Dodavanje, promjena i brisanje potključeva i vrijednosti registra pomoću datoteke registracijskih stavki (.reg)

VAŽNO: Ovaj članak sadrži podatke o izmjeni sistemskog registra. Prije izmjene registra obavezno stvorite njegovu sigurnosnu kopiju i provjerite znate li postupak za vraćanje registra ako dođe do problema. Dodatne informacije o sigurnosnom kopiranju, vraćanju i uređivanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
256986 Opis registra u sustavu Microsoft Windows
Napomene
 • Ovaj je članak namijenjen naprednim korisnicima, administratorima i IT profesionalcima.
 • Uvoz datoteka registracijskih stavki (.reg) značajka je programa Regedit.exe koju program Regedt32.exe ne podržava. Program Regedit.exe služi za unošenje određenih izmjena u registar na računalima koja se pokreću pomoću sustava Windows NT 4.0 ili Windows 2000, no za neke je promjene potreban Regedt32.exe. Tako primjerice u programu Regedit.exe na računalima koja se pokreću pomoću sustava Windows NT 4.0 i Windows 2000 ne možete dodavati niti mijenjati vrijednosti REG_EXPAND_SZ ni REG_MULTI_SZ. Regedt32.exe primarni je uređivač registra za sustave Windows NT 4.0 i Windows 2000. Ako se morate poslužiti programom Regedt32.exe, ne možete se služiti datotekama registracijskih stavki (.reg) za mijenjanje registra. Dodatne informacije o razlikama između alata Regedit.exe i Regedt32.exe potražite u članku Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojem:

  141377 Razlike između alata Regedit.exe i Regedt32.exe (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

SADRŽAJ

S AŽ E T A K

UPOZORENJE: Ako Registry Editor koristite na pogrešan način, možete uzrokovati ozbiljne probleme za koje može biti potrebna ponovna instalacija operacijskog sustava. Microsoft ne jamči da ćete moći riješiti probleme koji se mogu pojaviti ako Registry Editor koristite na pogrešan način. Registry Editor koristite na vlastitu odgovornost.
U ovome članku s uputama korak-po-korak opisan je način na koji se dodaju, mijenjaju i brišu potključevi i vrijednosti registra uz pomoć datoteke registracijskih stavki (.reg). Regedit.exe služi se .reg datotekama da bi uvezao i izvezao potključeve i vrijednosti registra. Datotekama s nastavkom .reg možete se poslužiti da biste daljinski rasporedili promjene registra na veći broj računala koja se pokreću u sustavu Windows. Nakon pokretanja .reg datoteke sadržaj se te datoteke stapa s lokalnim registrom. Stoga budite oprezni pri distribuciji datoteka s nastavkom .reg.

Sintaksa datoteka s nastavkom .reg

Datoteka s nastavkom .reg ima sljedeću sintaksu:

RegistryEditorVersion
Prazan redak
[RegistryPath1]

"DataItemName1"="DataType1:DataValue1"
DataItemName2"="DataType2:DataValue2"
Prazan redak
[RegistryPath2]

"DataItemName3"="DataType3:DataValue3"

gdje je

RegistryEditorVersion ili "Windows Registry Editor Version 5.00" za Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 ili "REGEDIT4" za Windows 98 i Windows NT 4.0. Zaglavlje "REGEDIT4" funkcionira i na računalima koja se pokreću pomoću sustava Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.

Prazan redak je prazan redak. Njime se označava početak novog registracijskog puta. Svaki ključ ili potključ novi je registracijski put. Ako u datoteci s nastavkom .reg imate nekoliko ključeva, prazni će vam reci olakšati pregled sadržaja i otklanjanje poteškoća.

RegistryPathx je put potključa u kojem se nalazi prva vrijednost koju uvozite. Taj put zatvorite uglatim zagradama, a svaku razinu hijerarhije odvojite obrnutom kosom crtom. Na primjer:
[HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System]
Datoteka s nastavkom .reg može sadržavati nekoliko putova registra. Ako najniži dio hijerarhije u opisu puta ne postoji, stvara se novi potključ. Sadržaj datoteka registra u registar se šalje onim redoslijedom kojim ste ga unijeli. Zato ako želite stvoriti novi potključ s još jednim potključem ispod njega, morate retke unijeti pravilnim redoslijedom.

DataItemNamex naziv je podatkovne stavke koju želite uvesti. Ako podatkovna stavka iz vaše datoteke ne postoji u registru, .reg datoteka je dodaje (s vrijednošću podatkovne stavke). Ako podatkovna stavka postoji, vrijednost iz vaše .reg datoteke zapisuje se preko postojeće vrijednosti. Naziv podatkovne stavke pojavljuje se u navodnicima. Nakon naziva podatkovne stavke slijedi znak jednakosti (=).

DataTypex je vrsta podatka namijenjena vrijednosti registra i slijedi odmah nakon znaka jednakosti. U slučaju svih vrsta podataka osim REG_SZ (vrijednost niza), nakon vrste podatka slijedi dvotočka. Ako je vrsta podatka REG_SZ, ne stavljajte vrstu podatka ni dvotočku. U tom slučaju Regedit.exe pretpostavlja da je vrsta podatka REG_SZ. U sljedećoj se tablici nalaze tipične vrste registarskih podataka:
Data Type (Vrsta podataka):DataType (Vrsta podataka) u .reg datoteci
REG_BINARYheksadecimalna
REG_DWORD (Vrsta podataka: REG_DWORD)dword
REG_EXPAND_SZheksadecimalna (2)
REG_MULTI_SZheksadecimalna (7)
Dodatne informacije o vrstama registarskih podataka potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojem:

256986 Opis registra u sustavu Microsoft Windows

DataValuex slijedi odmah nakon dvotočke (ili znaka jednakosti kod REG_SZ) i mora biti u odgovarajućem obliku (primjerice, niz ili heksadecimalni). Za binarne podatkovne stavke koristite heksadecimalni oblik.

