Naredba adprep /forestprep u sustavu Windows Server 2003 uzrokuje oštećenja atributa u Windows 2000 šumama koje obuhvaćaju Exchange 2000 poslužitelje

S AŽ E T A K

Shema sustava Microsoft Exchange 2000 definira tri atributa koji nisu komplementarni sa standardima zahtjeva za komentarima (Request for Comments): houseIdentifier, Secretary i labeledURI. Sustav Microsoft Windows 2000 InetOrgPerson Kit redefinira atribute Secretary i labeledURI. Naredba adprep /forestprep u sustavu Microsoft Windows Server 2003 redefinirala je ta tri atributa u skladu s opisom u RFC dokumentu 2798.

Ako je Exchange 2000 stvorio ta tri atributa prije nego ste instalirali Windows 2000 InetOrgPerson Kit, atribut LdapDisplayName za atribut houseIdentifier dolazi u sukob ili se "oštećuje" nakon što sustav Windows Server 2003 replikacijom naredbe adprep /forestprep doda nove definicije komplementarne sa RFC standardima. Ako je Exchange 2000 stvorio ta tri atributa prije nego ste u sustavu Windows Server 2003 pokrenuli naredbu adprep /forestprep, sva su tri atributa oštećena. Navedeni se sukobi ne pojavljuju ako se u sustavu Windows Server 2003 naredbom adprep /forestprep ti atributi stvore prije nego instalirate Exchange 2000.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Kada naredbom adprep /forestprep sustav Windows Server 2003 doda svoje atribute InetOrgPerson šumi koja radi u sustavu Windows 2000, a sadrži shemu sustava Exchange 2000, njegove definicije atributa Secretary, houseIdentifier i labeledURI sukobljavaju se s definicijama tih atributa koje postoje u sustavu Exchange 2000. Na kontroleru domene koji prima nadopune sheme za Windows Server 2003 atributi LdapDisplayName za definicije tih atributa prema sustavu Exchange 2000 mijenjaju se da bi se spriječio sukob. Kada prepozna udvostručeni naziv, imenički servis Microsoft Active Directory mijenja naziv jednog od objekata dodajući na njegov početak "Dup" i neke jedinstvene znakove. Takvo je ponašanje poznato pod nazivom "oštećivanje objekata".

I naredba setup /forestprep sustava Exchange Server 2003 dodaje svoje InetOrgPerson atribute te može uzrokovati oštećivanje objekata.

Šume servisa Active Directory ne podliježu problemu s oštećenim nazivom za prikaz ako u sustavu Windows Server 2003 za stvaranje početne definicije atributa Secretary, labeledURI i houseIdentifier koristite naredbu adprep /forestprep. Konkretno, oštećeni atributi LdapDisplayName ne pojavljuju se u sljedećim scenarijima:
 • Pokrenuli ste naredbu adprep /forestprep sustava Windows Server 2003 u šumi koja radi u sustavu Windows 2000 prije nego ste instalirali Exchange 2000.
 • Dodajete Exchange 2000 postojećoj šumi koja radi u sustavu Windows 2000. Pokrenuli ste datoteku Inetorgpersonfix.ldf prije nego ste u sustavu Windows Server 2003 pokrenuli naredbu adprep /forestprep.
 • Dodajete Exchange 2000 postojećoj šumi koja radi u sustavu Windows 2000. Zatim ste pokrenuli naredbu setup /forestprep sustava Exchange Server 2003 prije pokretanja naredbe adprep /forestprep sustava Windows Server 2003.
Oštećeni atributi mogu se pojaviti u šumama koje rade u sustavima Windows 2000 i Windows Server 2003 ako Exchange 2000 stvori početnu definiciju atributa Secretary, houseIdentifier i labeledURI u Windows 2000 domeni. Takvo se ponašanje može pojaviti u sljedećim scenarijima:
 • Dodajete verziju Exchange 2000 klase InetOrgPerson u šumu koja radi u sustavu Windows 2000 prije nego ste dodali klasu InetOrgPerson iz paketa InetOrgPerson Kit.
 • Dodajete verziju Exchange 2000 klase InetOrgPerson u šumu koja radi u sustavu Windows 2000 prije nego ste u sustavu Windows Server 2003 pokrenuli naredbu adprep /forestprep.
 • Dodajete paket Windows 2000 InetOrgPerson Kit, a zatim instalirate promjene u shemi sustava Exchange 2000 prije nego ste u sustavu Windows Server 2003 pokrenuli naredbu adprep /forestprep.
 • Kontroler domene sustava Windows 2000 koji sadrži definiciju sustava Exchange 2000 za InetOrgPerson ne prima nadopune za Active Directory nakon što pokrenete datoteku Inetorgpersonfix.ldf s instalacijskog medija za Windows Server 2003.

