Opis kodova stanja sustava Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 i 6.0

Vrijedi za: Internet Information Services

Zašto dobivam ove poruke o pogrešci na web-mjestu?


Prilikom pregledavanja interneta možda ćete primiti poruke o pogrešci ako postoji problem s posjećenim web-mjestom. Problem može biti privremen. Stoga preporučujemo da web-mjesto pokušate koristiti kasnije. Ako se problem nastavi pojavljivati, pokušajte se obratiti administratorima web-mjesta i od njih zatražiti da riješe problem.

Ovaj je članak namijenjen kao pomoć administratorima web-mjesta da protumače značenje tih poruka o pogrešci i dobiju informacije o rješavanju problema. 

Kućni korisnici: Ovaj je članak namijenjen predstavnicima službe za podršku i IT profesionalcima. Ako tražite dodatne informacije o porukama o pogreškama web-mjesta, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:
 

Sažetak


Kad posjetitelji web-mjesta pokušaju pristupiti sadržaju na poslužitelju koji koristi Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0 i 6.0 putem HTTP-a ili protokola za prijenos datoteka (FTP), IIS šalje brojčani kod koji pokazuje je li pokušaj bio uspješan. Taj kod statusa zapisuje se u IIS zapisnik i može se prikazati i u web-pregledniku ili FTP klijentu. Taj kod statusa može označiti i točan razlog zbog kojeg je zahtjev neuspješan.

Administratori IIS-a mogu prilagoditi poruku o pogrešci koja se korisnicima prikazuje u web-pregledniku kada zahtjev ne uspijeva. Da biste pronašli dodatne informacije o stvaranju prilagođenih HTTP poruka o pogrešci u IIS-u, kliknite sljedeće brojeve članaka da bi vam se otvorili članci u Microsoftovoj bazi znanja:
 
814869 Prilagođene poruke o pogrešci u IIS-u 6.0
943891 HTTP kodovi stanja u IIS-u 7.0, IIS-u 7.5 i IIS-u 8.0

Dodatne informacije


Mjesta datoteke zapisnika

Prema zadanim postavkama IIS pohranjuje datoteke zapisnika na sljedeće mjesto:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Taj direktorij sadrži nekoliko zasebnih direktorija za svako web-mjesto (WWW) i FTP mjesto. Prema zadanim postavkama zapisnici se u direktorijima stvaraju svakodnevno, a nazivi su određeni pomoću datuma stvaranja (npr. exGGMMDD.log). Da biste pronašli dodatne informacije o postavljanju zapisivanja, kliknite sljedeći broj članka da bi vam se otvorio članak u Microsoftovoj bazi znanja:
313437 Upute za omogućivanje zapisivanja u IIS (Internet Information Services)


HTTP

1xx – Informativno

Ti kodovi stanja označavaju privremeni odgovor. Klijent treba očekivati primanje jednog ili više 1xx odgovora prije primanja standardnog odgovora.
 
 • 100 – Nastavi.
 • 101 – Prebacivanje protokola.

2xx – Uspješno


Ova klasa kodova stanja naznačuje da je poslužitelj uspješno prihvatio zahtjev klijenta.
 
 • 200 – U redu. Zahtjev klijenta je uspio.
 • 201 – Stvoreno.
 • 202 – Prihvaćeno.
 • 203 – Informacije koje nisu mjerodavne.
 • 204 – Nema sadržaja.
 • 205 – Ponovno postavljanje sadržaja.
 • 206 – Djelomičan sadržaj.
 • 207 – Više statusa (WebDav).

3xx – Preusmjeravanje


Preglednik klijenta mora poduzeti dodatne radnje za ispunjavanje zahtjeva. Na primjer, preglednik će možda zahtijevati drugu stranicu na poslužitelju ili ponoviti zahtjev upotrebom proxy poslužitelja.
 • 301 – Trajno premješten
 • 302 – Objekt je premješten.
 • 304 – Nije izmijenjen.
 • 307 – Privremeno preusmjeravanje.

