Definicija ograničenja za Microsoft Project

S AŽ E T A K

Svaku vrstu ograničenja za Microsoft Project moguće je definirati kao formulu pomoću sljedećih konvencija:

ES = Early Start of the activity (Rani početak aktivnosti)
LS = Late Start of the activity (Kasni početak aktivnosti)
ES = Early Finish of the activity (Rani dovršetak aktivnosti)
LF = Late Finish of the activity (Kasni dovršetak aktivnosti)
SS = Scheduled Start of the activity (Zakazani početak aktivnosti)
SF = Scheduled Finish of the activity (Zakazani dovršetak aktivnosti)
CD = Constraint Date (Datum ograničenja)

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

U nastavku navodimo definicije ograničenja za Microsoft Project.

 • As Late As Possible (Što je kasnije moguće): zakazuje zadatak što je kasnije moguće bez odgode naknadnih zadataka. Ne koristi datum ograničenja.
  ES=(Calculated)LS
 • As Soon As Possible (Što je prije moguće): zakazuje zadatak tako da započne što je ranije moguće. Ne koristi datum ograničenja.
  (Scheduled)ES=(Calculated)ES + Delay
 • Finish No Earlier Than (Nemoj završiti ranije od): zakazuje zadatak tako da završi na datum ograničenja ili nakon njega.
  EF=CD (if Date<EF)
 • Finish No Later Than (Nemoj završiti kasnije od): zakazuje zadatak tako da završi na datum ograničenja ili nakon njega.
  LF=CD (if Date<LF)
 • Must Finish On (Mora završiti na): zakazuje zadatak tako da završi na datum ograničenja. Kada odaberete zadatak, nećete ga moći pomaknuti na vremenskom mjerilu.
  EF,LF,SF=CD
 • Must Start On (Mora početi na): zakazuje zadatak tako da započne na datum ograničenja. Kada odaberete zadatak, nećete ga moći pomaknuti na vremenskom mjerilu.
  ES,LS,SS=CD
 • Start No Earlier Than (Započni ne ranije od): zakazuje zadatak tako da započne na datum ograničenja ili nakon njega.
  ES=CD (if Date<ES)
 • Start No Later Than (Započni ne kasnije od): zakazuje zadatak tako da započne na datum ograničenja ili prije njega.
  LS=CD (if Date<LS)
Dodatne informacije o ograničenjima potražite u referencama za Microsoft Project za Windows ili potražite pojmove:
winproj i ograničenje
Svojstva

ID članka: 74978 - posljednja izmjena: 18. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije