Brisanje korisničkih profila korištenjem pomoćnog programa za brisanje korisničkih profila (Delprof.exe) u sustavu Windows 2000

S AŽ E T A K

Ovaj članak u koracima opisuje postupak brisanja korisničkih profila na računalima sa sustavom Windows 2000 korištenjem pomoćnog programa za brisanje korisničkih profila (Delprof.exe).

Program Delprof.exe dostupan je u paketu resursa za Microsoft Windows 2000. To je uslužni program za naredbeni redak kojim možete brisati korisničke profile na lokalnim ili udaljenim računalima sa sustavom Windows 2000. Korisnički profili mogu jako narasti i zauzeti previše prostora na disku, osobito ako više korisnika koristi isto računalo. Stoga možete koristiti Delprof.exe da biste oslobodili prostor na disku brisanjem profila koji više nisu potrebni. Budući da se svi profili na računalu redom prikazuju kada pokrenete ovaj uslužni program, možda ćete, kad je to moguće, željeti koristiti grafičko korisničko sučelje (GUI) umjesto alata za naredbeni redak.

Za brisanje korisničkih profila morate se prijaviti kao administrator ili kao grupe administratora.

Pregled alata Delprof.exe

Delprof.exe koristi sintaksu delprof /q /i /p /c:\\naziv računala /d:dana. S alatom Delprof.exe možete koristiti sljedeće argumente:
 • /q : Ovaj parametar pokreće Delprof.exe u tihom načinu rada. Kada koristite ovaj parametar, od vas se neće tražiti da potvrdite brisanje svakog profila.
 • /i: Ovaj parametar zanemaruje pogreške koje se mogu pojaviti.
 • /p: Ovaj parametar navodi da se porukom od vas zatraži potvrda brisanja svakog profila.
 • /c:\\naziv računala: Ovaj parametar navodi naziv računala na kojemu se pokreće Delprof.exe.
 • /d:dana: Ovaj parametar navodi broj dana nakon kojih Delprof.exe profile smatra neaktivnima. Profili koji se nisu koristili tijekom razdoblja duljeg od navedenog bit će izbrisani.
UPOZORENJE: Delprof.exe briše sve podatke spremljene u korisničkom profilu. To obuhvaća postavke radne površine, favorite, podatke u mapi Application Data specifične za pojedine programe te sadržaj mape My Documents (Moji dokumenti). Pripazite da tijekom korištenja alata slučajno ne izbrišete korisničke dokumente.

Primjeri

Korištenje alata Delprof.exe za brisanje korisničkih profila na udaljenom računalu

Sljedeći primjer opisuje način korištenja alata Delprof.exe za brisanje korisničkih profila na udaljenom računalu koje se zove Poslužitelj1. Imajte na umu da, ako u naredbi ne navedete računalo, Delprof.exe za zadanu vrijednost uzima lokalno računalo.
 1. Kliknite Start, pokažite na Programs (Programi), zatim na Accessories (Pomagala), a potom kliknite Command Prompt (Naredbeni redak).
 2. U naredbeni redak upišite delprof /p /c:\\Poslužitelj1, a zatim pritisnite tipku ENTER. Za svaki predmemorirani korisnički profil na Poslužitelju1 u prozoru naredbenog retka prikazat će se obavijest koja će od vas zatražiti potvrdu brisanja. Možete, na primjer, dobiti poruku sličnu ovoj:
  Delete \\SERVER1\D$\Documents and Settings\User1? (Izbrisati \\SERVER1\D$\Documents and Settings\User1?) (Yes/No/All)
  (Da/Ne/Sve)
 3. Dovršite jednu od sljedećih radnji za svaki od korisničkih profila za koje dobijete upit za brisanje:
  • Upišite y i pritisnite tipku ENTER ako želite izbrisati profil.
  • Upišite n i pritisnite tipku ENTER ako ne želite izbrisati profil.
 4. Upišite exit, a zatim pritisnite tipku ENTER da biste zatvorili naredbeni redak.

Korištenje alata Delprof.exe za brisanje korisničkih profila nakon određenog razdoblja neaktivnosti

Sljedeći primjer opisuje korištenje alata Delprof.exe za brisanje korisničkih profila na lokalnom računalu nakon 30 dana neaktivnosti:
 1. Kliknite Start, pokažite na Programs (Programi), zatim na Accessories (Pomagala), a potom kliknite Command Prompt (Naredbeni redak).
 2. U naredbeni redak upišite delprof /p /d:30, a zatim pritisnite tipku ENTER. Za svaki korisnički profil koji nije korišten 30 dana prikazat će se poruka kojom će se tražiti da potvrdite brisanje. Možete, na primjer, dobiti poruku sličnu ovoj:
  Delete \\SERVER1\D$\Documents and Settings\User2? (Izbrisati \\SERVER1\D$\Documents and Settings\User2?) (Yes/No/All)
  (Da/Ne/Sve)
 3. Dovršite jednu od sljedećih radnji za svaki od korisničkih profila za koje dobijete upit za brisanje:
  • Upišite y i pritisnite tipku ENTER ako želite izbrisati profil.
  • Upišite n i pritisnite tipku ENTER ako ne želite izbrisati profil.
 4. Upišite exit, a zatim pritisnite tipku ENTER da biste zatvorili naredbeni redak.

Otklanjanje poteškoća

Prilikom pokušaja korištenja alata Delprof.exe za brisanje korisničkih profila mogli biste dobiti sljedeću poruku:
Failed to open list of profiles.
Access is denied. (Otvaranje popisa profila nije uspjelo. Pristup je odbijen.)
To se može dogoditi ako niste prijavljeni na računalo kao administrator ili kao grupe administratora.

Da biste to riješili, prijavite se na računalo kao administrator ili član grupe administratora te pomoću alata Delprof.exe izbrišite odgovarajuće korisničke profile.R E F E R E N C E

Za dodatne informacije o alatu Delprof.exe u naredbeni redak upišite delprof /? i pritisnite tipku ENTER.
Dodatne informacije o brisanju korisničkih profila u sustavu Windows 2000 potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
264735 Brisanje korisničkih profila uklanja mapu My Documents (Moji dokumenti) (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Dodatne informacije o paketu resursa za Windows 2000 potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
Svojstva

ID članka: 315411 - posljednja izmjena: 2. stu 2006. - verzija: 1

Povratne informacije