Kako otkloniti poteškoće s mrežnim povezivanjem

S AŽ E T A K

U ovom se članku opisuju načini otklanjanja poteškoća s mrežnim povezivanjem.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Problemi s mrežnim povezivanjem mogu imati razne uzroke, ali se obično javljaju zbog neodgovarajućih mrežnih prilagodnika, pogrešnih postavki preusmjeravanja, hardverskog kvara ili problema s upravljačkim programima. Neki simptomi problema s povezivanjem pojavljuju se u nepravilnim vremenskim razmacima i ne ukazuju jasno na bilo koji od tih uzroka.

Ponekad probleme s mrežnim povezivanjem uzrokuje nadogradnja operacijskog sustava. Mrežni prilagodnik koji je radio ispravno na ranijem ili drugom operacijskom sustavu, npr. sustavu Microsoft Windows 98 ili Microsoft Windows 95, može uzrokovati probleme nakon nadogradnje. Ponekad premještanje poslužitelja uzrokuje problem s povezivanjem.

Najčešći uzroci problema s povezivanjem:

 • Ne podudaraju se postavke razina dupleksiranja ili brzine prijenosa za mrežne prilagodnike i preklopnike.
 • Mrežni prilagodnici ili preklopnici s brzinom prijenosa od 10/100 megabita u sekundi (Mbps) preusmjeravanje ne obavljaju pravilno. Neke postavke automatskog prepoznavanja možda neće ispravno prepoznati brzinu nekih mrežnih prilagodnika.
 • Mrežni prilagodnik nije kompatibilan s matičnom pločom ili drugim hardverskim odnosno softverskim komponentama i upravljačkim programima.
Među tipične poruke o pogreškama ubrajaju se:
Error 55: "The specified network resource is no longer available" (ERROR_DEV_NOT_EXIST) (Pogreška 55: "Navedeni mrežni resurs više nije dostupan" (ERROR_DEV_NOT_EXIST)).
Error 64: "The specified network name is no longer available" (ERROR_NETNAME_DELETED) (Pogreška 64: "Navedeni mrežni naziv više nije dostupan" (ERROR_NETNAME_DELETED)).
Error 121: "The semaphore timeout period has expired" (ERROR_SEM_TIMEOUT) (Pogreška 121: "Razdoblje čekanja za semafor isteklo je" (ERROR_SEM_TIMEOUT)).
Error 1231: "The remote network is not reachable by the transport" (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE) (Pogreška 1231: "Udaljena je mreža izvan dosega transporta" (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE)).
U zapisnicima sistemskih događaja može se pojaviti jedan od sljedećih unosa:
Type (Vrsta): Warning (Upozorenje)
Source (Izvor): MrxSmb
Event ID (ID događaja): 50
Description (Opis):
{Lost Delayed-Write-Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\LanmanRedirector. The write operation failed, and only some of the data may have been written to the file. ({Izgubljeni su podaci za odgođeno zapisivanje} Sustav je pokušao prebaciti datotečne podatke iz međuspremnika u \Device\LanmanRedirector. Operacija zapisivanja nije uspjela i samo su neki podaci zapisani u datoteku.)
Type (Vrsta):Warning (Upozorenje)
Source (Izvor):MrxSmb
Event ID (ID događaja): 3013
Description (Opis):
The redirector has timed out to ServerName (Nakon isteka razdoblja čekanja preusmjerivač je prešao na NazivPoslužitelja)
Type (Vrsta):Warning (Upozorenje)
Source (Izvor):MrxSmb
Event ID (ID događaja): 3036
Description (Opis):
The redirector detected a security signature mismatch. The connection has been disconnected. (Preusmjerivač je otkrio nepodudaranje sa sigurnosnim potpisom. Veza je prekinuta.)
Moguće je više pojava sljedećeg unosa TCPIP 4201 u zapisnicima događaja:
Type (Vrsta):Information (Informacije)
Source (Izvor): TCPIP
Event ID (ID događaja): 4201
Description (Opis):
The system detected that network adapter Compaq NC6134 Gigabit NIC was connected to the network, and has initiated normal operation over the network adapter. (Sustav je otkrio da je mrežni prilagodnik Compaq NC6134 Gigabit NIC priključen na mrežu te je pokrenuo uobičajene funkcije mrežnog prilagodnika.)
Jednokratna pojava događaja TCPIP 4201 uobičajena je nakon ponovnog pokretanja računala ili nakon onemogućivanja ili omogućivanja mrežnog prilagodnika.

Otklanjanje poteškoća

Za otklanjanje problema s mrežnim povezivanjem slijedite ove korake:
 1. Osnovne funkcije povezivanja možete testirati pomoću alata za naredbeni redak Ping ili PathPing. Alat Ping koristite za izoliranje hardverskih mrežnih problema i nekompatibilnih konfiguracija. Alat PathPing koristite za otkrivanje gubitka paketa prilikom prijenosa s više skokova.

  Za praćenje statistike alata Ping koristite naredbu ping -t. Da biste pregledali statistiku i nastavili, pritisnite CTRL+BREAK. Za zaustavljanje pritisnite CTRL+C. Ako u rezultatima statistike otkrijete izgubljene pakete, to ukazuje na probleme u protokolu Open Systems Interconnection (OSI), sloj 3 (povezivanje na razini IP-a).

