Kako pregledavati i prenositi FSMO uloge u sustavu Windows Server 2003

S AŽ E T A K

U ovom se članku opisuje kako prenositi FSMO (Flexible Single Master Operations – fleksibilne operacije s jednim glavnim računalom) uloge, poznate i kao uloge glavnih računala za operacije, koristeći priključne alate servisa Active Directory u Microsoftovoj konzoli za upravljanje (MMC) u sustavu Windows Server 2003.

FSMO uloge

U šumi postoji barem pet FSMO uloga koje se dodjeljuju jednom ili više kontrolera domena. Tih su pet FSMO uloga sljedeće:
 • Glavno računalo za sheme: Kontroler domene koji je ujedno glavno računalo za sheme kontrolira sve nadopune i izmjene sheme. Da biste nadopunili shemu šume, morate imati pristup glavnom računalu za sheme. U cijeloj šumi smije postojati samo jedno glavno računalo za sheme.
 • Glavno računalo za imenovanje domena: Kontroler domene koji je ujedno glavno računalo za imenovanje domena kontrolira dodavanje ili uklanjanje domena u šumi. U cijeloj šumi smije postojati samo jedno glavno računalo za imenovanje domena.
 • Glavno računalo za infrastrukturu: Infrastruktura je odgovorna za ažuriranje referenci iz objekata u pripadnoj domeni na objekte drugih domena. U bilo kojem trenutku u svakoj domeni smije postojati samo jedan kontroler domene koji djeluje kao glavno računalo za infrastrukturu.
 • Glavno računalo za relativni ID (RID): Glavno računalo za RID odgovorno je za obradu zajedničkih RID zahtjeva iz svih kontrolera određene domene. U bilo kojem trenutku u svakoj domeni smije postojati samo jedan kontroler domene koji djeluje kao glavno računalo za RID.
 • Emulator PDC-a: Emulator PDC-a kontroler je domene koji se radnim stanicama, članovima poslužiteljima i kontrolerima domena sa starijim verzijama operacijskog sustava Windows predstavlja kao primarni kontroler domene (PDC). Ako, na primjer, u domeni postoje računala na kojima nije instaliran klijentski softver Microsoft Windows XP Professional ili Microsoft Windows 2000 ili ako u njoj postoje pričuvni kontroleri domena sa sustavom Microsoft Windows NT, emulator PDC-a ponaša se kao primarni kontroler domene u sustavu Windows NT. On je također i glavno računalo za pregledavanje domene (Domain Master Browser) te obrađuje nepodudarnosti u lozinkama. U bilo kojem trenutku u svakoj domeni smije postojati samo jedan kontroler domene koji djeluje kao glavno računalo za emulaciju PDC-a.
FSMO uloge možete prenositi pomoću uslužnog programa za naredbeni redak Ntdsutil.exe ili priključnog alata za MMC. Ovisno o FSMO ulozi koju želite prenijeti, možete koristiti jedan od sljedeća tri priključna alata MMC-a:
Priključak Active Directory Schema (Shema servisa Active Directory)
Priključak Active Directory Domains and Trusts (Domene i odnosi povjerenja u servisu Active Directory)
Priključak Active Directory Users and Computers (Korisnici i računala servisa Active Directory)
Ako računalo više ne postoji, ulogu valja obustaviti. Uloge se obustavljaju pomoću uslužnog programa Ntdsutil.exe.

Prijenos uloge Schema Master

Da biste prenijeli ulogu glavnog računala za shemu, koristite priključak Active Directory Schema Master (Glavno računalo za shemu). Da biste mogli koristiti taj priključak, morate registrirati datoteku Schmmgmt.dll.

Registriranje datoteke Schmmgmt.dll

 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
 2. Upišite regsvr32 schmmgmt.dll u okvir Open (Otvori), a zatim kliknite OK (U redu).
 3. Kliknite OK (U redu) kada primite poruku da je operacija uspjela.