4xx – Pogreška klijenta


Pojavljuje se pogreška i čini se da je klijent kriv. Na primjer, klijent možda zatraži stranicu koja ne postoji ili ne pruži valjane informacije o provjeri autentičnosti.
 
 • 400 –- Neispravan zahtjev.
 • 401 – Pristup je odbijen. IIS definira nekoliko različitih pogrešaka 401 koje ukazuju na određen uzrok pogreške. Ovi određeni kodovi pogreške prikazani su u pregledniku, ali nisu prikazani u IIS zapisniku:
  • 401.1 – Prijava nije uspjela.
  • 401.2 – Prijava nije uspjela zbog konfiguracije poslužitelja.
  • 401.3 – Neovlašteno zbog ACL-a na resursu.
  • 401.4 – Autorizacija nije uspjela prema filtru.
  • 401,5 – Autorizacija nije uspjela prema aplikacijama ISAPI/CGI.
  • 401.7 – Pristup je odbijen prema pravilu autorizacije URL-ova na web-poslužitelju. Taj je kod pogreške specifičan za IIS 6.0.
 • 403 – Zabranjeno. IIS definira nekoliko različitih pogrešaka 403 koje ukazuju na određen uzrok pogreške:
   
  • 403.1 – Pristup za izvršavanje je zabranjen.
  • 403.2 – Pristup za čitanje je zabranjen.
  • 403.3 – Pristup za pisanje je zabranjen.
  • 403.4 – Potreban je SSL.
  • 403.5 – Potreban je SSL 128.
  • 403.6 – IP adresa je odbijena.
  • 403.7 – Potrebna je klijentska potvrda.
  • 403.8 – Pristup web-mjestu je odbijen.
  • 403.9 – Previše korisnika.
  • 403.10 – Konfiguracija nije valjana.
  • 403.11 – Promjena lozinke.
  • 403.12 – Komponenta za mapiranje je uskratila pristup.
  • 403.13 – Klijentska potvrda je opozvana.
  • 403.14 – Sadržaj direktorija je odbijen.
  • 403.15 – Premašen je broj licenci za klijentski pristup.
  • 403.16 – Klijentska potvrda je nepouzdana ili nevaljana.
  • 403.17 – Klijentska potvrda je istekla ili nije valjana.
  • 403.18 – Nije moguće izvršiti zatraženi URL u trenutačnoj grupi aplikacija. Taj je kod pogreške specifičan za IIS 6.0.
  • 403.19 – Nije moguće izvršiti CGI-ove za klijenta u ovoj grupi aplikacija. Taj je kod pogreške specifičan za IIS 6.0.
  • 403.20 – Prijava na Putovnicu nije uspjela. Taj je kod pogreške specifičan za IIS 6.0.
 • 404 – Nije pronađeno.
   
  • 404.0 – (Nema) – Datoteka ili direktorij nije pronađen.
  • 404.1 – Web-mjestu nije moguće pristupiti na zahtijevanom priključku.
  • 404.2 – Pravilo zaključavanja dodatka web-servisa sprječava taj zahtjev.
  • 404.3 – Pravilo MIME mapiranja sprječava taj zahtjev.
 • 405 – Djelatnost HTTP koja je upotrijebljena za pristup ovoj stranici nije dopuštena (način nije dopušten.)
 • 406 – Preglednik klijenta ne prihvaća MIME vrstu zatražene stranice.
 • 407 – Potrebna je provjera autentičnosti proxy poslužitelja.
 • 412 – Preduvjet nije uspio.
 • 413 – Entitet zahtjeva je prevelik.
 • 414 – Zahtjev-URI je predug.
 • 415 – Vrsta medija nije podržana.
 • 416 – Zahtijevani raspon se ne može zadovoljiti.
 • 417 – Izvršenje nije uspjelo.
 • 423 – Pogreška "Zaključano".

