Podrška za USB 2.0 u sustavu Windows XP

S I M P T O M I

Možda ćete iskusiti neki od sljedećih simptoma:
  • Vaš Hi-Speed USB 2.0 uređaj ne radi u brzom načinu rada.
  • Ako priključite Hi-Speed USB 2.0 uređaj, dobivate jednu od sljedećih poruka:
    The Generic USB Hub is a HI-SPEED USB device and will function at reduced speed when plugged into a non-HI-SPEED port. (Generički USB koncentrator je HI-SPEED USB uređaj i radit će smanjenom brzinom kada je priključen na priključak koji nije HI-SPEED.)

    HI-SPEED USB Device Plugged into non-HI-SPEED USB Hub. A HI-SPEED USB device is plugged into a non-HI-SPEED USB hub. (HI-SPEED USB uređaj priključen u USB koncentrator koji nije HI-SPEED. HI-SPEED USB uređaj priključen je na USB koncentrator koji nije HI-SPEED.)
  • USB kontroler glavnog računala kompatibilan sa sučeljem EHCI (Enhanced Host Controller Interface) pojavljuje se u alatu Device Manager (Upravitelj uređaja) s uskličnikom u žutom krugu ili s kodom stanja 28.

U Z R O K

Ti se simptomi pojavljuju jer Windows XP ne podržava EHCI matične kontrolere.

R J EŠ E N J E

Da biste riješili ovaj problem, nabavite najnoviji servisni paket za Windows XP. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322389 Kako nabaviti najnoviji paket nadopuna za Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

S T A T U S

Microsoft je potvrdio da se ovaj problem pojavljuje u Microsoftovim proizvodima popisanima u odjeljku "Odnosi se na". Ovaj je problem prvi put ispravljen u servisnom paketu Windows XP Service Pack 1.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Dodatne informacije o podršci za USB 2.0 potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
Svojstva

ID članka: 312370 - posljednja izmjena: 7. lip 2013. - verzija: 1

Povratne informacije