šifra 40

Windows cannot access this hardware because its service key information in the registry is missing or recorded incorrectly. (Code 40) (Windows ne može pristupiti ovom hardveru jer u registru nedostaju ili su pogrešno zabilježene njegove informacije o servisnim ključevima. (šifra 40))
Preporučeno rješenje
Informacije o upravljačkom programu u potključu servisa u registru nisu valjane. Ponovno instalirajte upravljačke programe za taj uređaj.

Deinstalacija i ponovna instalacija upravljačkog programa

Deinstalirajte upravljački program iz programa Device Manager (Upravitelj uređaja), a zatim potražite novi hardver da biste ponovno instalirali upravljački program.
 1. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj). Slijedite upute.
 2. Ponovno pokrenite računalo.
 3. Otvorite Device Manager (Upravitelj uređaja), kliknite Action (Akcija), a zatim kliknite Scan for hardware changes (Potraži promjene hardvera). Slijedite upute.
Napomena Od vas će se možda zatražiti da navedete put do upravljačkog programa. Upravljački je program možda ugrađen u sustav Windows ili su datoteke upravljačkog programa ostale instalirane nakon zadnje instalacije uređaja. No katkad se otvara čarobnjak za dodavanje hardvera, koji traži upravljački program. Ako se od vas zatraži upravljački program, a vi ga nemate, preuzmite najnoviji upravljački program s web-mjesta proizvođača uređaja.

Šifra 41

Windows successfully loaded the device driver for this hardware but cannot find the hardware device. (Code 41) (Windows je uspješno učitao upravljački program uređaja za ovaj hardver, ali ne može pronaći hardverski uređaj. (šifra 41))
Preporučeno rješenje
Do tog problema dolazi ako instalirate upravljački program za uređaj koji nije vrste "uključi i radi", ali sustav Windows ne može pronaći uređaj. Slijedi nekoliko mogućih rješenja tog problema.

Ako čarobnjak za otklanjanje poteškoća ne riješi problem, učinite nešto od ovog:
 • Ako je uređaj uklonjen, deinstalirajte upravljački program, priključite uređaj, a zatim kliknite Scan for hardware changes (Potraži promjene hardvera) da biste ponovno instalirali upravljački program.
 • Ako hardver nije uklonjen, datoteke upravljačkog programa možda su zastarjele. U tom slučaju ažurirajte upravljački program iz programa Device Manager (Upravitelj uređaja). U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Update Driver (Ažuriraj upravljački program) da biste pokrenuli Hardware Update Wizard (Čarobnjak za ažuriranje hardvera). Slijedite upute da biste ažurirali upravljački program.
 • Ako uređaj nije vrste "uključi i radi", morat ćete instalirati noviju verziju upravljačkog programa. Da biste instalirali uređaje koji nisu vrste "uključi-i-radi", upotrijebite čarobnjak Add Hardware (Čarobnjak za dodavanje hardvera). Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni). U okvir Open (Otvori) upišite hdwwiz.cpl.

Šifra 42

Windows cannot load the device driver for this hardware because there is a duplicate device already running in the system. (Code 42) (Windows ne može učitati upravljački program uređaja za ovaj hardver jer postoji duplikat uređaja koji je već pokrenut u sustavu. (šifra 42))
Preporučeno rješenje
Otkriven je duplikat uređaja. Ta se pogreška pojavljuje kada upravljački program sabirnice nepravilno stvori dva potprocesa identičnog naziva (ta je pogreška poznata kao pogreška upravljačkog programa sabirnice) ili kada se uređaj sa serijskim brojem otkrije na novom mjestu prije nego što se ukloni sa starog mjesta. Taj ćete problem možda uspjeti riješiti ponovnim pokretanjem računala.

Ponovno pokretanje računala

Kliknite Start pa Shut Down (Isključi računalo), a zatim u dijaloškom okviru Shut Down Windows (Isključi sustav Windows) odaberite Restart (Ponovno pokreni sustav) da biste ponovno pokrenuli računalo.

Šifra 43

Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43) (Windows je zaustavio ovaj uređaj jer je on prijavio probleme. (šifra 43))
Preporučeno rješenje
Jedan od upravljačkih programa koji kontroliraju uređaj obavijestio je operacijski sustav da se dogodio kvar uređaja.

Ako ste već pokrenuli čarobnjak za otklanjanje poteškoća, dodatne informacije o dijagnosticiranju problema potražite u pratećoj dokumentaciji hardvera.

Šifra 44

An application or service has shut down this hardware device. (Code 44) (Program ili servis isključio je ovaj hardverski uređaj. (šifra 44))
Preporučeno rješenje
Ponovno pokretanje računala

Kliknite Start pa Shut Down (Isključi računalo), a zatim u dijaloškom okviru Shut Down Windows (Isključi sustav Windows) odaberite Restart (Ponovno pokreni sustav) da biste ponovno pokrenuli računalo.

Šifra 45

Currently, this hardware device is not connected to the computer. (Code 45) (Ovaj hardverski uređaj trenutno nije povezan s računalom. (šifra 45))
Preporučeno rješenje
Ta se pogreška pojavljuje ako uređaj prethodno priključen na uređaj nije više priključen. Da biste riješili taj problem, ponovno priključite hardverski uređaj na računalo.

Rješenje nije potrebno. Ta šifra pogreške samo upućuje na to uređaj nije priključen i ne morate je rješavati. Šifra pogreške rješava se automatski kada na računalo priključite pripadajući uređaj.