5xx – Pogreška poslužitelja.


Poslužitelj ne može dovršiti zahtjev jer nailazi na pogrešku.
 
 • 500 – Pogreška internog poslužitelja.
   
  • 500.12 – Aplikacija je zauzeta ponovnim pokretanjem na web-poslužitelju.
  • 500.13 – Web-poslužitelj je prezauzet.
  • 500.15 – Izravni zahtjevi za datotekom Global.asa nisu dopušteni.
  • 500.16 – Vjerodajnice za autorizaciju s UNC-om nisu ispravne. Taj je kod pogreške specifičan za IIS 6.0.
  • 500.18 – Nije moguće otvoriti spremnik pravila autorizacije URL-a. Taj je kod pogreške specifičan za IIS 6.0.
  • 500.19 – Podaci za ovu datoteku nepravilno su konfigurirani u metabazi.
  • 500.100 – Interna pogreška ASP-a.
 • 501 - Header values specify a configuration that is not implemented (Vrijednost zaglavlja navode konfiguraciju koja nije implementirana).
 • 502 – Web-poslužitelj primio je odgovor koji nije valjan dok je djelovao kao pristupnik ili proxy.
   
  • 502.1 – Prekoračenje vremena CGI aplikacije.
  • 502.2 – Pogreška u CGI aplikaciji.
 • 503 – Servis nije dostupan. Taj je kod pogreške specifičan za IIS 6.0.
 • 504 – Prekoračenje vremena za pristupnik.
 • 505 – HTTP verzija nije podržana.

HTTP kodovi stanja u IIS-u i njihovi uzroci

 • 200 – Uspješno. Ovaj kod stanja naznačuje da je IIS uspješno obradio zahtjev.
 • 206 – Djelomičan sadržaj. Naznačuje da je datoteka djelomično preuzeta. Može omogućiti nastavljanje prekinutih preuzimanja ili podijeliti preuzimanje na više istodobnih tokova.
 • 207 – Više statusa (WebDav). Ta se pogreška pojavljuje prije XML poruke koja može sadržati nekoliko zasebnih odzivnih kodova, ovisno o količini upućenih podzahtjeva.
 • 301 – Trajno premješten. Ovaj i sve buduće zahtjeve treba usmjeriti na odgovarajući URI.
 • 302 – Pronađeno. Ova se pogreška često prikazuje kao “Objekt je premješten” za provjeru autentičnosti utemeljenu na obrascima. Zatraženi resurs privremeno se nalazi pod drugim URI-jem. Budući da preusmjeravanje može povremeno biti promijenjeno, klijent treba nastaviti s korištenjem URI-ja zahtjeva za buduće zahtjeve. Taj je odgovor moguće predmemorirati samo ako je označen poljem zaglavlja Upravljanje predmemorijom ili Istječe.
 • 304 – Nije izmijenjen. Klijent zahtijeva dokument koji se već nalazi u predmemoriji te nije izmijenjen od trenutka u kojem je predmemoriran. Klijent koristi predmemoriranu kopiju dokumenta umjesto preuzimanja s poslužitelja.
 • 401.1 i 401.2 – Prijava nije uspjela. Pokušaj prijave nije uspio zbog korisničkog imena ili lozinke koji nisu valjani ili se pak pojavio problem s konfiguracijom sustava.
 • 401.3 – Neovlašteno zbog ACL-a na resursu. Naznačuje da se pojavio problem s NTFS dozvolama. Ta se pogreška može pojaviti čak i ako su dozvole za datoteku kojoj pokušavate pristupiti ispravne. Na primjer, ta se pogreška prikazuje ako IUSR račun ne može pristupiti direktoriju C:\Winnt\System32\Inetsrv.
  Da biste pronašli dodatne informacije o rješenju tog problema, kliknite sljedeće brojeve članaka da bi vam se otvorili članci u Microsoftovoj bazi znanja:
  271071 Upute za postavljanje potrebnih NTFS dozvola i korisničkih prava za web-poslužitelj IIS 5.0
  812614 Zadane dozvole i korisnička prava za IIS 6.0
 • 403 – Zabranjeno. Taj se generički kod stanja 403 može pojaviti ako web-mjesto nema postavljen zadani dokument i ne dopušta pregledavanje direktorija. Da biste pronašli dodatne informacije o rješenju tog problema, kliknite sljedeći broj članka da bi vam se otvorio članak u Microsoftovoj bazi znanja:
  320051 Upute za konfiguriranje zadanog dokumenta u softveru Internet Information Services
 • 403.1 – Pristup za izvršavanje je zabranjen. Ovo su dva najčešća uzroka te poruke o pogrešci:
   
