Kako pomoću sistemskih datoteka izraditi diskete za pokretanje sustava radi zaštite od nemogućnosti pokretanja sustava Windows XP

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Windows 2000 (i koja nije nužno na hrvatskom jeziku) potražite pod brojem101668 .

UVOD

Ako vaše računalo koristi Intelov procesor serije x86, a zapis za pokretanje aktivne particije ili datoteke koje morate imati da biste pokrenuli sustav Windows se oštete, možda nećete moći pokrenuti računalo. Ovaj članak opisuje kako izraditi disketu za pokretanje sustava. Pomoću diskete za pokretanje možete pokrenuti računalo ako se njegov zapis za pokretanje ošteti.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Izradite disketu za pokretanje prilikom prvog instaliranja sustava Windows na računalo. Ta se disketa razlikuje od diskete za pokretanje sustava MS-DOS. Za razliku od sustava MS-DOS operacijski sustav Windows zauzima previše memorijskog prostora da bi se mogao spremiti na jednu disketu. Disketa za pokretanje sustava Windows sadrži samo datoteke potrebne za pokretanje sustava, dok su ostale sistemske datoteke sustava Windows već instalirane na tvrdom disku. Da biste izradili disketu za pokretanje, slijedite ove korake:
 1. Umetnite disketu u disketni pogon, a zatim je formatirajte pomoću sustava Windows XP.
 2. Iz korijenske mape sistemske particije na tvrdom disku (na primjer, C:\-) na disketu iskopirajte sljedeće datoteke:
  Boot.ini
  NTLDR
  Ntdetect.com
  Možda ćete za te datoteke morati ukloniti atribute skrivene, sistemske i datoteke samo za čitanje.
 3. Ako ih morate ukloniti, naknadno vratite te atribute tim datotekama.
 4. Ako se na sistemskoj particiji nalaze datoteke Bootsect.dos ili Ntbootdd.sys, ponovite korake od 2 do 4 da biste i te datoteke kopirali na disketu za pokretanje.
Ako disketu formatirate u sustavu Windows XP, zapis za pokretanje pokazuje na datoteku NTLDR. Kad se datoteka NTLDR pokrene, ona učitava raspoložive odabire operacijskih sustava iz datoteke Boot.ini. Ako odaberete Windows, NTLDR pokreće Ntdetect.com, a zatim prepušta kontrolu datoteci Osloader.exe. Ako odaberete MS-DOS ili OS/2, NTLDR učitava datoteku Bootsect.dos.
Svojstva

ID članka: 314079 - posljednja izmjena: 8. ožu 2006. - verzija: 1

Povratne informacije