Dodatne informacije

Ako je program Device Manager (Upravitelj uređaja) pokrenutu uz varijablu okruženja DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES postavljenu na 1 (što znači da se ti uređaji prikazuju), svi se prethodno priključeni uređaji kojih sada nema (NONPRESENT) prikazuju se na popisu uređaja i dodjeljuje im se ova šifra pogreške.

Šifra 46

Windows cannot gain access to this hardware device because the operating system is in the process of shutting down. (Code 46) (Windows ne može dobiti pristup ovom hardverskom uređaju jer se operacijski sustav isključuje. (šifra 46))
Preporučeno rješenje
Uređaj nije dostupan jer se sustav isključuje.

Rješenje nije potrebno. Hardverski uređaj trebao bi pravilno raditi pri sljedećem pokretanju računala.

Ta šifra pogreške postavlja se samo kada je Driver Verifier (Potvrđivač upravljačkog programa) omogućen i svi programi već isključeni.

Šifra 47

Windows cannot use this hardware device because it has been prepared for safe removal, but it has not been removed from the computer. (Code 47) (Windows ne može koristiti ovaj hardverski uređaj jer je pripremljen za sigurno uklanjanje, ali nije uklonjen s računala. (šifra 47))
Preporučena rješenja
Ponovno priključivanje uređaja

Ta se šifra pogreške pojavljuje samo ako ste koristili program Safe Removal (Sigurno uklanjanje) da biste pripremili uređaj za uklanjanje ili ako ste pritisnuli fizički gumb za izbacivanje.

Ponovno priključivanje uređaja na računalo

Isključite uređaj s računala, a zatim ga ponovno priključite.

Ponovno pokretanje računala

Provjerite je li uređaj ispravno povezan s računalom, a zatim ponovno pokrenite računalo. Kliknite Start pa Shut Down (Isključi računalo), a zatim u dijaloškom okviru Shut Down Windows (Isključi sustav Windows) odaberite Restart (Ponovno pokreni sustav) da biste ponovno pokrenuli računalo.

Šifra 48

The software for this device has been blocked from starting because it is known to have problems with Windows. Contact the hardware vendor for a new driver. (Code 48) (Softver za ovaj uređaj blokiran je od početka jer je poznato da ima problema u sustavu Windows. (šifra 48))
Preporučeno rješenje
Ažurirajte upravljački program

Najnoviju verziju ažuriranog upravljačkog programa zatražite od proizvođača hardverskog uređaja. Zatim ga instalirajte na računalo.

Šifra 49

Windows cannot start new hardware devices because the system hive is too large (exceeds the Registry Size Limit). (Code 49) (Windows ne može pokrenuti nove hardverske uređaje jer je grozd sustava prevelik (premašuje ograničenje veličine registra). (šifra 49))
Uzrok
Grozd sustava premašio je svoju maksimalnu veličinu te novi uređaji ne mogu funkcionirati dok mu se veličina ne smanji. Grozd sustava stalan je dio registra povezan sa skupom datoteka koje sadrže informacije u vezi s konfiguracijom računala na kojem je operacijski sustav instaliran. U konfigurirane stavke ubrajaju se programi, korisničke preference, uređaji i sl. Probleme mogu stvarati uređaji koji više nisu priključeni na računalo, ali se i dalje nalaze na popisu u grozdu sustava.
Preporučeno rješenje
Deinstalacija uređaja koji se više ne koriste

Da biste riješili taj problem, najprije deinstalirajte sve hardverske uređaje koje više ne koristite.
 1. Konfigurirajte Device Manager (Upravitelj uređaja) da pokazuje uređaje koji više nisu priključeni na računalo.
  1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
  2. U okvir Open (Otvori) upišite cmd. Otvorit će se prozor Command Prompt (Naredbeni redak).
  3. U naredbeni redak upišite sljedeću naredbu, a zatim pritisnite Enter:
   set devmgr_show_nonpresent_devices=1
 2. U programu Device Manager (Upravitelj uređaja) kliknite View (Prikaz), a zatim kliknite Show hidden devices (Prikaži skrivene uređaje). Sada ćete moći vidjeti uređaje koji nisu priključeni na računalo.
  1. Odaberite uređaj koji želite deinstalirati.
  2. U dijaloškom okviru Properties (Svojstva) uređaja kliknite karticu Driver (Upravljački program), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj). Slijedite upute.
  3. Ponovo pokrenite računalo.
 3. Deinstalirajte uređaje koji vam više nisu potrebni.
 4. U programu Device Manager (Upravitelj uređaja) u dijaloškom okviru sa svojstvima uređaja provjerite je li pogreška otklonjena.

Šifra 52

Windows ne može provjeriti digitalni potpis za upravljačke programe potrebne za ovaj uređaj. Nedavnom promjenom hardvera ili softvera možda je instalirana nepravilno potpisana ili oštećena datoteka ili je riječ o zlonamjernom programu iz nepoznatog izvora. (Šifra 52)
Uzrok
Upravljački program nije potpisan ili je oštećen.
Preporučeno rješenje
Ako čarobnjak za otklanjanje poteškoća ne riješi problem, isprobajte sljedeća rješenja:
Svojstva

ID članka: 310123 - posljednja izmjena: 7. svi 2014. - verzija: 1

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V

Povratne informacije