  • Nemate dovoljno dozvola za izvršavanje. Na primjer, ta se poruka o pogrešci može prikazati ako pokušate pristupiti ASP stranici u direktoriju u kojem su dozvole postavljene na Nema, ili ako pokušate izvršiti CGI skriptu u direktoriju s dozvolama Samo skripte. Da biste izmijenili dozvole za izvršavanje, desnom tipkom miša kliknite direktorij u konzoli Microsoft Management Console (MMC), zatim Properties (Svojstva), a potom karticu Directory (Direktorij) te provjerite odgovara li postavka Execute Permissions (Dozvole za izvršavanje) sadržaju kojem pokušavate pristupiti.
  • Mapiranje skripte za vrstu datoteke koje pokušavate izvršiti nije postavljeno za prepoznavanje glagola koje koristite (na primjer, GET ili POST). Da biste to provjerili, desnom tipkom miša kliknite direktorij u konzoli Microsoft Management Console, zatim Properties (Svojstva), potom karticu Directory (Direktorij), a nakon toga Configuration (Konfiguracija) te provjerite dopušta li mapiranje skripte za odgovarajuću vrstu datoteke glagol koji koristite.
 • 403.2 – Pristup za čitanje je zabranjen. Provjerite jeste li postavili IIS da dopusti pristup za čitanje direktoriju. Također, ako koristite zadani dokument, provjerite postoji li dokument.
  Da biste pronašli dodatne informacije o rješenju tog problema, kliknite sljedeći broj članka da bi vam se otvorio članak u Microsoftovoj bazi znanja:
  247677 Poruka o pogrešci: 403.2 Zabranjeno: Pristup za čitanje je zabranjen
 • 403.3 – Pristup za pisanje je zabranjen. Provjerite jesu li ISS dozvole i NTFS dozvole postavljene tako da omogućuju pristup za pisanje u direktorij.Da biste pronašli dodatne informacije o rješenju tog problema, kliknite sljedeći broj članka da bi vam se otvorio članak u Microsoftovoj bazi znanja:
  248072 Poruka o pogrešci: 403.3 Zabranjeno: Pristup za pisanje je zabranjen
 • 403.4 – Potreban je SSL. Onemogućite mogućnost Require secure channel (Traži sigurni kanal) ili pak za pristup stranici upotrijebite HTTPS umjesto HTTP-a.
 • 403.5 – Potreban je SSL 128. Isključite mogućnost Require 128-bit encryption (Traži 128-bitno šifriranje) ili pak otvorite stranicu pomoću preglednika koji podržava 128-bitno šifriranje.
 • 403.6 – IP adresa je odbijena. Konfigurirali ste poslužitelj tako da uskrati pristup vašoj trenutačnoj IP adresi. Da biste pronašli dodatne informacije o rješenju tog problema, kliknite sljedeći broj članka da bi vam se otvorio članak u Microsoftovoj bazi znanja:
  248043 Poruka o pogrešci: 403.6 – Zabranjeno: IP adresa je odbijena
 • 403.7 – Potrebna je klijentska potvrda. Konfigurirali ste poslužitelj tako da zatraži potvrdu za provjeru autentičnosti klijenta, ali nemate instaliranu valjanu klijentsku potvrdu.
  186812 PRB: Poruka o pogrešci: 403.7 Zabranjeno: Potrebna je klijentska potvrda
 • 403.8 – Pristup web-mjestu je odbijen. Postavili ste ograničenje naziva domene za domenu koju koristite za pristup poslužitelju.Da biste pronašli dodatne informacije o rješenju tog problema, kliknite sljedeći broj članka da bi vam se otvorio članak u Microsoftovoj bazi znanja:
