Umetanje skeniranih slika u programe iz sustava Office 2007 i Office 2003

S AŽ E T A K

U programima navedenima u odjeljku "Odnosi se na" možete koristiti skener za umetanje slika u dokument. U ovom se članku opisuju dva načina umetanja slika u dokument te kada se koristi koji način.

natrag na vrh

Način prilagođenog umetanja

Ako u dokument želite umetnuti jednu sliku iz skenera, možete koristiti način prilagođenog umetanja. Taj način koristi softver koji ste dobili sa skenerom. Da biste umetnuli sliku pomoću načina prilagođenog umetanja, slijedite ove korake:

Office 2007

Mogućnost From Scanner or Camera (Sa skenera ili kamere) za dodavanje slika u dokument nije dostupna u paketu Microsoft Office 2007. Umjesto toga slike s fotoaparata ili skenera možete dodati tako da ih preuzmete na računalo. Zatim ih s računala kopirajte u Microsoft Office Word 2007. Slike s fotoaparata ili skenera možete dohvatiti i pomoću Microsoftova organizatora isječaka. Nakon što sliku preuzmete na računalo, učinite sljedeće:

 1. Otvorite dokument programa Word 2007.
 2. Na kratici Insert (Umetanje) u grupi Illustrations (Ilustracije) kliknite Picture (Slika).
 3. Odaberite sliku koju želite dodati u dokument, a zatim kliknite Insert (Umetni).

Office 2003

 1. Pokrenite jedan od programa navedenih u odjeljku "Odnosi se na".
 2. Stavite stavku koju želite skenirati u skener ili je umetnite u njega.
 3. Kliknite Insert (Umetanje), pokažite na Picture (Slika), a zatim kliknite From Scanner or Camera (Sa skenera ili kamere).
 4. Ako je na računalo priključeno više uređaja, u odjeljku Device (Uređaj) odaberite uređaj koji želite koristiti, a zatim kliknite Custom Insert (Prilagođeno umetanje).
 5. Slijedite softverske upute za skeniranje slika.


  Kada skener završi postupak, slika se umeće u dokument programa Word.
Napomena Slika se umeće na mjestu na kojem se nalazi pokazivač.

Napomena Ako koristite skener i ne želite prilagođavati postavke, u četvrtom koraku umjesto postavke Custom Insert (Prilagođeno umetanje) možete odabrati postavku Web Quality (Web-kvaliteta) ili Print Quality (Kvaliteta ispisa).


natrag na vrh

Način skeniranja dokumenta

Način skeniranja dokumenta u sustavu Microsoft Office koristi softver koji je dio sustava Microsoft Office 2007 ili Microsoft Office 2003. Taj način koristite kada želite skenirati cijeli dokument (obično više od jedne stranice). Da biste koristili način skeniranja dokumenta, slijedite ove korake:

Office 2007

 1. Pokrenite jedan od programa navedenih u odjeljku "Odnosi se na".
 2. Kliknite Start, a zatim pokažite na Programs (Programi).
 3. Pokažite na Microsoft Office, a zatim na Microsoft Office Tools (Microsoft Office alati).
 4. Na popisu Microsoft Office Tools (Microsoft Office alati) kliknite Microsoft Clip Organizer (Microsoftov organizator isječaka).
 5. U skener postavite stavku ili stavke koje želite skenirati.
 6. Kliknite File (Datoteka), Add Clips to Organizer (Dodaj isječke u organizator), a zatim From Scanner or Camera (Sa skenera ili kamere).

  Napomena Početne postavke skeniranja optimizirane su za različite vrste dokumenata. Zadana početna postavka je crno-bijelo skeniranje.
 7. Kada skeniranje bude gotovo, provjerite jesu li odabrane sve stranice koje želite umetnuti u dokument.
 8. Kliknite File (Datoteka), a zatim Save (Spremi).
 9. Provjerite je li u okviru Save as type (Spremi u obliku) naveden oblik TIFF.
 10. U dijaloškom okviru Save As (Spremi kao) unesite naziv za datoteku, a zatim kliknite Save (Spremi).
 11. Vratite se u program koji ste pokrenuli u prvom koraku.
 12. Na kratici Insert (Umetanje) u grupi Illustrations (Ilustracije) kliknite Picture (Slika).
 13. U dijaloškom okviru Insert Picture (Umetanje slike) odaberite skeniranu sliku, a zatim kliknite Insert (Umetni).

  Slike koje ste skenirali umeću se u dokument.
Napomena Ako početna razlučivost na skeneru nije 300 točaka po inču (dpi), od vas će se zatražiti da promijenite postavke razlučivosti za skener. Promijenite postavke razlučivosti kada se to od vas zatraži, a zatim kliknite Scan (Skeniraj) da biste nastavili s postupkom skeniranja.

Office 2003

 1. Pokrenite jedan od programa navedenih u odjeljku "Odnosi se na".
 2. Kliknite Start, a zatim pokažite na Programs (Programi).
 3. Pokažite na Microsoft Office, a zatim na Microsoft Office Tools (Microsoft Office alati).
 4. Na popisu Microsoft Office Tools (Microsoft Office alati) kliknite Microsoft Office Document Scanning (Skeniranje dokumenta u sustavu Microsoft Office).
 5. U skener stavite ili umetnite stavku ili stavke koje želite skenirati.
 6. U dijaloškom okviru Scan New Document (Skeniranje novog dokumenta) odaberite početnu postavku za skeniranje, a zatim kliknite Scan (Skeniraj).

  Napomena Početne postavke skeniranja optimizirane su za različite vrste dokumenata. Zadana početna postavka je crno-bijelo skeniranje.
 7. Kada skeniranje bude gotovo, provjerite jesu li odabrane sve stranice koje želite umetnuti u dokument.
 8. Kliknite File (Datoteka), a zatim Save (Spremi).
 9. U dijaloškom okviru Save As (Spremi kao) provjerite je li u okviru Save as type (Spremi u obliku) naveden oblik TIFF, unesite naziv datoteke, a zatim kliknite Save (Spremi).
 10. Vratite se u program koji ste pokrenuli u prvom koraku.
 11. Kliknite Insert (Umetanje), pokažite na Picture (Slika), a zatim kliknite From File (Iz datoteke).
 12. U dijaloškom okviru Insert Picture (Umetanje slike) odaberite skeniranu sliku, a zatim kliknite Insert (Umetni).

  Slike koje ste skenirali umeću se u dokument.
Napomena Ako početna razlučivost na skeneru nije 300 točaka po inču (dpi), od vas će se zatražiti da promijenite postavke razlučivosti za skener. Promijenite postavke razlučivosti kada se to od vas zatraži, a zatim kliknite Scan (Skeniraj) da biste nastavili s postupkom skeniranja.

natrag na vrh
Svojstva

ID članka: 827100 - posljednja izmjena: 30. pro 2011. - verzija: 1

Povratne informacije