Kako ustanoviti i otkloniti oštećenje ključa Winsock2 u sustavima Windows Server 2003, Windows XP i Windows Vista

S I M P T O M I

Kad pokušate objaviti i obnoviti IP adresu pomoću programa Ipconfig (Ipconfig.exe), možete dobiti jednu od sljedećih poruka o pogrešci.
Prva poruka
An error occurred while renewing interface 'Internet': An operation was attempted on something that is not a socket. (Operacija je pokušana na nečemu što nije programska utičnica.)
Druga poruka
An error occurred while renewing interface Local Area Connection: the requested service provider could not be loaded or initialized. (Došlo je do pogreške pri obnavljanju sučelja lokalne veze: traženog davatelja usluga nije moguće učitati ni pokrenuti.)
Kada pokrenete Internet Explorer, možda ćete dobiti sljedeću poruku o pogrešci:
The page cannot be displayed (Stranicu nije moguće prikazati)
Kada koristite računalo, mogli biste dobiti sljedeću poruku o pogrešci:
Initialization function INITHELPERDLL in IPMONTR.DLL failed to start with error code 10107 (Inicijalizacijska funkcija INITHELPERDLL u datoteci IPMONTR.DLL nije se pokrenula i javila je šifru pogreške 10107)
Osim toga, možda neće imati IP adresu ili Automatic Private IP Addressing (APIPA) adresu i moći ćete primati, ali ne i slati IP pakete.

Prilikom korištenja naredbe ipconfig /renew mogli biste dobiti sljedeću poruke o pogrešci.

Prva poruka
An error occurred while renewing interface local area connection: an operation was attempted on something that is not a socket. Unable to contact driver Error code 2. (Došlo je do pogreške pri obnavljanju sučelja mrežne veze. Operacija je pokušana na nečemu što nije programska utičnica. Nije moguće kontatirati upravljački program. Šifra pogreške 2.)
Druga poruka
The operation failed since no adapter is in the state permissible for this operation. (Operacija nije uspjela jer nema prilagodnika u stanju dopuštenom za ovu operaciju.)
Treća poruka
The attempted operation is not supported for the type of object referenced. (Pokušana operacija nije podržana za navedenu vrstu objekta.)
Kad u programu Device Manager (Upravitelj uređaja) kliknete Show Hidden Devices (Prikaži skrivene uređaje), upravljački program za protokol TCP/IP bit će naveden kao onemogućen na popisu Non-Plug and Play drivers (Upravljački programi koji nisu vrste "uključi i radi") uz šifru pogreške 24.

Kada pokušate stvoriti modemsku vezu, možda ćete dobiti sljedeću poruku o pogrešci:
Error 720: No PPP Control Protocols Configured (Pogreška 720: Nema konfiguriranih protokola za kontrolu PPP-a)

U Z R O K

Ti se problemi mogu pojaviti ako su oštećeni registarski ključevi vezani uz Winsock.

R J EŠ E N J E

Navođena pomoć za ustanovljavanje i oporavak od oštećenja ključa Winsock2

Vođena je pomoć dostupna za utvrđivanje oštećenja ključa Winsock2 i oporavak od oštećenja ključa Winsock. Vođena pomoć može automatski izvršiti korake umjesto vas.

Akcije koje izvrši vođena pomoć moguće je poništiti nakon završetka rada s njom. Da biste poništili ovu vođenu pomoć, ponovo je pokrenite. Na stranici dobrodošlice kliknite Undo this Guided Help (Poništi ovu vođenu pomoć) te slijedite upute.
Dodatne informacije o vođenoj pomoći potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

915092 Opis vođene pomoći za članke iz Microsoftove baze znanja (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Preduvjeti za instalaciju i korištenje vođene pomoći

 • Da biste instalirali i koristili vođenu pomoć, u sustav Windows morate se prijaviti putem administratorskog računa.
 • Da biste instalirali i koristili vođenu pomoć, morate koristiti jedan od sljedećih operacijskih sustava: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition ili Windows XP Tablet PC Edition.
Najprije morate preuzeti vođenu pomoć. Da biste preuzeli vođenu pomoć, kliknite sljedeću vezu. Download Guided Help (Preuzmi vođenu pomoć)

Ručni koraci za utvrđivanje oštećenja ključa Winsock2 za korisnike sustava Windows XP

Da biste utvrdili jesu li simptomi posljedica problema s ključem Winsock2, primijenite neku od sljedećih metoda.