  248032 Poruka o pogrešci: Zabranjeno: Pristup web-mjestu je odbijen 403.8
 • 403.9 – Previše korisnika. Broj korisnika koji su povezani s poslužiteljem premašuje ograničenje veze koje ste postavili. Da biste pronašli dodatne informacije o promjeni tog ograničenja, kliknite sljedeći broj članka da bi vam se otvorio članak u Microsoftovoj bazi znanja:
  248074 Poruka o pogrešci: Pristup je zabranjen: Povezano je previše korisnika 403.9
  NAPOMENA: Microsoft Windows 2000 Professional i Windows XP Professional automatski definiraju ograničenje od 10 veza na sustav IIS. Ne možete promijeniti to ograničenje.
 • 403.12 – Komponenta za mapiranje uskratila je pristup. Stranica kojoj želite pristupiti zahtijeva klijentsku potvrdu. Međutim, odbijen je pristup datoteci ID-u korisnika koji je mapiran na klijentsku potvrdu. Da biste pronašli dodatne informacije, kliknite sljedeći broj članka da bi vam se otvorio članak u Microsoftovoj bazi znanja:
  248075 Pogreška: HTTP 403.12 – Pristup je zabranjen: Komponenta za mapiranje je uskratila pristup
 • 404 – Nije pronađeno. Ta se pogreška može pojaviti ako je datoteka kojoj pokušavate pristupiti premještena ili izbrisana. Može se pojaviti i kada pokušavate pristupiti datoteci s ograničenim nastavkom naziva datoteke nakon instaliranja alata URLScan. Prikazat će se poruka "Rejected by URLScan" ("Odbio URLScan") u datotekama zapisnika w3svc nakon instaliranja alata URLScan. U tom se slučaju poruka "Rejected by URLScan" (Odbio URLScan) prikazuje u unosu datoteke zapisnika za taj zahtjev. Da biste pronašli dodatne informacije, kliknite sljedeći broj članka da bi vam se otvorio članak u Microsoftovoj bazi znanja:
  248033 Upute za administratore sustava za otklanjanje poruke o pogrešci "HTTP 404 – Datoteka nije pronađena" na poslužitelju koji koristi IIS
  • 404.1 – Web-mjestu se ne može pristupiti na zahtijevanom priključku. Ta pogreška pokazuje da web-mjesto kojem pokušavate pristupiti ima IP adresu koja ne prihvaća zahtjeve priključka s kojeg dolazi ovaj zahtjev.Da biste pronašli dodatne informacije, kliknite sljedeći broj članka da bi vam se otvorio članak u Microsoftovoj bazi znanja:
   248034 Pogreška IIS-a: 404.1 Web-mjesto nije pronađeno
  • 404.2 – Pravilo zaključavanja sprječava taj zahtjev. U IIS-u 6.0 ovo označava da je zahtjev zabranjen i nalazi se na popisu proširenja web-servisa.Da biste pronašli dodatne informacije, kliknite sljedeće brojeve članaka da bi vam se otvorili članci u Microsoftovoj bazi znanja:
   328419 Upute za dodavanje i uklanjanje datoteka proširenja web-servisa u IIS-u 6
   328505 Upute za popisivanje proširenja web-servisa i datoteke s proširenjem u IIS-u 6.0
   328360 Upute za omogućivanje i onemogućivanje ISAPI proširenja i CGI aplikacije u IIS-u 6.0
  • 404.3 – Pravilo MIME mapiranja sprječava taj zahtjev. Taj se problem pojavljuje u sljedećim slučajevima:
    
