Kako stvoriti .pst datoteku u programu Outlook 2003

S AŽ E T A K

Ako se povezujete s računalom sa sustavom Microsoft Exchange Server, vaše se poruke e-pošte, kalendar i druge stavke isporučuju i pohranjuju na računalo sa sustavom Exchange Server. Ako se ne povezujete s računalom sa sustavom Exchange Server, vaše se poruke e-pošte, kalendar i druge stavke isporučuju i pohranjuju u .pst datoteku na lokalnom računalu.

U ovom se članku opisuje kako stvoriti .pst datoteku u programu Microsoft Office Outlook 2003, a navedene su i dodatne informacije o .pst datotekama.

natrag na vrh

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Outlook 2003 uveo je novi datotečni oblik .pst koji nudi veći kapacitet pohrane za stavke i mape te koji podržava višejezične Unicode podatke. Novi datotečni oblik .pst predstavljen u programu Outlook 2003 zove se Microsoft Office Personal Folders i nije kompatibilan sa starijim verzijama programa Microsoft Outlook. Kada stvarate novu .pst datoteku u programu Outlook 2003, možete odabrati stvaranje .pst datoteke u obliku koji je kompatibilan sa sljedećim verzijama programa Outlook:
 • Microsoft Outlook 2002
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft Outlook 98
 • Microsoft Outlook 97
natrag na vrh

Stvaranje .pst datoteke uz pokrenut Outlook

Da biste stvorili .pst datoteku uz pokrenut Outlook, slijedite ove korake:
 1. Na izborniku File (Datoteka) pokažite na New (Novo), a zatim kliknite Outlook Data File (Outlookova podatkovna datoteka).
 2. U odjeljku Types of storage (Vrste spremišta) kliknite Office Outlook Personal Folders File (.pst) (Office Outlookova datoteka osobnih mapa (.pst)) da biste stvorili novu .pst datoteku za Outlook 2003. Kliknite Outlook 97-2002 Personal Folders File (.pst) (Datoteka osobnih mapa za Outlook 97-2002 (.pst)) da biste stvorili novu .pst datoteku kompatibilnu sa starijim verzijama programa Outlook.
 3. Kliknite OK (U redu).
 4. Prihvatite zadanu lokaciju Outlookove mape ili odaberite neku drugu.
 5. U okvir File name (Naziv datoteke) unesite naziv nove .pst datoteke ili prihvatite zadani. Kliknite OK (U redu).
 6. U okvir Name (Naziv) unesite naslov .pst datoteke ili prihvatite zadani naslov "Personal Folders" (Osobne mape). Naslov koji unesete u okvir Name (Naziv) naziv je koji se koristi na popisu "All Mail Folders" (Sve mape pošte) u programu Outlook 2003 i koji se primjenjuje na sve prečace koji su stvoreni za .pst datoteku na traci Outlook. Uz to, možete odabrati odgovarajuću postavku šifriranja i lozinku za .pst datoteku. Kada odaberete željene postavke, kliknite OK (U redu).

  Napomena Postavku šifriranja ne možete promijeniti nakon stvaranja .pst datoteke. Dodatne informacije o postavkama šifriranja potražite u odjeljku "Sigurnosne postavke za .pst datoteke" u ovom članku.
 7. Nova će .pst datoteka biti dodana na popis "All Mail Folders" (Sve mape pošte) u programu Outlook 2003. Da bi se prikazalo okno Folder List (Popis mapa), kliknite Folder List (Popis mapa) na izborniku Go (Idi).
natrag na vrh

Stvaranje nove .pst datoteke putem izbornika Tools (Alati)

