Prilikom instalacije ili nadogradnje sustava Windows XP s postojećeg sustava Windows 95, Windows 98 ili Windows Millennium Edition pojavljuje se pogreška o pogrešci "Nema NTLDR-a"

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Windows 2000 potražite pod brojem255220 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku).

S I M P T O M I

Pri pokušaju instaliranja sustava Microsoft Windows XP ili nadogradnje računala sa sustavom Microsoft Windows 95, Windows 98 ili Windows Millennium Edition na Windows XP, nakon prvog ponovnog pokretanja tijekom instaliranja može se pojaviti sljedeća poruka o pogrešci:

NTLDR is missing
Press any key to restart (Nema NTLDR-a. Pritisnite bilo koju tipku da biste ponovo pokrenuli računalo.)

U Z R O K

Problem se može pojaviti ako je postojeća instalacija sustava Windows 95, Windows 98 ili Windows Millennium Edition klonirana i zatim instalirana na pogon koji ima drugačiju geometriju od one izvornog pogona klonirane kopije.

Na primjer, na računalu imate Windows 98 na 4-gigabajtnom (GB) pogonu. Nakon nadogradnje na tvrdi disk od 30 gigabajta, pomoću alata za preslikavanje diska nezavisnog proizvođača stvarate zrcalnu sliku instalacije sustava Windows 98 i instalirate sliku na novi pogon. Kasnije nadograđujete sustav na Windows XP. Da biste to učinili, instalirate Windows XP na kloniranu sliku sustava Windows 98.


Da bi se opisani problem pojavio, moraju biti ispunjeni svi ovi uvjeti:

 • Sistemska particija/particija za pokretanje formatirana je u datotečnom sustavu FAT32.
 • Računalo se pokreće korištenjem proširenja za INT-13. (To je particija veća od 7,8 GB s vrstom ID-a sustava 0C u particijskoj tablici).
 • Zbog postupka kloniranja broj magnetskih glava (strana) u bloku parametara BIOS-a (BPB) datotečnog sustava FAT32 ne odgovara geometriji fizičkog pogona.
Parametri za pokretanje sustava Windows 95, Windows 98 ili Windows Millennium Edition zanemaruju broj glava u BPB-u i pokreću te programe iako vrijednost nije valjana. Međutim, parametri za pokretanje sustava Microsoft Windows 2000 i Windows XP zahtijevaju tu vrijednost te pokretanje neće uspjeti ako vrijednost nije valjana.

R J EŠ E N J E

Da biste riješili problem, ispravite vrijednost broja glava (strana) u BPB-u datotečnog sustava FAT32 da bi se instaliranje sustava Windows XP moglo nastaviti. Da biste ažurirali vrijednost, prebrišite parametre za pokretanje sustava Windows 95, Windows 98 ili Windows Millennium Edition. Da biste to učinili, slijedite ove korake:

 1. Ponovo pokrenite računalo pomoću diskete za pokretanje sustava Windows 95, Windows 98 ili Windows Millennium Edition koja sadrži datoteku Sys.com. (Ta je datoteka na disketi po zadanome.)
 2. Stvorite sigurnosnu kopiju datoteke Msdos.sys u korijenskom direktoriju sistemskog pogona. Da biste to učinili, u naredbeni redak upišite sljedeće naredbe:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  rename msdos.sys *.ysy
 3. U naredbeni redak upišite sys c: da biste prebrisali parametre za pokretanje sustava Windows 95, Windows 98 ili Windows Millennium Edition točnim podacima BPB-a. Ako se naredba uspješno izvrši, prijeđite na četvrti korak.

  Ako koristite disketu za pokretanje sustava Windows Millennium Edition i pojavi se sljedeća poruka o pogrešci, to znači da je uklonjena jedna ili više datoteka u instalaciji sustava Windows Millennium Edition.
  Cannot find the system file in the standard locations on drive C: (Nije moguće pronaći sistemsku datoteku na standardnim mjestima na pogonu C:)
  Slijedite ove korake da biste na pogon stavili potrebne datoteke tako da ih naredba sys može pronaći:
  1. Upišite sljedeće naredbe. Nakon svake naredbe pritisnite tipku ENTER:
   c:
   cd\windows
   Ako Windows nije instaliran u mapu Windows, nego u mapu pod nekim drugim nazivom, prilagodite naredbe u skladu s tim.
  2. Pokušajte se prebaciti u mapu Command upisivanjem sljedeće naredbe:

   cd command
   Ako se pojavi poruka da put nije pronađen, upišite sljedeću naredbu da biste stvorili mapu Command te ponovo izvršite naredbu cd command:
   md command
  3. Prebacite se u mapu EBD upisivanjem sljedeće naredbe:

   cd ebd
   Ako se pojavi poruka da put nije pronađen, upišite sljedeću naredbu da biste stvorili mapu EBD te ponovo izvršite naredbu cd ebd:
   md ebd
  4. U mapi EBD poslužite se sljedećim naredbama da biste kopirali datoteku Io.sys iz korijenskog direktorija tvrdog diska i preimenovali datoteku Io.sys u Winboot.sys:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   Winboot.sys je datoteka koju zahtijeva Sys.com.
  5. Prebacite se natrag na pogon A i upišite sljedeće naredbe:
   a:
   sys c:
  Da biste vratili izvornu datoteku Msdos.sys, upišite sljedeće naredbe. Nakon svake naredbe pritisnite tipku ENTER:

  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  Pritisnite Y da biste prebrisali postojeću datoteku Msdos.sys. Pojavit će se potvrda "1 FILE(S) COPIED" ("Kopirana je 1 datoteka") koja vam govori da je datoteka prebrisana.
 4. Ponovo pokrenite računalo u sustavu Windows 95, Windows 98 ili Windows Millennium Edition te pokušajte ponovo instalirati ili nadograditi Windows XP na postojeći sustav.

  Napomena Drugi je način da nakon izvršenja naredbe sys c: pokrenete alat Recovery Console (Konzola za oporavak) te upotrijebite naredbu fixboot da biste prebrisali parametre za pokretanje sustava Windows XP. Tim se postupkom izvorni postupak instaliranja normalno nastavlja.

S T A T U S

Microsoft je potvrdio da se ovaj problem pojavljuje u Microsoftovim proizvodima popisanima u odjeljku "Odnosi se na".

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Dodatne informacije potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojevima:

178947 Registarska datoteka nije pronađena. Možda registarski servisi... (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
318948 Tijekom nadogradnje sustava Windows 2000 ili Windows NT 4.0 pojavljuje se poruka o pogrešci "NTLDR-a nema ili je oštećen" (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Svojstva

ID članka: 314057 - posljednja izmjena: 9. lip 2006. - verzija: 1

Povratne informacije