   • Mapiranje rukovatelja za zatraženi nastavak naziva datoteke nije konfigurirano.
   • Odgovarajuća MIME vrsta nije konfigurirana za web-mjesto ili aplikaciju.
 • 405 – Način nije dopušten. Ta se pogreška može pojaviti kada klijent pošalje HTTP zahtjev poslužitelju s IIS-om, a zahtjev sadrži djelatnost HTTP koju poslužitelj ne prepoznaje. Da biste riješili taj problem, provjerite koristi li klijentov zahtjev djelatnost HTTP koja je usklađena s protokolom rfc za HTTP. Informacije o protokolu rfc za HTTP potražite u odjeljku "Reference".
 • 500 –Pogreška internog poslužitelja. Ta se poruka o pogrešci prikazuje u slučaju mnogih pogrešaka na strani poslužitelja. Zapisnici preglednika događaja mogu sadržati dodatne informacije o razlogu pojavljivanja te pogreške. Osim toga, možete onemogućiti prijateljske HTTP poruke o pogrešci kako biste primili detaljan opis pogreške. Da biste pronašli dodatne informacije o onemogućivanju prijateljskih HTTP poruka o pogrešci, kliknite sljedeći broj članka da bi vam se otvorio članak u Microsoftovoj bazi znanja:
  943891 HTTP kodovi stanja u IIS-u 7.0, IIS-u 7.5 i IIS-u 8.0
 • 500.12 – Aplikacija se ponovno pokreće. Naznačuje da ste pokušali učitati ASP stranicu dok je IIS ponovno pokretao aplikaciju. Ta bi poruka trebala nestati kada osvježite stranicu. Ako se poruka ponovno prikaže nakon što osvježite stranicu, uzrok može biti protuvirusni softver koji pregledava datoteku Global.asa. Da biste pronašli dodatne informacije, kliknite sljedeći broj članka da bi vam se otvorio članak u Microsoftovoj bazi znanja:
  248013 Poruka o pogrešci: Pogreška HTTP 500-12 Aplikacija se ponovno pokreće
 • 500-100.ASP – ASP pogreška. Ta se poruka o pogrešci prikazuje kada pokušate učitati ASP stranicu koja ima pogreške u kodu. Da biste dobili detaljnije informacije o toj pogrešci, onemogućite prijateljske HTTP poruke o pogrešci. Prema zadanim postavkama, ta je pogreška omogućena samo na zadanom web-mjestu.
 • 502 – Pogrešan pristupnik. Ta se poruka o pogrešci prikazuje kada pokušate pokrenuti CGI skriptu koja ne šalje valjani skup HTTP zaglavlja. Da biste riješili taj problem, morate ispraviti pogrešku na CGI aplikaciji da biste utvrdili razlog zbog kojeg su IIS-u proslijeđene nevaljane informacije o HTTP-u.
 • 503 – Servis nije dostupan. Počevši od IIS-a 6, komponenta Http.sys načina jezgre dovodi do stanja HTTP 503. Da biste pronašli dodatne informacije o prepoznavanju i otklanjanju HTTP 503 pogrešaka, kliknite sljedeći broj članka da bi vam se otvorio članak u Microsoftovoj bazi znanja:
  820729 Zapisivanje pogreške u HTTP API-ju
 • 500.19. Ta se pogreška prikazuje kada XML metabaza sadrži podatke o konfiguraciji koja nije valjana za vrstu sadržaja kojem pokušavate pristupiti. Da biste riješili taj problem, uklonite ili ispravite konfiguraciju koja nije valjana. Taj problem obično ukazuje na problem s ključem ScriptMap metabaze.