Prijenos uloge Schema Master

 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), upišite mmc u okvir Open (Otvori), a potom kliknite OK (U redu).
 2. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Add/Remove Snap-in (Dodaj/ukloni priključak).
 3. Kliknite Add (Dodaj).
 4. Kliknite Active Directory Schema (Shema servisa Active Directory), zatim Add (Dodaj) pa Close (Zatvori), a potom OK (U redu).
 5. U stablu konzole desnom tipkom miša kliknite Active Directory Schema (Shema servisa Active Directory), a zatim Change Domain Controller (Promijeni kontroler domene).
 6. Kliknite Specify Name (Navedi naziv), upišite naziv kontrolera domene koji će biti novi obnašatelj uloge, a zatim kliknite OK (U redu).
 7. U stablu konzole desnom tipkom miša kliknite Active Directory Schema (Shema servisa Active Directory), a zatim Operations Master (Glavno računalo za operacije).
 8. Kliknite Change (Promijeni).
 9. Da biste potvrdili da želite prenijeti ulogu, kliknite OK (U redu), a zatim Close (Zatvori).

Prijenos uloge Domain Naming Master

 1. Kliknite Start, pokažite na Administrative Tools (Administrativni alati), a zatim kliknite Active Directory Domains and Trusts (Domene i odnosi povjerenja u servisu Active Directory).
 2. Desnom tipkom miša kliknite ikonu Active Directory Domains and Trusts (Domene i odnosi povjerenja u servisu Active Directory), a zatim kliknite Connect to Domain Controller (Poveži se s kontrolerom domene).


  NAPOMENA: Ovaj korak morate napraviti ako niste na kontroleru domene na koji prenosite ulogu. Taj korak ne morate napraviti ako ste već povezani s kontrolerom domene čiju ulogu želite prenijeti.
 3. Učinite nešto od sljedećeg:
  • U okvir Enter the name of another domain controller (Unesite naziv drugog kontrolera domene) upišite naziv kontrolera domene koji će biti novi obnašatelj uloge i kliknite OK (U redu).

   – ili –
  • Na popisu Or, select an available domain controller (Ili odaberite dostupni kontroler domene) kliknite kontroler domene koji će biti novi obnašatelj uloge, a zatim kliknite OK (U redu).
 4. U stablu konzole desnom tipkom miša kliknite Active Directory Domains and Trusts (Domene i odnosi povjerenja u servisu Active Directory), a zatim Operations Master (Glavno računalo za operacije).
 5. Kliknite Change (Promijeni).
 6. Da biste potvrdili da želite prenijeti ulogu, kliknite OK (U redu), a zatim Close (Zatvori).

Prijenos uloga RID Master, PDC Emulator i Infrastructure Master

 1. Kliknite Start, pokažite na Administrative Tools (Administrativni alati), a zatim kliknite Active Directory Users and Computers (Korisnici i računala servisa Active Directory).
 2. Desnom tipkom miša kliknite ikonu Active Directory Users and Computers (Korisnici i računala servisa Active Directory), a zatim kliknite Connect to Domain Controller (Poveži se s kontrolerom domene).

  NAPOMENA: Ovaj korak morate napraviti ako niste na kontroleru domene na koji prenosite ulogu. Taj korak ne morate napraviti ako ste već povezani s kontrolerom domene čiju ulogu želite prenijeti.
 3. Učinite nešto od sljedećeg:
  • U okvir Enter the name of another domain controller (Unesite naziv drugog kontrolera domene) upišite naziv kontrolera domene koji će biti novi obnašatelj uloge i kliknite OK (U redu).

   – ili –
  • Na popisu Or, select an available domain controller (Ili odaberite dostupni kontroler domene) kliknite kontroler domene koji će biti novi obnašatelj uloge, a zatim kliknite OK (U redu).
 4. U stablu konzole desnom tipkom miša kliknite Active Directory Users and Computers (Korisnici i računala servisa Active Directory), pokažite na All Tasks (Svi zadaci), a zatim kliknite Operations Master (Glavno računalo za operacije).
 5. Kliknite odgovarajuću karticu za ulogu koju želite prenijeti (RID, PDC ili Infrastructure (Infrastruktura)), a zatim Change (Promijeni).
 6. Da biste potvrdili da želite prenijeti ulogu, kliknite OK (U redu), a zatim Close (Zatvori).

R E F E R E N C E

Dodatne informacije o srodnoj temi potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

255690 Kako pregledavati i prenositi FSMO uloge putem grafičkog korisničkog sučelja

Svojstva

ID članka: 324801 - posljednja izmjena: 13. sij 2008. - verzija: 1

Povratne informacije