Otklanjanje poteškoća s programima utemeljenima na MS-DOS-u u sustavu Windows XP

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Windows 2000 (i koja nije nužno na hrvatskom jeziku) potražite pod brojem165214 .

S AŽ E T A K

Ovaj članak opisuje kako otkloniti poteškoće s programima utemeljenima na MS-DOS-u u sustavu Windows.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Testiranje podsustava Ntvdm

Prvu stvar koju je potrebno testirati kada se pojave problemi s programima utemeljenima na MS-DOS-u jest podsustav Windows Virtual DOS Machine (NTVDM). Da biste provjerili funkcionira li NTVDM pravilno, možete koristiti uslužni program Command.com. Da biste pokrenuli Command.com, slijedite ove korake:

 1. Kliknite gumb Start, a zatim kliknite Run (Pokreni).
 2. U okvir Open (Otvori) utipkajte command.com, a zatim kliknite OK (U redu).
Otvorit će se prozor naredbenog retka. Ako se to ne dogodi, postoji problem s podsustavom NTVDM pa provjerite sljedeće stavke:
 • Provjerite postoje li nestandardne postavke u datotekama Config.nt i Autoexec.nt u mapi SystemRoot%\System32.

  Upotrijebite iskaz REM da biste isključili sve unose osim sljedećih zadanih unosa:


  Config.nt
  ---------
  dos=high, umb
  device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys
  files=20

  Autoexec.nt
  -----------

  lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe
  lh %SystemRoot%\System32\Redir
  lh %SystemRoot%\System32\Dosx
  lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (samo ako je instaliran CSNW)
  lh %SystemRoot%\System32\Vwipxspx (samo ako je instaliran CSNW)
  Još jedan način da to učinite jest da dekomprimirate datoteke Autoexec.nt_ i Config.nt_ s CD-ROM-a Windows u mapu %SystemRoot%\System32.
 • Pritisnite CTRL+SHIFT+ESC da biste pokrenuli Task Manager (Upravitelj zadataka), zatvorite sve pokrenute programe i provjerite nije li pokrenut neki NTVDM proces.
 • Onemogućite pokretanje svih programa pri pokretanju računala. Pri pokretanju računala programi se mogu pokrenuti s dva mjesta: skupina Startup (Pokretanje) i redaka Run i RunOnce u registru. Te lokacije možete provjeriti na sljedeći način:
  1. Skupine Startup (Pokretanje) predstavljaju mape na lokalnom tvrdom disku. Nalaze se na sljedećim lokacijama:
   • %SystemRoot%\Profiles\korisničko_ime\Start menu\Programs
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\Start menu\Programs
  2. Reci Run i RunOnce nalaze se u registru, pod sljedećim ključem registra:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
 • Provjerite NTVDM sistemske datoteke u mapi %SystemRoot%\System32. Provjerite sljedeće datoteke i uvjerite se da su odgovarajućih verzija tako što ćete provjeriti veličinu i datum:

  Ntio.sys
  Ntdos.sys
  Ntvdm.exe
  Ntvdm.dll (samo Windows NT 3.1)
  Redir.exe
 • Sljedeće stavke registra povezane su s podsustavom NTVDM:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   U ovom su ključu pohranjene varijable okruženja iz datoteka Config.sys i Autoexec.bat koje se koriste u sustavu Windows.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   U ovom su ključu pohranjeni upravljački programi uređaja koji se koriste u NTVDM sesiji. Instalacijski program sustava Windows stvara te stavke prilikom instaliranja upravljačkog programa uređaja.