FTP

1xx – Pozitivan preliminarni odgovor

Ti kodovi stanja naznačuju da je radnja uspješno pokrenuta, ali klijent očekuje drugi odgovor prije no što nastavi s novom naredbom.
 • 110 Odgovor obilježivača ponovnog pokretanja.
 • 120 Servis je spreman za nnn min.
 • 125 Podatkovna veza je već otvorena; prijenos počinje.
 • 150 Stanje datoteke je u redu; otvara se podatkovna veza.

2xx – Pozitivan odgovor o dovršenju


Radnja je uspješno dovršena. Klijent može izvršiti novu naredbu.
 
 • 200 Naredba je u redu.
 • 202 Naredba nije implementirana; suvišna je na ovom web-mjestu.
 • 211 Stanje sustava ili odgovor pomoći sustava.
 • 212 Stanje direktorija.
 • 213 Stanje datoteke.
 • 214 Poruka pomoći.
 • 215 Vrsta sustava NAME, u kojem NAME označava službeni naziv sustava na popisu u dokumentu Dodijeljeni brojevi.
 • 220 Servis je spreman za novog korisnika.
 • 221 Servis zatvara kontrolnu vezu. Odjavljen po potrebi.
 • 225 Podatkovna veza je otvorena; nema prijenosa u tijeku.
 • 226 Zatvara se podatkovna veza. Zatražena radnja datoteke je uspješna (na primjer, prijenos datoteke ili otkazivanje datoteke).
 • 227 Ulazak u pasivan način rada (h1,h2,h3,h4,p1,p2).
 • 230 Korisnik je prijavljen, nastavite.
 • 250 Zatražena radnja datoteke je u redu, dovršeno.
 • 257 Stvoren "NAZIVPUTA".


3xx – Pozitivan srednji odgovor


Naredba je uspjela, ali poslužitelj treba dodatne informacije od klijenta da bi dovršio obradu zahtjeva.

 • 331 Korisničko ime je u redu; potrebna je lozinka.
 • 332 Potreban je račun za prijavu.
 • 350 Zatražena radnja datoteke čeka daljnje informacije.


4xx – Prolazni negativni odgovor o dovršenju


Naredba nije uspjela, ali pogreška je privremena. Ako klijent pokuša ponovo izvršiti naredbu, mogla bi uspjeti.

 • 421 Servis nije dostupan; zatvara se kontrolna veza. To može biti odgovor na bilo koju naredbu ako servis zna da se mora zatvoriti.
 • 425 Nije moguće otvoriti podatkovnu vezu.
 • 426 Veza je zatvorena; prijenos je prekinut.
 • 450 Zatražena radnja datoteke nije poduzeta. Datoteka nije dostupna (na primjer, datoteka je zauzeta).
 • 451 Zatražena radnja je prekinuta: Lokalna pogreška u obradi.
 • 452 Zatražena radnja nije poduzeta. Nedovoljno prostora za pohranu u sustavu.

5xx – Trajan negativni odgovor o dovršenju


Naredba nije uspjela i pogreška je trajna. Ako klijent pokuša ponovo izvršiti naredbu, prikazuje se ista pogreška.
 
 • 500 Pogreška sintakse; naredba nije prepoznata. To može obuhvaćati i pogreške kao što je "Naredbeni redak je predug".
 • 501 Pogreška sintakse u parametrima ili argumentima.
 • 502 Naredba nije implementirana.
 • 503 Neispravan slijed naredbi.
 • 504 Naredba nije implementirana za taj parametar.
 • 530 Nije prijavljen.
 • 532 Potreban je račun za pohranjivanje datoteka.
 • 550 Zatražena radnja nije poduzeta. Datoteka nije dostupna (na primjer, datoteka nije pronađena, nema pristupa).
 • 551 Zatražena radnja je prekinuta: Nepoznata vrsta stranice.
 • 552 Zatražena radnja datoteke je prekinuta. Premašena alokacija pohrane (za trenutačni direktorij ili skup podataka).
 • 553 Zatražena radnja nije poduzeta. Naziv datoteke nije dopušten.


