Pri pokušaju adresiranja nove poruke u programu Outlook putem kontakata pojavljuje se poruka o pogrešci "Popis adresara nije moguće prikazati"

S I M P T O M I

Ako pokušate adresirati novu poruku iz kontakata, možda ćete primiti sljedeću poruku o pogrešci:
The address list could not be displayed. The Contacts folder associated with this address list could not be opened; it may have been moved or deleted, or you do not have permissions. For information on how to remove this folder from the Outlook Address Book, see Microsoft Outlook Help. (Popis adresara nije moguće prikazati. Nije moguće otvoriti mapu s kontaktima pridruženu ovom popisu adresa. Možda je premještena ili obrisana odnosno nemate prava. Dodatne informacije o uklanjanju ove mape iz Outlookovog adresara pogledajte u Microsoft Office Outlookovoj pomoći.)

U Z R O K

To se može dogoditi ako je Microsoft Outlookov adresar oštećen.

R J EŠ E N J E

Da biste riješili taj problem, uklonite i ponovo instalirajte Outlookov adresar. Učinite to na sljedeći način:
 1. Pokrenite Outlook.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite E-mail Accounts (Računi e-pošte).
 3. Kliknite View or change existing directories or address books (Pogledaj ili promijeni postojeće imenike ili adresare), a zatim Next (Dalje).
 4. Kliknite Outlook Address Book (Adresar Outlooka), a zatim Remove (Ukloni).
 5. Kada se od vas zatraži da potvrdite uklanjanje, kliknite Yes (Da).
 6. Kliknite Add (Dodaj).
 7. Kliknite Additional Address Books (Dodatni adresari), a zatim Next (Dalje).
 8. Kliknite Outlook Address Book (Adresar Outlooka), a zatim Next (Dalje).
 9. Kada se od vas zatraži da ponovo pokrenete Outlook, kliknite OK (U redu).
 10. Kliknite Finish (Završi).
 11. Da biste zatvorili Outlook, na izborniku File (Datoteka) kliknite Exit (Izlaz).
 12. Ponovo pokrenite Outlook.
 13. Na popisu mapa desnom tipkom miša kliknite mapu s kojom želite koristiti adresar (na primjer, desnom tipkom miša kliknite Contacts (Kontakti), a zatim kliknite Properties (Svojstva).
 14. Kliknite karticu Outlook Address Book (Adresar Outlooka).
 15. Klikom potvrdite okvir Show this folder as an e-mail Address Book (Pokaži ovu mapu kao adresar e-pošte) (ako već nije potvrđen), a zatim kliknite OK (U redu).

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Dodatne informacije o otklanjanju poteškoća s adresarom u programu Outlook potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
287563 U adresaru se ne pojavljuju podaci o kontaktu (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Dodatne informacije o korisničkim profilima i informacijskim servisima u programu Outlook potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
289467 Korisnički profili i informacijski servisi (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Svojstva

ID članka: 319901 - posljednja izmjena: 27. stu 2007. - verzija: 1

Povratne informacije