Prva metoda: korištenje alata NetdiagDa biste koristili Netdiag, potrebno je najprije instalirati alate za podršku sustavu Microsoft Windows XP. Da biste to učinili, slijedite ove korake.

Napomene
 • Ako već imate instalirane alate za podršku, nastavite s drugom metodom u ovom odjeljku.
 • Ako nemate instalirane alate za podršku i nemate instalacijski CD sustava Windows XP, nastavite s drugom metodom.
 1. Umetnite instalacijski CD sustava Windows XP i pronađite mapu Support\Tools.
 2. Dvokliknite datoteku Setup.exe.
 3. Slijedite upute na zaslonu sve dok se ne pojavi zaslon Select An Installation Type (Odaberite vrstu instalacije).
 4. Na zaslonu Select An Installation Type (Odaberite vrstu instalacije) kliknite Complete (Potpuna), a zatim kliknite Next (Dalje).
Kad instalacija bude dovršena, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te upišite Command i kliknite OK (U redu).
 2. Upišite netdiag /test:winsock, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Netdiag će vratiti rezultate testiranja nekoliko mrežnih komponenti, uključujući i Winsock. Za dodatne pojedinosti o testiranju upišite /v iza naredbe netdiag: netdiag /test:winsock /v

Druga metoda: korištenje programa Msinfo32

Napomena Koristite ovu metodu samo ako nemate instalacijski CD sustava Windows XP i nemate instalirane alate za podršku.
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), a potom upišite Msinfo32 i kliknite OK (U redu).
 2. Proširite granu Components (Komponente) pa Network (Mreža), a zatim kliknite Protocol (Protokol).
 3. Pojavit će se deset odjeljaka pod naslovom Protocol (Protokol). Ako ključ Winsock2 nije oštećen, u zaglavljima odjeljaka nalazit će se sljedeći nazivi:

  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • RSVP UDP Service Provider
  • RSVP TCP Service Provider
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  Ako se nazivi razlikuju od onih s popisa, ključ Winsock2 je oštećen ili imate instaliran dodatak (kao što je proxy softver) nekog drugog proizvođača.
Ako imate instaliran dodatak nekog drugog proizvođača, na popisu će njegov naziv zamijeniti slova "MSAFD".

Ako na popisu ima više od deset odjeljaka, imate instalirane dodatke drugih proizvođača.

Ako je odjeljaka manje od deset, to znači da nekih informacija nema.


Napomena Ovi unosi predstavljaju instalaciju u kojoj je instaliran samo protokol TCP/IP. Možete imati ispravan ključ Winsock i vidjeti dodatne unose ako je instaliran drugi protokol. Ako, primjerice, instalirate NWLink IPX/SPX, vidjet ćete sedam dodatnih odjeljaka od ukupno njih 17. Dolje se nalazi primjer zaglavlja jednog od novih odjeljaka:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Svaki novi odjeljak koji je stvoren instaliranjem dodatka NWLink IPX/SPX započinje s "MSAFD". Prema tome, i dalje postoje samo dva odjeljka koja ne počinju tim slovima.


Ako testiranje programa Netdiag nije uspješno ili ako ste pregledavanjem programom Msinfo32 utvrdili oštećenje ključa Winsock, potrebno je oporaviti ključ prateći korake iz sljedećeg odjeljka.

Ručni koraci za oporavak od oštećenja ključa Winsock2

Upute za Windows XP s paketom Service Pack 2

Da biste popravili Winsock ako imate instaliran paket Windows XP Service Pack 2 (SP2), u naredbeni redak upišite netsh winsock reset i pritisnite tipku ENTER.