Scenarij 1: Promjene sheme sustava Exchange 2000 dodane su nakon pokretanja naredbe adprep /forestprep

Ako su promjene sheme sustava Exchange 2000 uvedene u šumu sustava Windows 2000 nakon pokretanja naredbe adprep /forestprep iz sustava Windows Server 2003, pregledajte odjeljak "Pregled: Nadogradnja kontrolera domena sustava Windows 2000 na sustav Windows Server 2003" u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
325379 Kako nadograditi kontrolere domene sustava Windows 2000 na sustav Windows Server 2003 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Scenarij 2: Promjene sheme sustava Exchange 2000 instalirane su prije pokretanja naredbe adprep /forestprep u sustavu Windows Server 2003

Ako su promjene sheme sustava Exchange 2000 već instalirane, ali niste pokrenuli naredbu adprep /forestprep u sustavu Windows Server 2003, razmotrite sljedeći plan djelovanja:
 1. Prijavite se na konzolu glavnog računala za operacije sa shemama koristeći račun koji je član grupe administratora shema i grupe administratora na korporacijskoj razini.
 2. Na glavnom računalu za sheme omogućite mogućnost Schema Updates (Nadopune shema).Dodatne informacije o dopuštanju nadopuna shema servisa Active Directory potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

  285172 Za nadopune shema mora biti omogućen pristup shemi u servisu Active Directory s mogućnošću pisanja (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
 3. Oštećeni atributi HouseIdentifier, Secretary i LabeledURI imaju atribute LDAPDisplayName otprilike ovakvog oblika:
  lDAPDisplayName: DUP-labeledURI-9591bbd3-d2a6-4669-afda-48af7c35507d;
  lDAPDisplayName: DUP-secretary-c5a1240d-70c0-455c-9906-a4070602f85f
  lDAPDisplayName: DUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  Ako su atributi LDAPDisplayName za LabeledURI, Secretary i HouseIdentifier oštećeni, pokrenite skriptu Inetorgpersonfix.ldf za Windows Server 2003 da biste ih oporavili:
  1. Stvorite mapu pod nazivom %systemroot%\iop.
  2. U naredbenom retku upišite cd %systemroot%\iop, a zatim pritisnite tipku ENTER.
  3. Izdvojite datoteku Inetorgpersonfix.ldf iz datoteke Support.cab koja se nalazi u mapi Support\Tools instalacijskog medija za Windows Server 2003.
  4. S konzole glavnog računala za operacije sa shemom učitajte datoteku Inetorgpersonfix.ldf pomoću programa Ldifde.exe da biste ispravili atribut LdapDisplayName za atribute houseIdentifier, Secretary i labeledURI. Da biste to učinili, upišite sljedeću naredbu, pri čemu je dn staza za korijensku domenu šume staza naziva domene za korijensku domenu šume, obuhvaćena navodnicima:
   ldifde -i -f inetorgpersonfix.ldf -v -c DC=X "dn staza za korijensku domenu šume"
   Napomena U toj je naredbi X konstanta u kojoj se razlikuju mala i velika slova. Unesite naredbu točno onako kako je ovdje prikazana.
 4. Prije nego u sustavu Windows Server 2003 pokrenete naredbu adprep /forestprep, provjerite pojavljuju li se vrijednosti LDAPDisplayName za atribute CN=ms-Exch-Assistant-Name, CN=ms-Exch-LabeledURI i CN=ms-Exch-House-Identifier u kontekstu imenovanja sheme kao msExchAssistantName, msExchLabeledURI i msExchHouseIdentifier.

  Ispravnost vrijednosti LDAPDisplayName možete provjeriti pomoću uslužnog programa ADSI Edit. Da biste to učinili, slijedite ove korake.

