Ako Windows nije ažuriran te ako u korijenskoj mapi ima previše datoteka, Windows se možda se neće pokrenuti, a možda ćete primiti i poruku o pogrešci "Nema NTLDR-a"

S I M P T O M I

Ako kopirate previše datoteka u korijensku mapu pogona s kojega se pokreće sustav i koji koristi datotečni sustav NTFS, možda ćete pri sljedećem pokretanju računala primiti sljedeću poruku o pogrešci:
NTLDR is missing (Nema NTLDR-a)
Press CTRL+ALT+DEL to restart. (Pritisnite CTRL+ALT+DEL da biste ponovo pokrenuli računalo.)
Ako uklonite datoteke iz korijenske mape, alokacijski indeks glavne tablice datoteka (master file table – MFT) ne vraća se na prvotnu veličinu.

Napomena Ako koristite Windows XP sa servisnim paketom Service Pack 2 (SP2) ili Microsoft Windows 2000 sa servisnim paketom Service Pack 4 (SP4), ovaj se problem ne odnosi na vas. Slične probleme možete pronaći u odjeljku "Dodatne informacije".

U Z R O K

Taj se problem može pojaviti ako je korijenska mapa MFT-a izrazito fragmentirana. Ako korijenska datoteka MFT-a sadrži mnogo datoteka, MFT se može fragmentirati toliko da dođe do stvaranja dodatnog alokacijskog indeksa. Budući da se datoteke u alokacijske indekse preslikavaju abecednim redom, moguće je da datoteka NTLDR završi u drugom alokacijskom indeksu. Kada se to dogodi, dobit ćete poruku o pogrešci opisanu u odjeljku "Simptomi".

Datoteke se obično ne spremaju u korijensku mapu. Takva situacija može nastati ako neki program redovito stvara privremene datoteke u korijenskoj mapi i uklanja ih iz nje ili pak ako greškom kopirate mnogo datoteka u korijensku mapu.

R J EŠ E N J E

Da biste riješili taj problem, slijedite ove korake:
 1. Obratite se Microsoftovoj službi korisničke podrške da biste dobili uslužni program Bcupdate2.exe. Dodatne informacije o kontaktiranju Microsoftove službe korisničke podrške potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
 2. Stvorite disk za pokretanje računala. Dodatne informacije o izradi diska za pokretanje računala s operacijskim sustavom Windows XP potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

  305595 Kako izraditi disk za pokretanje s NTFS ili FAT particije u operacijskom sustavu Windows XP
 3. U naredbenom retku pokrenite sljedeću naredbu da biste izdvojili uslužni program Bcupdate2.exe iz softverskog ažuriranja:

  Expand drive_letter:\bcupdate2.ex_ drive_letter:\bcupdate2.exe
 4. U naredbenom retku pokrenite sljedeću naredbu da biste ažurirali kod za pokretanje NTFS sektora za pokretanje:

  Bcupdate2.exe C: /F

  Napomena Podržani su i drugi parametri naredbenog retka:
  /q – Tihi način (mora sadržavati /y)
  /y – Nemoj potvrditi
  /f – Prisilno ažuriraj jedinicu koja se koristi
  /t – Testiranjem traži samo stari kod za pokretanje
 5. Pritisnite Y kada se od vas zatraži ažuriranje jedinice. Po uspješnom pokretanju tog uslužnog programa primit ćete sljedeću poruku:
  The boot code was updated successfully. (Kod za pokretanje uspješno je ažuriran.)

S T A T U S

Microsoft je potvrdio da se taj problem pojavljuje u Microsoftovim proizvodima navedenima na početku ovog članka.
Taj je problem prvi put ispravljen u servisnom paketu Windows XP Service Pack 2.
Taj je problem prvi put ispravljen u servisnom paketu Windows 2000 Service Pack 4. Dodatne informacije o nabavi najnovijih servisnih paketa potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322389 Kako nabaviti najnoviji servisni paket za Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
260910 Kako nabaviti najnoviji servisni paket za Windows 2000

Napomena Ako instalirate paket nadopuna za Windows XP ili za Windows 2000, nećete riješiti probleme s postojećim jedinicama. Morate pokrenuti uslužni program da biste zasebno ažurirali kod za pokretanje. Servisni paket zapisat će ispravan kod za pokretanje samo za nove jedinice.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Dodatne informacije o srodnoj temi potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
318728 Kako otkloniti poruku o pogrešci "Nema NTLDR-a" u sustavu Windows 2000 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
886215 Kada računalo sa sustavom Windows 98 nadogradite na sustav Windows 2000 Professional, možda ćete primiti poruku o pogrešci "Nema NTLDR-a. Pritisnite bilo koju tipku da biste ponovo pokrenuli računalo." (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
816793 Kako otkloniti poruku o pogrešci "Nema NTLDR-a" u sustavu Windows Server 2003 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
842009 Kada pokušate pokrenuti značajku automatskog oporavka sustava u sustavu Windows Server 2003, pojavljuje se pogreška "Nema NTLDR-a" (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
883275 Ne možete pokrenuti računalo nakon što izmijenite dozvole u sustavima Windows Server 2003, Windows XP ili Windows 2000 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
315261 Računalo se ne pokreće nakon što aktivnu particiju promijenite pomoću alata Disk Management (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
812492 Poruka o pogrešci kada računalo pokrenete nesistemskim diskom (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
228004 Promjena aktivne particije može onemogućiti pokretanje sustava (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Svojstva

ID članka: 320397 - posljednja izmjena: 13. lip 2008. - verzija: 1

Povratne informacije