Da biste novu .pst datoteku stvorili putem izbornika Tools (Alati), slijedite ove korake:
 1. Na izborniku Tools (Alati) kliknite E-Mail Accounts (Računi e-pošte).
 2. Kliknite View or change existing e-mail accounts (Pogledaj ili promijeni postojeće račune e-pošte), a zatim kliknite Next (Dalje).
 3. U dijaloškom okviru E-Mail Accounts (Računi e-pošte) kliknite New Outlook Data File (Nova Outlookova podatkovna datoteka).
 4. U odjeljku Types of storage (Vrste spremišta) kliknite Office Outlook Personal Folders File (.pst) (Office Outlookova datoteka osobnih mapa (.pst)) da biste stvorili novu .pst datoteku za Outlook 2003. Kliknite Outlook 97-2002 Personal Folders File (.pst) (Datoteka osobnih mapa za Outlook 97-2002 (.pst)) da biste stvorili novu .pst datoteku kompatibilnu sa starijim verzijama programa Outlook.
 5. Kliknite OK (U redu).
 6. Prihvatite zadanu lokaciju Outlookove mape ili pronađite neku drugu.
 7. U okvir File name (Naziv datoteke) unesite naziv nove .pst datoteke ili prihvatite zadani. Kliknite OK (U redu).
 8. U okvir Name (Naziv) unesite naslov .pst datoteke ili prihvatite zadani naslov "Personal Folders" (Osobne mape). Naslov koji unesete u okvir Name (Naziv) naziv je koji se koristi na popisu "All Mail Folders" (Sve mape pošte) u programu Outlook 2003 i koji se primjenjuje na sve prečace koji su stvoreni za .pst datoteku na traci Outlook. Uz to, možete odabrati odgovarajuću postavku šifriranja i lozinku za .pst datoteku. Kada odaberete željene postavke, kliknite OK (U redu).

  Napomena Postavku šifriranja ne možete promijeniti nakon što stvorite .pst datoteku. Dodatne informacije o postavkama šifriranja potražite u odjeljku "Sigurnosne postavke za .pst datoteke" u ovom članku.
 9. U odjeljku Deliver new e-mail to the following location: (Isporuči novu e-poštu na sljedeće mjesto:) kliknite naziv nove .pst datoteke, a zatim kliknite Finish (Završi).
Nova će .pst datoteka biti dodana u okno Folder List (Popis mapa).

natrag na vrh

Stvaranje .pst datoteke uz zatvoren Outlook

Uz zatvoren Outlook 2003 možete stvoriti novu .pst datoteku za jedan ili više profila e-pošte.

Dodavanje.pst datoteke kada koristite jedan profil za e-poštu

Da biste dodali .pst datoteku kada se koristi jedan profil za e-poštu, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, pokažite na Settings (Postavke), kliknite Control Panel (Upravljačka ploča), a zatim dvokliknite Mail (Pošta).
 2. Kliknite Data Files (Podatkovne datoteke).
 3. Kliknite gumb Add (Dodaj).
 4. U odjeljku Types of storage (Vrste spremišta) kliknite Office Outlook Personal Folders File (.pst) (Office Outlookova datoteka osobnih mapa (.pst)) da biste stvorili novu .pst datoteku za Outlook 2003. Kliknite Outlook 97-2002 Personal Folders File (.pst) (Datoteka osobnih mapa za Outlook 97-2002) da biste stvorili novu .pst datoteku kompatibilnu sa starijim verzijama programa Microsoft Outlook.
 5. Kliknite OK (U redu).
 6. Prihvatite zadanu lokaciju Outlookove mape ili odaberite neku drugu.
 7. U okvir File name (Naziv datoteke) unesite naziv nove .pst datoteke ili prihvatite zadani. Kliknite OK (U redu).
 8. U okvir Name (Naziv) unesite naslov .pst datoteke ili prihvatite zadani naslov "Personal Folders" (Osobne mape). Naslov koji unesete u okvir Name (Naziv) naziv je koji se koristi na popisu "All Mail Folders" (Sve mape pošte) u programu Outlook 2003 i koji se primjenjuje na sve prečace koji su stvoreni za .pst datoteku na traci Outlook. Uz to, možete odabrati odgovarajuću postavku šifriranja i lozinku za .pst datoteku. Kada odaberete željene postavke, kliknite OK (U redu).