Uobičajeni kodovi stanja FTP-a i njihovi uzroci

 • 150 – FTP koristi dva priključka: 21 za slanje naredbi i 20 za slanje podataka. Kod stanja 150 naznačuje da poslužitelj upravo otvara novu vezu na priključku 20 za slanje podataka.
 • 226 – Naredba otvara vezu s podacima na priključku 20 radi provođenja radnje, primjerice prijenosa datoteke. Ta se radnja uspješno dovršava i veza podataka se zatvara.
 • 230 – Taj se kod stanja prikazuje nakon što klijent pošalje točnu lozinku. Naznačuje da se korisnik uspješno prijavio.
 • 331 – Taj se kod stanja prikazuje nakon što klijent pošalje korisničko ime. Taj se isti kod stanja prikazuje neovisno o tome pripada li poslano korisničko ime valjanom računu na sustavu.
 • 426 – Ta naredba otvara vezu s podacima radi provođenja radnje, no ta je radnja otkazana te je veza s podacima zatvorena.
 • 530 – Taj kod stanja naznačuje da se korisnik ne može prijaviti jer kombinacija korisničkog imena i lozinke nije valjana. Ako se prijavljujete pomoću korisničkog računa, možda ste pogrešno upisali korisničko ime ili lozinku, ili ste možda dopustili samo anonimni pristup. Ako se prijavljujete s anonimnim računom, možda ste konfigurirali IIS tako da odbije anonimni pristup.
 • 550 – Naredba se ne izvršava jer navedena datoteka nije dostupna. Na primjer, taj kod stanja se pojavljuje kada pokušate pristupiti datoteci koja ne postoji naredbom GET, ili kada pokušate datoteku za koju nemate pristup za pisanje premjestiti u direktorij naredbom PUT.

Napomena Preporučujemo svim administratorima web-mjesta da Internet Information Services (IIS) u sustavu Windows Server 2008 obavezno nadograde na verziju 7.0. IIS 7.0 znatno poboljšava sigurnost web-infrastrukture.

Dodatne informacije o IIS-u 7.0 potražite na sljedećem Microsoftovom web-mjestu:

Reference


Dodatne informacije o definicijama kodova stanja HTTPA-a potražite na sljedećem web-mjestu konzorcija World Wide Web Consortium (W3C):
 Dodatne informacije o definicijama kodova stanja FTP-a pogledajte u odjeljku 4.2 ("FTP odgovori") na sljedećem web-mjestu konzorcija W3C:Da biste pronašli dodatne informacije o stvaranju prilagođenih HTTP poruka o pogrešci u IIS-u 6, kliknite sljedeći broj članka da bi vam se otvorio članak u Microsoftovoj bazi znanja:
814869 Prilagođene poruke o pogrešci u IIS-u 6.0
Da biste pronašli dodatne informacije o stvaranju prilagođenih HTTP poruka o pogrešci u IIS-u 5, kliknite sljedeći broj članka da bi vam se otvorio članak u Microsoftovoj bazi znanja:
302570 Upute za konfiguriranje razmjene prilagođenih poruka o pogrešci za web-mjesto u IIS-u
Da biste pronašli dodatne informacije o HTTP kodovima stanja u IIS-u 7.0, kliknite sljedeći broj članka da bi vam se otvorio članak u Microsoftovoj bazi znanja:
943891 HTTP kodovi stanja u IIS-u 7.0, IIS-u 7.5 i IIS-u 8.0
Ako vam navedeni članci ne pomognu u rješavanu problema ili ako pak imate drukčije simptome od onih opisanih u ovom članku, dodatne informacije potražite u Microsoftovoj bazi znanja. Microsoftovu bazu znanja možete pretraživati na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:Nakon toga u polje Search Support (KB) (Podrška pri pretraživanju (BZ)) upišite tekst poruke o pogrešci koju ste dobili ili pak opis tog problema.