Napomena Nakon pokretanja ove naredbe ponovo pokrenite računalo. Za računala koja imaju instaliran paket Windows XP SP2 postoji i nova naredba netsh koja može obnoviti ključ Winsock. Dodatne informacije potražite na sljedećem web-mjestu: Upozorenje Naredba netsh winsock reset mogla bi imati negativan učinak na programe koji pristupaju internetu ili nadziru internetski promet, kao što su protuvirusni programi, vatrozid ili proxy klijenti. Ako nakon primjene ovog rješenja neki program ne radi pravilno, ponovo ga instalirajte da biste obnovili njegove funkcije.

Napomena Ako tim koracima ne riješite problem, slijedite korake iz sljedećeg odjeljka.

Upute za Windows XP bez paketa Service Pack 2

Da biste popravili Winsock ako nemate instaliran paket Windows XP SP2, izbrišite oštećene registarske ključeve, a zatim ponovo instalirajte protokol TCP/IP.
Prvi korak: izbrišite oštećene registarske ključeve
Važno Ovaj odjeljak, metoda ili zadatak sadrži upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi bolje zaštite prije izmjene registra stvorite njegovu sigurnosnu kopiju. Tako ćete moći vratiti registar ako se pojave problemi. Dodatne informacije o stvaranju sigurnosne kopije, uređivanju i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322756 Kako izraditi sigurnosnu kopiju registra i vratiti ga u sustavu Windows (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)


Dodatne informacije o izradi sigurnosne kopije registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

322756 Kako izraditi sigurnosnu kopiju registra i vratiti ga u sustavima Windows XP i Windows Vista (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
 2. U okvir Open (Otvori) upišite regedit, a zatim kliknite OK (U redu).
 3. U programu Registry Editor pronađite sljedeće ključeve, a zatim kliknite Delete (Izbriši):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
 4. Kada se od vas zatraži da potvrdite brisanje, kliknite Yes (Da).
Napomena Nakon brisanja ključeva za Winsock ponovo pokrenite računalo. Operacijski sustav Windows XP stvorit će nove unose u ljusku za ta dva ključa. Ako ne pokrenete računalo ponovo nakon što izbrišete ključeve za Winsock, sljedeći korak neće biti uspješan.
Korak 2: instalirajte TCP/IP
 1. Desnom tipkom miša kliknite mrežnu vezu, a zatim kliknite Properties (Svojstva).
 2. Kliknite Install (Instaliraj).
 3. Kliknite Protocol (Protokol), a zatim Add (Dodaj).
 4. Kliknite Have Disk (Imam disk).
 5. Upišite C:\Windows\inf, a zatim kliknite OK (U redu).
 6. Na popisu raspoloživih protokola kliknite Internet Protocol (TCP/IP) (Internetski protokol (TCP/IP)), a zatim kliknite OK (U redu).

  Ako se ne pojavi Internet Protocol (TCP/IP) (Internetski protokol (TCP/IP)), slijedite ove korake:
  1. Kliknite Start, a zatim Search (Traži).
  2. U oknu Search Companion (Suradnik za pretraživanje) kliknite More advanced options (Više dodatnih mogućnosti).
  3. Potvrdite sljedeća tri okvira:
   • Search system folders (Traži sistemske mape)
   • Search hidden files and folders (Traži skrivene datoteke i mape)
   • Search subfolders (Traži podmape)
  4. U okviru All or part of the file name (Sve ili dio naziva datoteke) upišite nettcpip.inf, a zatim kliknite Search (Traži).
  5. U oknu s rezultatima desnom tipkom miša kliknite Nettcpip.inf, a zatim Install (Instaliraj).
 7. Ponovo pokrenite računalo.