  Napomena Postavku šifriranja ne možete promijeniti nakon stvaranja .pst datoteke. Dodatne informacije o postavkama šifriranja potražite u odjeljku "Sigurnosne postavke za datoteku osobnih mapa (.pst)" u ovom članku.
 9. Nova će se .pst datoteka pojaviti u odjeljku "Data File" (Podatkovna datoteka). Dvaput kliknite Close (Zatvori).

Dodavanje .pst datoteke kada se koristi više profila za e-poštu

Da biste dodali .pst datoteku kada koristite više profila za e-poštu, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, pokažite na Settings (Postavke), kliknite Control Panel (Upravljačka ploča), a zatim dvokliknite Mail (Pošta).
 2. Kliknite gumb Show Profiles (Pokaži profile).
 3. Kliknite naziv profila koji želite dodati u novu .pst datoteku, a zatim kliknite Properties (Svojstva).
 4. Kliknite gumb Data Files (Podatkovne datoteke).
 5. Kliknite gumb Add (Dodaj).
 6. U odjeljku Types of storage (Vrste spremišta) kliknite Office Outlook Personal Folders File (.pst) (Office Outlookova datoteka osobnih mapa (.pst)) da biste stvorili novu .pst datoteku za Outlook 2003. Kliknite Outlook 97-2002 Personal Folders File (.pst) (Datoteka osobnih mapa za Outlook 97-2002) da biste stvorili novu .pst datoteku kompatibilnu sa starijim verzijama programa Microsoft Outlook.
 7. Kliknite OK (U redu).
 8. Prihvatite zadanu lokaciju Outlookove mape ili odaberite neku drugu.
 9. U okvir File name (Naziv datoteke) unesite naziv nove .pst datoteke ili prihvatite zadani. Kliknite OK (U redu).
 10. U okvir Name (Naziv) unesite naslov .pst datoteke ili prihvatite zadani naslov "Personal Folders" (Osobne mape). Naziv u tom okviru naziv je koji se koristi na popisu "All Mail Folders" (Sve mape pošte) u programu Outlook 2003 i koji se primjenjuje na sve prečace koji su stvoreni za .pst datoteku na traci Outlook. Uz to, možete odabrati odgovarajuću postavku šifriranja i lozinku za .pst datoteku. Kada odaberete željene postavke, kliknite OK (U redu).

  Napomena Postavku šifriranja ne možete promijeniti nakon što stvorite .pst datoteku. Dodatne informacije o postavkama šifriranja potražite u odjeljku "Sigurnosne postavke za .pst datoteke" u ovom članku.
 11. Nova će se .pst datoteka pojaviti u odjeljku "Data File" (Podatkovna datoteka). Dvaput kliknite Close (Zatvori).
natrag na vrh

Dodatne informacije o .pst datotekama

Microsoft ne podržava otvaranje .pst datoteka putem zajedničkog mrežnog resursa.

Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

297019 Zašto .pst datoteke za Outlook nisu podržane putem LAN ili WAN veze (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
.pst datoteku možete spremiti, kopirati ili premjestiti na neko drugo mjesto na pogonu tvrdog diska, na disketu ili na uklonjivi disk, a možete je i zajednički koristiti na mreži. Ne možete, međutim, premjestiti .pst datoteku koja je otvorena kao zadano spremište podataka. Ako želite premjestiti zadanu .pst datoteku, morate zatvoriti Outlook.

Kada .pst datoteku kopirate s CD-ROM, CD-R ili CD-RW medija, prije pokretanja programa Outlook provjerite jesu li atributi .pst datoteke promijenjeni iz "Read Only" (Samo za čitanje) u "Archive" (Arhiva). Kada uklanjate stavke iz osobnih mapa u programu Outlook, veličina .pst datoteke ne smanjuje se automatski. Datoteka se mora komprimirati da bi joj se smanjila veličina. Outlook će komprimirati .pst datoteku u pozadini dok je računalo neaktivno.

