Nakon instalacije paketa SP1 nije moguće otvoriti privitke e-pošte u programu Outlook Express

S I M P T O M I

Kada instalirate servisni paket Service Pack (SP1) za program Internet Explorer 6 ili servisni paket SP1 za sustav Windows XP (oba obuhvaćaju Outlook Express 6 SP1), pristup nekim privicima e-pošte u programu Outlook Express možda više nije moguć. Možda ćete, na primjer, uočiti neki od sljedećih simptoma:
  • Kada u oknu za pregled kliknete spajalicu, naredbe Save Attachments (Spremi privitke) i naziv_datoteke bit će nedostupne.
  • Kada otvorite poruku e-pošte, naredba Save Attachments (Spremi privitke) nije dostupna na izborniku File (Datoteka), polja Attach (Pridruži) nema u poruci e-pošte, a sljedeća se poruka prikazuje na traci s porukom upozorenja na vrhu poruke e-pošte:
    Outlook Express removed access to the following unsafe attachments in your email: file_name1, file_name2 (Outlook Express uklonio je pristup sljedećim opasnim privicima u poruci e-pošte: naziv_datoteke1, naziv_datoteke2)

U Z R O K

Do toga dolazi ako je mogućnost Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Onemogući spremanje ili otvaranje privitaka koji potencijalno mogu sadržavati virus) omogućena, a Outlook Express privitak e-pošte prepozna kao "opasan". Mogućnost Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Onemogući spremanje ili otvaranje privitaka koji potencijalno mogu sadržavati virus) po zadanom je omogućena u programu Outlook Express 6 SP1. Ako je značajka zaštite od virusa omogućena, Outlook Express za utvrđivanje sigurnosti datoteke koristi popis nesigurnih datoteka iz programa Internet Explorer 6 i postavku Confirm open after download (Potvrdi otvaranje nakon preuzimanja). Nijedan se privitak e-pošte s "opasnom" datotekom ne preuzima, a pristup takvim privicima onemogućen je.

Z A O B I L AŽ E N J E

Ako ste sigurni da privitak možete preuzeti ili otvoriti bez opasnosti, koristite sljedeću metodu:
NAPOMENA: Budući da postoji više verzija sustava Microsoft Windows, koraci opisani u nastavku možda ne vrijede za vaše računalo. Ako se razlikuju, upute za dovršenje tih koraka potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz proizvod.

Isključivanje mogućnosti korištenja popisa opasnih datoteka

Da biste isključili mogućnost Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Onemogući spremanje ili otvaranje privitaka koji potencijalno mogu sadržavati virus):
  1. Pokrenite Outlook Express.
  2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Options (Odrednice).
  3. Kliknite karticu Security (Sigurnost), a zatim poništite potvrdni okvir Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus (Onemogući spremanje ili otvaranje privitaka koji potencijalno mogu sadržavati virus) u području Virus Protection (Zaštita od virusa) te kliknite OK (U redu).

S T A T U S

Takvo je ponašanje namjerno.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

VAŽNO: Metode opisane u ovom članku omogućuju vam pristup datotekama privitaka u programu Outlook Express. Privitke datoteka preuzmite, a prije otvaranja izvršite protuvirusnu provjeru. Da biste spremili privitke datoteka, a prije otvaranje izvršili protuvirusnu provjeru, učinite sljedeće:
  1. Otvorite poruku e-pošte u programu Outlook Express.
  2. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Save Attachments (Spremi privitke).
  3. Navedite mapu u koju želite spremiti privitke u okviru Save To (Spremi u), a zatim kliknite Save (Spremi).
Dodatne informacije o značajkama zaštite od virusa u programu Outlook Express 6 potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
291387 Korištenje značajki zaštite od virusa u programu Outlook Express 6
Dodatne informacije o popisu nesigurnih datoteka u programu Internet Explorer potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem:
291369 Informacije o popisu nesigurnih datoteka u programu Internet Explorer 6 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Dodatne informacije o nabavi najnovijeg servisnog paketa za Internet Explorer 6 potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
328548 Kako nabaviti najnoviji servisni paket za Internet Explorer 6 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Dodatne informacije o nabavi najnovijeg servisnog paketa za sustav Windows XP potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322389 Kako nabaviti najnoviji servisni paket za Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Svojstva

ID članka: 329570 - posljednja izmjena: 27. velj 2008. - verzija: 1

Povratne informacije