Ručni koraci za utvrđivanje oštećenja ključa Winsock2 za korisnike sustava Windows Vista

 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), a potom upišite Msinfo32 i kliknite OK (U redu).
 2. Proširite granu Components (Komponente) pa Network (Mreža), a zatim kliknite Protocol (Protokol).
 3. Pod naslovom Protocol (Protokol) nalazi se deset odjeljaka. Ako ključ Winsock2 nije oštećen, u zaglavljima odjeljaka nalazit će se sljedeći nazivi:

  • MSAFD Tcpip [TCP/IP]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IP]
  • MSAFD Tcpip [TCP/IPv6]
  • MSAFD Tcpip [UDP/IPv6]
  • RSVP UDP Service Provider
  • RSVP TCP Service Provider
  • RSVP UDPv6 Service Provider
  • RSVP TCPv6 Service Provider
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...
  • MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip...

  Ako se nazivi razlikuju od onih na popisu, ključ Winsock2 je oštećen ili imate instaliran dodatak (kao što je proxy softver) nekog drugog proizvođača.
Ako imate instaliran dodatak nekog drugog proizvođača, na popisu će njegov naziv zamijeniti slova "MSAFD".

Ako na popisu ima više od deset odjeljaka, imate instalirane dodatke drugih proizvođača.

Ako je odjeljaka manje od deset, to znači da nekih informacija nema.


Napomena Ovi unosi predstavljaju instalaciju u kojoj je instaliran samo protokol TCP/IP. Možete imati ispravan ključ Winsock i vidjeti dodatne unose ako je instaliran drugi protokol. Ako, primjerice, instalirate NWLink IPX/SPX, vidjet ćete sedam dodatnih odjeljaka od ukupno njih 17. Dolje se nalazi primjer zaglavlja jednog od novih odjeljaka:
MSAFD nwlnkipx [IPX]
Svaki novi odjeljak koji je stvoren instaliranjem dodatka NWLink IPX/SPX započinje s "MSAFD". Prema tome, i dalje postoje samo dva odjeljka koja ne počinju tim slovima.


Ako test programa Netdiag ne uspije ili ako ste pregledavanjem programom Msinfo32 utvrdili oštećenje ključa Winsock, potrebno je obnoviti ključ prateći korake iz sljedećeg odjeljka.

Ručni koraci za oporavak od oštećenja ključa Winsock2 za korisnike sustava Windows Vista

Oštećenje ključa Winsock moće prouzročiti probleme s povezivanjem. Da biste taj problem riješili pomoću alata Network Diagnostics (Mrežna dijagnostika) u sustavu Windows Vista, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start , a zatim Network (Mreža).
 2. Kliknite Network and Sharing Center (Centar za mreže i zajedničko korištenje).
 3. U okviru Network and Sharing Center (Centar za mreže i zajedničko korištenje) kliknite Diagnose and Repair (Dijagnosticiranje i popravak).
Napomena Centru za mreže i zajedničko korištenje možete pristupiti i putem kontrolne ploče.

Ako alat za mreže i dijagnostiku ne pronađe problem, možete ručno popraviti Winsock ili ga vratiti u početno stanje.

Ručni koraci za popravljanje ključa Winsock ili njegovo vraćanje u početno stanje za korisnike sustava Windows Vista

 1. Kliknite Start , zatim u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite cmd, pa desnom tipkom miša kliknite cmd.exe, potom kliknite Run as administrator (Pokreni kao administrator) i na kraju kliknite Continue (Nastavi).
 2. U naredbeni redak upišite netsh winsock reset, a zatim pritisnite tipku ENTER.

  Napomena Ako pogrešno upišete naredbu, pojavit će se poruka o pogrešci. Ponovo upišite naredbu. Kada uspješno unesete naredbu, pojavit će se potvrda, a nakon nje novi naredbeni redak. Zatim prijeđite na treći korak.
 3. Upišite exit, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Slični problemi i rješenja

Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

936211 Otklanjanje poteškoća s mrežnim povezivanjem u programu Internet Explorer (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Dodatne informacije o otklanjanju problema s mrežom i internetskom vezom u sustavu Windows Vista potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
Svojstva

ID članka: 811259 - posljednja izmjena: 10. lip 2013. - verzija: 1

Povratne informacije