Traka izbornika i kartice upravitelja zadataka ne vide se u sustavu Windows XP

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Windows 2000 potražite pod brojem 193050 .

S I M P T O M I

U prozoru Task Manager (Upravitelj zadataka) možda se ne vide traka izbornika i kartice.

U Z R O K

To se može dogoditi ako Task Manager radi u načinu rada Tiny Footprint (Sićušni tragovi). Ako dvokliknete prazan prostor u obrubu oko kartica, Task Manager prelazi u taj način rada.

R J EŠ E N J E

Da biste vratili uobičajeni prikaz programa Task Manager, dvokliknite gornji obrub prozora.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Kada Task Manager radi u načinu rada Tiny Footprint, možete promijeniti veličinu prozora.
Svojstva

ID članka: 314227 - posljednja izmjena: 26. velj 2014. - verzija: 1

Povratne informacije