Poruka o pogrešci: Sustav Windows nije moguće pokrenuti zbog problema s hardverskom konfiguracijom računala

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Windows 2000 potražite pod brojem 124550 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku).

S I M P T O M I

Kada pokušate pokrenuti sustav Windows XP, mogli biste dobiti jednu od sljedećih poruka o pogrešci:

Windows could not start because of a computer disk hardware configuration problem. (Sustav Windows nije moguće pokrenuti zbog problema s hardverskom konfiguracijom računala.)

Could not read from the selected boot disk. Check boot path and disk hardware. (Nije moguće čitati s odabranog diska za pokretanje. Provjerite put za pokretanje i hardverski disk.)

Please check the Windows documentation about hardware disk configuration and your hardware reference manuals for additional information. (Dodatne informacije o hardverskoj konfiguraciji potražite u dokumentaciji sustava Windows i priručniku za hardver).
– ili –
Windows NT could not start because the following file is missing or corrupt:

Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe

Please re-install a copy of the above file. (Windows NT nije moguće pokrenuti jer je datoteka Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe oštećena ili nedostaje. Ponovo instalirajte kopiju navedene datoteke.)
– ili –
Winnt_root\System32\Hal.dll missing or corrupt:

Please re-install a copy of the above file. (Datoteka Winnt_root\System32\Ntoskrnl.exe oštećena je ili nedostaje. Ponovo instalirajte kopiju navedene datoteke.)
Uz to, možda ćete uočiti sljedeće pojave:
 • Ako računalo pokrenete na konzoli za oporavak, možda će se pojaviti naredbeni redak bez mogućnosti prijave za instalaciju sustava Windows.
 • Ako se pokušate povezati s mapom Windows, možda ćete dobiti sljedeću poruku o pogrešci:
  Access denied. (Pristup je odbijen.)
 • Ako odaberete Popravi pomoću CD-ROM-a za instalaciju sustava Windows XP, instalacija sustava Windows neće biti otkrivena i nećete moći popraviti sustav Windows.

U Z R O K

Takvo se ponašanje može pojaviti ako nastupi jedna ili više sljedećih okolnosti:

 • Zadana vrijednost u odjeljku [Boot Loader] datoteke Boot.ini nedostaje ili nije valjana.
 • Sustav Windows XP nije instaliran na navedenoj lokaciji u datoteci Boot.ini.
 • Datoteka Ntoskrnl.exe nedostaje ili je oštećena.
 • Pud do particije u datoteci Boot.ini nije pravilno postavljen.
 • Opći kvar hardvera.

R J EŠ E N J E

Da biste riješili taj problem, poslužite se jednom od sljedećih metoda.

Prva metoda

Uredite datoteku Boot.ini da biste vratili ili ispravili zadani unos i omogućili usmjeravanje ostalih unosa u odjeljku [Operating Systems] datoteke Boot.ini file prema odgovarajućim direktorijima.

Dodatne informacije o uređivanju datoteke Boot.ini potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

289022 Uređivanje datoteke Boot.ini u sustavu Windows XP

Druga metoda

Koristite uslužni program Bootcfg na konzoli za oporavak da biste ispravili datoteku Boot.ini:

 1. Koristite CD-ROM za instalaciju sustava Windows XP da biste pokrenuli računalo.
 2. Kada dobijete poruku da pritisnete tipku R za popravak sustava Windows putem konzole za oporavak, pritisnite tipku R.
 3. Odaberite željenu instalaciju sustava Windows i upišite administratorsku lozinku kada se to od vas zatraži.
 4. Upišite bootcfg /rebuild, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 5. Kada se pronađe instalacija sustava Windows, prikazat će se sljedeće:
  Add installation to boot list? (Yes/No/All) (Želite li dodati instalaciju na popis pokretanja? (Da/Ne/Sve)
  [Upišite Y da biste odgovorili na tu poruku.]

  Enter Load Identifier: (Unesite identifikator učitavanja:)
  [To je naziv operacijskog sustava. Upišite Windows XP Professional ili Windows XP Home Edition.]

  Enter OS Load options (Unesite mogućnosti učitavanja OS-a):
  [To polje ostavite prazno i pritisnite tipku ENTER.].
  Kada izvršite prethodne korake, ponovo pokrenite računalo i odaberite prvu stavku s izbornika za pokretanje. Sustav Windows XP trebao bi se normalno pokrenuti.

  Kada uspješno učitate sustav Windows XP, datoteka Boot.ini može se izmijeniti da biste uklonili netočan unos.
Dodatne informacije o uređivanju datoteke Boot.ini potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

289022 Uređivanje datoteke Boot.ini u sustavu Windows XP

Treća metoda

 1. Pokrenite računalo pomoću CD-ROM-a za instalaciju sustava Windows XP. Pritisnite bilo koju tipku da biste izvršili pokretanje s CD-a.
 2. Kada se instalacijske datoteke prestanu učitavati, pritisnite tipku R za popravak pomoću konzole za oporavak.
 3. Kada ste na konzoli za oporavak, odaberite instalaciju da biste se prijavili (obično brojka 1) i pritisnite tipku ENTER.
 4. Prijavite se na administratorski račun upisivanjem lozinke za taj račun te pritisnite tipku ENTER.
 5. U naredbeni redak konzole za oporavak upišite sljedeću naredbu i pritisnite tipku ENTER:

  Za jednoprocesorske sustave:

  expand cd-rom:\i386\ntoskrnl.ex_ drive:\Windows\system32
  Za višeprocesorske sustave:

  expand cd-rom:\i386\ntkrnlmp.ex_ drive:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

  Cd-rom je oznaka CD-ROM pogona, a drive je oznaka pogona tvrdog diska na koji je sustav Windows instaliran.
 6. Ako se od vas zatraži da prebrišete datoteku, pritisnite tipku Y.
 7. Upišite exit i pritisnite tipku ENTER u naredbenom retku.

Četvrta metoda

Pokrenite računalo pomoću konzole za oporavak, a zatim pokrenite naredbuCHKDSK /r.

Napomena Ne morate obuhvatiti argument /p u naredbenom retku Chkdsk jer argument /r uslužnom programu Chkdsk omogućuje pronalaženje oštećenih sektora i oporavak čitljivih informacija. Ta naredba implicira argument /p.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Ako zadana vrijednost u odjeljku [Boot Loader] datoteke Boot.ini nedostaje, Windows XP će prikazati novi unos, Windows (zadano), na izborniku OS-a Loader (program za učitavanje pokretanja), a zatim zadane vrijednosti za novi unos. Unos Windows (zadano) pokazuje na sljedeći put za učitavanje sustava Windows XP:

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Dodatne informacije o datoteci Boot.ini potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

102873 Konvencije za nazive i korištenje puteva prema datotekama BOOT.INI i ARC (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Dodatne informacije o konzoli za oporavak u sustavu Windows XP potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

307654 KAKO: instalirati i koristiti konzolu za oporavak u sustavu Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Svojstva

ID članka: 314477 - posljednja izmjena: 7. lip 2013. - verzija: 1

Povratne informacije