OLEXP: Nakon nadogradnje na sustav Microsoft Windows XP nema adresara, mapa ni poruka e-pošte

S I M P T O M I

Nakon nadogradnje na sustav Microsoft Windows XP nema adresara, mapa ni poruka e-pošte programa Outlook Express

U Z R O K

To se događa jer je struktura datoteka sustava Windows XP drugačija, a datoteke za Outlook Express više nisu na istom mjestu.

R J EŠ E N J E

Ovaj članak iz baze znanja podrobno opisuje postupak pomoću kojeg ćete jednostavnije pronaći stare mape, adresar i poruke e-pošte te ih ponovo uvesti u Outlook Express.


Stare poruke e-pošte i mape

Traženje starih poruka e-pošte

 1. Na radnoj površini stvorite novu mapu s nazivom XPMail. Da biste to učinili, desnom tipkom miša kliknite radnu površinu, zatim New (Novo) te Folder (Mapa). Ako koristite identitete, stvorite novu mapu za svaki identitet.
 2. Kliknite Start, a zatim Search (Traži).
 3. U okviru What do you want to search for (Što želite potražiti) kliknite All files and folders (Sve datoteke i mape).
 4. U odjeljak All or part of the file name (Sve ili dio naziva datoteke) upišite *.dbx .
 5. Kliknite More Advanced options (Više dodatnih mogućnosti), zatim Search hidden files and folders (Traži skrivene datoteke i mape) te Search (Traži).

  NAPOMENA: Ako ste već prije koristili identitete, svaki će korisnik imati svoju mapu za identitet. Svaka mapa za identitet imat će jedinstveni alfanumerički broj (na primjer, {9EFEBDEA-CE00-4DD7-A4D6-CDB85C3EEDBF}) iza kojeg će pisati "\Microsoft\Outlook Express".

  Razlikovanje starog identiteta od novog moguće je čak i ako imaju jednak alfanumerički broj. Iza novog identiteta piše "\Microsoft\Outlook Ex".

Kopiranje mapa poštePrije kopiranja mapa pošte iz prethodne mape za identitet u novu mapu s nazivom XPMail na radnoj površini, u odjeljku "Traženje prethodnih poruka e-pošte" 5. koraka pročitajte napomenu o razlikovanju starih i novih identiteta.

 1. U prozoru za pretraživanje možete odabrati svaku .dbx mapu zasebno ili više mapa ako pritisnete tipku CTRL i kliknete na svaku mapu.
 2. Kada odaberete mape, na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Copy (Kopiraj).
 3. Otvorite mapu XPMail, a zatim na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Paste (Zalijepi).

  NAPOMENA: Provjerite jeste li u kopiranje mapa uključili i datoteku Folders.dbx. Ta je datoteka važna za funkcije uvoza u programu Outlook Express.
Tim se postupkom kopiraju sve datoteke iz odabrane mape u mapu XPMail. Postupak ponovite za svaku mapu identiteta, ali provjerite jeste li stvorili zasebnu mapu, kao što je XPMail1, za svaku pronađenu mapu identiteta.

Uvoz pošte i mapa

 1. Otvorite Outlook Express.
 2. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Import (Uvezi).
 3. Kliknite Messages (Poruke).
 4. Kliknite Microsoft Outlook Express 5, a zatim Next (Dalje).

  NAPOMENA: U pojedinim će vam se slučajevima prikazati samo mogućnosti uvoza programa Outlook Express 4 i Outlook Express 6. Ako je prethodna verzija programa Outlook Express bila verzija 4, koristite mogućnost za Outlook Express 4. Ako uvozite iz programa Outlook Express 5 ili 5.5, možete koristiti mogućnost programa Outlook Express 6.
 5. Kliknite Import mail from an OE6 store directory (Uvezi poštu iz direktorija za pohranu u OE6), a zatim OK (U redu).
 6. Kliknite Browse (Pretraži), odaberite mapu XPMail koju ste unaprijed stvorili, kliknite OK (U redu), a zatim Next (Dalje).
 7. Kliknite All folders (Sve mape), a zatim Next (Dalje).
Tim ćete postupkom uvesti stare poruke e-pošte u trenutni identitet. Kada završite, kliknite Finish (Završi). Postupak ponovite za svaku mapu koju ste stvorili prije.


Adresar sustava Windows

Traženje adresara sustava Windows

 1. Kliknite Start, a zatim Search (Traži).
 2. Kliknite All files and folders (Sve datoteke i mape).
 3. U okviru What do you want to search for (Što želite potražiti) kliknite All files and folders (Sve datoteke i mape).
 4. U okviru All or part of the file name (Sve ili dio naziva datoteke) upišite *.wab, a zatim kliknite Search (Traži).
 5. Nakon okončanog pretraživanja dvokliknite svaku datoteku da biste je otvorili. Kada pronađete odgovarajuću datoteku (sadrži vaše podatke za kontakt), zabilježite točno mjesto i naziv datoteke.

Uvoz adresara sustava Windows

 1. U programu Outlook Express kliknite izbornik File (Datoteka).
 2. Kliknite Import (Uvezi), a zatim Address Book (Adresar).
 3. Pokažite na polje Look In (Traži u) za mjesto zabilježeno u 5. koraku odjeljka "Traženje adresara sustava Windows".
 4. Kliknite datoteku .wab, a zatim Open (Otvori).
 5. Kliknite OK (U redu) da biste uvezli Adresar.
Kada provjerite je li uvoz bio uspješan, uklonite sve mape koje ste stvorili tijekom postupka oporavka pošte.
Svojstva

ID članka: 313055 - posljednja izmjena: 27. velj 2008. - verzija: 1

Povratne informacije