Poruka o pogrešci "Software update incomplete" (Ažuriranje softvera nije dovršeno) prilikom posjete web-mjestu Windows Update

S I M P T O M I

Kada posjetite web-mjesto Windows Update, možda se prikaže sljedeća poruka o pogrešci:
Software update incomplete, this Windows Update software did not update successfully. (Ažuriranje softvera nije dovršeno, ovaj softver nije uspješno ažuriran putem servisa Windows Update.)

R J EŠ E N J E

Windows Millennium Edition

Prikaz skrivenih datoteka

 1. Kliknite Start, zatim Control Panel (Upravljačka ploča), a potom Folder Options (Mogućnosti mapa).
 2. Kliknite karticu View (Pogled). U odjeljku Hidden files and folders (Skrivene datoteke i mape) kliknite Show hidden files and folders (Pokaži skrivene datoteke i mape).
 3. Poništite potvrdni okvir Hide protected operating system files (Recommended) (Sakrij zaštićene datoteke operacijskog sustava (preporučeno)).
Napomena Skrivene datoteke i mape prikazat će se zatamnjene. Skrivene su datoteke programske ili sistemske datoteke koje u pravilu ne biste smjeli brisati niti mijenjati.

Brisanje privremenih internetskih datoteka

 1. Zatvorite sve programe i prozore programa Internet Explorer.
 2. Na upravljačkoj ploči dvokliknite Internet Options (Internet opcije).
 3. Kliknite karticu General (Općenito).
 4. U odjeljku Temporary Internet Files (Privremene internetske datoteke) kliknite Delete Files (Brisanje datoteka), a zatim OK (U redu).
 5. Zatvorite upravljačku ploču. Ponovo pokrenite računalo da bi promjene stupile na snagu.

Brisanje datoteka iz mape Windows Update

 1. Na radnoj površini sustava Windows dvokliknite My Computer (Moje računalo), zatim pogon C, pa mapu Program Files te mapu WindowsUpdate.
 2. Kliknite mapu V4, zatim Edit (Uređivanje), pa Invert Selection (Invertiraj odabrano), a potom pritisnite tipku DELETE.

  Napomena Ako ne možete pronaći mapu V4, kliknite Edit (Uređivanje), zatim Select All (Odaberi sve), a potom pritisnite tipku DELETE. Preskočite korake 3 i 4.
 3. Dvokliknite mapu V4.
 4. Kliknite datoteku Iuhist.xml, zatim Edit (Uređivanje), pa Invert Selection (Invertiraj odabrano), a potom pritisnite tipku DELETE.

Uklanjanje ActiveX kontrola za web-mjesto Windows Update

 1. Kliknite Start, zatim Search (Traži), a potom For Files or Folders (Datoteke i mape). Potražite datoteke naziva Iuctl.dll i Iuengine.dll.
 2. Ako se te datoteke nalaze u mapi C:\Windows\System32\Dllcache, izbrišite ih.
 3. Ako se datoteke nalaze u bilo kojoj mapi osim u mapi C:\Windows\System32, izbrišite ih.
 4. Kada izbrišete sve ostale primjerke tih datoteka, izbrišite ih i iz mape C:\Windows\System32.
 5. Posjetite web-mjesto Windows Update da biste instalirali nove primjerke ActiveX kontrola.

Windows 98

Prikaz skrivenih datoteka

 1. Kliknite Start, zatim Settings (Postavke), a potom Folder Options (Mogućnosti mapa).
 2. Kliknite karticu View (Pogled).
 3. U odjeljku Hidden files and folders (Skrivene datoteke i mape) kliknite Show hidden files and folders (Pokaži skrivene datoteke i mape), a zatim OK (U redu).

Brisanje privremenih internetskih datoteka

 1. Zatvorite sve programe i prozore programa Internet Explorer.
 2. Na upravljačkoj ploči dvokliknite Internet Options (Internet opcije).
 3. Kliknite karticu General (Općenito).
 4. U odjeljku Temporary Internet Files (Privremene internetske datoteke) kliknite Delete Files (Izbriši datoteke).
 5. Kliknite OK (U redu).
 6. Zatvorite upravljačku ploču. Ponovo pokrenite računalo da bi promjene stupile na snagu.

Brisanje datoteka iz mape Windows Update

 1. Na radnoj površini sustava Windows dvokliknite My Computer (Moje računalo), zatim pogon C, pa mapu Program Files te mapu WindowsUpdate.
 2. Kliknite mapu V4, zatim Edit (Uređivanje), pa Invert Selection (Invertiraj odabrano), a potom pritisnite tipku DELETE.

  Napomena Ako ne možete pronaći mapu V4, kliknite Edit (Uređivanje), zatim Select All (Odaberi sve), a potom pritisnite tipku DELETE. Preskočite korake 3 i 4.
 3. Dvokliknite mapu V4.
 4. Kliknite datoteku Iuhist.xml, zatim Edit (Uređivanje), pa Invert Selection (Invertiraj odabrano), a potom pritisnite tipku DELETE.

Uklanjanje ActiveX kontrola za web-mjesto Windows Update

 1. Kliknite Start, zatim Find (Traži), a potom For Files or Folders (Datoteke i mape). Potražite datoteke naziva iuctl.dll i Iuengine.dll.
 2. Izbrišite sve primjerke tih datoteka.
 3. Posjetite web-mjesto Windows Update da biste instalirali nove primjerke ActiveX kontrola.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Dodatne informacije o otklanjanju poteškoća sa servisom Windows Update potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
Svojstva

ID članka: 319585 - posljednja izmjena: 16. svi 2011. - verzija: 1

Povratne informacije