  Ako pomoću naredbe ping pristupate udaljenom sustavu putem veze s velikim kašnjenjem, kao što je satelitska veza, do odgovora može proteći više vremena. Pomoću parametra -w (wait) možete navesti dulje razdoblje čekanja.

  Dodatne informacije o korištenju tih alata potražite u odjeljku "Test Network Connection with Ping and PathPing" ("Testiranje mrežne veze pomoću alata Ping i PathPing") u paketu resursa Microsoft Windows 2000 Server ili u istoimenom odjeljku u 19. poglavlju dokumentacije uz paket resursa Microsoft Windows XP Professional.
 2. U zapisnicima događaja potražite unose vezane uz mrežnu karticu ili uz povezivanje.

  Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
  308427 Pregled i upravljanje zapisnicima događaja u pregledniku događaja u sustavu Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

 3. Provjerite nalazi li se mrežni prilagodnik na Microsoftovu popisu kompatibilnog hardvera (HCL). Da biste pregledali taj popis, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto (ova veza može voditi do sadržaja koji nije nužno na hrvatskom jeziku):
 4. Provjerite ostala računala koja koriste isto zadano propusničko računalo i priključena su na isti koncentrator ili preklopnik. Ako se na tim računalima ne pojavljuju problemi s mrežnim povezivanjem, problem može biti pogreška u mrežnom prilagodniku na jednom od računala.


  Ako je tome tako, ažurirajte upravljački program mrežnog prilagodnika na najnoviju verziju.
 5. Obratite se dobavljaču svake matične ploče i ažurirajte BIOS svake ploče. Neki mrežni prilagodnici nisu kompatibilni s nekim matičnim pločama ili verzijama BIOS-a. Nabavite najnoviju verziju s web-mjesta dobavljača ili se obratite dobavljaču hardvera.
 6. Provjerite imaju li mrežni prilagodnik i hardver za slanje dokumenata (koncentrator ili preklopnik) jednake postavke. Provjerite jesu li svi mrežni resursi koji se nadopunjuju (mrežni prilagodnik, koncentrator i preklopnik) postavljeni na istu brzinu i duplex razinu. Ako je vrsta medija postavljena na automatsko prepoznavanje, automatsko detektiranje ili automatski odabir, provjerite funkcionira li automatsko prepoznavanje za sve komponente.

  Na nekim preklopnicima postavka Auto (Automatski) može uzrokovati half-duplex performanse. Možda ćete morati prisilno primijeniti full-duplex performanse.

  Vratite izvorne postavke preklopnika, ponovo pokrenite klijent i testirajte povezivanje.

  Priključite klijent i poslužitelj na pasivni koncentrator. Ako se komunikacija nastavi, problem možda uzrokuje neispravna konfiguracija mrežnog preklopnika.

  Dodatne informacije o konfiguriranju uređaja zatražite od svog dobavljača hardvera.
 7. Ručno postavite mrežni prilagodnik računala koje ima probleme s povezivanjem na half-duplex performanse i manju brzinu.

  Povežite sustav na preklopnik konfiguriran na half-duplex performanse i 10 Mbps ili koristite koncentrator od 10 Mbps da biste provjerili je li moguće uspostaviti vezu pri nižoj brzini.

  Da biste poboljšali performanse, ručno povećajte postavke brzine na 100 mbps, a zatim ponovo pokrenite računala. Testirajte dolazi li do prekida mrežne veze, povećajte postavke na full-duplex, a zatim ponovo pokrenite računala. Ako dolazi do prekida mrežne veze, smanjite postavku za dupleksiranje na prethodnu vrijednost.
 8. Zamijenite mrežni kabel između sustava na kojem dolazi do kvara i koncentratora ili preklopnika.
 9. Zamijenite mrežni prilagodnik novim koji je testiran i dokazano pouzdan. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Uklonite program za dijagnostiku mrežnog prilagodnika.
  2. Uklonite mrežni prilagodnik iz mrežnih svojstava.
  3. Instalirajte novi mrežni prilagodnik.
 10. Pokrenite program Network Monitor (Nadgledanje mreže) istovremeno na oba kraja mrežne veze. Nakon filtriranja tragova u adresama dvaju sustava, usporedite oba traga i provjerite je li u oba zabilježen isti prijenos podataka.

  Za otkrivanje ponovljenih TCP prijenosa upotrijebite TCP Retransmit, alat programa Network Monitor Experts. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Pokrenite program Network Monitor.
  2. Na izborniku Tools (Alati), kliknite Experts (Stručnjaci), a nakon toga kliknite TCP Retransmit (Ponovljeni TCP prijenosi) u lijevom oknu.
  3. Kliknite Add to Runlist (Dodaj na popis za pokretanje).
  4. Kliknite Run Experts (Pokreni Experts).
  Ako u jednom od tragova nedostaje neki od okvira, provjerite sve kabele, koncentratore, preklopnike i usmjerivače i potražite hardverske ili konfiguracijske pogreške.