Napomena Za isti put registra moguće je unijeti veći broj redaka s podatkovnim stavkama.Dodavanje potključeva i dodavanje ili mijenjanje vrijednosti registra

Da biste dodali potključ ili dodali, odnosno promijenili vrijednost registra, unesite odgovarajuće promjene u registar i zatim izvezite odgovarajući potključ ili potključeve. Izvezeni potključevi registra automatski se spremaju kao .reg datoteke. Da biste unijeli promjene u registar i izvezli ih u .reg datoteku, učinite sljedeće:

 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), upišite regedit u okvir Open (Otvori), a zatim kliknite OK (U redu).
 2. Pronađite i kliknite potključ u kojem se nalazi stavka ili stavke registra koje želite promijeniti.
 3. Kliknite File (Datoteka), a zatim Export (Izvezi).

  Na taj način ćete sigurnosno kopirati potključ prije unošenja bilo kakvih promjena. Poslije možete tu datoteku uvesti natrag u registar ako promjene koje unesete prouzroče problem.
 4. U okvir File name (Naziv datoteke) unesite naziv pod kojim ćete spremiti .reg datoteku s izvornik stavkama registra i zatim kliknite Save (Spremi).

  Napomena Poslužite se nazivom koji će vas podsjetiti na sadržaj datoteke, kao što je neka riječ koja se odnosi na naziv potključa.
 5. U desnom oknu dodajte ili izmijenite željenu stavku registra.
 6. Ponovite korake 3 i 4 da biste ponovo izvezli potključ, no ovaj put se poslužite drugim nazivom za .reg datoteku. Tom se .reg datotekom možete poslužiti da biste unijeli promjene u registar drugoga računala.
 7. Provjerite promjene na lokalnom računalu. Ako uzrokuju probleme, dvokliknite datoteku sa sigurnosnom kopijom izvornih podataka iz registra da biste registar vratili u izvorno stanje. Ako registar s promjenama funkcionira kako ste i očekivali, .reg datoteku koju ste stvorili u koraku 6 možete distribuirati na druga računala, koristeći se metodom opisanom u odjeljku "Distribucija promjena u registru" ovoga članka.

Brisanje ključeva i vrijednosti registra

Da biste izbrisali ključ registra s .reg datotekom, stavite crticu (-) ispred RegistryPath u .reg datoteci. Na primjer, ako želite izbrisati potključ Test iz sljedećeg ključa registra:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
stavite crticu ispred sljedećeg ključa registra u .reg datoteci:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
U sljedećem je primjeru .reg datoteka koja može izvesti taj zadatak.
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test]
Da biste izbrisali vrijednost registra s .reg datotekom, stavite crticu (') ispred znaka jednakosti koji slijedi nakon DataItemName u .reg datoteci. Ako, na primjer, želite izbrisati registarsku vrijednost TestValue iz sljedećeg ključa registra:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
stavite crticu nakon "TestValue"= u .reg datoteci. U sljedećem je primjeru .reg datoteka koja može izvesti taj zadatak.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
"TestValue"=-
Da biste stvorili .reg datoteku, poslužite se alatom Regedit.exe za izvoz ključa registra koji želite izbrisati, a zatim u programu Notepad (Blok za pisanje) uredite .reg datoteku unošenjem crtice.

Preimenovanje ključeva i vrijednosti registra

Da biste preimenovali ključ ili vrijednost, izbrišite ključ ili vrijednost i zatim stvorite novi ključ ili vrijednost s novim nazivom.

Distribucija promjena u registru

Datoteku s nastavkom .reg korisnicima možete poslati u sklopu poruke e-pošte, datoteku možete staviti na zajednički mrežni resurs i korisnike uputiti da je pokrenu odande ili možete dodati naredbu u skriptu za prijavu svakog korisnika pa će se .reg datoteka automatski uvesti kad se prijave u sustav. Kada korisnici pokrenu .reg datoteku, primit će sljedeću poruku:
Registry Editor
Are you sure you want to add the information in path of .reg file to the registry? (Jeste li sigurni da želite dodati podatke u registar?)
Ako korisnik klikne Yes (Da), primit će sljedeću poruku:
Registry Editor
Information in path of .reg file has been successfully entered into the registry. (Podaci iz puta .reg datoteke uspješno su uneseni u registar.)
Regedit.exe podržava parametar naredbenog retka /s koji zaustavlja prikazivanje tih poruka. Ako, primjerice, želite bez najava pokrenuti .reg datoteku (uz pomoć parametra /s) iz skupne datoteke skripti za prijavu, poslužite se sljedećom sintaksom:
regedit.exe /s path of .reg file
Za distribuciju promjena u registru diljem cijele mreže možete se poslužiti i značajkama Group Policy (grupna pravila) ili System Policy (sistemska pravila). Dodatne informacije potražite na Microsoftovom web-mjestu:Napomena: Ako promjene funkcioniraju, registarsku datoteku možete poslati odgovarajućim korisnicima na mreži.

Svojstva

ID članka: 310516 - posljednja izmjena: 7. lip 2013. - verzija: 1

Povratne informacije