  Upozorenje Ako koristite dodatak ADSI Edit, uslužni program LDP ili bilo koji drugi LDAP klijent verzije 3, a neispravno promijenite atribute objekata imeničkog servisa Active Directory, možete uzrokovati ozbiljne probleme. Ti problemi mogu zahtijevati ponovnu instalaciju sustava Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 ili oba sustava, Windows i Exchange. Microsoft ne može jamčiti da se problemi koji nastanu neispravnom izmjenom atributa objekata imeničkog servisa Active Directory mogu riješiti. Atribute modificirate na vlastitu odgovornost.
  1. Kliknite Start, pokažite na Programs (Programi), zatim na Windows 2000/2003 Support Tools (Alati za podršku u sustavu Windows 2000/2003), a potom kliknite ADSI Edit.
  2. Proširite granu Schema [Your_Domain] (Shema [Vaša_domena]).
  3. Proširite granu Cn=Schema, CN=Configuration, CN=your internal names (Cn=Shema, CN=Konfiguracija, CN=vaši interni nazivi).
  4. Na desnoj ploči pronađite atribut za provjeru.
  5. Desnom tipkom miša kliknite atribut, a zatim kliknite Properties (Svojstva).
  6. Na popisu Select which properties to view (Odabir svojstava za prikaz) kliknite Both (Oba).
  7. Na popisu Select a property to view (Odabir svojstva za prikaz) kliknite LDAPDisplayName.
  8. Provjerite je li vrijednost LDAPDisplayName ispravna.
  9. Ponovite korake e do h za svaki atribut koji želite provjeriti.
 5. Pokrenite naredbe adprep /forestprep i /domainprep.
Dodatne informacije potražite u odjeljku "Pregled: Nadogradnja kontrolera domena sustava Windows 2000 na sustav Windows Server 2003" u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
325379 Kako nadograditi kontrolere domene sustava Windows 2000 na sustav Windows Server 2003 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Scenarij 3: Niste instalirali InetOrgPersonfix prije nego ste u sustavu pokrenuli naredbu Windows Server 2003 adprep /forestprep

Ako pokrenete naredbu adprep /forestprep sustava Windows Server 2003 u šumi koja radi u sustavu Windows 2000, a sadrži promjene sheme sustava Exchange 2000, atributi LdapDisplayname za houseIdentier, Secretary i labeledURI oštetit će se. Da biste prepoznali oštećene nazive, pokrenite Ldp.exe i pronađite zahvaćene atribute:
 1. Ldp.exe instalirajte iz mape Support\Tools sustava Windows 2000 ili s instalacijskog medija za Windows Server 2003.
 2. Pokrenite Ldp.exe s kontrolera domene ili računala koje je član šume.
  1. Na izborniku Connection (Veza), kliknite Connect (Poveži se), dijaloški okvir Server (Poslužitelj) ostavite praznim, upišite 389 u okvir Port (Priključak), a zatim kliknite OK (U redu).
  2. Na izborniku Connection (Veza) kliknite Bind (Poveži se), sve okvire ostavite praznima i kliknite OK (U redu).
 3. Zabilježite prepoznatljivu stazu naziva za atribut SchemaNamingContext.

  Za kontroler domene u šumi CORP.ADATUM.COM, na primjer, prepoznatljiva staza naziva bila bi CN=Schema,CN=Configuration,DC=corp,DC=adatum,DC=com.
 4. Na izborniku Browse (Pretraživanje) kliknite Search (Traži).
 5. Konfigurirajte sljedeće postavke:
  • Base DN (Osnovni naziv domene): Upišite prepoznatljivu stazu naziva za kontekst imenovanja sheme identificiran u koraku 3.
  • Filter (Filtar): Upišite (ldapdisplayname=dup*).
  • Scope (Opseg): Kliknite Subtree (Podređeno stablo).
 6. Oštećeni atributi HouseIdentifier, Secretary i LabeledURI imaju atribute LDAPDisplayName otprilike ovakvog oblika:
  lDAPDisplayName: DUP-labeledURI-9591bbd3-d2a6-4669-afda-48af7c35507d;
  lDAPDisplayName: DUP-secretary-c5a1240d-70c0-455c-9906-a4070602f85f
  lDAPDisplayName: DUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  Ako su LDAP Display nazivi za LabeledURI, Secretary i HouseIdentifier oštećeni, pokrenite skriptu Inetorgpersonfix.ldf za Windows Server 2003 da biste ih oporavili:
  1. Stvorite mapu pod nazivom %systemroot%\iop.
  2. U naredbenom retku upišite cd %systemroot%\iop, a zatim pritisnite tipku ENTER.
  3. Izdvojite datoteku Inetorgpersonfix.ldf iz datoteke Support.cab koja se nalazi u mapi Support\Tools instalacijskog medija za Windows Server 2003.
  4. S konzole glavnog računala za operacije sa shemom učitajte datoteku Inetorgpersonfix.ldf pomoću programa Ldifde.exe da biste ispravili atribut LdapDisplayName za atribute houseIdentifier, Secretary i labeledURI. Da biste to učinili, upišite sljedeću naredbu, pri čemu je dn staza za korijensku domenu šume staza naziva domene za korijensku domenu šume, obuhvaćena navodnicima:
   ldifde -i -f inetorgpersonfix.ldf -v -c DC=X "dn staza za korijensku domenu šume"
   Napomena U toj je naredbi X konstanta u kojoj se razlikuju mala i velika slova. Unesite naredbu točno onako kako je ovdje prikazana.
 7. Provjerite jesu li atributi houseIdentifier, Secretary i labeledURI u kontekstu imenovanja sheme oštećeni.
 8. Pomoću datoteke Winnt32.exe nadogradite kontrolere domene sustava Windows 2000.

