Pronalaženje serijskog broja na računalu

Vrijedi za: Windows Vista EnterpriseWindows Vista BusinessWindows Vista Ultimate

Autor


MVP u programu Yuval Sinay

ODRICANJE SADRŽAJA RJEŠENJA ZA ZAJEDNICU


MICROSOFT CORPORATION I/ILI NJEZINI DOBAVLJAČI NE PREDSTAVLJAJU NIKAKVE IZJAVE O PODOBNOSTI, POUZDANOSTI NI TOČNOSTI INFORMACIJA I SRODNIH GRAFIKA KOJE SE OVDJE NALAZE. SVE TAKVE INFORMACIJE I SRODNE GRAFIKE OSIGURAVAJU SE "KAO ŠTO JE" BEZ IKAKVIH GARANCIJA. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI OVIME SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA I UVJETA S OBZIROM NA TE INFORMACIJE I SRODNE GRAFIKE, UKLJUČUJUĆI SVA IMPLICIRANA JAMSTVA I UVJETE PRODAJE, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, RADNE NAPORE, TITULU I NEPOVREDU. VI SE POSEBNO SLAŽETE DA MICROSOFT I/ILI NJEZINI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA IZRAVNE, INDIREKTNE, KAZNENE, SLUČAJNE, POSEBNE, POSLJEDIČNE ŠTETE ILI BILO KAKVE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETA ZA GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI PROFITA, KOJI PROIZLAZE IZ ILI NA BILO KOJI NAČIN POVEZAN S KORIŠTENJEM ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA INFORMACIJA I SRODNIH GRAFIKA KOJE SE OVDJE NALAZE, BILO NA TEMELJU UGOVORA, DELIKTA, NEMARA, STROGE ODGOVORNOSTI ILI NA DRUGI NAČIN, ČAK I AKO JE MICROSOFT ILI BILO KOJI OD NJEZINIH DOBAVLJAČA SAVJETOVAO MOGUĆNOST ŠTETE.

Sažetak


Sljedeći će vam članak pomoći da pronađete serijski broj računala

Savjeti 


 Upotrijebite jedan način da biste dohvatili serijski broj računala: 1. Pomoću programa buid u naredbi "WMIC": "WMIC BIOS Nabavite serijskibroj" savjet: možete koristiti naredbu "WMIC csproduct Nabavite naziv" da biste dohvatili lokalni računalni model.   2. Pomoću vbs skripte: poruka o pogrešci nastavljanje Next di strComputerstrComputer = InputBox ("Unesite naziv računala:") Postavi objWMIService = GetObject ("Winmgmt:" & "{jeliirazina = oponašati}! \ \" & strcomputer & "\root\CIMV2") postavite colsmbios = objWMIService. Egzecquery ("Odaberite * iz Win32_SystemEnclosure") za svaki objsmbios u servisu colSMBIOSMsgBox strcomputer & ":" & objsmbios. SerialNumberNext