Internet Explorer sprema slike kao bitmape (.bmp datoteke)

S AŽ E T A K

Kada u programu Microsoft Internet Explorer spremate neku sliku, slika se prema zadanoj postavki sprema kao bitmapa (.bmp). Ne nudi vam se mogućnost da sliku spremite s nekim drugim nastavkom. To vam se događa čak i kada je slika u nekom drugom obliku (kao što su .gif ili .jpeg).


Kada, na primjer, desnom tipkom miša kliknete neku sliku na web-stranici, a zatim kliknete Save Picture As (Spremi sliku kao...), naziv datoteke koji se pojavljuje u okviru File name (Naziv datoteke) jest Untitled (Bez naslova), a vrsta datoteke koja se pojavljuje u okviru Save as type (Spremi u obliku) jest Bitmap (*.bmp) (Bitmapa (*.bmp)).

U Z R O K

Taj se problem može pojaviti ako se u mapu SystemRoot\Downloaded Program Files na tvrdom disku preuzme oštećena programska datoteka (na primjer, ActiveX ili Java objekt).

R J EŠ E N J E

Da biste uklonili poteškoće i riješili taj problem, ispraznite sadržaj mape Temporary Internet Files (Privremene internetske datoteke), a zatim iz mape Downloaded Program Files (Preuzete programske datoteke) izbrišite datoteke uz koje se na popisu pojavljuje oznaka Unknown (Nepoznato) ili Damaged (Oštećeno). Da biste to učinili:
 1. Pokrenite Internet Explorer (ako ga niste već pokrenuli).
 2. Ispraznite sadržaj mape Temporary Internet Files (Privremene internetske datoteke). Da biste to učinili:
  1. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Internet Options (Internet opcije).
  2. Kliknite karticu General (Općenito).
  3. U odjeljku Temporary Internet Files (Privremene internetske datoteke) kliknite Delete Files (Izbriši datoteke).
  4. Na upit treba li izbrisati sve internetske datoteke kliknite OK (U redu).
 3. U mapi Downloaded Program Files na tvrdom disku uklonite datoteke uz koje na popisu stoji Unknown (Nepoznato) ili Damaged (Oštećeno). Da biste to učinili:
  1. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Internet Options (Internet opcije).
  2. Kliknite karticu General (Općenito).
  3. U odjeljku Temporary Internet Files (Privremene internetske datoteke) kliknite Settings (Postavke).
  4. Kliknite View Objects (Prikaz objekata).

   Popis programa preuzetih u mapu SystemRoot\Downloaded Program Files na tvrdom disku pojavit će se u prozoru Downloaded Program Files (Preuzete programske datoteke).
  5. U stupcu Status (Stanje) pronađite datoteke uz koje stoji oznaka Unknown (Nepoznato) ili Damaged (Oštećeno). Te datoteke uklonite. Da biste to učinili, kliknite datoteku desnom tipkom miša, a zatim kliknite Remove (Ukloni).
  6. Kada se od vas zatraži da potvrdite da ih želite ukloniti, kliknite Yes (Da).
  7. Zatvorite prozor Downloaded Program Files (Preuzete programske datoteke), a zatim dvaput kliknite OK (U redu).
 4. Da biste provjerili i utvrdili je li problem riješen, spremite neku sliku u programu Internet Explorer.

  Ako se problem javlja i nakon uklanjanja svih preuzetih programa uz koje stoji oznaka stanja Unknown (Nepoznato) ili Damaged (Oštećeno), pokušajte ukloniti i ostale preuzete programske datoteke koje se nalaze na popisu.

  Napomena: Kada vam sljedeći put zatreba neka od datoteka koju ste uklonili iz mape Downloaded Program Files, u programu Internet Explorer primit ćete upit o preuzimanju datoteke na tvrdi disk.
Ako se problem javlja i nakon što napravite ove korake, premjestite mapu Temporary Internet Files (Privremene internetske datoteke) na novu lokaciju. Da biste premjestili datoteku, slijedite ove korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Internet Options (Internet opcije).
 3. Na kartici General (Općenito) kliknite Settings (Postavke) u odjeljku Temporary Internet files (Privremene internetske datoteke).
 4. Kliknite Move Folder (Premjesti mapu).
 5. U dijaloškom okviru Browse for Folder (Traži mapu), odaberite novu lokaciju mape, a zatim kliknite OK (U redu).
 6. Kliknite OK (U redu) da biste zatvorili dijaloški okvir Settings (Postavke).
 7. Kad primite sljedeću poruku upozorenja, kliknite Yes (Da):
  Windows will now log you off to finish moving Temporary Internet Files. (Windows će vas sada odjaviti da bi se dovršilo premještanje mape Privremene internetske datoteke.)
  Do you want to continue? (Želite li nastaviti?)
  (All other changes have been saved.) (Sve su ostale promjene spremljene.)
  Windows vas automatski odjavljuje s računala.
 8. Ponovo se prijavite na računalo.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Dodatne informacije o uklanjanju sličnih poteškoća potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

260650 Internet Explorer ne sprema grafičke datoteke u odgovarajućem formatu (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

250747 Klikom desnom tipkom miša i odabirom opcije "Save Picture As" (Spremi sliku kao) slika se ne sprema s ispravnim nastavkom (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Svojstva

ID članka: 810978 - posljednja izmjena: 11. velj 2008. - verzija: 1

Povratne informacije