  Dodatne informacije o nadogradnji kontrolera domene sustava Windows 2000 pomoću datoteke Winnt32.exe potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

  325379 Kako nadograditi kontrolere domene sustava Windows 2000 na sustav Windows Server 2003 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Pogreške koje pronalazi Exchange 2000 Server kada su oštećeni atributi iz paketa InetOrgPerson

Kada u domenu koja sadrži više kontrolera domena instalirate ili u njoj nadograđujete poslužiteljsko računalo sa sustavom Exchange 2000 Server, tijekom instalacijskog procesa /forestprep mogli biste dobiti sljedeću poruku o pogrešci:
Setup failed while installing subcomponent Microsoft Windows Active Directory schema update with error code 0xC1037AE6 (please consult the installation logs for a detailed description). (Instalacija prekinuta tijekom instalacije potkomponentne nadopune sheme servisa Microsoft Windows Active Directory uz kôd pogreške 0xC1037AE6 (detaljan opis potražite u instalacijskim zapisnicima).) You may cancel the installation or try the failed step again. (Možete odustati od instalacije ili ponovo pokušati izvesti neuspjeli korak.)
Instalacijski zapisnik može sadržavati sljedeću poruku o pogrešci:
[14:07:16] ScRunLDIFScript (k:\admin\src\libs\exsetup\exmisc.cxx:1333)
Error code 0XC1037AE6 (31462): (Kôd pogreške 0XC1037AE6 (31462):) Extending the schema in the Active Directory failed. (Neuspjelo proširenje sheme u servisu Active Directory.)
Please consult the error log LDIF.ERR in your TEMP directory. (Pogledajte zapisnik pogrešaka LDIF.ERR u direktoriju TEMP.)
Problem se pojavljuje jer je došlo do kolizije s paketom InetOrgPerson. Pokrenite datoteku Inetorgpersonfix.ldf na način opisan u odjeljku Scenarij 3 ovog članka.

Poboljšanja datoteke Adprep.exe u paketu Windows Server 2003 Service Pack 1

Naredba Adprep.exe poboljšana je u paketu Windows Server 2003 Service Pack 1. Sada ta naredba prepoznaje nastavke shema Exchange 2000 InetOrgPerson i zatim se zaustavlja. Kada otkrije nastavak paketa InetOrgPerson, dobit ćete sljedeću poruku:
Adprep was unable to extend the schema. (Adprep nije bio u stanju proširiti shemu).
[Status/Consequence] ([Status/posljedica])
The schema master did not complete a replication cycle after the last reboot. The schema master must complete at least one replication cycle before the schema can be extended. (Glavno računalo za sheme nije dovršilo ciklus replikacije nakon zadnjeg ponovnog pokretanja. Glavno računalo za sheme mora dovršiti bar jedan ciklus replikacije prije nego se shema može proširiti.)
[User Action] ([Akcija korisnika])
Verify that the schema master is connected to the network and can communicate with other domain controllers. Use the Sites and Services snap-in to replicate between the schema operations master and at least one replication partner. After replication has succeeded, run adprep again. (Provjerite je li glavno računalo za sheme povezano s mrežom te može li komunicirati s drugim kontrolerima domena. Poslužite se dodatkom Sites and Services (Odredišta i servisi) da biste napravili replikaciju između glavnog računala za operacije sa shemom i barem jednog replikacijskog partnera. Kada replikacija uspije, ponovo pokrenite naredbu adprep.
Dodatne informacije o tome kako riješiti taj sukob potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

325379 Kako nadograditi kontrolere domena sustava Windows 2000 na sustav Windows Server 2003 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Preporučujemo da uvijek koristite najnoviju verziju datoteke Adprep.exe da biste proširili shemu.Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

324392 Poboljšanja datoteke Adprep.exe u paketu Windows Server 2003 Service Pack 1 i u hitnom popravku 324392 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Svojstva

ID članka: 314649 - posljednja izmjena: 16. svi 2011. - verzija: 1

Povratne informacije