  U programu Network Monitor pregledajte okvir sažetka statistike bilježenja. Taj okvir posljednji je okvir u tragu. Ako sljedeći statistički brojači sadrže vrijednost koja nije 0, problem s povezivanjem možda uzrokuje pogreška u hardveru ili konfiguraciji:
  STATS: MAC CRC Errors = 0
  STATS: MAC Frames Dropped due to HardWare Errors = 0
Mrežni preklopnici i poslužiteljski mrežni prilagodnici moraju imati jednake postavke dupleksiranja da bi komunikacija mogla funkcionirati. I jedni i drugi moraju biti postavljeni na full-duplex ili na half-duplex. Ne smiju se razlikovati.

Računala u lokalnoj mreži (LAN) obično dijele zajednički full-duplex mrežni medij. Ta konfiguracija omogućuje dvama računalima istovremeni prijenos podataka.

Problemi s povezivanjem mogu se pojaviti ako vrijedi jedan od sljedećih uvjeta:
 • Računalo je prešlo na novi Ethernet preklopnik koji automatski prepoznaje mrežnu brzinu. No, mrežni prilagodnik računala konfiguriran je za prisilnu primjenu full-duplex komunikacije uz postavku nepromjenjive brzine mrežnog prijenosa (10 Mbps, 100 Mbps ili 1 gigabit u sekundi [Gbps]).
 • I Ethernet preklopnik i mrežni prilagodnik računala konfigurirani su za prisilnu primjenu full-duplex komunikacije od 100 Mbps ili 1 Gbps. No Ethernet preklopnik ili mrežni prilagodnik možda neće moći komunicirati pri toj brzini ili neće moći koristiti full-duplex prijenose.
Mrežne performanse u Ethernet LAN okruženju možete poboljšati pomoću full-duplex hardvera. Ta konfiguracija omogućuje dvosmjernu vezu između umreženih uređaja. Bez full-duplex hardvera informacije se šalju najprije u jednom, a zatim u drugom smjeru. U half-duplex hardverskoj konfiguraciji paketi se često sudaraju na mreži, a nakon svakog sudara pakete koji su sudjelovali u njemu potrebno je ponovo poslati. Time se stvara dodatni promet koji može oslabiti performanse mreže.

Kod full-duplex konfiguracije staze za slanje i primanje odvojene su. Stoga možete slati i primati u isto vrijeme, a do sudara ne dolazi. Zbog poboljšane propusnosti i nepostojanja sudara full-duplex konfiguracija podložnija je prekidu veze zbog loših ili preuskih kabela. To može generirati ponovno slanje podataka i tako oslabiti performanse.

R E F E R E N C E

Dodatne informacije o otklanjanju poteškoća s mrežnim povezivanjem potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojem
102908 Kako otkloniti poteškoće s mrežnim povezivanjem putem TCP/IP-a u sustavu Windows 2000 ili Windows NT (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

141299 Onemogućivanje izravne komunikacije s ostalim uređajima na sabirnici za mrežne kartice 3Com 3C590 PCI (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

148426 Otklanjanje poteškoća uzrokovanih događajem s ID-om 3013 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

154989 Konfiguracija prilagodnika 3Com Fast EtherLink i EtherLink III (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

156326 Nema mrežnog pristupa s mrežnim prilagodnikom DEC (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

170950 Povremeni prekidi veze kada se koristi Compaq NetFlex-3 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

174812 Učinci korištenja postavke automatskog otkrivanja na kartici za klastersko mrežno sučelje (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

191606 Datoteka Dell 3c905b Oemsetup.inf sadrži pogreške (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

192250 3Com 3c905b onemogućuje zapisivanje u datoteku Memory.dmp (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

217305 Podrška za full-duplex u sustavu Windows NT (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

224131 Mrežni preklopnik s full-duplex značajkom nije kompatibilan s half-duplex mrežnim karticama (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

247609 Slabe performanse s preklopnikom Catalyst 2948G LAN (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

243294 Kontrolni zbrojevi TCP zaglavlja prikazuju se kao nevaljani u programu Network Monitor (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

259080 Klijent sa sustavom Window 2000 Professional Client pokreće se sporije od klijenta sa sustavom Windows NT 4.0 Workstation u mreži SBS 4.5 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

259336 Problem s dijeljenjem internetske veze putem većeg broja mrežnih prilagodnika 3C905B (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

298733 Problemi s prijavljivanjem pomoću 10/100 Ethernet koncentratora i preklopnika (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

306983 Pri instaliranju mrežnog prilagodnika na računalo sa sustavom Windows 2000 dolazi do Inf pogreške (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

315978 Mrežni problemi s usmjerivačem u sustavu Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

320729 Napomene i ispravke uz paket za obuku za dobivanje certifikata Network+ (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

325122 Paketi internetskog protokola za upravljanje porukama s pogreškom "Odredište nedostupno" (Šifra = 0x0D) (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

324717 U sustavima AS/400 s gigabitnim prilagodnikom veza ostaje na čekanju (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Svojstva

ID članka: 325487 - posljednja izmjena: 13. sij 2008. - verzija: 1

Povratne informacije