Kada .pst datoteku kopirate s CD-ROM, CD-R ili CD-RW medija, prije nego što pokrenete Outlook provjerite jesu li atributi .pst datoteke promijenjeni iz "Read Only" (Samo za čitanje) u "Archive" (Arhiva).

Kada uklanjate stavke iz osobnih mapa u Outlooku, veličina .pst datoteke ne smanjuje se automatski. Morate komprimirati datoteku da biste joj smanjili veličinu. Da biste ručno komprimirali osobne mape, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, pokažite na Settings (Postavke), a zatim kliknite Control Panel (Upravljačka ploča).
 2. Dvokliknite Mail (Pošta).
 3. Kliknite Data Files (Podatkovne datoteke).
 4. Odaberite .pst datoteku koju želite komprimirati, a zatim kliknite Settings (Postavke).
 5. Kliknite Compact Now (Sažmi sad).
Komprimiranje može potrajati nekoliko minuta, ovisno o veličini .pst datoteke. Outlook 2003 podržava sljedeće dvije vrste datotečnog oblika .pst:
 • ANSI
 • Unicode
Dodatne informacije o datotečnom obliku .pst u programu Outlook 2003 potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

830336 Oblik i ograničenje veličine mape za .pst datoteke razlikuju se u programima Outlook 2007 i Outlook 2003

Dodatne informacije o konfiguriranju Unicode mogućnosti za Outlook 2003 potražite na sljedećoj Microsoftovoj web-stranici: natrag na vrh

Sigurnosne postavke za .pst datoteke

Postavke šifriranja

Možete odabrati jednu od triju mogućnosti za šifriranje informacija u .pst datoteci. Tu postavku ne možete promijeniti nakon stvaranja .pst datoteke. Šifriranjem se .pst datoteka šifrira tako da je ne mogu čitati drugi programi.
 • No Encryption (Bez šifriranja) – ta mogućnost ne šifrira .pst datoteku. Korisnik će moći pročitati .pst datoteku pomoću programa za uređivanje teksta ili programa za uređivanje heksadecimalnih vrijednosti.
 • Compressible Encryption (Šifriranje sa sažimanjem) – ta mogućnost šifrira .pst datoteku u oblik koji omogućuje kompresiju, ali .pst datoteka se komprimira samo ako na računalu imate odgovarajući program za komprimiranje. .pst datoteka ne može se čitati pomoću uređivača teksta ni pomoću uređivača heksadecimalnih vrijednosti.
 • High Encryption (Viši stupanj šifriranja) – ta mogućnost šifrira .pst datoteku u oblik koji nudi povećanu zaštitu. Ako imate neki program za komprimiranje diskova, .pst datoteka može se komprimirati, ali manje nego kada koristite mogućnost Compressible Encryption (Šifriranje sa sažimanjem). .pst datoteka ne može se čitati pomoću uređivača teksta ni pomoću uređivača heksadecimalnih vrijednosti.
Zadana sigurnosna postavka je mogućnost Compressible Encryption (Šifriranje sa sažimanjem). Koristite mogućnost Compressible Encryption (Šifriranje sa sažimanjem) ako vam je diskovni prostor važniji od sigurnosti. Ako vam je sigurnost važnija od diskovnog prostora, odaberite mogućnost High Encryption (Viši stupanj šifriranja), a zatim odaberite lozinku za .pst datoteku.

Lozinke

Kada stvarate .pst datoteku, možete dodati lozinku dugačku najviše 15 znakova. Ako klikom potvrdite okvir Save this password in your password list (Spremi ovu lozinku u moj popis lozinki), zapišite lozinku za slučaj da morate otvarati .pst datoteku na nekom drugom računalu.

natrag na vrh
Svojstva

ID članka: 829971 - posljednja izmjena: 10. svi 2012. - verzija: 1

Povratne informacije