Provjera problema vezanih uz programe

Sljedeće funkcije ne rade u sustavu Windows XP:
 • Podržane su sve funkcije MS-DOS-a, osim funkcija API sučelja (sučelje za programiranje aplikacija) za preusmjeravanje zadataka.
 • Nisu podržani upravljački programi za uređaje s blokovima podataka. Nisu podržani uređaji s blokovima podataka, tako da nije podržana ni MS-DOS ulazno-izlazna kontrola (IOCTL) sučelja API koja radi s takvim uređajima, kao ni funkcije SETDPB.
 • Funkcija 1A prekida 10 daje rezultat 0. Sve ostale funkcije prosljeđuju se memoriji koja je samo za čitanje (ROM-u).
 • Nisu podržani pozivi prekida 13 koji se tiču zabrane pristupa disku.
 • Prekid 18 (ROM BASIC) generira poruku u kojoj piše da ROM BASIC nije podržan.
 • Prekid 19 ne pokreće računalo ponovo, ali zatvara trenutni podsustav Virtual DOS Machine (VDM).
 • Prekid 2F, koji rukuje vanjskim pozivima programa DOSKEY (AX = 4800), nije podržan.
 • Nisu podržane funkcije Microsoft CD-ROM Extensions (MSCDEX) 2, 3, 4, 5, 8, E i F.
 • 16-bitni Windows podsustav na x86 računalu podržava programe s poboljšanim načinom rada, no ne podržava 16-bitne upravljačke programe virtualnih uređaja (VxDs). Podsustav na računalu koje nije x86 emulira skup naredbi za Intel 40486, što omogućuje računalu da pokreće programe s poboljšanim načinom rada (npr. Microsoft Visual Basic) na računalima sa smanjenim skupom naredbi (RISC).
To znači da sustav Windows ne podržava16-bitne programe koji zahtijevaju neograničen pristup hardveru. Ako program to zahtijeva, on neće raditi u sustavima Windows NT, Windows 2000 ili Windows XP.


Pokušajte učiniti sljedeće da biste provjerili jesu li postavke datoteka Autoexec.nt i Config.nt ispravne. Uvijek pokušajte koristiti zadane postavke navedene ranije u ovom članku. Neki programi za pokretanje datoteke Config.sys ili Autoexec.bat zahtijevaju posebne postavke ili upravljačke programe. Ako je to slučaj, postoje dvije opcije za pozivanje tih datoteka pri pokretanju programa:
 • Unesite ove retke u datoteke Config.nt i Autoexec.nt u mapi %SystemRoot%\System32.
 • Stvorite nove datoteke Config i Autoexec koje će se pokretati pri pokretanju ovog programa. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Stvorite datoteke i spremite ih s nastavkom .nt u mapi koja nije %SystemRoot%\System32 (te se datoteke obično spremaju u istu mapu u kojoj se nalazi i program).
  2. Desnom tipkom miša kliknite radnu površinu, pokažite na New (Novo), a zatim kliknite Shortcut (Prečac).
  3. U okvir Type the location of the item (Upišite mjesto stavke) upišite stazu do datoteke koju želite pokrenuti, a zatim kliknite Next (Dalje).
  4. U okvir Type a name for this shortcut (Upišite naziv prečaca) upišite naziv prečaca, a zatim kliknite Finish (Završi). Na radnoj površini pojavit će se novi prečac.
  5. Desnom tipkom miša kliknite novi prečac, a zatim kliknite Properties (Svojstva).
  6. Na kartici Program (Program) kliknite Windows da biste otvorili dijaloški okvir za stazu do datoteka Autoexec i Config.
  7. Upišite punu stazu do datoteka koje ste stvorili, a zatim kliknite OK (U redu) u oba dijaloška okvira.
  Kada kliknete tu ikonu, pokrenut će se datoteke Autoexec i Config navedene za taj program. Za ove postavke vrijede ista ograničenja kao i ona navedena za programe utemeljene na MS-DOS-u.
U svojstvima programa postoje i druge postavke. Ako vaš program ne radi ispravno, provjerite sve kartice i provjerite jesu li postavke programa postavljene u skladu sa specifikacijama proizvođača. Ako program i dalje ne radi, kontaktirajte dobavljača programa da biste bili sigurni da program ima podršku za rad u sustavu Windows.


Dodatne informacije potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojevima

171940 Ulazno-izlazne operacije aplikacija u MS-DOS-u dovode do pristupa disketnom pogonu (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

156687 Zapisi u datoteci CONFIG.NT ili AUTOEXEC.NT mogu izazvati pogreške u podsustavu NTVDM (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

102418 Pogreška u podsustavu NTVDM: U pogonu nema diska (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

142026 Pogreška: "Skrivena konzola za WOW VDM" pokreće 16-bitnu ili DOS aplikaciju (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Proizvodi drugih proizvođača koji se spominju u ovom članku proizvedeni su u tvrtkama neovisnima o Microsoftu. Microsoft ne daje posredna ni bilo kakva druga jamstva vezana uz performanse ili pouzdanost tih proizvoda.

Svojstva

ID članka: 314106 - posljednja izmjena: 13. ožu 2006. - verzija: 1

Povratne informacije